LPM1417/1997*
ID intern unic:  313290
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1417
din  17.12.1997
pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal*
(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005,
ediţie specială)
Publicat : 25.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 000     Data intrarii in vigoare : 25.03.2005
    MODIFICAT
   
LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18
    LP69 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.304; în vigoare 18.05.18
   
LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808;în vigoare 01.01.18
    LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17
    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP91 din 13.05.16, MO134-139/20.05.16 art.279
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170
    LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP172 din 12.07.13, MO173-176/09.08.13 art.584; în vigoare 09.08.13
    LP213 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.508
    LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP62 din 30.03.12, MO64/03.04.12 art.215
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP212 din 27.10.11, MO197-202/18.11.11 art.575
    LP80 din 21.04.11, MO69/23.04.11 art.177
    LP112 din 04.06.10, MO110-113/02.07.10 art.337
   
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP13-XVI din 03.02.09, MO34-36/17.002.09 art.93
    LP177-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.549
    LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543
    LP58-XVI din 20.03.08, MO69-71/04.04.08 art.234
    LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP59-XVI din 10.03.06, MO43-46/17.03.06 art.192
    LP106-XVI din 02.06.05, MO89-91/01.07.05 art.412

    *Republicată
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XII din 25.02.1998 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
     Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 1064-XIV din 16.06.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 127-129, art. 888;
    2) nr. 1389-XIV din 30.11.2000 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 166-168, art. 1211;
    3) nr. 408-XV din 26.07.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 1-3, art. 4;
    4) nr. 614-XV din 08.11.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147-149, art. 1165;
    5) nr. 646-XV din 16.11.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1299;
    6) nr. 732-XV din 13.11.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1309;
    7) nr. 1440-XV din 08.11.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1354;
    8) nr. 132-XV din 20.03.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 277;
    9) nr. 239-XV din 13.06.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 134, art. 533;
    10) nr. 292-XV din 10.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 155-158, art. 631;
    11) nr. 356-XV din 31.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172, art. 729;
    12) nr. 357-XV din 31.07.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 170-172, art. 731;
    13) nr. 416-XV din 24.10.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 896;
    14) nr. 430-XV din 31.10.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art. 956;
    15) nr. 499-XV din 11.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248-253, art. 1008;
    16) nr. 568-XV din 25.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 78;
    17) nr. 2-XV din 05.02.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 35-38, art. 186;
    18) nr. 52-XV din 27.02.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39-41, art. 230;
    19) nr. 186-XV din 10.06.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 119-122, art. 625;
    20) nr. 224-XV din 01.07.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 700;
    21) nr. 364-XV din 05.11.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 208-211, art. 936;
    22) nr. 448-XV din 30.12.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 20-23, art. 71;
    23) nr. 10-XV din 17.02.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art. 120.    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Articolul 1. Intrarea în vigoare
    Titlul III al Codului fiscal intră în vigoare la 1 iulie 1998.
    Articolul 2. Abrogarea
    La data intrării  în vigoare a titlului III al Codului  fiscal, se abrogă Legea nr.264-XIII din 8 noiembrie 1994 privind taxa pe valoarea adăugată  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.10, art.96; 1996, nr.7, art.70; 1997, nr.56, art.509).
    Articolul 3. Modificarea unor acte normative
    (1) Preşedintelui  Republicii  Moldova i se propune să aducă  actele sale normative în concordanţă cu Titlul III al Codului fiscal.
    (2) Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta  Parlamentului propuneri pentru aducerea  legislaţiei în vigoare în concordanţă cu Titlul III al Codului fiscal;
    b) va aduce actele sale  normative în concordanţă cu Titlul III  al Codului fiscal;
    c) va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin Titlului III al Codului fiscal.
    Articolul 4. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Relaţiile fiscale apărute pînă la intrarea în vigoare a Titlului III al Codului fiscal se reglementează conform Legii nr.264-XIII din 8 noiembrie1994 privind taxa pe valoarea adăugată şi conform altor acte normative în vigoare la momentul apariţiei acestor relaţii.
    (2) În operaţiile de import-export cu alte ţări, la calcularea taxei pe valoarea adăugată, poate fi aplicat criteriul determinat pe baza acordurilor bilaterale încheiate între Republica Moldova şi ţara respectivă, ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova. Operaţiunile de import-export efectuate de către agenţii economici aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar se realizează în modul aprobat de Guvern.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP59-XVI din 10.03.06, MO43-46/17.03.06 art.192]
    (3) Întreprinderile aflate în proces de restructurare şi/sau privatizare ori care urmează a fi restructurate şi/sau privatizate în conformitate cu Legea insolvabilităţii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 se impun cu taxa pe valoarea adăugată conform Codului fiscal, ţinîndu-se cont de particularităţile prevăzute de actele legislative ce stabilesc modul lor de restructurare şi/sau privatizare.
    (4) Prevederile titlului III al Codului fiscal şi prevederile prezentei legi se aplică ţinîndu-se cont de particularităţile impozitării, prevăzute în legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    (5) Pînă la aducerea  actelor normative în vigoare, ce reglementează relaţiile privind achitarea taxei pe valoarea adăugată, în concordanţă cu Titlul III al Codului fiscal, acestea se aplică în măsura în care nu contravin Titlului III al Codului fiscal.
    (6) Livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este supusă T.V.A. conform art. 96 lit. a), lit.b) prima liniuţă, art.103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal. Persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă au sau nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt obligate să treacă prin posturile vamale interne achitînd T.V.A. pînă la sau la momentul trecerii controlului vamal. T.V.A. pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale şi apă se achită de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar la conturile trezoreriale de venituri ale T.V.A. pe mărfurile produse şi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, la primirea documentelor care confirmă procurarea acestor mărfuri ori concomitent cu achitarea plăţii sau plăţii în avans pentru ele.
    Subiectul impunerii cu T.V.A. care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care are relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la deducerea T.V.A. achitate de el pentru mărfurile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea T.V.A. la buget.
    Livrarea de mărfuri produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat în condiţiile stabilite de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor patentei de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, este supusă controlului vamal obligatoriu la posturile vamale interne, fiind scutită de T.V.A. fără drept de deducere la prezentarea raportului de expertiză, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în sensul art. 20 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere livrările de energie electrică achiziţionată şi furnizată operatorilor reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice sau achiziţionată de operatorii reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice, precum şi livrările de energie electrică şi de gaze naturale, de servicii de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă şi de canalizare achiziţionate şi utilizate în scop de consum, fără comercializarea ulterioară, efectuate de către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
    Livrarea de servicii persoanelor juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, de către persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, se supune T.V.A. conform art. 96 alin. (1) lit. a), art. 103, 104 și art. 109 alin. (2) din titlul III al Codului fiscal.
    (6) Livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este supusă T.V.A. conform art. 96 lit. a), lit.b), art.103 şi 104 din titlul III al Codului fiscal. Persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă au sau nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt obligate să treacă prin posturile vamale interne achitînd T.V.A. pînă la sau la momentul trecerii controlului vamal. T.V.A. pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale şi apă se achită de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar la conturile trezoreriale de venituri ale T.V.A. pe mărfurile produse şi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, la primirea documentelor care confirmă procurarea acestor mărfuri ori concomitent cu achitarea plăţii sau plăţii în avans pentru ele.
    Subiectul impunerii cu T.V.A. care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care are relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la deducerea T.V.A. achitate de el pentru mărfurile procurate de la persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea T.V.A. la buget.
    Livrarea de mărfuri produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, înregistrate la Camera Înregistrării de Stat în condiţiile stabilite de Guvern, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, către persoanele juridice şi fizice subiecţi ai activităţii de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor patentei de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, este supusă controlului vamal obligatoriu la posturile vamale interne, fiind scutită de T.V.A. fără drept de deducere la prezentarea raportului de expertiză, eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, care confirmă obţinerea integrală a mărfurilor pe teritoriul ţării în sensul art. 20 din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal.
    Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere livrările de energie electrică achiziţionată şi furnizată operatorilor reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice sau achiziţionată de operatorii reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie şi furnizorilor energiei electrice, precum şi livrările de energie electrică şi de gaze naturale, de servicii de telecomunicaţii, de aprovizionare cu apă şi de canalizare achiziţionate şi utilizate în scop de consum, fără comercializarea ulterioară, efectuate de către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar către persoanele juridice şi fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar.
    Livrarea de servicii persoanelor juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, de către persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, se supune T.V.A. conform art. 96 alin. (1) lit. a), art. 103, 104 și art. 109 alin. (2) din titlul III al Codului fiscal.
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP178 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.496; în vigoare 01.10.18]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP281 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.947; în vigoare 01.01.17]
    [Art.4 al.(6)modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.01.15]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP13-XVI din 03.02.09, MO34-36/17.002.09 art.93]
   
[Art.4 al.(6) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Art.4 al.(6) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
   
[Art.4 al.(6) modificat prin LP106 -XVI din 02.06.05, MO89/01.07.05 art.412]   
    [Art.4 al.(6) în redacţia LP186 -XV din 10.06.04, MO119/23.07.04 art.625]
    (7) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere importul şi livrările ulterioare ale gazelor naturale de la poziția tarifară 2711 efectuate de Societatea pe Acţiuni "Moldova-Gaz" către Societatea cu Răspundere Limitată "Tiraspoltransgaz" care nu are relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova.
    [Art.4 al.(7) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(7) modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.4 al.(71) abrogat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Art.4 al.(71) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.4 al.(8) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(81) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(81) introdus prin LP177-XVI din 20.07.07, MO117-126/10.08.07 art.534]
   
[Art.4 al.(9) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
[Art.4 al.(10) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (101) Mărfurile livrate şi serviciile prestate în cadrul lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală cu capacitatea de 1600 locuri de detenţie
se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere. Subiecţii impozabili care efectuează livrări de mărfuri şi de servicii scutite de T.V.A. cu drept de deducere în temeiul prezentului alineat au dreptul la restituirea TVA, în conformitate cu art.101 alin.(5) din Codul fiscal, dacă prezintă următoarele documente:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare sau procurare;
    3) facturile fiscale la mărfurile livrate, precum şi la volumele de lucrări executate şi documentele în a căror bază sînt eliberate acestea (actele de îndeplinire a lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală etc.).
    TVA achitată la importul mărfurilor destinate lucrărilor de construcţie şi montaj executate la construcţia izolatorului de urmărire penală se restituie de către Serviciul Vamal în termen de 45 de zile, conform nomenclatorului aprobat de Guvern.
   
[Art.4 al.(101) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(101) introdus prin LP177-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.549]
    [Art.4 al.(11) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(12) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   (13) Mărfurile şi serviciile destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova  (F.I.S.M.), potrivit contractelor încheiate între F.I.S.M. şi agenţii economici care efectuează lucrări din sursele F.I.S.M., precum şi potrivit contractelor C.D.D. (Community-Driven Development) încheiate între unităţile administrativ-teritoriale şi agenţii economici, finanţate din  sursele F.I.S.M., se vor livra cu scutirea de T.V.A. cu drept de deducere pînă  la finalizarea Proiectului F.I.S.M.
   
[Art.4 al.(13) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    (131) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei (GFATM) în baza Acordului de grant nr. MOL-809-G05-T şi Acordului de grant nr. MOL-809-G06-H, implementate de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS).
   
[Art.4 al.(131) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(131) introdus prin LP112 din 04.06.10, MO110-113/02.07.10 art.337]
   
(132)
Se scutește de T.V.A. fără drept de deducere importul a 102 troleibuze, 3 spălătorii, 1 linie de testare a troleibuzelor şi utilaj pentru repararea anvelopelor, destinate proiectului de modernizare a transportului public din Chişinău, livrate de către OJSC „Belkommunmash” (Republica Belarus) şi S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.” (România) în baza Contractului de furnizare dintre Î.M. „Regia Transport Electric” şi OJSC „Belkommunmash”, în comun cu S.C. „Carpat Belaz Service S.R.L.”, semnat la 3 noiembrie 2010, implementat de Î.M. „Regia Transport Electric” şi de Primăria municipiului Chişinău, finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi de Banca Europeană de Investiţii.
   
[Art.4 al.(132) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(132) introdus prin LP80 din 21.04.11, MO69/23.04.11 art.177]
    (133) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere importul şi/sau la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişinău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asociaţia „Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din  „Centrum inovaci a rozvoje o.s. (CIR o.s.)”, „Topol Water s.r.o.” şi „VHS Kubicek s.r.o.”.
   
[Art.4 al.(133) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(133) introdus prin LP212 din 27.10.11, MO197-202/18.11.11 art.575]
   
(134) Mărfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi serviciile destinate realizării Programului „Compact”, stipulate în secţiunea 2.8 şi în anexa VI din Acordul „Compact”:
    a) se livrează pe teritoriul Republicii Moldova cu scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere;
    [Art.4 al.(134), lit.a) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    b) se importă cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere.
    [Art.4 al.(134), lit.b) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(134) introdus prin LP172 din 12.07.13, MO173-176/09.08.13 art.584; în vigoare 09.08.13]
   
(135) Mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anul 2018 se importă cu aplicarea scutirii de T.V.A. fără drept de deducere.
   
[Art.4 al.(135) în redacția LP69 din 26.04.18, MO157-166/18.05.18 art.304; în vigoare 18.05.18]
    [Art.4 al.(135) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(135) modificat prin LP91 din 13.05.16, MO134-139/20.05.16 art.279]
    [Art.4 al.(135) introdus prin LP213 din 12.07.13, MO159-160/23.07.13 art.508]
   
(136) Importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate proiectului „Reabilitarea străzilor centrale şi modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chişinău”, implementat de către Primăria municipiului Chişinău, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul Special pentru Energie Verde al Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere. Modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate proiectului respectiv se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.4 al.(136) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(136) în redacția LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.4 al.(136) introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
   (137) Importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi a serviciilor destinate Programului de investiţii prioritare prevăzut de Studiul de fezabilitate la Programul de alimentare cu apă şi tratare a apelor uzate în municipiul Chişinău, implementat de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”, finanţat din sursele Băncii Europene de Investiţii, ale Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene, se scutesc de T.V.A. cu drept de deducere. Modul de aplicare a scutirii de T.V.A. cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate proiectului respectiv se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.4 al.(137) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(137) în redacția LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.4 al.(137) introdus prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14]
    [Art.4 al.(14) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.4 al.(14) modificat prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    (15) Produsele petroliere destinate realizării prin unităţile de comercializare a produselor petroliere, stabilite în cadrul şi  în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul  Internaţional Liber "Giurgiuleşti"" pe o perioadă de 8 ani, începînd cu data  primei transbordări de produse petroliere prin terminalul petrolier situat  în Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti":
     a) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere la introducerea acestora pe restul teritoriului Republicii Moldova din Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti";
   
[Art.4 al.(15), lit.a) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
     b) se scutesc de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova şi prin alte puncte vamale, dar numai în cazul apariţiei situaţiilor de forţă majoră ce vor împiedica introducerea acestora prin Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti";
   
[Art.4 al.(15), lit.b) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    c) constituie obiecte ale impunerii cu taxa pe valoarea adăugată la livrarea acestora pe teritoriul Republicii Moldova, cu scutirea subiecţilor care au efectuat livrările indicate de vărsare la buget a sumei taxei pe valoarea adăugată fără drept de deducere calculate  în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.
   
[Art.4 al.(15), lit.c) modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    (16) Prevederile alin.(15) lit.c) nu se aplică livrărilor de produse petroliere efectuate către persoanele care practică activitate de import şi/sau comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere.
    (17) Mărfurile şi serviciile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"" sînt scutite de taxa pe valoarea adăugată fără drept de deducere.
   
[Art.4 al.(17) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
   
(18) Se scutesc de T.V.A. fără drept de deducere materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile necesare procesului propriu de producţie, importate de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor nevăzătorilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, de asemenea se scutesc organizaţiile şi întreprinderile menționate de la vărsarea la buget a sumei T.V.A.  pentru mărfurile produse şi serviciile prestate, conform listei organizaţiilor şi întreprinderilor respective, aprobată de Guvern.
    [Art.4 al.(18) în redacție LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(18) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.4 al.(18) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]   

    [Art.4 al.(18) modificat prin LP62 din 30.03.12, MO64/03.04.12 art.215]

    [Art.4 al.(18) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (19) Prevederile alineatului (13) se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2003.
    (20) La solicitarea importatorilor, Serviciul Vamal va prelungi, în condiţiile art.126 şi 1271 din Codul vamal al Republicii Moldova, cu cel mult 90 de zile, termenul de plată a T.V.A. la materia primă, cu excepţia mărfurilor menţionate în anexă, la materialele şi articolele de completare importate de agenţii economici producători, precum şi de agenţii economici specializaţi în prestări de servicii în agricultură care dispun de autorizaţie pentru prestarea de servicii la producerea producţiei agricole, eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.
   
[Art.4 al.(20) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.4 al.(20) introdus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702; al.(20) devine al.(21)]
   
[Art.4 al.(201) abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.4 al.(201) introdus prin LP58-XVI din 20.03.08, MO69-71/04.04.08 art.234
]
   
(202) În perioada de pînă la 31 decembrie 2015 se scuteşte de T.V.A. fără drept de deducere importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de la poziţia tarifară ex.8502 31 000 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MW.
    [Art.4 al.(202) modificat prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
    [Art.4 al.(202) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(203) La solicitarea importatorilor agenţi economici producători, în condiţiile art. 126 şi art. 1271 din Codul vamal, se prelungeşte termenul de plată a T.V.A., pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, cu excepţia mărfurilor prevăzute în anexa la prezenta lege, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, în modul stabilit de Guvern.
    [Art.4 al.(203) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (204) Materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate specificate la alin. (203) sînt considerate ca fiind puse condiţionat în circulaţie şi aflate sub supraveghere vamală în condiţiile art. 35 din Codul vamal, iar mărfurile destinate exportului urmează a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul ţării în decurs de 180 de zile de la data declarării importului materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare folosite la fabricarea acestora.
    [Art.4 al.(204) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (205) Dacă, pînă la expirarea termenului prevăzut la alin. (203), a avut loc exportul mărfurilor obţinute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate pentru care s-a prelungit termenul de plată a T.V.A., plata T.V.A. nu se efectuează. Prin decizii de regularizare, Serviciul Vamal efectuează procedura anulării sumelor T.V.A. calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare importate.
    [Art.4 al.(205) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (206) Modul de prelungire a termenului de plată a T.V.A. se stabileşte  printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.4 al.(206) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (207) În cazul punerii în liberă circulaţie pe piaţa internă a mărfurilor destinate exportului sau în cazul încălcării termenului de scoatere a lor de pe teritoriul ţării, organele vamale calculează şi încasează T.V.A. conform art. 126 din Codul vamal, cu aplicarea sancţiunilor respective şi a altor măsuri de executare silită a obligaţiei vamale prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Art.4 al.(207) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
(208) La schimbarea formei juridice de organizare în cadrul reorganizării agentului economic în instituţie publică, statutul de contribuabil al T.V.A. nu se transmite instituţiei publice. La anularea statutului de contribuabil al T.V.A. pentru agentul economic care se reorganizează, prevederile art. 113 alin. (3) din Codul fiscal nu se aplică.
    [Art.4 al.(208) introdus prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808; în vigoare 01.01.18]
   (21) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 17 decembrie 1997.
    Nr. 1417-XIII.

Anexă
Mărfurile pentru care termenul de plată a taxei
pe valoarea adăugată la import nu poate fi prelungit
Codul mărfii Denumirea mărfii
  Mărfurile supuse accizelor conformanexei la Titlul IV al Codului fiscal
0201 Carne de bovine, proaspătă sau refrigerată
0202 Carne de bovine congelată
0203 Carne de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată
0204 Carne de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată
0206 Organe comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate
0207 Carne şi organe comestibile ale pasărilor de la poziţia 0105, proaspete, refrigerate sau congelate
0209 Slănină fără carne slabă, grăsime de porc şi de pasăre, netopită, nici  altfel extrasă, proaspătă,  refrigerată, congelată, sărată sau în saramură, uscată sau afumată
0402 Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
0405 10 Unt
1108 1300 Fecule de cartofi
1502 Grăsimi de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele decît cele de la poziţia 150300
1701 Zahăr brut

    [Anexa modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Anexa modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa modificată prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543]
    [Anexa introdusă prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]