OMMPSFM22/2014
ID intern unic:  353018
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 22
din  03.03.2014
cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor
din Republica Moldova (CORM 006-14)

Publicat : 23.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 120-126     art Nr : 670
    MODIFICAT
    OMSMPS953 din 13.08.18, MO358-364/21.09.18 art.1402
   
OMSMPS593 din 15.05.18, MO167-175/25.05.18 art.713
    OMSMPS548 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.636
    OMSMPS203 din 14.02.18, MO58-66/23.02.18 art.258
   
OMMPSF63 din 18.04.17, MO144-148/05.05.17 art.845
    OMMPSF94 din 16.05.16, MO150/31.05.16 art.989
    OMMPSF165 din 21.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2186
    OMMPSF199 din 24.12.14, MO1-10/16.01.14 art.8
    OMMPSF107 din 30.07.14, MO238-246/15.08.14 art.1167    În temeiul pct. 2 al Hotărîrii Guvernului nr. 461 din 2 iulie 2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova şi al pct. 6 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 17 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare,
O R D O N:
    1. Se aproba Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), nivel de ocupaţie (şase caractere), corespunzător structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobate de Guvern, conform anexei ce face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Prezentul Clasificator se va aplica în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatoriu pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale ori de cîte ori se cere indicarea ocupaţiei.
    3. În vederea asigurării tranziţiei de la Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97), aprobat prin Hotarîrea Moldovastandard nr. 336-ST din 20 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, la noul Clasificator al ocupaţiilor (CORM 006-14) aprobat prin prezentul ordin, cele două clasificatoare vor fi utilizate în paralel pînă la data de 31 decembrie 2014.
    4. Modificarea şi completarea ulterioară a Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova la solicitarea utilizatorilor se va efectua de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în modul stabilit în Clasificatorul indicat.
    5. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi va fi plasat pe pagina web a ministerului.

    MINISTRUL MUNCII, PROTECȚIEI
    SOCIALE ȘI FAMILIEI                                                      Valentina BULIGA

    Nr. 22. Chişinău, 3 martie 2014.

   
clasificatorul

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    structura
    [Structura modificată prin OMSMPS953 din 13.08.18, MO358-364/21.09.18 art.1402]
    [Structura modificată prin OMSMPS593 din 15.05.18, MO167-175/25.05.18 art.713]
   
[Structura modificată prin OMSMPS548 din 27.04.18, MO150-155/11.05.18 art.636]
    [Structura modificată prin OMSMPS203 din 14.02.18, MO58-66/23.02.18 art.258]
    [Structura modificată prin OMMPSF63 din 18.04.17, MO144-148/05.05.17 art.845]
    [Structura modificată prin OMMPSF94 din 16.05.16, MO150/31.05.16 art.989]
    [Structura modificată prin OMMPSF165 din 21.10.15, MO297-300/30.10.15 art.2186]
    [Structura modificată prin OMMPSF199 din 24.12.14, MO1-10/16.01.14 art.8]
    [Structura modificată prin OMMPSF107 din 30.07.14, MO238-246/15.08.14 art.1167]