HBNM279/2011
ID intern unic:  341351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
BANCA NAŢIONALĂ
HOTĂRÎRE Nr. 279
din  01.12.2011
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire
şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale
Publicat : 09.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 216-221     art Nr : 2008
    MODIFICAT
   
HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19
    HBN18 din 17.01.19, MO24-28/25.01.19 art.222; în vigoare 25.01.19
    HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18
   
HBN89 din 03.05.18, MO157-166/18.05.18 art.707
    HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 27.10.17
   
HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16
   
HBN54 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.434; în vigoare 16.09.16
   
HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16
    HBN55 din 05.03.15, MO59-66/13.03.15 art.511; în vigoare 30.03.15
   
HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15
   
HBN165 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1269
    HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14
    HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului:
    1) sintagma „punctul de schimb valutar”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma „biroul de schimb valutar”, la numărul și cazul gramatical respectiv;
    2) cuvântul „sucursale”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie prin cuvântul „filiale”, la numărul și cazul gramatical respectiv, iar cuvântul „filiale”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie prin cuvântul „sucursale”, la numărul și cazul gramatical respectiv;
    3) sintagma „lei moldovenești”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie cu sintagma „moneda națională”, la numărul și cazul gramatical respectiv, cu excepția sintagmei „cursul oficial al leului moldovenesc”, la numărul și cazul gramatical respectiv;
    4) textele „alt tip de activitate” și „alt gen de activitate” se substituie cu textul „persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum şi persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției”;
    5) sintagma „cotă de participare”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie prin cuvântul „deținere”, la numărul și cazul gramatical respectiv, cu excepția prevederilor de la punctul 3, subpunctul 21) și punctul 4, subpunctele 1) și 9) din anexa nr.10;
    6) sintagma „cota substanțială”, la numărul și cazul gramatical respectiv, se substituie prin cuvântul „deținere calificată”, la numărul și cazul gramatical respectiv, cu excepția prevederilor de la punctul 3 subpunctul 21) din anexa nr.10;
    7) sintagma „băncilor străine” se substituie cu sintagma „băncilor din alte state” prin HBN89 din 03.05.18, MO157-166/18.05.18 art.707
    în textul instrucțiunii cuvintele „capitalul normativ total” și „CNT” se substituie cu cuvintele „fondurile proprii”, iar textul „capitalul de gradul I” se substituie cu cuvintele „fondurile proprii de nivel 1 de bază” la numărul și la cazul gramatical respectiv prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18
   
Pe tot parcursul textului Instrucţiunei:
    a) sintagma „monede comemorative şi jubiliare” se substituie cu sintagma „bancnote şi monede jubiliare şi comemorative”, la cazul gramatical respectiv;
    b) sintagma „carduri bancare” se substituie cu sintagma „carduri de plată”;
    c) cifrele „1035” şi „2035” se exclud prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15
 
   Pe tot parcursul textului cuvintele „în comun” se substituie cu cuvîntul „concertat” prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14 
   În temeiul art.5 lit.d), 11, 44 şi 46 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.131, 25, 28, 281, 29, 33, 37 şi 40 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.199), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, conform anexei nr.2.
    3. Pentru situaţia din 31 decembrie 2011 băncile vor prezenta rapoartele în conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară, aprobată de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.103), cu modificările şi completările ulterioare.
    4. În primele şase luni ale anului 2012 rapoartele se vor prezenta cel tîrziu la data de cincisprezece a lunii următoare după perioada gestionară.
    5. Pentru perioada 1-9 ianuarie 2012, băncile vor prezenta Raportul privind informaţia operativă, separat pentru fiecare zi lucrătoare, pe data de 10 ianuarie 2012, orele 13:00.
    6. Punctele 1 şi 2 intră în vigoare la 1 ianuarie 2012.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                                             Dorin DRĂGUŢANU

    Nr. 279. Chişinău, 1 decembrie 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 279 din 1 decembrie 2011
INSTRUCŢIUNE
privind modul de întocmire şi prezentare de către
bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale
    1. În scopuri prudenţiale, băncile licențiate și filialele băncilor străine, supuse supravegherii de către Banca Naţională a Moldovei sînt obligate să întocmească şi să prezinte următoarele rapoarte:
    [Pct.1 modificat prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
 
   a) Raportul privind clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale (anexa nr.1);
    [Pct.1 lit.b) abrogată prin HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19]
    c) Raportul privind expunerile băncii faţă de persoanele afiliate (anexa nr.3);
    d) Raportul privind depozitele (anexa nr.4);
    [Pct.1 lit.e) abrogată prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18]
    [Pct.1 lit.f) abrogată prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18]
  
  g) Raportul privind lichiditatea pe termen lung - principiul I și lichiditatea pe benzi de scadență - principiul III (anexa nr.7);
    [Pct.1 lit.g) modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Pct.1 lit.g) modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
  
  h) Raportul privind informaţia operativă (anexa nr.8);
    i) Raportul privind informaţia diversă (anexa nr.9);
    j) Raportul privind acţionarii băncii (anexa nr.10);
    k) Raportul privind cotele de participare în capitalul persoanelor juridice (anexa nr.11);
    [Pct.1, lit.k) modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Pct.1 lit.l) abrogată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Pct.1, lit.l) în redacţia HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
m) Raportul privind informaţia restrînsă aferentă portofoliului de credite (anexa nr.13);
   
[Pct.1, lit.m) exclusă prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
    [Pct.1, lit.m) introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
n) Raportul privind persoanele afiliate băncii (anexa nr.14);
    [Pct.1, lit.n) introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
o) Raportul privind portofoliul acreditivelor şi garanţiilor eliberate (anexa nr.15);
    [Pct.1, lit.o) introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
p) Raportul privind imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor sau a datoriilor (anexa nr.16);
    [Pct.1, lit.p) introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
r) Raportul privind situaţia financiară a debitorilor „mari” (anexa nr.18);
   
[Pct.1, lit.r) introdusă prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]  
  
  q) Raportul privind depozitele „mari” (anexa nr.17);
    [Pct.1, lit.q) introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
s) Informaţia privind depozitele persoanelor fizice (anexa nr.19);
    [Pct.1, lit.s) introdusă prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
  
  t) Informaţia privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate(anexa nr.20);
    [Pct.1, lit.t) introdusă prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
   
u) Informaţia privind şedinţele consiliului băncii (anexa nr.21);
    [Pct.1, lit.u) introdusă prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
   
v) Situația zilnică a soldurilor conturilor sintetice (anexa nr.22);
    [Pct.1, lit.v) introdusă prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
   
w) Mijloace interbancare plasate/atrase (anexa nr.23);
    [Pct.1, lit.w) introdusă prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
   
x) Raport privind operațiunile în numerar (anexa nr. 24).
    [Pct.1, lit.x) introdusă prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
  
  11. În sensul prezentei instrucțiuni termenul „bancă” va include și filialele băncilor străine, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
    [Pct.11 introdus prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
   
2. Rapoartele se întocmesc, conţinînd informaţie autentică referitor la toate filialele băncii.
    3. Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 132 din 17 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.447).
    4. Rapoartele se întocmesc ţinînd cont de Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat la ședința Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei, proces-verbal nr. 15 din 26 martie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.33-34, art.54), cu modificările şi completările ulterioare. Descrierea conturilor nu are caracter exhaustiv, acestea putînd fi adaptate în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova.
    [Pct.4 modificat prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
  
  5. Toate rubricile rapoartelor trebuie să fie completate. În cazul în care banca nu are nimic de reflectat referitor la anumite activităţi prevăzute în raport, la rubrica respectivă se înscrie cifra 0 (zero) dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
    [Pct.5 modificat prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    6. Banca trebuie să-şi menţină documentele financiare într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucţiune.
    61. Sumele în rapoarte se reflectă în lei moldoveneşti, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
   
[Pct.61 introdus prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
7. Sumele în lei moldoveneşti şi în valută străină se indică în rapoarte în numere întregi. În cazul în care în raport urmează a fi indicat codul monedei naţionale/valutelor străine, se indică codurile numerice ale acestora conform ISO 4217. Echivalentul în MDL pentru sumele în valută străină se va calcula cu utilizarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine respective, valabil la data raportării, dacă în modul de completare al raportului nu este prevăzut altfel.
    [Pct.7 modificat prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.7 în redacţia HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
71. Coeficienţii şi procentele se reflectă cu două zecimale.
    [Pct.71 introdus prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
   
8. Totalurile şi subtotalurile din rapoarte, după caz, se verifică cu alte rapoarte.
    9. Înainte de prezentarea rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei, sumele se confruntă cu cele din rapoartele precedente. Dacă s-au constatat necorespunderi sau divergenţe esenţiale de la o perioadă la alta, concomitent cu raportul în formă electronică se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie.
    10. Informaţia din aceste rapoarte trebuie să reflecte situaţia băncii la sfîrşitul zilei operaţionale a perioadei gestionare (zi, lună, trimestru, an etc.).
    11. Rapoartele lunare se prezintă în decurs de cel mult 8 zile lucrătoare după sfârșitul perioadei de raportare, iar rapoartele trimestriale se prezintă cel tîrziu la data de 15 a lunii următoare după perioada de raportare, dacă în modul de întocmire a raportului nu este prevăzut altfel.
    [Pct.11 modificat prin HBN89 din 03.05.18, MO157-166/18.05.18 art.707]
    [Pct.11 în redacția HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 27.10.17]
    [Pct.11 modificat prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
12. Băncile trebuie să ţină cont de rezultatele controalelor, efectuate de către inspectorii Băncii Naţionale, la întocmirea rapoartelor prezentate la următoarea dată gestionară care vine după examinarea rapoartelor privind controlul de către Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă cu explicaţiile de rigoare privind modificările efectuate ce ţin de înlăturarea neajunsurilor depistate în cadrul controalelor.
    [Pct.12 modificat prin HBN89 din 03.05.18, MO157-166/18.05.18 art.707]
    13. După examinarea rapoartelor financiare anuale de către adunarea generală a acţionarilor, dar nu mai tîrziu de 30 aprilie, băncile trebuie să prezinte repetat la Banca Naţională a Moldovei rapoartele în formă electronică (la situaţia din 31 decembrie) modificate în urma auditului. Concomitent cu rapoartele în formă electronică se expediază pe suport hîrtie o notă explicativă detaliată privind ajustările efectuate.
    14. Banca Naţională are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, inclusiv numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), obţinute conform prezentei Instrucţiuni, fără consimţămîntul subiecţilor datelor cu caracter personal.
    [Pct.14 introdus prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
    15. La completarea rapoartelor se va ține cont de următoarele prevederi, dacă modul de întocmire a raportului nu prevede altfel:
    a) în cazul în care în raport este necesară prezentarea tipului debitorului/contrapărții se va menționa codificarea debitorului/contrapărții după categoriile de mai jos:
    „11”    – persoane juridice rezidente, inclusiv persoane fizice rezidente
                  care practică activitate de întreprinzător sau persoanele care
                  desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care
                  practică activitate profesională în sectorul justiției;
    „12”    – persoane juridice nerezidente, inclusiv persoane fizice
                  nerezidente care practică activitate de întreprinzător sau
                  persoanele care desfășoară servicii profesionale, precum
                  şi persoanele care practică activitate profesională în
                  sectorul justiției;
    „21”    – persoane fizice rezidente;
    „22”    – persoane fizice nerezidente.
    b) În cazul în care în raport este necesară prezentarea numelui persoanei fizice și/sau denumirea persoanei juridice, acestea se vor indica după cum urmează:
    pentru persoanele fizice (rezidente sau nerezidente) – numele, prenumele și patronimicul (dacă există), în conformitate cu actul de identitate al persoanei, emis de organele abilitate din țara de reședință;
    pentru persoanele juridice rezidente – denumirea prescurtată a persoanei juridice rezidente, după cum aceasta este indicată în documentul care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice;
    pentru persoanele juridice nerezidente – denumirea persoanei juridice nerezidente conform documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice, emis de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului;
    c) în cazul în care în raport este necesară prezentarea numărului de identificare de stat al persoanei fizice/juridice (contraparte, furnizor, debitor etc), acesta se va indica după cum urmează:
    pentru persoanele fizice rezidente – numărul de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice, sau seria și numărul actului de identitate în cazurile în care acestea conform legislației în vigoare sunt utilizate/atribuite în calitate de număr personal de identificare;
    pentru persoanele juridice rezidente și persoanele fizice rezidente care practică activitate de întreprinzător – numărul de identificare de stat (IDNO) al persoanei juridice /al persoanei fizice care practică activitate de întreprinzător, sau codul fiscal atribuit de organul fiscal – în cazul în care persoana juridică rezidentă în conformitate cu actele legislative în vigoare nu dispune de IDNO;
    pentru persoanele fizice rezidente care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției - numărul de identificare de stat (IDNP) al persoanei care desfășoară servicii profesionale, precum și al persoanei care practică activitate profesională în sectorul justiției;
    pentru persoanele fizice nerezidente – numărul de identificare de stat al persoanei, atribuit de către organele abilitate din țara de reședință, iar în cazul în care acesta nu se regăsește în actul de identitate, se va indica seria și numărul actului de identitate prezentat, precedat de codul alfa 2 al țării în care este înregistrat nerezidentul;
    pentru persoanele juridice nerezidente și persoanele fizice nerezidente care practică activitate de întreprinzător se indică numărul de identificare/înregistrare de stat sau codul fiscal atribuit de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului, precedat de codul alfa 2 al țării în care este înregistrat nerezidentul;
    pentru persoanele fizice nerezidente care desfășoară servicii profesionale, precum și persoanele care practică activitate profesională în sectorul justiției – se indică numărul de identificare/înregistrare de stat sau codul fiscal atribuit de către organul abilitat din țara de origine a nerezidentului, precedat de codul alfa 2 al țării în care este înregistrat nerezidentul, dacă conform legislației țării de origine acest cod există, în caz contrar se indică seria și numărul actului de identitate al persoanei care desfășoară servicii profesionale, precum și al persoanei care practică activitate profesională în sectorul justiției, precedat de codul alfa 2 al țării în care este înregistrat nerezidentul;
    [Pct.15 lit.c) modificată prin HBN18 din 17.01.19, MO24-28/25.01.19 art.222; în vigoare 25.01.19]
    d) în cazul în care în raport este necesar de indicat tipul tranzacției, se va reflecta tipul acordului încheiat pentru fiecare expunere, cu utilizarea următorului sistem de codificare:
    1 – credite;
    2 – plasări la termen;
    3 – valori mobiliare;
    4 – dețineri în capital;
    5 – angajamente de creditare;
    6 – acreditive și garanții emise;
    7 – angajamente de plasare a depozitelor;
    8 – mijloace plasate/credite acordate overnight;
    9 – mijloace bănești înregistrate în conturile „Nostro”;
    10 – altele;
    e) În cazul în care în raport este necesar de indicat tipul de garanție, se va utiliza următoarea codificare:
    D – fără garanție;
    E – imobil rezidențial;
    F – imobil comercial;
    G – teren;
    H – averea personală, inclusiv obiecte de giuvaier;
    I – mijloace de transport (inclusiv cele date în leasing), tehnică agricolă motorizată și nemotorizată ale persoanelor fizice și juridice;
    J – utilaj, echipament;
    K – depozite bancare/partea împrumutului ce se utilizează pentru asigurarea creditului acordat;
    L – instrumente de datorie și/sau de capital (cu excepția instrumentelor din pozițiile N și S);
    M – șeptel, produse agricole, vegetale, alimentare;
    N – acțiunile altor bănci;
    O – fidejusiune;
    P – creanțele, fluxul de mijloace financiare din conturile curente;
    Q – bunuri viitoare (care se află în proces de producere, care urmează a fi procurate/importate în țară, roada anilor viitori ș.a.);
    R – garanții ale Guvernului Republicii Moldova sau ale guvernului unei țări membre a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
    S – valori mobiliare de stat și ale BNM;
    T – garanțiile organizațiilor internaționale și ale băncilor de dezvoltare multilaterală;
    U – altele.
    Dacă modul de completare a raportului prevede indicarea unei singure surse de garanție, dar la expunerea respectivă sunt utilizate mai multe forme de garanții, se indică tipul principal de garanție. La determinarea tipului principal de garanție banca va lua în considerare volumul garanției, care acoperă partea cea mai mare a expunerii. În cazul în care există câteva tipuri de garanții cu aceeași valoare, tipul principal de garanție se va considera garanția cu calitatea cea mai sigură, determinată conform propriilor politici ale băncii. Fidejusiunea, creanțele, fluxul de mijloace financiare din conturile curente și bunurile viitoare (care se află în proces de producere, care urmează a fi procurate/importate în țară, roadă a anilor viitori ș.a.) se vor raporta ca surse principale de garanție doar în cazul în care pentru expunerea respectivă nu există alt tip de garanție care acoperă, cel puțin, 50 la sută din valoarea expunerii. În cazul debitorilor pentru care drepturile de creanță reprezintă activul de bază (societăți de leasing, societăți de microfinanțare etc.), constituirea garanției asupra drepturilor de creanțe poate fi raportată ca tip principal de garanție;
    f) în cazul în care în raport este necesar de indicat categoria de clasificare a activului/angajamentului condițional se va reflecta categoria de clasificare a activului/angajamentului condițional conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale. Pentru creditele care, conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale (punctul 12), nu se supun clasificării, se va indica cifra „0”.
    0 – nesupuse clasificării;
    1 – standard;
    2 – supravegheat;
    3 – substandard;
    4 – dubios (îndoielnic);
    5 – compromis (pierderi);
    g) în cazul în care în raport este necesar de indicat CRR_ID, se va raporta codul de identificare unic al creditului/angajamentului de creditare (CRR_ID) atribuit de către sistemul informațional al băncii, în conformitate cu prevederile de la punctul 41 din „Modul de întocmire a Raportului zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate”, anexa nr.1 la Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr. 54 din 9 martie 2016, cu modificările și completările ulterioare. CRR_ID se va completa doar pentru expunerile care au fost reflectate de bancă în Raportul zilnic cu privire la portofoliul de credite acordate și angajamentele de creditare asumate;
    h) în cazul în care în raport este necesar de reflectat indicele totalului pentru grup, se va indica cifra 9 pentru rândurile în care se prezintă ultima înregistrare aferentă unei persoane individuale (fizice sau juridice) sau unui grup de clienți aflați în legătură (ultimul rând al unui grup). Pentru toate celelalte rânduri se va indica „-”;
    [Pct.15 lit.h) modificată prin HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19]
    i) în cazul în care în raport este necesar de indicat numărul grupului de clienți aflați în legătură, se va specifica numărul grupului de clienți aflați în legătură sau de persoane individuale (persoane fizice și/sau juridice care nu fac parte dintr-un grup de clienți aflați în legătură) și nu poate varia de la o perioadă la alta. Numerotarea se va face pentru fiecare expunere, astfel încât pentru toate expunerile unei persoane sau ale unui grup de persoane se va utiliza același număr de grup.
    În cazul în care grupul se separă în două sau mai multe grupuri de debitori, se păstrează numărul inițial al grupului pentru partea cea mai mare a expunerii, iar pentru partea mai mică se atribuie un număr nou. La fel, în cazul fuziunii a două sau mai multe grupuri, băncile vor atribui grupului nou-format numărul grupului care avea expunerea cea mai mare, cu utilizarea aceleiași abordări în toate cazurile ulterioare.
    Nu se permite atribuirea numărului unui grup care a dispărut/nu mai există în portofoliu la data de raportare unui grup nou, cu excepția cazurilor separării sau fuziunii unui grup, descrise în alineatul precedent. De asemenea, numărul grupului poate fi utilizat și în cazul în care, peste o anumită perioadă, grupul respectiv s-a reconstituit.
    De exemplu, dacă în raport se va prezenta informația pe expuneri, dintre care 3 expuneri sunt față de persoana A care nu este parte a unui grup de clienți aflați în legătură, în coloana D pentru expunerile respective se va indica cifra 1; alte 2 expuneri sunt față de persoana B, 1 – față de persoana C și 1 față de persoana D, iar persoanele B, C, și D formează un grup de clienți aflați în legătură, în coloana D pentru expunerile respective se va indica cifra 2; încă 6 expuneri sunt față de persoana J (2 expuneri) și persoana K (4 expuneri) care nu fac parte din grupuri de clienți aflați în legătură, în coloana D se va indica, respectiv, cifra 3 și cifra 4.
    În acest caz informația în raport se va prezenta în felul următor:

Nr.
d/o

Denumirea debitorului/ contrapărții

Numărul grupului
A
B
D
1
Persoana A
1
2
Persoana A
1
3
Persoana A
1
4
Persoana B
2
5
Persoana B
2
6
Persoana C
2
7
Persoana D
2
8
Persoana J
3
9
Persoana J
3
10
Persoana K
4
11
Persoana K
4
12
Persoana K
4
13
Persoana K
4
    [Pct.15 lit.i) modificată prin HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19]
    j) în cazul în care în raport este necesar de reflectat numărul grupului acționarilor, se va indica numărul grupului (1, 2, 3 – n) din care face parte acționarul. Înregistrarea se efectuează în așa fel, ca fiecare acționar din grup să aibă același număr. De exemplu, dacă din grupul „1” fac parte 3 acționari (persoanele A, B, C), în rândurile 1, 2 și 3 ale coloanei date se va indica aceeași cifră – 1. Dacă în continuare se reflectă deținerea altui grup compus din 4 persoane (persoanele D, G, H, I) – în rândurile corespunzătoare persoanelor grupului respectiv în coloana dată se va indica cifra 2. Dacă un acționar face parte dintr-un grup, acesta se va reflecta o singură dată în cadrul grupului respectiv. Pentru acționarii care nu fac parte din grup (persoana J și K), în coloana dată se va indica cifra 0.
    Informația în raport se va prezenta în felul următor:

Nr.
d/o

Numele/denumirea acționarului
Numărul grupului
A
B
G
1
Persoana A
1
2
Persoana B
1
3
Persoana C
1
4
Persoana D
2
5
Persoana G
2
6
Persoana H
2
7
Persoana I
2
8
Persoana J
0
9
Persoana K
0
...
...
...
...
    [Pct.15 modificat prin HBN89 din 03.05.18, MO157-166/18.05.18 art.707]

   
anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 01.12.17]
    
[Anexa nr.1 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.1 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.1 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.2 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.2 în redacţia HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.2013 art.444]

    anexa nr.3
    
[Anexa nr.3 modificată prin HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 01.12.17]
   
[Anexa nr.3 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.3 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.3 în redacţia HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.4 modificată prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

    [Anexa nr.5 abrogată prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.5 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.5 modificată prin HBN165 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1269]
    [Anexa nr.5 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.5 modificată prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

    [Anexa nr.6 abrogată prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18]
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 01.12.17]
   
[Anexa nr.6 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN55 din 05.03.15, MO59-66/13.03.15 art.511; în vigoare 30.03.15]
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.6 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.6 modificată prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

    anexa nr.7
   
[Anexa nr.7 modificată prin HBN18 din 17.01.19, MO24-28/25.01.19 art.222; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.7 modificată prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.7 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.7 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]

    anexa nr.8
   
[Anexa nr.8 modificată prin HBN18 din 17.01.19, MO24-28/25.01.19 art.222; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.8 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]

    anexa nr.9
   
[Anexa nr.9 modificată prin HBN18 din 17.01.19, MO24-28/25.01.19 art.222; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.9 modificată prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 01.12.17]
    [Anexa nr.9 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.9 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.9 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.9 modificată prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

   
anexa nr.10
   
[Anexa nr.10 modificată prin HBN18 din 17.01.19, MO24-28/25.01.19 art.222; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.10 modificată prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 01.12.17]
    [Anexa nr.10 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.10 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.10 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.10 în redacţia HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 modificată prin HBN117 din 24.05.18, MO183-194/08.06.18 art.907; în vigoare 30.07.18]
    [Anexa nr.11 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.11 în redacția HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.11 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.11 modificată prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

    [Anexa nr.12 abrogată prin HBN54 din 09.03.16, MO59-67/18.03.16 art.434; în vigoare 16.09.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.12 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.12 în redacţia HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

   
[Anexa nr.13 abrogată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.13 introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

   
anexa nr.14
    [Anexa nr.14 modificată prin HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19]
    [Anexa nr.14 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.14 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.14 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.14 introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

 
  
anexa nr.15
    [Anexa nr.15 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.15 introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]
 
   
anexa nr.16
    [Anexa nr.16 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.16 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.16 introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

   
anexa nr.17
    [Anexa nr.17 modificată prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]
   
[Anexa nr.17 introdusă prin HBN64 din 04.04.13, MO83-90/19.04.13 art.444]

   
anexa nr.18
   
[Anexa nr.18 modificată prin HBN117 din 18.04.19, MO148-158/26.04.19 art.756; în vigoare 19.06.19]
    [
Anexa nr.18 modificată prin HBN18 din 17.01.19, MO24-28/25.01.19 art.222; în vigoare 25.01.19]
    [Anexa nr.18 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.18 modificată prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]
    [Anexa nr.18 introdusă prin HBN1 din 16.01.14, MO17-23/24.01.14 art.98; în vigoare 30.03.14]

   
anexa nr.19
    [Anexa nr.19 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.19 modificată prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]
    [Anexa nr.19 introdusă prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]

   
anexa nr.20
    [Anexa nr.20 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.20 introdusă prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]

   
anexa nr.21
    [Anexa nr.21 modificată prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 01.12.17]
    [Anexa nr.21 introdusă prin HBN32 din 05.02.15, MO33-38/13.02.15 art.279; în vigoare 01.03.15]

   
anexa nr.22
    [Anexa nr.22 modificată prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]
    [Anexa nr.22 introdusă prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]

   
anexa nr.23
    [Anexa nr.23 introdusă prin HBN47 din 02.03.16, MO59-67/18.03.16 art.433; în vigoare 30.06.16]

   
anexa nr.24
    [Anexa nr.24 modificată prin HBN269 din 06.10.17, MO371-382/27.10.17 art.1945; în vigoare 01.12.17]
    [Anexa nr.24 introdusă prin HBN338 din 07.12.16, MO453-458/23.12.16 art.2139; în vigoare 23.12.16]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
nr. 279 din 1 decembrie 2011

LISTA
actelor normative ale Băncii Naţionale
a Moldovei care se abrogă
    1. Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară, aprobată de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr.28 din 8 august 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.64-65, art.103);
    2. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.59 din 11 septembrie 1997 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (proces-verbal nr.28 din 8 august 1997), (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42 art.99);
    3. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.160 din 25 decembrie 1997 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.8, art.25);
    4. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.13 din 26 ianuarie 1998 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.12-13, art.49);
    5. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47 din 13 martie 1998 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.106);
    6. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.82 din 9 aprilie 1998 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.49, art.152);
    7. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.282 din 7 octombrie 1998 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.97-98, art.198);
    8. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.322 din 5 noiembrie 1998 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.7-9, art.17);
    9. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.219 din 18 august 1999 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.94-95, art.153);
    10. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.250 din 22 septembrie 1999 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.109-111, art.193);
    11. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.385 din 23 decembrie 1999 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.5);
    12. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.279 din 21 septembrie 2000 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.124-126, art.346);
    13. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.327 din 2 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.141-143, art.374);
    14. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.162 din 28 iunie 2001 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74, art.211);
    15. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.303 din 22 noiembrie 2001 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.144-146, art.351);
    16. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.169 din 18 iulie 2002 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.106-109, art.241);
    17. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.133 din 19 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.126-131, art.173);
    18. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.263 din 21 octombrie 2004 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.193-198, art.409);
    19. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.52 din 17 februarie 2005 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.30-33, art.111);
    20. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.98 din 31 martie 2005 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.55-58, art.194);
    21. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.241 din 11 august 2005 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.110-112, art.385);
    22. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.49 din 2 martie 2006 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.142);
    23. Punctul III din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.208 din 15 august 2007 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.131-135, art.523);
    24. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.226 din 30 august 2007 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.149-152, art.562);
    25. Punctul II din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.133 din 17 iulie 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.448);
    26. Punctul IX din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.194 din 9 octombrie 2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.204-205, art.620);
    27. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47 din 26 februarie 2009 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.57-58, art.250);
    28. Punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.201 din 13 august 2009 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.150, art.675);
    29. Punctul 2 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.265 din 17 decembrie 2009 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.27-28, art.99);
    30. Punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 30 decembrie 2009 cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.27-28, art.102);
    31. Punctul 3 din Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.86 din 30 aprilie 2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.94-97, art.357);
    32. Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.65 din 7 aprilie 2011 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.83-85, art.526).