LPM1453/2002
ID intern unic:  311593
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1453
din  08.11.2002
cu privire la notariat
Publicat : 21.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 154-157     art Nr : 1209     Data intrarii in vigoare : 21.02.2003

   
MODIFICAT
   
LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19
    LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19
    LP77 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.348
    LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17
   
LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812
   
LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
   
LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13
   
LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
   
LP63 din 01.04.11, MO63-64/20.04.11 art.159
   
LP21 din 17.02.11, MO54-57/08.04.11 art.121
   
LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563
   
RMO11 din MO11-12/26.01.10, pag.10
   
LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09
   
LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139
   
LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73
   
LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574
   
LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561
   
LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189
   
LP267-XVI din 07.12.07, MO25-27/05.02.08 art.71
    LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692; în vigoare 01.09.04
   
LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1002
   
LP414 din 24.10.03, MO234/24.11.03 art.937
   
LP352 din 31.07.03, MO170/08.08.03 art.725
   
LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

    [Art.1 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
    [Art.2 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
    [Art.3 abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
   
[Art.3 modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    [Art.3 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]

    [Art.4 abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
   
[Art.4 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Art.4 modificat prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]

    [Art.5 abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Art.6 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
  
  [Art.6 modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.6 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]

    [Art.7 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
 
   [Art.7 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Capitolul II abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
[Capitolul II modificat prin LP63 din 01.04.11, MO63-64/20.04.11 art.159]
    [Capitolul II modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    [Capitolul II modificat prin LP300 - XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Capitolul II modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Capitolul II modificat prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]
    [Capitolul II modificat prin LP352 din 31.07.03, MO170/08.08.03 art. 725]
    [Capitolul II modificat prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]
Capitolul III
CONTROLUL ACTIVITĂŢII NOTARIALE
[Art.28 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
   
[Art.28 modificat prin LP17-XVI din 15.02.08, MO57-60/21.03.08 art.189]
    [Art.28 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]

    [Art.29 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
  
  [Art.29 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Art.30 abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
   
[Art.30 modificat prin LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.100]
    [Art.31 abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
   
[Art.31 modificat prin LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1002]
Articolul 32. Plata pentru serviciul notarial
(1) Mărimea plăţii pentru serviciul notarial prestat se stabileşte de notar şi de altă persoană care desfăşoară activitate notarială de comun acord cu solicitantul în conformitate cu metodologia aprobată de Parlament.
[Art.32 al.(1) modificat prin LP471 din 21.11.03, MO248-253/19.12.03 art.1002]
(2) Notarul stabileşte de sine stătător plata pentru serviciul notarial acordat persoanei.
   
[Art.32 al.(2) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
(3) Unele categorii de persoane beneficiază, în condiţiile legii, de reduceri la plăţile pentru serviciile notariale.
[Art.32 al.(4) exclus prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
(5) Din mijloacele primite de notar pentru servicii notariale se acoperă cheltuielile aferente exercitării activităţii profesionale, asigurării ei tehnico-materiale, arendei şi întreţinerii biroului notarial, plăţii pentru serviciile personalului tehnic angajat.
   
[Art.32 al.(5) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
(6) Suma rămasă după efectuarea tuturor cheltuielilor menţionate la alin.(5) constituie venitul notarului, din care se fac contribuţii de asigurări sociale de stat, precum şi se efectuează alte plăţi obligatorii prevăzute de legislaţie. Contribuţiile de asigurări sociale de stat, stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, asigură persoanelor asigurate - notarilor dreptul la pensie de asigurări sociale, la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, pentru graviditate şi naştere, la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, indemnizaţie pentru îngrijirea copilului şi la indemnizaţie de şomaj.
   
[Art.32 al.(6) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666
; în vigoare 31.12.09]
(7) Impozitarea notarilor se efectuează în conformitate cu legislaţia fiscală.
    [Art.32 al.(7) modificat prin LP130-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.666; în vigoare 31.12.09]
    [Art.33 abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Art.33 modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Art.33 modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Art.33 modificat prin LP414 din 24.10.03, MO234/24.11.03 art.937]

    [Art.34 abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]
[Capitolul IV abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Capitolul IV modificat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
    [Capitolul IV modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Capitolul IV modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]
    [Capitolul IV modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    [Capitolul IV modificat prin LP185 din 15.07.10, MO155-158/03.09.10 art.563]
    [Capitolul IV modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139]
    [Capitolul IV modificat prin LP267-XVI din 07.12.07, MO25-27/05.02.08 art.71]
    [Capitolul IV modificat prin LP414 din 24.10.03, MO234/24.11.03 art.937]
    [Capitolul IV modificat prin LP201 din 15.05.03, MO87/23.05.03 art.408]

    [Capitolul V abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Capitolul V modificat prin LP21 din 17.02.11, MO54-57/08.04.11 art.121]
    [Capitolul V modificat prin LP252-XV din 09.07.04, MO131/31.07.04 art.692, al.(4) devine al.(3); în vigoare 01.09.04]

    [Capitolul VI abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
   
[Capitolul VI modificat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784, în vigoare 14.01.19]
[Capitolul VI modificat prin LP77 din 07.06.18, MO210-223/22.06.18 art.348]
    [Capitolul VI modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Capitolul VI modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Capitolul VI modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    [Capitolul VI modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    [Capitolul VI modificat prin LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561]
    [Capitolul VII abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Capitolul VIII abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Capitolul IX abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89 în vigoare 01.03.19]
    [Capitolul X abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
   
[Capitolul XI abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Capitolul XI modificat prin LP164 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.638; în vigoare 14.03.13]
    [Capitolul XI modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]

    [Capitolul XII abrogat prin LP246 din 15.11.18, MO30-37/01.02.19 art.89; în vigoare 01.03.19]
    [Capitolul XI modificat prin LP300-XVI din 25.12.08, MO49-50/06.03.09 art.139; în vigoare 01.01.12]
    [Capitolul XI modificat prinn LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]

[Capitolul XIII abrogat prin LP69 din 14.04.16, MO277-287/26.08.16 art.588; în vigoare 26.02.17]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                             Eugenia OSTAPCIUC

Chişinău, 8 noiembrie 2002.
Nr. 1453-XV.