HGM778/2009
ID intern unic:  332899
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 778
din  27.11.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne,
structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia
Publicat : 01.12.2009 în Monitorul Oficial Nr. 173     art Nr : 856
    MODIFICAT
   
HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19
    HG137 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.169; în vigoare 08.03.19
    HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19
    HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG793 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.823; în vigoare 03.08.18
    HG749 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.786; în vigoare 27.07.18
    HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471
    HG693 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.795
    HG663 din 25.09.15, MO267-273/02.10.15 art.756

   
HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697
    HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483
    HG268 din 08.04.14, MO87-91/11.04.14 art.293
    HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104
   
HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215
    HG12 din 10.01.13, MO10-14/18.01.13 art.51
    HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13
    HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013
    HG870 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.940
    HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11
    HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137
    HG485 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.561    În conformitate cu art. 20 pct. 2) din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art.1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    lista autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr.3;
   
lista  întreprinderilor de stat monitorizate de Ministerul Afacerilor Interne, conform anexei nr.5.
    [Pct.1 modificat prin HG693 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.795]
    [Pct.1 modificat prin HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
    [Pct.1 modificat prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Ministerului Afacerilor Interne, al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia în număr de 18089 de unităţi (dintre care 668 de unităţi – personal auxiliar), inclusiv:
    efectivul-limită al autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în număr de 17994 de unităţi (dintre care 668 de unităţi – personal auxiliar), cu excepţia militarilor în termen ai Inspectoratului General de Carabinieri, inclusiv:
    efectivul-limită al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență în număr de 2467 unităţi (dintre care 65 de unităţi – personal contractual);
    efectivul-limită al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în număr de 3748 unităţi (dintre care 240 unităţi – personal auxiliar).
    [Pct.2 modificat prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Pct.2 modificat prin HG137 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.169; în vigoare 08.03.19]
    [Pct.2 modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    [Pct.2 modificat prin HG793 din 01.08.18, MO285-294/03.08.18 art.823; în vigoare 03.08.18]
    [Pct.2 modificat prin HG749 din 25.07.18, MO277-284/27.07.18 art.786; în vigoare 27.07.18]
    [Pct.2 modificat prin HG436 din 15.05.18, MO156/16.05.18 art.471]
    [Pct.2 modificat prin HG693 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.795]
    [Pct.2 modificat prin HG663 din 25.09.15, MO267-273/02.10.15 art.756]
    [
Pct.2 modificat prin HG438 din 11.06.14, MO160-166/20.06.14 art.483]
    [Pct.2 modificat prin HG268 din 08.04.14, MO87-91/11.04.14 art.293]
    [Pct.2 modificat prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697]
    [Pct.2 în redacţia HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
   
[Pct.2 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Pct.2 în redacţia HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]
   
[Pct.3 exclus prin HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
    [Pct.4 abrogat prin HG693 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.795]
    [Pct.5 exclus prin HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]
   
6. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.6.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Veaceslav Negruţa
    Ministrul afacerilor interne                                                         Victor Catan

    Nr. 778. Chişinău, 27 noiembrie 2009.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG693 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.795]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG485 din 14.06.10, MO100-102/18.06.10 art.561]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG693 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.795]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG166 din 05.03.13, MO48/05.03.13 art.215]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din 27 noiembrie 2009
LISTA
autorităţilor administrative şi instituţiilor
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    Inspectoratul General al Poliţiei*
    Departamentul Poliţiei de Frontieră
    Inspectoratul General pentru Situații de Urgență*
    Inspectoratul General de Carabinieri
    Biroul migraţie şi azil*
    Serviciul tehnologii informaţionale*
    Serviciul protecţie internă şi anticorupţie
    Serviciul dirijare operaţională şi inspectare ***
    Academia „Ştefan cel Mare”
    Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne**
    Clubul sportiv central „Dinamo”**;
    * Serviciul public cu statut de departament pe lîngă minister.
    ** Serviciul public cu statut de direcţie pe lîngă minister.
    ***Serviciul public cu statut de direcţie generală pe lîngă minister
    Notă. Autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea Ministerului în cadrul cărora sînt instituite funcţii poliţieneşti sînt: Inspectoratul General al Poliţiei, Biroul migraţie şi azil, Serviciul tehnologii informaţionale, Serviciul protecţie internă şi anticorupţie, Serviciul dirijare operaţională şi inspectare, Academia „Ştefan cel Mare”, Clubul sportiv central „Dinamo”.
    [Anexa nr.3 modificată prin HG214 din 03.04.19, MO132-138/12.04.19 art..256; în vigoare 12.04.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG137 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.169; în vigoare 08.03.19]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG649 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.697]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG995 din 12.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1104]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]
   
[Anexa nr.3 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG870 din 19.11.12, MO242-244/23.11.12 art.940]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1025 din 01.11.10, MO214-220/05.11.10 art.1137]

    [Anexa nr.4 exclusă prin HG990 din 26.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1067; în vigoare 05.03.13]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din  27 noiembrie 2009
LISTA
întreprinderilor de stat monitorizate de
Ministerul Afacerilor Interne
    Întreprinderea de Stat „Servicii pază.
    [Anexa nr.5 modificată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG12 din 10.01.13, MO10-14/18.01.13 art.51]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1194 din 23.12.10, MO257-258/27.12.10 art.1308; în vigoare 01.01.11]

Anexa nr.6
la Hotărîrea Guvernului nr.778
din 27 noiembrie 2009
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.844  din 30 iulie 1998 „Cu privire la structura organizatorică, limita efectivului şi Regulamentul Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.75-76, art. 756).
    2. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.112  din  2 februarie 1999 „Cu privire la Ministerul Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.131).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.90 din 2 februarie 2000 „Cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.14-16, art.170).
    4. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.398 din 6 iunie 2001 „Cu privire la Departamentul Tehnologii Informaţionale” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.59-61, art.424).
    5.  Hotărîrea Guvernului nr.177 din 15 februarie 2002 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 27-28, art.249).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.438 din 11 aprilie 2002 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.53, art.526).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.1627 din 17 decembrie 2002 „Pentru completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.177, art.1774).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.449 din 17 aprilie 2003 „Despre modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.479).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.952 din 4 august 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1000).
    10. Punctul 5 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.363 din 8 aprilie 2004 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.61-63, art.499).
    11. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 646 din 9 iunie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.769).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.539 din 6 iunie 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.80-82, art.567).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.1087 din 25 octombrie 2005 „Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.142-144, art.1165).
    14. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.222 din 28 februarie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.39-42, art.263).
    15. Hotărîrea Guvernului nr.279 din 17 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.47-50, art.315).
    16. Punctul l din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.825 din 19 iulie 2006 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.112-115, art.873).
    17. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.154 din 13 februarie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.25-28, art.171).
    18. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.534 din 15 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.568).
    19. Hotărîrea Guvernului nr.1085 din 4 octombrie 2007 „Cu privire la completarea anexei nr.4 la Hotărîrea Guvernului nr.844 din 30 iulie 1998” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.161-164, art.1131).
    20. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1199 din 6 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.175-177, art.1243).
    21. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 29 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 195-196, art.1210).
    22. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.113 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 34-36, art.146).
    23. Punctul 1 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.383 din 24 iunie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 107-109, art.447).