LPM336/1999
ID intern unic:  311653
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 336
din  01.04.1999
privind restructurarea datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic
Publicat : 20.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 50-52     art Nr : 232
În denumirea şi în textul legii, cuvîntul "electroenergetic" se substituie prin cuvîntul "energetic" prin LP398 din 16.10.03 MO223/07.11.03 art.871
În textul legii, cuvîntul "Rusia" se înlocuieşte cu cuvintele "Federaţia Rusă" la cazul respectiv

În scopul ameliorării situaţiei financiare a întreprinderilor din sectorul energetic,
       [Preambulul în redacţia LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
      [Preambulul în redacţia LP398 din 16.10.03 MO223/07.11.03 art.871]

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art.1. - Întreprinderile din sectorul energetic – societăţile pe acţiuni Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, oraşul Vatra, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Sud, municipiul Comrat, se privatizează fără datoriile creditoare şi debitoare cu termenul de peste 60 de zile la data semnării contractelor de vînzare-cumpărare a pachetelor lor de acţiuni de control, fără datoriile debitoare ale instituţiilor bugetare pentru consumul de energie electrică şi termică, fără datoriile debitoare ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat la compensaţiile nominative lunare acordate păturilor defavorizate ale populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică şi fără datoriile datoriile debitoare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale la compensarea diferenţei dintre preţuri la energia electrică categoriilor care beneficiază de înlesniri, indiferent de perioada formării acestor datorii, cu excepţia datoriilor debitoare ale populaţiei la energie electrică şi a datoriilor creditoare ale acestor întreprinderi care se privatizează la salarii şi la decontări cu bugetul asigurărilor sociale de stat.
     
[Art.1 modificat prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
[Art. 1 modificat prin LP401 din 26.07.01, MO97/17.08.01 art.791]
Art.2. - La situaţia existentă la 1 ianuarie 1999, se anulează:
1) restanţa agenţilor economici la impozite, la penalităţile şi amenzile calculate pentru neefectuarea plăţilor fiscale la bugetul de stat şi la bugetele locale, precum şi restanţa la creditele acordate de Ministerul Finanţelor (creditele, dobînzile şi penalităţile), restanţă în al cărei cont a fost expediată producţie în Federaţia Rusă în vederea onorării datoriei Republicii Moldova faţă de societatea pe acţiuni "Gazprom" din Rusia pentru livrarea de gaze naturale conform anexei nr.1;
     
[Art.2 pct.1) modificat prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
2) datoriile instituţiilor bugetare pentru consumul de gaze naturale, de gaze lichefiate, de energie electrică şi termică, datoriile bugetului asigurărilor sociale de stat la compensaţiile nominative lunare acordate păturilor defavorizate ale populaţiei în legătură cu majorarea  tarifelor la energie  electrică şi la gaze naturale şi datoriile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale la compensarea diferenţei de preţuri la gaze naturale, la gaze lichefiate şi la energie electrică categoriilor care beneficiază de înlesniri;
[Art. 2 pct.2) modificat prin LP401 din 26.07.01, MO97/17.08.01 art.791]
3) datoriile societăţilor pe acţiuni Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, Reţelele Electrice de Distribuţie Sud faţă de Întreprinderea de Stat "Moldtranselectro" pentru livrarea de energie electrică, în sumă echivalentă cu 140 milioane dolari S.U.A. în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data transmiterii către societatea pe acţiuni "Gazprom" din Rusia a obligaţiunilor de stat;
[Art.2 pct.3) introdus prin LP693-XIV din  25.11.99, MO137-16.12.99]
4) datoriile  Întreprinderii de Stat "Moldtranselectro" la impozitele, penalităţile şi amenzile calculate pentru neefectuarea plăţilor fiscale la bugetul de stat şi bugetele locale, în limita depăşirii datoriilor anulate conform pct.2) asupra datoriilor  anulate conform pct.1) din prezentul articol.
[Art.2 pct.4) introdus prin LP693-XIV din  25.11.99, MO137-16.12.99]
    Art.3. – Pînă la semnarea contractelor de vînzare-cumpărare a pachetelor de acţiuni de control ale întreprinderilor din sectorul energetic, datoriile creditoare, existente la 1 ianuarie 1999, reduse prin efectuarea măsurilor prevăzute la art.2, ale societăţilor pe acţiuni Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, oraşul Vatra, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Sud, municipiul Comrat, faţă de Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro” pentru livrarea de gaze naturale şi de energie electrică se îngheaţă.
[Art.3 în redacţia LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
Art. 4. - În limita echivalentului în lei moldoveneşti al sumei de 90 milioane dolari S.U.A. la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data încheierii de către Consiliul Creditorilor a acordurilor-memorandum cu întreprinderile din sectorul energetic se anulează:
[Art.4 modificat prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
      [Art. 4  în redacţia LP1369 din 10.11.00, MO144/16.11.00]
1) datoriile  întreprinderilor din sectorul  energetic, îngheţate conform art.3;
2) datoriile instituţiilor bugetare pentru consumul de gaze naturale, de gaze lichefiate, de energie electrică şi termică, ale bugetului de stat la compensaţiile nominative lunare acordate păturilor defavorizate ale populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la energie electrică şi datoriile bugetelor locale la compensarea diferenţei de preţuri la gaze naturale, la gaze lichefiate şi la energie electrică categoriilor care beneficiază de înlesniri, datorii formate în perioada dintre 1 ianuarie 1999 şi data semnării contractelor de vînzare-cumpărare a  pachetelor de  acţiuni de control ale întreprinderilor din sectorul energetic.
[Art.4 modificat prin LP890-XIV din 23.03.00, MO39/13.04.00]
4) datoriile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale faţă de întreprinderile Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz" la compensarea diferenţei de preţuri la gazele naturale şi lichefiate, livrate de către întreprinderile menţionate categoriilor populaţiei care beneficiază de înlesniri, datorii care, conform situaţiei din 1 ianuarie 1999, însumau 652,777 mii lei şi nu au fost achitate în limita datoriilor anulate conform art.2 pct.1).
[Art. 4. pct.4) în redacţia LP1375 din 10.10.02, MO149/07.11.02 art.1152]
5) 12909,6 mii lei - datoria Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz" faţă de Ministerul Finanţelor, formată ca rezultat al preluării de către stat a datoriilor acestei societăţi faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, concomitent anulîndu-se datoriile: Societăţii pe Acţiuni "Reţelele Termice Cahul" în sumă de 887,9 mii lei, ale Întreprinderii Municipale a Reţelelor şi Centralelor Termice Comrat în sumă de 1326,3 mii lei, ale Societăţii pe Acţiuni "Reţelele Termice Edineţ" în sumă de 8468,4 mii lei şi ale Întreprinderii Municipale "Reţelele Termice din Ceadîr-Lunga" în sumă de 2227,0 mii lei faţă de Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz".
[Art.4 pct.5) introdus prin LP398 din 16.10.03, MO223/07.11.03 art.871]
   
6) datoriile societăţilor pe acţiuni Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare nr.2, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi, Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro” faţă de Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis „Moldova-Gaz” pentru consumul de gaze naturale, conform anexei nr.2;
    7) datoriile societăţilor pe acţiuni Centrala Electrică de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău, Centrala Electrică de Termoficare Nord, municipiul Bălţi, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, municipiul Bălţi, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, oraşul Donduşeni, faţă de Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro” pentru livrarea de gaze naturale şi de energie electrică, conform anexei nr.3;
    8) datoriile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale faţă de întreprinderile Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis „Moldova-Gaz” la compensarea diferenţei de preţuri la gazele naturale şi lichefiate, livrate de întreprinderile menţionate categoriilor de populaţie care beneficiază de înlesniri, în sumă de 4084,2 mii lei;
    9) datoriile Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis „Moldova-Gaz” faţă de Ministerul Finanţelor, formate ca rezultat al preluării de către stat a datoriilor acestei societăţi faţă de Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă în sumă de 786966,5 mii lei.
    [Art.4 pct.6)-9) introduse prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
Art.5. - Datoriile, cu termenul de peste 60 de zile la data semnării contractelor de vînzare-cumpărare a pachetelor de acţiuni de control, ale agenţilor economici faţă de întreprinderile din sectorul energetic pasibile de privatizare se transformă în datorii  ale acestor agenţi economici faţă de întreprinderea de stat "Moldtranselectro".
Art.6. - Guvernul:
1) devine succesorul de drepturi:
a) în  persoana Ministerului Finanţelor, la datoriile creditoare ale Societăţii pe Acţiuni moldo-ruse de tip deschis "Moldova-Gaz", pentru consumul de gaze naturale livrate din Rusia în anii 1994-1997, datorii stinse prin transmiterea către Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia  Rusă a obligaţiunilor de stat şi cambiilor în sumă de 230 milioane dolari S.U.A.;
[Art.6 lit.a) în redacţia LP890-XIV din 23.03.00, MO39/13.04.00]
[Art.6 lit.a) în redacţia LP693-XIV din  25.11.99, MO137-16.12.99]
b) în persoana întreprinderii de stat "Moldtranselectro", la datoriile creditoare ale întreprinderilor din sectorul energetic cu termenul de peste 60 de zile la data semnării contractelor de vînzare-cumpărare a pachetelor lor de acţiuni de control, cu excepţia datoriilor la  salarii, la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a datoriilor anulate conform art.4 pct.1);
2) va onora datoriile faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă, menţionate la pct. 1) lit. a) din prezentul articol, ca o plată unică, cu un scont care să corespundă situaţiei de pe piaţă sau în rate conform unor grafice de achitare stabilite în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă privind principiile de reglementare a datoriilor Republicii Moldova pentru gazele naturale livrate de Federaţia Rusă în anii 1994-1997;
[Art.6 pct. 2) în redacţia LP1369 din 10.11.00, MO144/16.11.00]
3) va înainta, în termen de o lună de la data trecerii către întreprinderea de stat "Moldtranselectro" a datoriilor creditoare şi debitoare conform art.5 din prezenta lege şi pct.1) lit.b) din prezentul articol, propuneri privind sursele de finanţare a diferenţei dintre datoriile creditoare şi datoriile debitoare menţionate;
4) va efectua, în comun cu societăţile pe acţiuni Centrala Electrică de Termoficare  nr.1, Centrala Electrică de Termoficare nr.2, Centrala Electrică de Termoficare Nord, Reţelele Electrice de Distribuţie, municipiul Chişinău, Reţelele Electrice de Distribuţie Centru, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord, Reţelele Electrice de Distribuţie Nord-Vest, Reţelele Electrice de Distribuţie Sud, "RAPDET", Termocom, în comun cu asociaţia republicană de producţie "Termocomenergo", cu întreprinderea de stat "Moldtranselectro" şi cu societatea pe acţiuni moldo-rusă "Moldova-Gaz", decontările prin compensare în limita datoriilor anulate conform art.2 şi art.4. Rezultatele operaţiunilor nu se reflectă în executarea de casă a bugetului;
[Art.6  pct.4) modificat prin LP693-XIV din  25.11.99, MO137-16.12.99]
5) va prezenta  Parlamentului, în termen de o lună de la finalizarea privatizării  întreprinderilor din sectorul energetic, un  raport despre rezultatele restructurării datoriilor acestora;
6) va prezenta  propuneri  privind rectificarea Legii  bugetului  pe anul 1999 conform prezentei legi.
     
[Art.7 exclus prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
[Art.7 modificat prin LP890-XIV din 23.03.00, MO39/13.04.00]
[Art.7 modificat prin LP693-XIV din  25.11.99, MO137-16.12.99]
Art. 8. - Venitul obţinut de către Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz" în urma anulării datoriilor faţă de Societatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă în lei moldoveneşti, echivalent cu suma de 90 milioane dolari S.U.A., la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data transmiterii către Soceitatea pe Acţiuni "Gazprom" din Federaţia Rusă a cambiilor, cu excepţia sumelor utilizate pentru anularea datoriilor conform art. 4 din prezenta lege, nu se ia în considerare la determinarea venitului impozabil la prezentarea de către Societatea pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis "Moldova-Gaz" a declaraţiei cu privire la impozitul pe venitul persoanei care practică activitate de întreprinzător în anul în care a fost obţinut acest venit şi se foloseşte la  acoperirea pierderilor neacoperite din anii precedenţi.
[Art. 8  în redacţia LP1369 din 10.11.00, MO144/16.11.00]
   
Art.9. – Depăşirea datoriilor creditoare asupra datoriilor debitoare anulate conform pct.6) şi 7) din art.4 în sumă de 26209,9 mii lei se consideră sursă de finanţare a diferenţei dintre datoriile creditoare şi datoriile debitoare transmise către Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro”, conform art.5 şi art.6 pct.1) lit.b).
      [Art.9 introdus  prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                               Dumitru DIACOV

Chişinău, 1 aprilie 1999.
Nr. 336-XIV.
Anexa nr.1


Datoriile, pasibile de anulare, existente la 1 ianuarie 1999, la plăţile
 fiscale în bugetul de stat şi în bugetele locale
şi la creditele acordate de
Ministerul Finanţelor agenţilor economici care au expediat producţie în
contul stingerii
datoriei Republicii Moldova faţă de societatea de acţiuni 
"Gazprom" din Rusia pentru livrarea de gaze naturale


    anexa 1
   
[Anexa nr.1 introdusă prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
Anexa nr.2
Datoriile întreprinderilor din sectorul energetic faţă de Societatea
pe Acţiuni moldo-rusă de tip deschis „Moldova-Gaz” pentru
consumul de gaze naturale, supuse anulării
Nr.
crt.
Agentul economic
Suma
(mii lei)
1.      
Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică
de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău
53255,2
 
2.      
Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică
de Termoficare nr.2, municipiul Chişinău
139777,8
 
3.      
Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică
de Termoficare Nord, municipiul Bălţi
33199,4
4.      
Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro”
321069,4
 
Total
547301,8
    [Anexa nr. 2 introdusă prin LP231-XVI din 06.11.08, MO210/25.11.08 art.776]
Anexa nr.3

Datoriile întreprinderilor din sectorul energetic faţă de Întreprinderea
de Stat „Moldtranselectro” pentru livrarea de gaze naturale
şi energie electrică, supuse anulării
Nr.
crt.
Agentul economic
Suma
(mii lei)
1.      
Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică
de Termoficare nr.1, municipiul Chişinău
19272,0
2.      
Societatea pe Acţiuni Centrala Electrică
de Termoficare Nord, municipiul Bălţi
82778,7
3.      
Societatea pe Acţiuni Reţelele Electrice
de Distribuţie Nord, municipiul Bălţi
121905,0
4.      
Societatea pe Acţiuni Reţelele Electrice
de Distribuţie Nord-Vest, oraşul Donduşeni
70903,8
 
Total
294859,5
    [Anexa nr.3 modificată prin LP138 din 01.07.10, MO126-128/23.07.10 art.416]