HGM294/1998
ID intern unic:  296079
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 294
din  17.03.1998
cu privire la executarea Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997
Publicat : 09.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 30-33     art Nr : 288
    MODIFICAT
   
HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19
    HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18
   
HG543 din 12.06.18, MO195-209/15.06.18 art.592; în vigoare 15.09.18
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364
    HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144
   
HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG238 din 25.04.17, MO134-143/28.04.17 art.317
    HG106 din 28.02.17, MO67-71/03.03.17 art.164
    HG1273 din 23.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1369
    HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519
   
HG968 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1046
   
HG757 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.807
   
HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493
   
HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965
   
HG652 din 29.08.13, MO191-197/06.09.13 art.754
   
HG158 din 28.02.13, MO48/05.03.13 art.207
   
HG1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.16
    HG1175 din 21.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1293
    HG1071 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1186
   
HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079
   
HG917 din 01.10.10, MO194-196/05.10.10 art.1008
    HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816
    HG434 din 15.07.09, MO115-117/24.07.09 art.496
    HG1352 din 02.12.08, MO215-217/05.12.08 art.1360
    HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190
    HG762 din 24.06.08, MO115-116/01.07.08 art.770
   
HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146
   
HG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039
    HG245 din 06.03.06, MO43-46/17.03.06 art.287
     HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
    HG1173 din 08.11.05, MO151-153/11.11.05 art.1250
    HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
    HG335 din 02.04.04, MO56-60/09.04.04 art.466
    HG875 din 14.07.03, MO155/25.07.03 art.920
    HG1470 din 27.12.01, MO161/31.12.01 art.1484
    HG1354 din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1402
    HG206 din 03.03.00, MO34/24.03.00
    HG558 din 17.06.99, MO65/24.06.99
    HG422 din 11.05.99, MO50/20.05.99
    HG7 din 14.01.99, MO5/21.01.99 art.56
    HG788 din 15.07.98, MO72/06.08.98 art.716
    HG389 din 08.04.98,MO56/25.06.98


    NOTĂ:
    în tot textul hotărîrii, precum şi al anexelor, cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „inspectorate fiscale de stat teritoriale”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    În anexa nr.3 la hotărîre în tot textul, cuvintele „organizaţiilor, întreprinderilor şi instituţiilor”, „organizaţia, întreprinderea sau instituţia”, „organizaţiile, întreprinderile şi instituţiile”, „organizaţii, întreprinderi, instituţii”, „instituţiei, întreprinderii”, „organizaţiei, întreprinderii, instituţiei”, „organizaţiile”, „organizaţiei, întreprinderii şi instituţiei”, „ministerului, întreprinderii”, „organizaţiilor, întreprinderilor, instituţiilor”, „organizaţii, întreprinderi şi instituţii” se substituie cu cuvîntul „entitate”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    în anexa nr.4 la hotărîre în tot textul, cuvintele „întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor”, „întreprinderea (organizaţia, instituţia)”, „întreprinderii (organizaţiei, instituţiei)”, „întreprinderii, organizaţiei şi instituţiei”, „întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile”, „întreprinderii, organizaţiei, instituţiei”, „întreprinderii, organizaţiei”, „întreprinderi şi organizaţii” „întreprinderilor, organizaţiilor”, „întreprinderi, organizaţii” se substituie cu cuvîntul „entitate”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519
    În tot textul Regulamentului sintagma „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Î.S. „Camera Înregistrării de Stat” ”, la cazul respectiv prin HG693 din 17.11.09, MO171-172/27.11.09 art.816
    Pe tot parcursul textului: sintagma „Departamentul Analize Statistice şi Sociologie” se substituie cu sintagma „Biroul Naţional de Statistică”; sintagma „Serviciul fiscal de stat” se substituie cu sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” la cazul respectiv; cuvîntul „contribuabili” se substituie cu cuvîntul „entitate” la cazul respectiv prin HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190
    În tot textul Regulamentului cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale" prin HG30 din 10.01.06, MO13-15/24.01.06 art.85
    În tot textul Regulamentului cuvintele "Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei" se substituie prin cuvintele "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţiionale"; numerotarea punctelor se aduce în concordanţă cu modificările propuse, prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069
    Pe tot parcursul textului cuvintele "Departamentul Statisticii" se substituie prin cuvintele "Departamentul Analize Statistice şi Sociologice" prin HG788 din 15.07.98, MO72/06.08.98 art.716
    Întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 "Privind unele măsuri de asigurare a disciplinei financiare", Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special (anexa nr.1);
    Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (anexa nr.2);
    Regulamentul cu privire la activitatea în domeniul confecţionării ştampilelor (anexa nr.3);
    Instrucţiunea cu privire la eliberarea delegaţiilor pentru ridicarea valorilor materiale (anexa nr.4).
    2. Ministerul Finanţelor în comun cu Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţi centrale de specialitate care elaborează şi promovează formulare de documente primare cu regim special vor reexamina formularele tipizate de documente primare cu regim special în scopul aducerii lor în corespundere cu cerinţele Instrucţiunii privind evidenţa eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
    Se pune în sarcina Serviciului Vamal tipărirea centralizată a formularului tipizat de document primar cu regim special – Declaraţia vamală în detaliu.
    [Pct.2 modificat prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [Pct.2 modificat prin HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190]

    3. Se pune în sarcina Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica" a Biroulului Naţional de Statistică tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, prevăzute cu serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi atît de sine stătător, cît şi prin intermediul organelor teritoriale pentru statistică, contra plată şi în exclusivitate contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi buletinului de identitate.
    Se pune în sarcina Serviciului Vamal tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special – Declaraţia vamală în detaliu şi Certificatul de origine preferenţială a mărfurilor:
    act de achiziţie a mărfurilor;
    act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    bon de plată;
    1-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
    2-SF - chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale;
    factură fiscală prevăzută cu serie şi număr, precum şi înregistrarea, evidenţa, păstrarea şi eliberarea acestora către entităţi prin intermediul Serviciilor Fiscale de Stat, contra plată şi exclusiv contra semnătură persoanelor autorizate conform statutului, la prezentarea delegaţiei şi buletinului de identitate;
    foaie de parcurs;
    delegație;
    borderou de achiziţie a laptelui;
    aviz de însoțire a mărfii.
    Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Serviciului Fiscal de Stat, cu excepţia facturii fiscale, poate fi efectuată pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii fiscale – pe hîrtie cu însemne de protecţie, serie şi număr.
    Formularele scrisorilor de transport internaţional (CMR), procurate de către entităţi în scopul efectuării transporturilor internaţionale, vor fi utilizate numai după înregistrarea acestora la Întreprinderea de Stat Editura de Imprimate "Statistica".
    Entităţilor care dispun de un sistem de imprimare automatizat li se permite:
    să utilizeze formulare tipizate de documente primare cu regim special specificate în Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special (anexa nr.1) imprimate de sine stătător, iar pentru facturile fiscale și avizele de însoțire a mărfii, inclusiv prin intermediul unei entităţi terţe,  conform condiţiilor stabilite, în instrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special, de Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţi centrale de specialitate care elaborează şi promovează formulare de documente primare cu regim special. Seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Întreprinderea de Stat „Editura de Imprimate “Statistica”, fiind confirmate prin certificatul de atribuire a seriei şi diapazonului de numere ale documentelor primare cu regim special (anexa nr.5), cu condiţia corespunderii acestora prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Pentru documentele primare cu regim special prevăzute la alineatul doi al prezentului punct, seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Serviciul Fiscal de Stat, în mod electronic, conform procedurii stabilite de acesta.
   Entităţile care utilizează facturi fiscale electronice au dreptul imprimării independente a facturilor fiscale generate în formă electronică, conform instrucțiunilor aprobate de Serviciul Fiscal de Stat.
    Ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „E-Factura”. În cazul subiecţilor pentru care nu a fost asigurată interconexiunea dintre sistemele lor de evidenţă contabilă şi SIA „e-Factura”, precum şi pentru situaţiile în care, din motive obiective, nu este posibilă eliberarea facturilor fiscale electronice generate în SIA „e-Factura”, se admite utilizarea formularelor menţionate imprimate pe suport de hîrtie, cu respectarea cerinţelor stabilite pentru modalitatea respectivă de documentare.
    [Pct.3 modificat prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]
    [Pct.3 modificat prin HG543 din 12.06.18, MO195-209/15.06.18 art.592; în vigoare 15.09.18]
    [Pct.3 modificat prin HG238 din 25.04.17, MO134-143/28.04.17 art.317]
    [Pct.3 modificat prin HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519]
    [Pct.3 modificat prin HG757 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.807]
   
[Pct.3 modificat prin HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493]
   
[Pct.3 modificat prin HG652 din 29.08.13, MO191-197/06.09.13 art.754]
    [Pct.3 modificat prin HG1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.16]
    [Pct.3 modificat prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [Pct.3 modificat prin HG1352 din 02.12.08, MO215-217/05.12.08 art.1360]
    [Pct.3
modificat prin HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190]
    [Pct.3 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [Pct.3 în redacţia HG1354 din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1402]
    [Pct.3
modificat prin HG558 din 17.06.99, MO65/24.06.99]
    [Pct.3 modificat prin HG7 din 14.01.99, MO5/21.01.99 art.56]
    [Pct.3 modificat prin HG788 din 15.07.98, MO72/06.08.98 art.716]

    31. Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi organele centrale de specialitate ale administraţiei publice pot elabora şi promova formulare de documente primare cu regim special, prin completarea anexei nr.1 la prezenta hotărîre, şi, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a amendamentelor privind completarea anexei nr.1 la prezenta hotărîre, vor aproba formularul şi instrucţiunea privind completarea acestuia în coordonare cu Ministerul Finanţelor.
    [Pct.31 în redacţia HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519]
    [Pct.31 modificat prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [Pct.31 introdus prin HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190]

    4. Tipărirea formularelor tipizate de documente primare cu regim special se va efectua de către tipografii, la comanda Întreprinderii de Stat Editura de Imprimate "Statistica", Instituţiei publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, în baza tenderelor.
    [Pct.4 modificat prin HG125 din 06.02.18, MO40-47/09.02.18 art.144]
    [Pct.4 modificat prin HG757 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.807]
    [Pct.4 modificat prin HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493]
    [Pct.4 modificat prin HG1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.16]
    [Pct.4 modificat prin HG1071 din 12.11.10, MO227-230/19.11.10 art.1186]
    [Pct.4 în redacţia HG7 din 14.01.99, MO5/21.01.99 art.56]
    [Pct.4 modificat prin HG1354 din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1402]

    [Pct.5 abrogat prin HG543 din 12.06.18, MO195-209/15.06.18 art.592; în vigoare 15.09.18]
    [Pct.5 modificat prin HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190]
    [Pct.5 în redacţia HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [Pct.5 modificat prin HG389 din 08.04.98, MO56/25.06.98]

    6. Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Pieței Financiare vor organiza și vor efectua controlul asupra îndeplinirii de către entităţi a prevederilor Instrucţiunii privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
    [Pct.6 modificat prin HG543 din 12.06.18, MO195-209/15.06.18 art.592; în vigoare 15.09.18]
    [Pct.6 modificat prin HG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    7. Se stabileşte că toate persoanele fizice şi juridice din teritoriul Republicii Moldova, care deţin ştampile, indiferent de forma de proprietate şi genul de activitate, sînt obligate să facă în termen de trei luni, în modul stabilit, un demers în vederea confecţionării ştampilelor conform prevederilor regulamentului indicat în pct.1 al prezentei hotărîri.
    8. Ministerul Afacerilor Interne:
    va asista, la necesitate, organul de control abilitat de lege pentru a verifica corespunderea utilajului tehnic din dotare al entităților din domeniul confecționării ștampilelor cu necesităţile de confecţionare a ştampilelor cu protecţie sporită împotriva contrafacerii;
    va elabora şi aproba în termen de o lună formularele autorizaţiilor, registrelor şi altor documente tipizate pentru punerea lor în aplicare de către organele afacerilor interne, care eliberează autorizaţii, entităților din domeniul confecţionării ştampilelor;
    în timp de o lună din data expirării termenului de înregistrare a ştampilelor va publica în "Monitorul Oficial" lista agenţilor economici, ale căror ştampile se consideră nevalabile;
    începînd cu 1 ianuarie 1999, va asigura retragerea, de la persoanele fizice şi juridice, inclusiv de la agenţii economici care nu s-au înregistrat sau care au fost lichidate, a ştampilelor ce nu corespund prevederilor regulamentului indicat în pct.1 al acestei hotărîri.
    [Pct.8 modificat prin HG106 din 28.02.17, MO67-71/03.03.17 art.164]
    [Pct.8 modificat prin HG788 din 15.07.98, MO72/06.08.98 art.716]
    9. Autorizaţiile pentru confecţionarea ştampilelor se eliberează contra unei plăţi în mărimea stabilită de Ministerul Economiei şi Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.   
    Mijloacele obţinute de organele afacerilor interne prin acordarea de autorizaţii pentru confecţionarea şi distrugerea ştampilelor vor fi virate la contul curent special al Ministerului Afacerilor Interne şi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor legate de perfectarea şi evidenţa acestor autorizaţii.
    [Pct.9 modificat prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [Pct.10-11 excluse prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    12. Se abrogă Hotărîrea Sovietului Miniştrilor al R.S.S.M. nr.262 din 6 august 1986 "Cu privire la încredinţarea funcţiilor de confecţionare, evidenţă şi păstrare a scrisorilor de trăsură pentru mărfuri Filialei din Moldova a "Soiuzuciotizdat".
    [Pct.13 exclus prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [Pct.13 în redacţia HG788 din 15.07.98, MO72/06.08.98 art.716]

    14. Întreprinzătorilor individuali li se permite să utilizeze declaraţia vamală ca document primar care confirmă operaţia economică efectuată privind importul stocurilor de mărfuri şi materiale, precum şi ca document care confirmă valoarea de intrare a acestora .
    [Pct.14 introdus prin HG245 din 06.03.06, MO43-46/17.03.06 art.287]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                  Ion CIUBUC

    Chişinău, 17 martie 1998.
    Nr. 294.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 294
din 17 martie 1998

NOMENCLATORUL
formularelor tipizate de documente primare cu regim special
    Conform Legii contabilității
    1. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Finanțelor:
    Factură fiscală;
    Acte/borderouri de achiziţie:
    act de achiziţie a mărfurilor;
    act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    borderou de achiziţie a laptelui;
    A-2/bi Bon de comandă.
    Aviz de însoțire a mărfii.
    Cu destinație administrativă
    2. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Finanțelor:
    Foaie de parcurs pentru:
    autocamioane;
    autoturisme;
    autobuze;
    Delegaţie;
    Bon de plată.
    3. Formular de document primar cu regim special al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare:
    Certificat de asigurare „Carte Verde”.
    4. Formulare de documente primare cu regim special ale Serviciului Vamal:
    Declaraţie vamală în detaliu;
    Certificat de origine preferenţială a mărfurilor;
    TV-14 Chitanţă de percepere a obligaţiilor vamale de la persoane fizice;
    TV-20 Chitanţă pentru bunurile primite spre păstrare;
    TV-24 Adeverinţă pentru mijlocul de transport importat pentru înmatriculare în condițiile Legii nr. 170/2018 cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport și modificarea unor acte legislative;
    TV-25 Adeverinţă pentru mijlocul de transport importat;
    TV-26 Autorizaţie pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova;
    TV-28 Certificat pentru legiferarea valutei străine, documentelor de plată, metalelor preţioase, pietrelor scumpe, articolelor de bijuterie din metale preţioase şi pietre scumpe introduse în Republica Moldova;
    TV-30 Borderou pentru transport.
    5. Formulare de documente primare cu regim special ale Serviciului Fiscal de Stat:
    1-SF Chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale;
    2-SF Chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale.
    6. Formular de document primar cu regim special al autorităților de licențiere:
    Licenţă.
    7. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Economiei şi Infrastructurii:
    Bilete de călătorie în transportul auto;
    Borderouri de evidenţă a biletelor de călătorie în transportul auto.
    8. Formulare de documente primare cu regim special ale Ministerului Justiției:
    Mandatul avocatului;
    Mandatul avocatului stagiar.
    9. Formular de document primar cu regim special al Ministerului Afacerilor Interne:
    Chitanţă de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG847 din 20.08.18, MO321-332/24.08.18 art.890; în vigoare 01.09.18]
    [Anexa nr.1 în redacția HG543 din 12.06.18, MO195-209/15.06.18 art.592; în vigoare 15.09.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG322 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.364]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG238 din 25.04.17, MO134-143/28.04.17 art.317]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1273 din 23.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1369]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG158 din 28.02.13, MO48/05.03.13 art.207]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1175 din 21.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1293]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG929 din 13.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1002]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG917 din 01.10.10, MO194-196/05.10.10 art.1008]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG762 din 24.06.08, MO115-116/01.07.08 art.770]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1173 din 08.11.05, MO151/11.11.05 art.1250]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG335 din 02.04.04, MO56-60/09.04.04 art.466]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG875 din 14.07.03, MO155/25.07.03 art.920]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG206 din 03.03.00, MO34/24.03.00]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG7 din 14.01.99, MO5/21.01.99 art.56]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG788 din 5.07.98, MO72/06.08.98 art.716]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG44 din 30.01.19, MO30-37/01.02.19 art.53; în vigoare 01.03.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG543 din 12.06.18, MO195-209/15.06.18 art.592; în vigoare 15.09.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG238 din 25.04.17, MO134-143/28.04.17 art.317]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1273 din 23.11.16, MO405-414/25.11.16 art.1369]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG968 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1046]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG461 din 16.06.14, MO160-166/20.06.14 art.493]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1008 din 28.12.12, MO1-5/04.01.13 art.16]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG434 din 15.07.09, MO115-117/24.07.09 art.496]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG1185 din 20.10.08, MO190-192/24.10.08 art.1190]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG762 din 24.06.08, MO115-116/01.07.08 art.770]
    [
Anexa nr.2 modificată prinHG73 din 29.01.08, MO28-29/08.02.08 art.146]
    [
Anexa nr.2 modificată prinHG998 din 04.09.07, MO146-148/14.09.07 art.1039]
    [
Anexa nr.2 modificată prinHG1354 din 07.12.01, MO152/13.12.01 art.1402]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG558 din 17.06.99, MO65/24.06.99]
    [
Anexa nr.2 modificată prin HG7 din 14.01.99, MO5/21.01.99 art.56]
    [
Anexa nr.2 modificată prinHG788 din 15.07.98, MO72/06.08.98 art.716]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG106 din 28.02.17, MO67-71/03.03.17 art.164]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG859 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.965]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG895 din 03.08.04, MO138-146/13.08.04 art.1069]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG422 din 11.05.99, MO50/20.05.99]

    anexa nr. 4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG543 din 12.06.18, MO195-209/15.06.18 art.592; în vigoare 15.09.18]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG238 din 25.04.17, MO134-143/28.04.17 art.317]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519]

    anexa nr. 5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG238 din 25.04.17, MO134-143/28.04.17 art.317]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG106 din 28.02.17, MO67-71/03.03.17 art.164]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG455 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.519]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG969 din 18.10.10, MO206-209/22.10.10 art.1079]
    [Anexa nr.5 în redacţia HG7 din 14.01.99, MO5/21.01.99 art.56]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG788 din 15.07.98, MO72/06.08.98 art.716]