OSVC04/2014
ID intern unic:  351487
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 04
din  02.01.2014
cu privire la modificarea şi completarea
anexelor nr.11şi nr.12 la Ordinul Serviciului Vamal
nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi
completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 07.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 27-34     art Nr : 123
    În conformitate cu prevederile art.IX al Legii nr.324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial nr.320-321 din 31.12.2013) referitor la modificările operate în Codul fiscal şi Legea cu privire la tariful vamal, care se pun în aplicare de la 01.01.2014 ,
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se modifica, după cum urmează:
    1.1. colonița 2 a codului scutirii 002 va avea următoarea redacție:

    tabel

    1.2. codul scutirii 006 va avea următoarea redacție:

    tabel

    1.3. codul scutirii 021 va avea următoarea redacție:

    tabel

    1.4. a abroga codul scutirii 034:

    tabel

    1.5. a abroga codul scutirii 037:

    tabel

    1.6. a completa cu codul scutirii 039:

    tabel

    1.7. a completa cu codul scutirii 038:

    tabel

    1.8. a completa cu codul scutirii 047:

    tabel

    1.9. a completa cu codul scutirii 138:

    tabel

    1.10. a completa cu codul scutirii 227:

    tabel

    1.11. a completa cu codul scutirii 228:

    tabel

    1.12. a completa cu codul scutirii 229:

    tabel

    1.13. a abroga codul scutirii 351:

    tabel

    1.14. colonița 3 a codului scutirii 352 va avea următoarea redacție:

    tabel

    1.15. a completa cu codul scutirii 601:

    tabel

    1.16. a completa cu codul scutirii 702:

    tabel

    1.17. a completa cu codul scutirii 715:

    tabel

    1.18. a completa cu codul scutirii 716:

    tabel

    1.19. a abroga codul scutirii 885:

    tabel

    2. Anexa nr.12 Lista codurilor contingentelor în vigoare se modifică, după cum urmează:

    anexa nr.12

    3. Se abrogă Ordinele Serviciului Vamal nr.346-O din 19.07.2013 şi nr.357-O din 25.07.2013.
    4. Direcţia tehnologii informaţionale şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    5. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    6. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    7. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    8. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                  Tudor BALIŢCHI

    Nr. 04-O. Chişinău, 2 ianuarie 2014.