CVM1149/2000*
ID intern unic:  319745
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
COD Nr. 1149
din  20.07.2000
CODUL VAMAL al Republicii Moldova*
Publicat : 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. ed.special.
    MODIFICAT
   
LP240 din 29.12.15, MO25-30/05.02.16 art.61
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15
   
LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547; în vigoare 15.08.14
    LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15
    LP170 din 21.07.14, MO223-230/08.08.14 art.513
    LP126 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.489
    LP110 din 19.06.14, MO178-184/11.07.14 art.419
    LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14
    LP47 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.251
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801
    LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95
    LP221 din 19.10.21, MO228/31.10.12 art.732; în vigoare 01.11.12
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP158 din 05.07.12, MO155-159/27.07.12 art.514; în vigoare 01.11.12
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
    LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11
    LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517
    LP193 din 15.07.10, MO135-137/03.08.10 art.484; în vigoare 01.01.11
    LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
   
LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378
    LP56 din 25.03.10, MO44-46/30.03.10 art.125
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543, în vigoare 01.01.09
    LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459
    LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art. 349
    NOTĂ:
   
În cuprinsul codului, sintagma „Codul cu privire la contravenţiile administrative” se substituie prin sintagma „Codul contravenţional al Republicii Moldova” prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35

   
________________________________________________________
    Republicat:
    *Republicat în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.98 -Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 26-27, art. 176.
    Modificat şi completat prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 596-XV din 01.11.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 141-143, art. 1105;
    2) nr. 751-XV din 21.12.01 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1313;
    3) nr. 902-XV din 07.03.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 40-42, art. 260;
    4) nr. 990-XV din 18.04.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 59-61, art. 441;
    5) nr. 1022-XV din 25.04.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 63-64, art. 497;
    6) nr. 1299-XV din 25.07.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 115-116, art. 930;
    7) nr. 1440-XV din 08.11.02 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 178-181, art. 1354;
    8) nr. 206-XV din 29.05.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 149-152, art. 598;
    9) nr. 453-XV din 14.11.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 244-247, art. 978;
    10) nr. 501-XV din 11.12.03 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 54;
    11) nr. 3-XV din 05.02.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42-44, art. 251;
    12) nr. 131-XV din 29.04.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 83-87, art. 435;
    13) nr. 167-XV din 27.05.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 100-103, art. 520;
    14) nr. 384-XV din 25.11.04 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2004, 233-236, art. 1001;
    15) nr. 11-XV din 17.02.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 46-50, art. 165;
    16) nr. 60-XV din 28.04.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 92-94, art. 431;
    17) nr. 154-XV din 21.07.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art. 611;
    18) nr. 289-XV din 11.11.05 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 816;
    19) nr. 82-XVI din 06.04.06 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 285;
    20) nr. 139-XVI din 02.06.06 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 453;
    21) nr. 267-XVI din 28.07.06 - Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 138-141, art. 686.


    Parlamentul adoptă prezentul cod.
    Prezentul cod stabileşte principiile juridice, economice şi organizatorice ale activităţii vamale şi este orientat spre apărarea suveranităţii şi securităţii economice a Republicii Moldova.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1
Activitatea vamală
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentului cod, următoarele noţiuni semnifică:
    1) mărfuri - orice bun mobil: obiecte şi alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină şi monedă naţională în numerar, instrumente de plată şi valori mobiliare materializate exprimate în valută străină şi monedă naţională), gaze naturale, energie electrică, energie termică, alt fel de energie, precum şi mijloace de transport (care fac obiectul unei tranzacţii economice externe), cu excepţia celor prevăzute la pct.4);
   
[Art.1 pct.1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.1 pct.1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
     2) mărfuri autohtone – mărfuri:
    a) obţinute integral pe teritoriul vamal al Republicii Moldova în condiţiile prevăzute la art. 20 din Legea cu privire la tariful vamal, care nu încorporează mărfurile importate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Mărfurile obţinute din mărfurile plasate sub un regim vamal suspensiv nu se consideră a avea caracter autohton;
    b) importate din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care au fost puse în liberă circulaţie;
    c) obţinute sau produse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova fie din mărfuri menţionate la lit. b), fie din mărfuri menţionate la lit. a) şi b);
    d) obţinute  integral sau transformate suficient în zona liberă, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (41) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere;
    [Art.1 pct.2), lit.d) introdusă prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.1 pct.2) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.1 pct.2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    3)
mărfuri străine - altele decît cele definite la pct.2);
    4) mijloc de transport - orice mijloc de transport (care nu face obiectul unei tranzacţii externe) folosit pentru transportul internaţional de pasageri şi mărfuri, inclusiv conteinere şi alte instalaţii de transport;
   
[Art.1 pct.4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
41) vehicul – sistem mecanic, cu sau fără autopropulsie, destinat transportului de persoane şi bunuri sau echipat cu mecanisme care pot executa anumite lucrări;
    [Art.1 pct.41) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    5) trecere a frontierei vamale - introducerea şi scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri şi mijloace de transport, inclusiv prin expedieri poştale internaţionale, prin conducte şi prin linii de transport electric. Acţiunile menţionate prevăd:
    - în cazul introducerii de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriul antrepozitelor vamale, are loc trecerea de facto a frontierei vamale;
    - în cazul scoaterii de mărfuri şi mijloace de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, depunerea declaraţiei vamale sau efectuarea altor operaţiuni vamale denotă intenţia de a introduce sau scoate mărfuri şi mijloace de transport;
   
[Art.1 pct.5) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    6) persoană - orice persoană juridică şi persoană fizică, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod;
    7) persoană stabilită în Republica Moldova - întreprinderile, instituţiile, organizaţiile care se află pe teritoriul Republicii Moldova, create conform legislaţiei; persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia şi care sînt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova; cetăţenii Republicii Moldova;
    8) persoană străină - persoanele neprevăzute la pct.7);
    9) persoană care trece mărfuri peste frontiera vamală - proprietarul mărfurilor, deţinătorul de mărfuri, alte persoane prevăzute de prezentul cod;
    10) birou vamal; post vamal - unităţi ale organului vamal în care pot fi îndeplinite, în totalitate sau în parte, formalităţile prevăzute de reglementările vamale;
    11) colaborator vamal - persoana căreia i se acordă, permanent sau provizoriu, în virtutea legii, anumite drepturi şi obligaţii în vederea exercitării atribuţiilor organului vamal sau acţiunilor administrative de dispoziţie, organizatorice şi economice;
    12) ofiţer de urmărire penală din Serviciul Vamal - colaboratorul vamal abilitat cu dreptul de a efectua urmărire penală în cazul infracţiunilor care ţin de competenţa organului vamal;
    13) declarant – orice persoană care are dreptul de a dispune de mărfuri şi/sau de mijloace de transport, care întocmeşte declaraţia vamală în numele său sau în al cărei nume este întocmită declaraţia vamală;
   
[Art.1 pct.13) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    131reprezentare directă – raportul în care brokerul vamal acţionează în numele şi pe contul unei alte persoane;
    [Art.1 pct.131) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    132reprezentare indirectă – raportul în care brokerul vamal acţionează în nume propriu, dar pe contul unei alte persoane;
    [Art.1 pct.132) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    14) transportator - persoana care trece de facto mărfurile peste frontiera vamală sau care este responsabilă de folosirea mijlocului de transport;
    15) punere în liberă circulaţie – acţiunea prin care organul vamal lasă necondiţionat şi fără restricţii la dispoziţia persoanei mărfurile şi mijloacele de transport după vămuire;
   
[Art.1 pct.15) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    16) punere condiţionată în circulaţie - punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi mijloacelor de transport, condiţionată de îndeplinirea unor restricţii, cerinţe sau condiţii;
   
[Art.1 pct.16) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    17) regim vamal - totalitatea reglementărilor vamale care determină statutul mărfurilor şi al mijloacelor de transport în funcţie de scopul operaţiunii şi de destinaţia mărfurilor;
   
[Art.1 pct.17) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    18) liber de vamă - actul prin care organul vamal lasă la dispoziţia persoanei mărfurile sau mijloacele de transport vămuite, în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate;
    19) vămuire - procedeul de plasare a mărfurilor şi mijloacelor de transport într-un anumit regim vamal şi încheierea acestui regim, în condiţiile prezentului cod;
    20) supraveghere vamală – acţiunile întreprinse, în general, de organele vamale pentru a asigura respectarea reglementărilor vamale şi, după caz, a altor dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală;
    [Art.1 pct.20) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    21) control vamal – ansamblu de acţiuni întreprinse de organele vamale pentru aplicarea şi respectarea legilor şi a reglementărilor pe care organele vamale au sarcina să le aplice;
    [Art.1 pct.21) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.1 pct.21) modificat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
  
211) control ulterior – verificarea informaţiilor din declaraţia vamală şi din documentele însoţitoare, verificarea existenţei şi autenticităţii documentelor prevăzute pentru derularea unei destinaţii vamale sau regim vamal, examinarea contabilităţii şi a tuturor documentelor şi datelor sub orice formă, inclusiv computerizată, care se raportează la operaţiunile privind mărfurile (în cazul în care acestea mai pot fi identificate), mijloacele de transport, spaţiile de depozitare în cauză sau la alte operaţiuni comerciale anterioare sau ulterioare implicînd aceste mărfuri, mijloace de transport, spaţii de depozitare
    [Art.1 pct.211) în redacția LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.1 pct.211) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    22) operaţiuni vamale - controlul mărfurilor şi al mijloacelor de transport, controlul corporal, controlul evidenţei contabile, controlul antrepozitelor vamale, magazinelor duty-free, zonelor libere, vămuirea, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, alte acţiuni, efectuate în domeniul vamal de către organul vamal;
    23) declaraţie vamală - actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală;
    24) măsuri de politică economică - restricţiile la introducerea şi la scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport, stabilite din considerente de politică economică, ce prevăd licenţierea, cotarea, impozitarea, stabilirea preţului minim şi maxim;
    [Art.1 pct.25) abrogat prin LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15]
    26) drepturi de import; drepturi de export - taxa vamală, taxa pentru procedurile vamale, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi orice alte sume care se cuvin statului la importul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia; taxa pentru procedurile vamale, orice alte sume care se cuvin statului la exportul de mărfuri, încasate de organul vamal în conformitate cu legislaţia;
   
[Art.1 pct.26) modificat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
   
27) taxă vamală - impozitul încasat de organul vamal conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
    [Art.1 pct.27) modificat prin LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15]
    28) taxă pentru proceduri vamale - taxa pentru serviciile acordate de organul vamal; lista acestor servicii şi cuantumul taxei pentru prestarea lor sînt prevăzute de legislaţie;
    29) impozit - impozitele a căror percepere este pusă în sarcina organului vamal;
   30) legislaţie vamală - totalitatea actelor normative din domeniul importului, exportului, tranzitului de mărfuri şi punerii lor sub orice altă destinaţie vamală, inclusiv măsurile de prohibiţie, restricţie şi control, precum şi actele normative emise de Serviciul Vamal în limitele competenţei;
    31) reglementări vamale - dispoziţiile cuprinse în prezentul cod, în regulamentul vamal de aplicare a acestuia, precum şi în alte acte normative referitoare la domeniul vamal;
    32) destinaţie vamală - plasarea mărfurilor sub un regim vamal, plasarea lor într-o zonă liberă, într-un magazin duty-free, reexportul, reimportul, distrugerea sau abandonul lor în favoarea statului;
   
[Art.1 pct.32) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
33) elemente de taxare - cota procentuală sau tariful stabilit la o unitate de marfă, prevăzute în Nomenclatura combinată a mărfurilor, precum şi metodele de determinare a valorii în vamă şi regulile de origine stabilite de legislaţie;
    [Art.1 pct.33) modificat prin LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15]
    34) titular al operaţiunii - persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală (declarantul) sau persoana căreia i-au fost transferate, în privinţa destinaţiei vamale, drepturile şi obligaţiile persoanei menţionate anterior (declarantului);
    35) obligaţie vamală - obligaţia de plată a drepturilor de import şi de export (inclusiv a amenzilor şi penalităţilor) apărute conform legislaţiei, precum şi a celor constatate ulterior operaţiunilor vamale;
    36) plătitor vamal - persoana obligată să achite o obligaţie vamală;
    37) produse compensatoare - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de perfecţionare activă sau de perfecţionare pasivă;
    38) produse transformate - toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul de transformare sub control vamal;
    39) mărfuri echivalente - mărfuri autohtone utilizate în locul mărfurilor de import pentru fabricarea produselor compensatoare;
    40) rată de randament - cantitatea sau procentul de produse compensatoare obţinute din prelucrarea sau transformarea unei anumite cantităţi de mărfuri;
    41) mărfuri prohibite - mărfurile a căror plasare sub orice destinaţie vamală este interzisă;
    42) mărfuri restricţionate - mărfurile a căror plasare sub o destinaţie vamală este condiţionată de îndeplinirea anumitor condiţii prevăzute de legislaţie;
    43) declarare prin acţiune - formă de declarare expresă (vădită) a mijlocului de transport auto, care scuteşte persoana fizică de completarea unor acte vamale cu condiţia prezentării organelor vamale amplasate în punctele de trecere a frontierei de stat a actelor de înmatriculare a mijlocului de transport auto (respectînd condiţiile prevăzute la art.10 alin.(3) şi (14) din Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), cu înregistrarea ulterioară a acestuia în sistemul informaţional al Serviciului Vamal. În cazul aplicării formei de declarare prin acţiune, acte vamale nu se eliberează.
   
[Art.1 pct.43) modificat prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.1 pct.43) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.1 pct.43) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    44) declaraţie a titularului de drept – declaraţie prin care titularul dreptului de proprietate intelectuală îşi asumă responsabilitatea faţă de persoanele implicate, în cazul în care instanţa de judecată stabileşte că mărfurile nu aduc atingere nici unui drept de proprietate intelectuală, şi acceptă să suporte toate cheltuielile ocazionate de păstrarea mărfurilor şi de alte operaţiuni efectuate sub supraveghere vamală, inclusiv cheltuielile pricinuite de distrugerea mărfurilor;
    [Art.1 pct.44) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    45) drept de proprietate intelectuală – dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie, dreptul asupra soiurilor de plante;
    [Art.1 pct.45) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    46) drept de autor – drept de proprietate intelectuală recunoscut persoanei fizice sau persoanei juridice care a creat o operă originală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, independent de modalitatea de creaţie, de modul sau de forma concretă de exprimare, precum şi independent de valoarea şi destinaţia ei, ori recunoscut altor titulari legali (persoane fizice sau persoane juridice);
    [Art.1 pct.46) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    47) drepturi conexe – drepturi de proprietate intelectuală, altele decît drepturile de autor, de care beneficiază artiştii interpreţi sau executanţi pentru propriile interpretări sau execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrări şi organizaţiile de radiodifuziune şi televiziune pentru propriile emisiuni şi programe;
    [Art.1 pct.47) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    48) obiect al proprietăţii intelectuale – rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.;
    [Art.1 pct.48) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    49) titular de drept – deţinătorul unui drept de proprietate intelectuală ori reprezentantul acestuia sau orice altă persoană autorizată să utilizeze acest drept ori reprezentantul acesteia;
    [Art.1 pct.49) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    50) mărfuri contrafăcute:
    a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale;
    b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat, care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile definite la lit.a);
    c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, chiar dacă sînt prezentate separat, care se află în aceeaşi situaţie ca şi mărfurile definite la lit.a);
    [Art.1 pct.50) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    51) mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală:
    a) mărfuri contrafăcute;
    b) opere pirat;
    c) mărfuri care aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenţie, unui certificat suplimentar de protecţie, unei denumiri de origine sau unei indicaţii geografice, sau unui brevet de soi de plante.
    Se asimilează mărfurilor sus-menţionate orice tipar sau matriţă destinată ori adaptată fabricării unor astfel de mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, cu condiţia că folosirea acestor tipare sau matriţe să aducă atingere titularului de drept;
    [Art.1 pct.51) introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    52) fişă de evidenţă a plătitorului vamal – fişa individuală a persoanei fizice sau juridice de reflectare a apariţiei, modificării, stingerii sau anulării obligaţiei vamale aferente tranzacţiilor economice externe efectuate;
    [Art.1 pct.52) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    53) citaţie de audit postvămuire – înscris prin care persoana este invitată la organul vamal ca să depună documente sau să prezinte alte informaţii relevante pentru efectuarea auditului postvămuire;
    [Art.1 pct.53) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    54) citaţie bancară – cerere specifică, scrisă, prin care se solicită instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) să prezinte informaţii despre persoana auditată ori pasibilă de audit postvămuire şi despre operaţiunile din conturile bancare ale persoanei respective;
    [Art.1 pct.54) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    55) informaţie obligatorie privind originea mărfurilor – informaţie privind originea mărfurilor, emisă de Serviciul Vamal, care este obligatorie pentru birourile (posturile) vamale;
    [Art.1 pct.55) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    56) solicitant  de informaţie obligatorie privind originea mărfurilor – orice persoană care solicită în scris o informaţie obligatorie privind  originea mărfurilor;
    [Art.1 pct.56) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    57) titular al informaţiei obligatorii privind originea mărfurilor – persoană pe al cărei nume se eliberează informaţia obligatorie privind originea mărfurilor.
    [Art.1 pct.57) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
58) executare silită – întreprinderea de către organul vamal a acţiunilor pentru încasarea silită a obligaţiei vamale ajunsă la scadenţă;
    [Art.1 pct.58) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    59) obligaţie ajunsă la scadenţă – obligaţia de plată care devine executorie după expirarea termenelor stabilite de legislaţia în vigoare;
    [Art.1 pct.59) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    60) risc – probabilitatea apariţiei unui eveniment care:
    a) împiedică aplicarea corectă a legislaţiei;
    b) compromite interesele financiare ale Republicii Moldova;
    c) constituie o ameninţare pentru securitatea şi siguranţa Republicii Moldova, pentru sănătatea publică, a mediului sau a consumatorilor;
    [Art.1 pct.60) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    61) administrarea riscurilor – determinarea sistematică a riscurilor şi punerea în aplicare a tuturor măsurilor necesare pentru a limita expunerea la riscuri. Aceasta include activităţi cum ar fi colectarea de date şi informaţii, analiza şi evaluarea riscurilor, determinarea şi luarea măsurilor necesare, respectiv supravegherea şi reexaminarea periodică a procesului şi a rezultatelor obţinute, pe baza surselor şi a strategiilor naţionale şi internaţionale;
    [Art.1 pct.61) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    62) culoar de control vamal
circuitul automatizat bazat pe analiza de risc, care trebuie urmat de declaraţia vamală pe durata procesului de control vamal. Fiecare culoar reprezintă un nivel de control care trebuie aplicat unei declaraţii vamale, după cum urmează:
    - culoarul verde – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic;
    - culoarul galben – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar, fără efectuarea controlului fizic;
    - culoarul roşu – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă după efectuarea controlului documentar şi fizic;
   
culoar albastru – culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea controlului documentar şi fizic, cu efectuarea în baza principiului selectivităţii a controlului ulterior prin reverificarea declaraţiei vamale;
    [Art.1 pct.62) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.1 pct.62) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    63) borderou de transport – document vamal de strictă evidenţă, în trei exemplare, utilizat pentru asigurarea supravegherii vamale a mărfurilor şi a mijloacelor de transport în cadrul operaţiunilor de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova. Forma borderoului de transport se stabileşte de Serviciul Vamal;
    [Art.1 pct.63) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    64) coridor verde sau „nimic de declarat” –  coridor destinat persoanelor fizice care nu trec bunuri şi mărfuri peste frontiera vamală sau care trec numai bunuri şi mărfuri admise în ţară ce nu necesită declararea vamală în formă scrisă. Trecerea persoanelor fizice prin coridorul verde este calificată ca declarare vamală concludentă a bunurilor şi mărfurilor respective;
    [Art.1 pct.64) introdus prin LP110 din 19.06.14, MO178-184/11.07.14 art.419]
    65)  coridor roşu –  coridor destinat persoanelor fizice care trec peste frontiera vamală bunuri şi mărfuri care, conform legislaţiei în vigoare, se declară în formă scrisă;
    [Art.1 pct.65) introdus prin LP110 din 19.06.14, MO178-184/11.07.14 art.419]
   
66) cerere de intervenţie – solicitare prezentată Serviciului Vamal pentru a interveni în cazul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală;
    [Art.1 pct.66) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]

    67) livrare mică – trimitere poştală sau prin curierat rapid care conţine cel mult 3 unităţi sau are o greutate brută de cel mult 2 kilograme.
    [Art.1 pct.67) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    Articolul 2.
Activitatea vamală
    (1) Activitatea vamală se constituie din implementarea politicii vamale, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport şi persoanelor peste frontiera vamală a Republicii Moldova, perceperea drepturilor de import şi drepturilor de export, vămuirea, controlul şi supravegherea vamală.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu normele şi cu practica internaţională. Republica Moldova participă la colaborarea internaţională în domeniul activităţii vamale.
    [Art.3 abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 4. Teritoriul vamal şi frontiera vamală
                       a Republicii Moldova
    (1) Teritoriul Republicii Moldova reprezintă un teritoriu vamal unic ce include teritoriul terestru, apele interioare, apele teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra acestora.
   (2) Pe teritoriul Republicii Moldova se pot afla zone libere şi antrepozite vamale. Zonele libere şi antrepozitele vamale sînt parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova (denumit în continuare teritoriu vamal), în care se aplică regimul vamal respectiv.
    (3) Frontiera de stat a Republicii Moldova, perimetrul antrepozitelor vamale constituie frontiera vamală a Republicii Moldova (denumită în continuare frontieră vamală).
   
[Art.4 al.(3) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    Articolul 5. Integrarea economică internaţională
    În scopul extinderii integrării economice internaţionale, Republica Moldova înfiinţează, împreună cu alte state, uniuni vamale, zone ale comerţului liber, încheie cu ele acorduri în domeniul colaborării vamale.
    Articolul 6. Legislaţia vamală
    (1) Legislaţia vamală este constituită din prezentul cod, din Legea cu privire la tariful vamal, din alte acte normative şi acorduri internaţionale în domeniul vamal la care Republica Moldova este parte.
    (2) Activitatea vamală se desfăşoară în conformitate cu legislaţia care este în vigoare la data la care organul vamal a primit declaraţia vamală şi alte documente, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie. În cazul trecerii ilegale de mărfuri şi mijloace de transport peste frontiera vamală, se aplică legislaţia vamală în vigoare la momentul trecerii de facto a acestor bunuri peste frontiera vamală.
   
(3) La elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniul vamal care reglementează activitatea de întreprinzător, Guvernul întocmeşte actul de analiză a impactului de reglementare. În cazul iniţiativelor legislative înaintate de către deputaţi, actul de analiză a impactului de reglementare este întocmit de Guvern în procesul de avizare, conform unei metodologii aprobate de acesta.
    [Art.6 al.(3) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
Articolul 61. Apărarea drepturilor şi intereselor
                         persoanelor
    Apărarea drepturilor şi intereselor plătitorilor vamali se face pe cale judiciară sau pe alte căi prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative. Toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei vamale se vor interpreta în favoarea plătitorului vamal.
    [Art.61 introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 7. Acordurile internaţionale
    Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative în domeniul vamal ale Republicii Moldova, prioritate au acordurile internaţionale.
Secţiunea a 2-a
Organizarea activităţii vamale
    Articolul 8. Conducerea activităţii vamale
    Autoritatea publică de specialitate care exercită conducerea efectivă a activităţii vamale în Republica Moldova este Serviciul Vamal.
   
[Art.8 modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
   
[Art.81 abrogat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.81 introdus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 9. Organele vamale
    (1) Activitatea vamală este desfăşurată de organele vamale.
    (2) Organele vamale sînt organe de drept care constituie un sistem unic, format din Serviciul Vamal, birouri vamale şi posturi vamale.
    (3) Statutul, funcţiile şi competenţa Serviciului  Vamal sînt determinate de prezentul cod şi de Guvern.
    (4) Unităţile subordonate (birourile vamale şi posturile vamale) sînt create, reorganizate şi lichidate de către Serviciul Vamal.
    (5) Nici o autoritate publică, cu excepţia Parlamentului şi a Guvernului, nu este în drept să emită decizii cu privire la competenţa organelor vamale, să le modifice atribuţiile, să le impună alte funcţii sau să intervină în activitatea lor.
    Articolul 10. Laboratoarele vamale, instituţiile de învăţămînt,
                          întreprinderile subordonate Serviciului Vamal
    (1) Laboratoarele vamale sînt create de Serviciul Vamal pentru expertiza şi examinarea în scopuri vamale a mărfurilor.
    (2) În sistemul Serviciului Vamal sînt create instituţii de învăţămînt pentru pregătirea cadrelor vamale şi perfecţionarea profesionalistă a efectivului vamal.
    (3) Serviciul Vamal înfiinţează centre de calcul, întreprinderi de poligrafie, de construcţii şi exploatare, a căror activitate contribuie la îndeplinirea funcţiilor organelor vamale.
    (4) Bunurile organelor vamale, ale laboratoarelor vamale, ale instituţiilor de învăţămînt, ale întreprinderilor subordonate Serviciului Vamal sînt proprietate de stat şi nu pot fi privatizate. Serviciul Vamal are dreptul să administreze aceste bunuri.
    Articolul 11. Atribuţiile organului vamal
    Organul vamal are următoarele atribuţii de bază:
    a) participă la elaborarea politicii vamale a statului şi implementează această politică;
   
[Art.11 lit.a) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    b) asigură respectarea legislaţiei vamale şi fiscale; apără drepturile şi interesele legitime ale persoanei în cadrul activităţii vamale;
   
[Art.11 lit.b) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    c) contribuie, în limitele competenţei, la asigurarea securităţii economice a statului;
    d) apără interesele economice ale statului;
    e) aplică procedeele vamale de reglementare a relaţiilor economice şi comerciale;
    f) încasează drepturile de import şi drepturile de export;
    g) participă la elaborarea măsurilor de politică economică referitor la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală şi aplică aceste măsuri;
    h) luptă împotriva contrabandei, a încălcării reglementărilor vamale şi legislaţiei fiscale care se referă la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, curmă trecerea ilegală peste frontiera vamală a substanţelor narcotice, armamentului, obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, obiectelor proprietate intelectuală, speciilor de animale şi plante (derivate şi părţi ale lor) pe cale de dispariţie, altor mărfuri;
     i) contribuie la prevenirea şi combaterea spălării banilor, precum şi a terorismului internaţional;
    [Art.11 lit.i) în redacţia LP243-XVI din 16.11.07, MO194-197/14.12.07 art.747]
    j) exercită şi perfecţionează controlul vamal, efectuează vămuirea, creează condiţii pentru accelerarea traficului de mărfuri peste frontiera vamală;
    k) contribuie şi participă la elaborarea statisticii vamale a comerţului exterior şi a statisticii vamale speciale;
    l) contribuie la realizarea măsurilor de apărare a securităţii statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de apărare a vieţii şi sănătăţii oamenilor, de ocrotire a florei şi faunei, a întregului mediu înconjurător, de protecţie a pieţei interne;
    m) exercită controlul vamal asupra valorilor valutare, în limitele competenţei;
    n) asigură îndeplinirea obligaţiilor internaţionale ale statului în domeniul vamal; participă la elaborarea acordurilor internaţionale în domeniul vamal, la colaborarea cu organele vamale, cu alte autorităţi publice din străinătate, cu organizaţiile internaţionale în domeniul vamal;
    o) efectuează cercetări ştiinţifice, oferă consultaţii în domeniu;
   
[Art.11 lit.o) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    p) dezvoltă baza tehnico-materială şi socială a organelor vamale, creează condiţii pentru activitatea colaboratorilor vamali;
   
[Art.11 lit.p) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    r) gestionează sistemul de certificare a originii, în cazurile stabilite de Guvern, inclusiv certifică originea mărfurilor şi eliberează contra plată certificate de origine la exportul mărfurilor;
    s) desfăşoară activităţile necesare pentru administrarea riscurilor;
    [Art.11 lit.s) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
t) asigură diseminarea legislaţiei vamale şi accesul la informaţii de interes public;
    [Art.11 lit.t) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    u) dezvoltă parteneriatul public-privat în domeniul vamal şi colaborează cu mediul de afaceri;
    [Art.11 lit.u) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    v) exercită alte atribuţii stabilite de legislaţie.
    [Art.11 lit.v) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 12. Actele normative ale Serviciului  Vamal
    (1) Serviciul Vamal emite, în limitele competenţei, acte normative în domeniul vamal, executorii pentru organele vamale, pentru alte autorităţi publice şi pentru persoane.
    (2) Actele normative emise de Serviciul Vamal intră în vigoare în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 13. Drapelul, pavilionul şi însemnele
                          organului vamal
    Organul vamal arborează drapelul, navele lui maritime şi fluviale se află sub pavilionul, iar autovehiculele şi aeronavele au însemnele aprobate de Guvern.
    Articolul 14. Colaborarea organului vamal cu alte
                         organe de drept şi cu persoane
    (1) Organul vamal, în exercitarea atribuţiilor, colaborează cu alte organe de drept şi cu persoane, care sînt obligate să-i acorde asistenţă.
    (2) Organul vamal poate împuternici, în limitele competenţei, alte persoane să îndeplinească anumite activităţi vamale, cu condiţia supravegherii lor.
    Articolul 15. Efectuarea operaţiunilor de vămuire
                         în alte locuri decît în cele stabilite
                         de organul vamal
    Persoanele interesate în efectuarea operaţiunilor de vămuire pe teritorii şi în încăperi în afara locurilor stabilite în acest scop sînt obligate să asigure gratuit organul vamal cu încăperile, utilajele şi mijloacele de comunicaţie necesare.
    Articolul 16. Atribuirea de terenuri organului vamal
    Organului vamal i se atribuie terenuri în scopuri vamale pe un termen nelimitat.
    Articolul 17. Folosirea informaţiilor
    (1) Informaţiile puse de către persoane la dispoziţia organului vamal pot fi folosite numai în scopuri vamale.
    (2) Informaţiile cuprinse în declaraţiile vamale, autorizaţiile şi/sau formularele tipizate emise de organul vamal unor persoane fizice sau juridice, precum şi cele cuprinse în documentele în baza cărora aceste acte vamale au fost emise sînt considerate informaţii oficiale cu accesibilitate limitată şi nu pot fi divulgate, nici folosite de colaboratorul vamal în scop personal, nu pot fi transmise unor terţi sau autorităţilor publice, cu excepţia cazurilor cînd:
    a) există acordul prealabil scris al declarantului privind furnizarea informaţiei solicitate; sau
    b) există o cauză penală concretă pornită în privinţa declarantului; sau
    c)  a fost emisă o autorizaţie a judecătorului de instrucţie privind ridicarea acestor informaţii.
    [Art.17 al.(2) în redacția LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.17 al.(2) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
   
(3) La simpla cerere, Serviciul Vamal furnizează doar informaţii cu caracter general.
    [Art.17 al.(3) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
Articolul 171. Schimbul de informaţii
    (1) Schimbul de informaţii dintre organele vamale, precum şi dintre organele vamale şi agenţii economici, în conformitate cu prezentul cod, se efectuează prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor. Cazurile şi condiţiile în care schimbul de informaţii poate fi efectuat prin alte operaţii decît tehnicile de prelucrare electronică a datelor se stabilesc de legislaţie.
    (2) Serviciul Vamal, persoanele stabilite în Republica Moldova şi persoanele străine pot schimba orice informaţii care nu sînt în mod expres prevăzute de legislaţia vamală, în special în scopul cooperării reciproce în vederea administrării riscurilor. Acest schimb se poate realiza în cadrul unui acord scris şi poate include accesarea de către organul vamal a sistemelor informatice ale persoanelor.
    [Art.171 introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.18 abrogat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
Capitolul II
TRECEREA MĂRFURILOR ŞI MIJLOACELOR DE TRANSPORT
PESTE FRONTIERA VAMALĂ. REGIMURILE VAMALE
Secţiunea a 3-a
Principiile generale de trecere a mărfurilor şi mijloacelor de transport
peste frontiera vamală. Regimurile vamale
    Articolul 19. Dreptul de a introduce şi de a scoate din
                         Republica Moldova mărfuri şi mijloace
                         de transport
    (1) Toate persoanele beneficiază de drepturi egale pentru a introduce şi a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport.
    (2) Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a introduce şi de a scoate din Republica Moldova mărfuri şi mijloace de transport sau nu poate fi limitat în acest drept, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea
                         din Republica Moldova a mărfurilor
                         şi mijloacelor de transport
    (1) Anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de legislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publice şi morale, de protecţie a mediului înconjurător, a obiectelor de artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, de apărare a dreptului la proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, de apărare a altor interese ale Republicii Moldova.
    (2) Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub incidenţa alin.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldova sau returnate în ţară dacă nu sînt supuse confiscării conform legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor internaţionale la care aceasta este parte.
    (3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport în Republica Moldova se efectuează din contul persoanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din contul transportatorului. Dacă mărfurile şi mijloacele de transport nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile.
   (4) Este interzisă introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, sub destinaţia vamală zonă liberă:
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701 20,
870130000, 8701 90 900, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
    – a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701 90 500, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 20 de ani;
    – a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
    – a autovehiculelor concepute pentru transportul a maximum 20 de persoane clasificate la poziţia tarifară 8702, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani.
    
a motocicletelor clasificate la poziţia tarifară 8711, precum şi a motoarelor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani.   
    1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de către membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor lor) acreditaţi în Republica Moldova;
    2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor mijloace de transport;
    b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Republica Moldova, confirmată prin actele respective;
    c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state.
   
[Art.20 al.(4) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.20 al.(4) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.20 al.(4) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 01.01.13]
    [Art.20 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.20 al.(4) modificat prin LP206 din 16.07.10, MO141-144/10.08.10 art.517]

    (41) Prin derogare de la prevederile alin.(4), se permite introducerea şi plasarea sub regim vamal de import a mijloacelor de transport importate cu titlu gratuit (donaţie), indiferent de termenul de exploatare, destinate:
    a) pentru scopuri medicale, clasificate la poziţiile tarifare 8702 şi 8703;
    b) pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilate în modul corespunzător), clasificate la poziţia tarifară 8703;
    c) pentru stingerea incendiilor, clasificate la poziţia tarifară 8705 30000;
    d) pentru curăţarea străzilor, pentru împrăştiat materiale, pentru colectarea deşeurilor, clasificate la poziţia tarifară 8705.
    Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atît beneficiarii, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menţionate exclusiv în conformitate cu destinaţia lor finală, cît şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.
    Beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar mijloacele de transport menţionate la lit.a)-d).
    Modul de introducere, plasare sub regim vamal de import a mijloacelor de transport menţionate şi de beneficiere de facilitatea fiscală respectivă este stabilit de Guvern.
    [Art.20 al.(41) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
   (5) Persoanele fizice şi juridice care au obţinut titlul de proprietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Republica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale.
   (6) Mijloacele de transport auto care, la introducerea în Republica Moldova, nu au fost plasate în careva regim vamal sau destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. Se interzice înmatricularea primară a mijloacelor de transport auto, a caroseriilor şi a motoarelor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova.
   [Art.20 al.(6) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto, în temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiţia prezentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Serviciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării mijlocului de transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de către Serviciul Vamal.  
   
(8) Drept bază la calcularea termenului de exploatare a mijlocului de transport auto, a motorului şi a caroseriei se ia anul de fabricaţie. Anul de fabricaţie se stabileşte în baza datelor ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic) şi în codul VIN (numărul de identificare al vehiculului). În cazul necorespunderii datelor din documentele de înmatriculare cu cele din codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producătoare a vehiculului sau informaţia obţinută de la dealerii autorizaţi ai producătorilor de maşini. În cazul în care o persoană prezintă copii ale actelor de înmatriculare, eliberate anterior de ţara exportatoare a vehiculului, şi există suspiciuni privind anul de fabricaţie indicat în aceste copii, anul de fabricaţie se stabileşte în baza datelor uzinei producătoare sau în baza informaţiei obţinute de la dealerii autorizaţi ai producătorilor de maşini. Dacă, prin aceste metode, nu se stabileşte anul de fabricaţie a vehiculului supus evidenţei în Registrul de stat al transporturilor, se face menţiunea respectivă în sistemul informaţional „Asycuda World”.
    [Art.20 al.(8) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.20 al.(8) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.20 al.(8) abrogat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    (9) Introducerea în ţară şi plasarea sub orice destinaţie vamală a anvelopelor din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară
401220000), a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de cauciuc nedurificat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară 4004 00 000), a părţilor şi a accesoriilor uzate pentru autovehicule este interzisă.
    [Art.20 al.(9) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.20 al.(9) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.20 al.(9) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (10) Prin derogare de la prevederile alin. (9), se permite introducerea în regim de tranzit a mărfurilor menţionate la alin. (9) cu condiţia prezentării pentru lotul respectiv a notificării privind transportarea transfrontieră a deşeurilor, eliberată conform prevederilor normative în vigoare.
    [Art.20 al.(10) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 21. Restricţii la introducerea şi la scoaterea
                         din Republica Moldova a mărfurilor şi
                         mijloacelor de transport
    (1) Pot fi stabilite restricţii la introducerea şi la scoaterea din ţară a mărfurilor şi mijloacelor de transport pentru îndeplinirea obligaţiilor internaţionale faţă de alte state, pentru promovarea politicii economice, apărarea suveranităţii statului, pieţei interne şi în alte scopuri, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, cu acordurile internaţionale la care aceasta este parte.
    (2) Autorităţile publice nu restituie persoanei care trece mărfuri peste frontiera vamală sau transportatorului cheltuielile suportate din cauza restricţiilor consemnate la alin.(1).
    Articolul 22. Trecerea mărfurilor şi mijloacelor
                         de transport peste frontiera vamală
    Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în dependenţă de destinaţia vamală în care sînt plasate, conform procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative.
   
[Art.22 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 23. Regimurile vamale
    (1) Sînt stabilite următoarele regimuri vamale:
    1) regimuri vamale definitive:
    a) import;
    b) export;
    2) regimuri vamale suspensive:
    a) tranzit;
    b) antrepozit vamal;
    c) perfecţionare activă (cu suspendare);
    d) transformare sub control vamal;
    e) admitere temporară;
    f) perfecţionare pasivă.
    (2) În cadrul regimurilor specificate la alin.(1) se definesc regimurile vamale cu impact economic:
    a) antrepozit vamal;
    b) perfecţionare activă;
    c) transformare sub control vamal;
    d) admitere temporară;
    e) perfecţionare pasivă.
    Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la destinaţia
                          vamală
    Persoana are dreptul să aleagă oricînd destinaţia vamală, precum şi regimul vamal din cele prevăzute la art. 23, sau să renunţe la ea/el (în schimbul altei destinaţii vamale/altui regim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea şi destinaţia mărfurilor şi mijloacelor de transport, dacă aceste acţiuni nu contravin prezentului cod şi altor acte normative.
   
[Art.24 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 25. Vămuirea şi controlul vamal
    Mărfurile şi mijloacele de transport sînt supuse vămuirii şi controlului vamal conform prezentului cod şi altor acte normative.
    Articolul 26. Timpul şi locul trecerii mărfurilor şi
                          mijloacelor de transport peste frontiera
                          vamală
    (1) Trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală este permisă numai în locurile stabilite de organul vamal şi în orele lui de program.
    (2) Cu acordul organului vamal, trecerea mărfurilor şi mijloacelor de transport peste frontiera vamală poate fi efectuată în alte locuri şi în ore extraprogram.
    Articolul 27. Dispunerea de mărfurile şi mijloacele
                         de transport care trec frontiera vamală,
                         utilizarea lor
    Dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală şi utilizarea lor au loc în dependenţă de regimul vamal ales, conform prezentului cod şi altor acte normative.
   
[Art.28 abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Secţiunea a 4-a
Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive şi
regimurilor vamale cu impact economic
    Articolul 29. Dispoziţii comune regimurilor
                          vamale suspensive
    (1) Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu temporar, ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de drepturile de import sau de export.
    (2) Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supravegherea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazionate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate de titularul operaţiunii.
    (3) Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi condiţiile de derulare şi încheiere a regimului vamal suspensiv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv, cu excepţia regimului vamal de tranzit, poate fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul sau, în caz de refuz, de către organul vamal ierarhic superior, la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii, depusă în cadrul termenului acordat iniţial.
   
[Art.29 al.(3) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (4) În vederea acordării unui regim vamal suspensiv, organele vamale vor solicita constituirea unei garanţii pentru a se asigura de achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea. În aplicarea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dispoziţii speciale privind depunerea garanţiei sau exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale.
    (5) Regimurile vamale suspensive, cu excepţia tranzitului încheiat conform art.45, se încheie prin plasarea sub o altă destinaţie vamală fie a mărfurilor iniţiale, fie a produselor compensatoare sau transformate.
    (6) Organul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal suspensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţionează situaţia mărfurilor în termenul aprobat. În acest caz, organul vamal prezintă organelor controlului de stat responsabile de aplicarea măsurilor de politică economică informaţia despre mărfurile al căror regim vamal se încheie din oficiu.
    [Art.29 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(7) Titularul regimului vamal suspensiv nu este responsabil de încheierea acestui regim în cazul mărfurilor şi mijloacelor de transport distruse  în urma acţiunii unei forţe majore, confirmate în modul stabilit.
    [Art.29 al.(7) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 30. Dispoziţii comune regimurilor
                          vamale cu impact economic
    (1) Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic este condiţionată de obţinerea a unei autorizaţii din partea organului vamal.
   
[Art.30 al.(1) modificat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    (2) Fără a aduce atingere condiţiilor speciale suplimentare ce reglementează regimul respectiv, autorizaţia specificată la alin.(1) se acordă:
    a) persoanelor care oferă toate garanţiile necesare pentru efectuarea operaţiunilor;
    b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea şi monitoriza regimul.
    (3) Condiţiile în care este utilizat regimul respectiv se indică în autorizaţie.
    (4) Titularul autorizaţiei este obligat să informeze organul vamal asupra tuturor factorilor care pot apărea după acordarea autorizaţiei şi care pot influenţa continuarea sau conţinutul regimului. În funcţie de noile condiţii, organul vamal poate decide continuarea sau încheierea regimului ori poate dispune măsuri suplimentare.
    (5) Drepturile şi obligaţiile titularului unui regim vamal cu impact economic pot fi transferate succesiv, în condiţiile şi cu autorizarea prealabilă a organului vamal, unor alte persoane care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de regimul respectiv. Condiţiile şi procedura transferului succesiv al regimului vamal cu impact economic se stabilesc de către Serviciul Vamal.
    [Art.30 al.(5) modificat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    (6) Se interzice plasarea alcoolului etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207), ţigărilor de foi, trabucurilor (subpoziţia tarifară
240210000), ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20), benzinei, motorinei şi derivatelor lor (subpoziţiile tarifare 2707 10 100, 2707 20 100, 2707 30 100,  2707 50, 2709 00 100, 271012110-271019290, 271019310-271019480, 2901 10 000, 290124000, 2901 29 000, 2902 11 000, 290219000, ex. 2902 20 000, 2902 30 000, 2902 44 000, 290290000, 2905 11 000 – 2905 13 000, 2905 14, 2905 16, ex. 2905 19 000, 2909, 3814 00 900, 3817 00 500, 3817 00 800), gazului de sondă şi a altor hidrocarburi gazoase (subpoziţiile tarifare  2711 12, 2711 13, 2711 14 000, 2711 19 000) sub regimurile vamale antrepozit vamal, perfecţionare activă şi admitere temporară, cu excepţia introducerii sau scoaterii acestora pentru prezentarea sau utilizarea lor la expoziţii, tîrguri şi la alte manifestări similare.
   
[Art.30 al.(6) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.30 al.(6) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.30 al.(6) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.30 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.30 al.(6) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
Secţiunea a 5-a
Importul
    Articolul 31. Dispoziţii generale
    (1) Importul este regimul vamal în care mărfurile introduse pe teritoriul vamal primesc statutul de mărfuri puse în liberă circulaţie numai după ce sînt plătite drepturile de import şi sînt aplicate măsurile de politică economică.
    (2) Statutul mărfurilor străine puse în liberă circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova se echivalează cu statutul mărfurilor autohtone după acordarea liberului de vamă. Certificatul de origine, în acest caz, nu se eliberează.
    Articolul 32. Tratamentul tarifar preferenţial
    (1) Prin tratament tarifar preferenţial se înţelege o reducere sau o scutire de taxe vamale, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent cantitativ sau valoric.
    (2) De tratament tarifar preferenţial pot beneficia unele categorii de mărfuri în funcţie de originea acestora, potrivit acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 33. Constatarea originii mărfurilor
    (1) Organul vamal constată originea mărfurilor pe baza următoarelor criterii:
    a) mărfuri obţinute integral într-o ţară;
   
[Art.33 al.(1), lit.a) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    b) mărfuri în a căror producere intervin mai multe ţări, grupuri de ţări sau uniuni vamale de ţări. Aceste mărfuri se consideră originare din acea ţară în care au fost supuse ultimei transformări substanţiale.
    [Art.33 al.(1), lit.b) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Aplicarea criteriilor se face pe baza regulilor de origine prevăzute de legislaţia naţională sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (3) În cazul în care, la data importului, nu s-a aplicat un tratament tarifar preferenţial din cauza neprezentării certificatului de origine sau din imposibilitatea de a constata respectarea celorlalte dispoziţii cuprinse în acordul internaţional care prevede acel tratament tarifar preferenţial, titularul operaţiunii de import poate cere ulterior restituirea sumelor încasate în plus prin prezentarea de dovezi, pe baza legislaţiei naţionale şi a acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 34. Tratamentul tarifar favorabil
    (1) Prin tratament tarifar favorabil se înţelege o reducere sau o scutire de drepturi de import, care poate fi aplicată şi în cadrul unui contingent valoric sau cantitativ.
    (2) Unele categorii de mărfuri pot beneficia de un tratament tarifar favorabil în funcţie de tipul mărfii sau de destinaţia ei finală, în conformitate cu legislaţia naţională sau cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 35. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor
                         cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale
    (1) În cazul în care mărfurile sînt puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, acestea rămîn sub supraveghere vamală. Supravegherea vamală conform condiţiilor prevăzute pentru acordarea unor astfel de facilităţi fiscale şi vamale încetează a mai fi aplicată, cu condiţia achitării drepturilor de import datorate, în cazul în care mărfurile:
    [Art.35 al.(1), lit.a) abrogată prin LP126 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.489]
    b) sînt distruse, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
    c) sînt utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de legislaţie pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale, cu excepţia exportului lor dacă  nu au suferit modificări în afara uzurii normale;
    [Art.35 al.(1), lit.c) modificată prin LP126 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.489]
    d) nu pot fi identificate din lipsa informaţiei, documentelor justificative şi a persoanei în gestiunea căreia au fost înregistrate astfel de importuri.
    (11) Mărfurile care au fost puse în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale pînă la 1 ianuarie 2014 pot fi utilizate în alte scopuri decît cele pentru care au fost importate în condiţiile prevăzute la alin. (2).
    [Art.35 al.(11) introdus prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    (2) Mărfurile pot fi utilizate în alte scopuri decît cele pentru care au fost importate, fără achitarea drepturilor de import, după expirarea termenului de 3 ani din momentul obţinerii facilităţilor, dacă legislaţia pentru aplicarea facilităţilor fiscale şi vamale nu prevede altfel.
    [Art.35 în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.35 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.35 modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 36.
Importul mărfurilor la cea mai
                          mare taxă vamală
    În cazul cînd lotul de mărfuri este compus din mărfuri cu încadrări tarifare diferite şi operaţiunile cu fiecare dintre acele mărfuri, în conformitate cu clasificarea lor tarifară, în scopul completării declaraţiei, ar presupune un surplus de muncă şi cheltuieli disproporţionate faţă de drepturile de import ce se percep, organele vamale pot consimţi, la cererea declarantului, ca drepturile de import să fie achitate pentru întregul lot, pe baza clasificării tarifare a mărfurilor pentru care se percepe cea mai înaltă taxă vamală.
    Articolul 37. Reintroducerea mărfurilor autohtone
    (1) Mărfurile autohtone care, după ce au fost exportate, sînt reintroduse pe teritoriul vamal şi sînt puse în liberă circulaţie în decursul unei perioade de 3 ani sînt scutite de drepturi de import la solicitarea persoanei care anterior a efectuat exportul.
   
[Art.37 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(11) Scutirea de drepturi de import specificată la alin.(1) se acordă în cazul în care mărfurile date sînt reintroduse pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export, cu excepţia uzurii normale, a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
    [Art.37 al.(11) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) Scutirea de drepturi de import, specificată la alin.(1), nu se acordă în cazul introducerii pe teritoriul vamal a produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor sub regimul vamal de perfecţionare pasivă. Dacă la realizarea exportului drepturile de import pentru marfa respectivă au fost restituite, scutirea de aceste drepturi nu se acordă.
    [Art.37 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Secţiunea a 6-a
Exportul
    Articolul 38. Dispoziţii generale
    (1) Exportul este un regim vamal în care mărfurile sînt scoase de pe teritoriul vamal fără obligaţia reintroducerii lor pe acest teritoriu.
    (2) Sînt admise la export mărfurile produse în ţară, precum şi cele importate şi puse în liberă circulaţie anterior, cu excepţia mărfurilor care sînt supuse unor măsuri de prohibiţie sau de restricţie în cadrul politicii economice.
    Articolul 39. Condiţiile plasării mărfurilor sub
                          regimul vamal de export
    Exportul se efectuează cu condiţia onorării drepturilor de export, respectării măsurilor de politică economică şi îndeplinirii altor condiţii prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
    Articolul 40. Punerea în circulaţie a mărfurilor
                         plasate sub regimul vamal de export
    Liberul de vamă la export se acordă cu condiţia ca mărfurile în cauză să fie scoase de pe teritoriul vamal în aceeaşi stare în care acestea se aflau la data înregistrării declaraţiei vamale de export, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
    Articolul 41. Exportul temporar de mărfuri
    (1) Mărfurile autohtone pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale sau a pierderilor naturale.
    (2) Organul vamal fixează termenul în care mărfurile trebuie să fie reintroduse sau să fie plasate sub o altă destinaţie vamală. Termenul aprobat trebuie să permită realizarea scopului utilizării, dar să nu depăşească 3 ani.
    (3) Biroul vamal emitent, la solicitarea titularului operaţiunii, în cazuri justificate, poate prelungi termenul iniţial de reintroducere a mărfurilor.
   
[Art.41 al.(3) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.41 al.(3) modificat prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    [Art.41 al.(3) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
   
(4) Titularul regimului vamal suspensiv nu este responsabil de încheierea acestui regim în cazul mărfurilor şi mijloacelor de transport distruse  în urma acţiunii unei forţe majore, confirmate în modul stabilit.
    [Art.41 al.(4) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
Articolul 411. Exportul temporar al mijloacelor de
                            transport
    (1) Mijloacele de transport înmatriculate în Republica Moldova pot fi exportate temporar în cazul în care urmează a fi reintroduse în ţară fără a suferi vreo modificare, cu excepţia uzurii lor normale.
    (2) Exportul temporar al mijloacelor de transport utilizate la transportarea mărfurilor provenite din tranzacţiile economice externe se autorizează de către organul vamal fără obligaţia depunerii unei declaraţii vamale sau perfectarea altor formalităţi vamale.
    (3) Prin derogare de la alin. (2), în cazul în care legislaţia naţională sau internaţională solicită efectuarea unui control asupra circulaţiei mijloacelor de transport înmatriculate în ţară, organele vamale pot condiţiona exportul temporar al mijlocului de transport de depunerea declaraţiei vamale respective, cu evidenţa operaţiunii.
    (4) La reimportul mijloacelor de transport exportate temporar, cu excepţia mijloacelor de transport aflate la evidenţa temporară a organului vamal stabilită la alin. (3), declaraţia de reimport nu se depune.
    [Art.411 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Secţiunea a 7-a
Tranzitul
    Articolul 42. Dispoziţii generale
    (1) Tranzitul este regimul vamal în care mărfurile sînt transportate pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală de la un organ vamal la altul, fără perceperea drepturilor de import şi de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) Timpul tranzitului se stabileşte de organul vamal, dar nu poate depăşi 8 zile calendaristice de la data trecerii frontierei vamale. Termenul de încheiere a regimului vamal de tranzit se prelungeşte de către organul vamal proxim în cazurile stabilite de Serviciul Vamal, în limitele termenului de 8 zile calendaristice, inclusiv după expirarea termenului acordat iniţial.
    [Art.42 al.(2) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.42 al.(2) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (3) Titularul regimului vamal de tranzit este persoana sub responsabilitatea căreia are loc operaţiunea de tranzit. În cazurile prevăzute de legislaţie, titularul regimului vamal de tranzit este obligat să depună la organul vamal de plecare o declaraţie vamală de tranzit.
   
[Art.42 al.(3) modificat prin LP110 din 19.06.14, MO178-184/11.07.14 art.419]
    (4) Nu pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit mărfurile prohibite de a fi introduse în Republica Moldova sau mărfurile restricţionate dacă nu a fost respectată legislaţia naţională ce reglementează tranzitul acestor tipuri de mărfuri.
    (5) Mărfurile vămuite pentru export la un organ vamal intern se plasează sub regimul vamal de tranzit pînă la organul vamal de frontieră.
   
(6) Serviciul Vamal stabileşte procedura simplificată de plasare a mărfurilor sub regim vamal de tranzit şi procedura simplificată de încheiere a regimului vamal de tranzit.
    [Art.42 al.(6) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul  421. Tipurile regimului vamal de tranzit
    (1) Regimul vamal de tranzit poate fi internaţional sau naţional.
    (2) Tranzitul este internaţional atunci cînd organele vamale implicate în regimul vamal de tranzit sînt organe vamale de frontieră.
    (3) Tranzitul este naţional atunci cînd cel puţin unul din organele vamale implicate în procedura de tranzit este organ vamal intern.

[Art.421 introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    Articolul 43. Condiţiile plasării mărfurilor sub
                          regimul vamal de tranzit
    (1) La plasarea sub regimul vamal de tranzit, mărfurile trebuie să întrunească următoarele condiţii:
    a) să nu fie folosite în alte scopuri decît cel de tranzit;
    b) să fie transportate la organul vamal de destinaţie în termenul stabilit de organul vamal de plecare, în funcţie de tipul mijlocului de transport, de distanţă, de condiţiile atmosferice etc.
    (2) În cazul în care titularul operaţiunii de tranzit efectuate cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea legislaţiei vamale, organul vamal este în drept să-i acorde regimul vamal de tranzit cu condiţia respectării unor anumite cerinţe: înzestrarea corespunzătoare a mijlocului de transport, efectuarea transportului de mărfuri de către alt transportator sau cu însoţire vamală. Cheltuielile aferente acestor acţiuni sînt suportate de transportator.
    Articolul 44. Autorizaţia de plasare a mărfurilor
                         sub regimul vamal de tranzit
    (1) Mărfurile pot fi plasate sub regimul vamal de tranzit numai cu autorizaţia organului vamal şi cu respectarea prevederilor art.43, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie.
   
(2) Serviciul Vamal este în drept să stabilească procedura simplificată de tranzit cu aplicarea borderoului de transport.
    [Art.44 al.(2) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14; alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 45. Încheierea regimului vamal de tranzit
    (1) Regimul vamal de tranzit se încheie atunci cînd mărfurile sînt prezentate, împreună cu documentele însoţitoare, la organul vamal de destinaţie în stare intactă, cu excepţia pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune.
   
[Art.45 al.(2) abrogat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.45 al.(2) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12, alineatul unic devine al.(1)]
    Articolul 46. Documentele însoţitoare
    (1) Documentele însoţitoare se prezintă organului vamal de destinaţie în ordinea prezentării mărfurilor.
    (2) În cazul cînd biroul vamal de destinaţie este un organ intern, la cererea declarantului, mărfurile sînt plasate sub o altă destinaţie vamală.
    Articolul 47. Avarierea mărfurilor sau forţa majoră
    (1) În caz de avariere a mărfurilor sau de intervenţie a unei forţe majore, ele pot fi descărcate, posesorul (transportatorul) fiind obligat:
    a) să asigure integritatea mărfurilor, neutilizarea lor;
    b) să informeze imediat organul vamal proxim despre avarierea mărfurilor sau despre intervenţia unei forţe majore, despre locul aflării lor şi a mijloacelor de transport;
    c) să asigure transportarea mărfurilor şi deplasarea mijloacelor de transport la organul vamal proxim ori deplasarea colaboratorului vamal la locul aflării mărfurilor şi a mijloacelor de transport.
    (2) Cheltuielile aferente acţiunilor specificate la alin.(1) sînt suportate de transportator.
    Articolul 48. Responsabilitatea titularului operaţiunii
                         de tranzit
    (1) Titularul operaţiunii de tranzit este responsabil de tranzitul mărfurilor. El este obligat să prezinte, în termenul stabilit, organului vamal de destinaţie mărfurile cu mijloacele de identificare intacte, aplicate de organul vamal de plecare.
    (2) Dacă mărfurile sînt puse în liberă circulaţie fără permisiunea organului vamal, dacă sînt pierdute sau nu sînt prezentate organului vamal de destinaţie ori dacă sînt prezentate cu lipsuri sau substituiri, titularul operaţiunii de tranzit este obligat să plătească drepturile de import, cu excepţia cazului distrugerii sau pierderii mărfurilor din cauză de forţă majoră.
   
Articolul 481. Utilizarea declaraţiei de tranzit în format
                             electronic
     (1) Formatul electronic al declaraţiilor de tranzit constă în schimbul de mesaje electronice între birourile vamale implicate în operaţiunea de tranzit (biroul de plecare şi cel de destinaţie).
    (2) Declaraţia de tranzit se completează de către declarant în format electronic şi se transmite electronic biroului vamal de plecare.
    (3) Orice operaţiune de tranzit se identifică printr-un număr unic de înregistrare atribuit de sistemul informaţional.
    (4) Procedura utilizării declaraţiei de tranzit în format electronic este stabilită de Serviciul Vamal.
    [Art.481 introdus prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
    Articolul 49. Respectarea legislaţiei internaţionale
    În cazul utilizării procedurilor de tranzit în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.
Secţiunea a 8-a
Antrepozitul vamal
    Articolul 50. Dispoziţii generale
    (1) Antrepozit vamal este locul aprobat de organul vamal şi aflat sub supravegherea acestuia, unde pot fi depozitate mărfurile specificate la alin.(2).
    (2) Regimul de antrepozit vamal permite depozitarea într-un antrepozit:
    a) a mărfurilor străine, fără aplicarea drepturilor de import şi măsurilor de politică economică;
    b) a mărfurilor autohtone destinate exportului.
    (3) Deţinătorul de antrepozit vamal, denumit în continuare antrepozitar, este persoana juridică care administrează şi gestionează antrepozitul vamal.
    (4) Depozitar este titularul declaraţiei vamale de antrepozitare, în temeiul căreia mărfurile sînt plasate sub regimul de antrepozit vamal.
    Articolul 51. Condiţiile plasării mărfurilor sub
                          regimul de antrepozit vamal
    (1) Sub regimul de antrepozit vamal pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse sau scoase de pe teritoriul vamal, precum şi a altor mărfuri prevăzute de legislaţie.
    (2) Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele care necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.
    Articolul 52. Tipurile de antrepozite vamale
    (1) Un antrepozit vamal poate fi public sau privat.
    (2) Antrepozitul vamal public este disponibil oricărei persoane pentru depozitarea mărfurilor.
    (3) Antrepozitul vamal privat este destinat exclusiv depozitării mărfurilor de către antrepozitar.
    Articolul 53. Antrepozitarul
    (1) Antrepozitarul are următoarele obligaţii faţă de organul vamal:
    a) să îndeplinească condiţiile de organizare şi funcţionare a antrepozitului vamal stabilite în autorizaţie;
    b) să asigure supravegherea mărfurilor astfel încît sa nu fie posibilă sustragerea acestora de sub controlul vamal;
    c) să asigure integritatea mărfurilor depozitate.
   (2) Administrarea şi gestionarea unui antrepozit sînt condiţionate de emiterea unei autorizaţii de către Serviciul Vamal, cu excepţia cazului în care organul vamal administrează şi gestionează el însuşi antrepozitul vamal.
    Articolul 54. Autorizaţia de antrepozitare
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de antrepozitare, solicitantul trebuie să depună, în scris, o cerere, care să conţină informaţiile necesare pentru acordarea autorizaţiei, în special să demonstreze că există o raţiune economică pentru antrepozitare.
    (2) Autorizaţia de antrepozitare se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova.
   
(3) Autorizaţia de antrepozitare se eliberează pe un termen de 2 ani.
    [Art.54 al.(3) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 55. Condiţii de garantare
    (1) Organul vamal solicită depozitarului constituirea unei garanţii care să asigure plata obligaţiei vamale ce ar putea apărea pe timpul derulării regimului corespunzător mărfurilor aflate în antrepozit.
    (2) Organul vamal solicită, pentru mărfurile aflate în antrepozitele administrate şi gestionate de acesta, ca garanţia să fie constituită de titularul regimului de antrepozitare în scopul asigurării încheierii operaţiunii în termenul stabilit. În cazul cînd operaţiunea de antrepozitare nu se încheie în termenul stabilit, organul vamal procedează, din oficiu, la încheierea operaţiunii şi încasează drepturile de import aferente, după care operaţiunea este scoasă din evidenţă.
    Articolul 56. Operaţiunile efectuate cu mărfurile
                         plasate sub regimul de antrepozit vamal
    (1) Mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal pot fi supuse următoarelor operaţiuni:
    a) de asigurare a integrităţii lor;
    b) de pregătire, cu acordul organului vamal, spre vînzare şi transportare (ambalare, marcare, încărcare, descărcare etc.).
    (2) Operaţiunile efectuate cu mărfurile plasate sub regimul de antrepozit vamal nu pot modifica parametrii lor tehnici, de calitate şi de cantitate.
Secţiunea a 9-a
Perfecţionarea activă
    Articolul 57. Dispoziţii generale
    Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoarele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
    a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare - fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel; 

[Art.57 lit.(a) modificată prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie - dacă sînt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.
    Articolul 58. Termenii utilizaţi
    În sensul regimului vamal de perfecţionare activă, se folosesc următorii termeni:
    1) sistem cu suspendare - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.a);
    2) sistem cu restituire - regimul vamal de perfecţionare activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.b);
    3) operaţiuni de perfecţionare:
    a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;
    b) transformarea mărfurilor;
    c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea;
    d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în procesul de perfecţionare.
    Articolul 59. Autorizaţia de perfecţionare activă
    (1) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la solicitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
   
(2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova, în condiţiile legii.
   
[Art.59 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export al produselor compensatoare.
    (4) Termenul menţionat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţionare activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
    Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului
                         compensării prin echivalenţă
    În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă şi export anticipat, organele vamale specifică termenul în care mărfurile străine trebuie importate. Acest termen începe să curgă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele compensatoare obţinute din mărfurile echivalente corespunzătoare.
    Articolul 61. Rata de randament
    Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se stabileşte de titularul operaţiunii pe baza documentelor corespunzătoare.
    Articolul 62. Dispoziţii speciale privind sistemul
                          cu restituire
    (1) În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu restituire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente.
    (2) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere restituirea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, în măsura în care dovedeşte că produsele compensatoare au fost exportate. Termenul în care poate fi solicitată restituirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia.
Secţiunea a 10-a
Transformarea sub control vamal
    Articolul 63. Dispoziţii generale
    (1) Regimul de transformare sub control vamal permite ca mărfurile străine să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în operaţiuni ce le modifică natura sau starea, fără încasarea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, şi ca produsele rezultate din astfel de operaţiuni să fie puse în liberă circulaţie cu plata drepturilor de import aferente acestor mărfuri.
   
(2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabileşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Lista cazurilor în care poate fi utilizat regimul de transformare sub control vamal se stabileşte în condiţiile legii.
   
[Art.63 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 64. Autorizaţia de transformare sub
                          control vamal
    (1) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează de către biroul vamal la solicitarea persoanei care efectuează transformarea sau care este responsabilă de efectuarea acesteia.
   
[Art.64 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Autorizaţia de transformare sub control vamal se eliberează numai persoanelor juridice din Republica Moldova în cazul cînd:
    a) mărfurile de import pot fi identificate în produsele transformate;
    b) mărfurile, după transformare, nu pot fi readuse la forma sau la starea în care s-au aflat pînă la plasarea lor sub regim vamal;
    c) utilizarea regimului vamal nu poate duce la evitarea efectului reglementărilor privind originea şi restricţiile cantitative aplicabile mărfurilor importate;
    d) sînt îndeplinite condiţiile necesare ca regimul vamal să contribuie la crearea şi menţinerea activităţii de transformare a mărfurilor în Republica Moldova fără a aduce atingere în mod nedorit intereselor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii economice).
    (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în care produsele transformate trebuie să fie exportate sau să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul necesar îndeplinirii operaţiunilor de transformare şi de plasare sub altă destinaţie vamală a produselor transformate.
    (4) Termenul specificat la alin.(3) începe să curgă la data cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de transformare sub control vamal. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
    Articolul 65. Obligaţia vamală
    În cazul cînd apare o obligaţie vamală pentru mărfurile aflate în aceeaşi stare sau pentru produsele aflate în stadii intermediare de transformare comparativ cu ceea ce s-a prevăzut în autorizaţie, valoarea acestei obligaţii se stabileşte pe baza elementelor de taxare corespunzătoare mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei vamale privind plasarea mărfurilor sub regimul de transformare sub control vamal.
    Articolul 66. Tratamentul tarifar preferenţial
    (1) În cazul cînd, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial şi cînd acest tratament este aplicabil şi produselor identice cu produsele transformate la momentul punerii în liberă circulaţie, drepturile de import aferente produselor transformate se calculează pe baza taxei aplicabile tratamentului respectiv.
    (2) Dacă, la data plasării sub regimul vamal de transformare sub control vamal, mărfurile de import îndeplineau condiţiile unui tratament tarifar preferenţial, dar în limita unor contingente tarifare sau plafoane tarifare, aplicarea taxei specificate la alin.(1) cu privire la produsele transformate este, în plus, supusă condiţiei ca respectivul tratament tarifar preferenţial să fie aplicabil mărfurilor de import şi la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate. În acest caz, compararea se va face cu contingentele prevăzute pentru mărfurile de import, existente la data acceptării declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie a produselor transformate, şi nu cu contingentele stabilite pentru mărfuri identice cu cele transformate.
Secţiunea a 11-a
Admiterea temporară
    Articolul 67. Dispoziţii generale
    (1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale.

[Art.67 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    (2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune.

[Art.67 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    (
3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing operaţional se plasează sub regimul vamal de admitere temporară.
    [Art.67 al.(3) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a
                         mărfurilor şi mijloacelor de transport
    Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova.

[Art.68 în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor
                         de transport sub regimul vamal de admitere
                         temporară

[Art.69 denumirea modificată prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    (1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară.

[Art.69 al.(1) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    (2) În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a solicitantului, poate să prelungească termenul specificat la alin.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a mărfurilor şi mijloacelor de transport.
   
[Art.69 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    [Art.69 al.(3) abrogat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.69 al.(3) în redacţia LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
   
(4) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 3 ani.
    [Art.69 al.(4) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.69 al.(4) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală
    (1) Cazurile şi condiţiile în care regimul vamal de admitere temporară poate fi utilizat cu suspendare totală de drepturile de import se stabilesc în conformitate cu legislaţia naţională şi cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Pot fi plasate în regim de admitere temporară cu suspendare totală de drepturile de import, fără constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import, mijloacele de transport străine care fac obiectul unor tratate internaţionale bilaterale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte, introduse cu scopul realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.70 al.(2) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 01.05.15]
    Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parţială
    (1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce nu corespund prevederilor art.70 pot fi plasate, în vederea admiterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import.
    (2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import se stabileşte la 5%, pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se va face la încheierea regimului, ţinîndu-se seama de cursul oficial al leului moldovenesc la această dată, pentru toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import, fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri.
   
[Art.71 al.(2) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 72. Cesionarea regimului vamal
                         de admitere temporară
    În cazul în care titularul regimului vamal de admitere temporară cesionează regimul vamal, fiecare titular achită drepturile de import aferente perioadei de utilizare a mărfii şi a mijlocului de transport. Cînd, în cadrul aceleiaşi luni, utilizarea s-a făcut de către ambii titulari, drepturile de import se achită de către cedent.

[Art.72 modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    Articolul 73. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor
                          şi a mijloacelor de transport

[Art.73 denumirea modificată prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    (1) Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie, dacă nu sînt prohibite, numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Determinarea echivalentului în monedă naţională al sumelor în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.
    [Art.73 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.73 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.73 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
   
(2) În cazul rezilierii contractului de leasing operaţional pînă la expirarea acestuia ca urmare a realizării de către locatar a opţiunii de procurare a acestui bun, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui valoarea în vamă a mărfurilor date în leasing, stabilită la data plasării acestora în regim de admitere temporară. Suma cumulativă a plăţilor calculate nu trebuie să depăşească suma drepturilor de import datorate la data introducerii bunului în regim de admitere temporară, în cazul în care ar fi fost aplicat regimul vamal de import.
    [Art.73 al.(2) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.73 al.(2) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.73 al.(2) modificat prin  LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.73 al.(2) modificat prin LP193 din 15.07.10,MO135-137/03.08.10 art.484; în vigoare 01.01.11]
    [Art.73 al.(2) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
   
(3) Mărfurilor care fac obiectul unui contract de leasing financiar li se aplică regim vamal de import, cu plasarea acestora în liberă circulaţie după achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică.
    [Art.73 al.(3) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.73 al.(3) introdus prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
   
(4) Pînă la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, titularii autorizaţiilor de admitere temporară care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 1 ianuarie 2014 mărfuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar:
    a) au dreptul de a le plasa sub regim vamal de import, cu achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică; sau
    b) au obligaţia de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului autorizaţiei de admitere temporară, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2015.
    [Art.73 al.(4) în redacția LP47 din 27.03.14, MO99-102/25.04.14 art.251]
    [Art.73 al.(4) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (5) Mărfurile introduse pînă la 1 ianuarie 2014 în baza unui contract de leasing operaţional care sînt destinate folosirii în calitate de mijloc de transport internaţional de mărfuri şi pasageri pot fi utilizate în regim vamal de admitere temporară cu suspendare totală pînă la 31 decembrie 2015.
    [Art.73 al.(5) introdus prin LP110 din 19.06.14, MO178-184/11.07.14 art.419]
    Articolul 731. Respectarea legislaţiei internaţionale
    În cazul utilizării procedurilor de admitere temporară în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite documente interne.
   
[Art.731 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Secţiunea a 12-a
Perfecţionarea pasivă
    Articolul 74. Dispoziţii generale
    (1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care mărfurile aflate în liberă circulaţie ori în supraveghere vamală în regim de perfecţionare activă sînt scoase pentru prelucrare, transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produsele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import.

[Art.74 al.(1) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    (2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru exportul definitiv de mărfuri. Operaţiunile de perfecţionare pasivă complementare celor de perfecţionare activă atrag aplicarea măsurilor de politică economică prevăzute pentru reexportul de mărfuri.

[Art.74 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]

    Articolul 75. Operaţiunile de perfecţionare pasivă
    (1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă se pot efectua operaţiunile prevăzute pentru regimul vamal de perfecţionare activă.
    (2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor pot fi stabilite restricţii de către Guvern.
    Articolul 76. Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor
                         sub regimul vamal de perfecţionare pasivă
    Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă:
    a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau pentru restituirea drepturilor de import încasate;
    b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul vamal, au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de import - pînă la expirarea termenelor de exonerare;
    c) alte mărfuri, în unele cazuri prevăzute de legislaţie.
    Articolul 77. Autorizaţia de perfecţionare pasivă
   
(1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza autorizaţiei eliberate de organul vamal, în condiţiile legii.
   
[Art.77 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (2) Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoanelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiţii:
    a) organul vamal poate determina că produsele compensatoare au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate;
    b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii economiei naţionale.
    Articolul 78. Termenul de perfecţionare pasivă
    Organul vamal fixează termenul în care produsele compensatoare vor fi reintroduse pe teritoriul vamal. La stabilirea lui se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă justificată din punct de vedere economic. La cererea titularului regimului vamal, organul vamal, în cazuri temeinic justificate, poate prelungi termenul iniţial.
    Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate
                         din perfecţionarea pasivă a mărfurilor
    Serviciul Vamal poate stabili în scopuri vamale, conform legislaţiei, cantitatea obligatorie de produse care trebuie să rezulte din perfecţionarea pasivă a mărfurilor.
    Articolul 80. Drepturile de export
    Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt supuse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drepturi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă produsele compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se respectă prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative.
    Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de
                         drepturile de import
    (1) Produsele compensatoare pot fi exonerate, total sau parţial, de drepturile de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă.
    (2) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor importate anterior, acestea, la încheierea operaţiunii, sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de drepturile de import dacă organele vamale stabilesc că mărfurile au fost reparate gratis, în ba-za unei obligaţii contractuale sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existenţei unui defect de fabricaţie.
    (3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care s-a ştiut de existenţa defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost puse în liberă circulaţie pentru prima oară.
    (4) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este repararea mărfurilor de export temporar şi o asemenea reparare se efectuează cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor se face cu exonerare parţială de drepturile de import. Exonerarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile pe baza elementelor de taxare aferente produselor compensatoare la data acceptării declaraţiei de punere în liberă circulaţie a produselor respective, valoarea în vamă considerîndu-se egală cu costurile de reparare.
    Articolul 82. Produse de înlocuire de acelaşi standard
    (1) Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin înlocuirea unei mărfi importate şi aflate în liberă circulaţie, în cazul cînd în locul produsului compensator se importă un produs de înlocuire de acelaşi standard.
    (2) Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi tehnice ca şi produsul compensator.
    Articolul 83. Importul anticipat
    (1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire, specificate la art.82, să fie, în condiţiile fixate în autorizaţie, importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanţii care să acopere integral cuantumul drepturilor de import.
    (2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite înaintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu fie produse noi. Organul vamal poate acorda derogări de la această normă dacă se dovedeşte că produsele de înlocuire, deşi noi, au fost livrate gratuit.
    (3) În cazul în care operaţiunea de perfecţionare pasivă cu import anticipat implică exonerarea parţială de drepturile de import, elementele de taxare folosite pentru determinarea acestora sînt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale de export temporar.
    (4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire, exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de import al acestor produse.
    (5) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului autorizaţiei, organul vamal poate aproba prelungirea termenului specificat la alin.(4).
    Articolul 84. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru
                          prelucrare sau a produselor compensatoare
                         din cauza distrugerii sau pierderii lor
    Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor care nu a returnat mărfurile sau nu a importat, în termenul stabilit, produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pierderea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cauzată de avarierea lor sau de o forţă majoră, fapt confirmat de organul de resort al ţării respective.
Secţiunea a 13-a
Zona liberă
    Articolul 85. Dispoziţii generale
    Zona liberă este o parte a teritoriului vamal în care mărfurile străine sînt introduse şi utilizate fără plata drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, potrivit procedurii stabilite de prezentul cod şi de alte acte normative, în cazul cînd legislaţia nu prevede altfel, iar mărfurile autohtone sînt introduse şi utilizate cu respectarea condiţiilor stabilite pentru regimul vamal de export.
    Articolul 86. Înfiinţarea zonei libere
    Zona liberă se înfiinţează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 87. Operaţiunile efectuate cu mărfurile
                         plasate în zona liberă
    (1) Mărfurile plasate în zona liberă pot fi supuse operaţiunilor de producţie, de comerţ şi altor operaţiuni, cu excepţia vînzării cu amănuntul, cu respectarea prevederilor prezentului cod şi ale altor acte normative.
    (2) Restricţiile şi prohibiţiile la efectuarea operaţiunilor cu mărfurile introduse în zona liberă sînt stabilite de legislaţie.
    Articolul 88. Termenul de aflare a mărfurilor
                          în zona liberă
    Aflarea mărfurilor în zona liberă nu este limitată în timp.
    Articolul 89. Asigurarea respectării legislaţiei vamale
                         în zona liberă
    (1) Organul vamal controlează mărfurile care se introduc sau se scot din zona liberă. Mărfurile se prezintă, la cerere, organului vamal.
   
[Art.89 al.(1) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (2) Vămuirea mărfurilor care se introduc sau se scot din zona liberă se efectuează conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
   
[Art.89 al.(2) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    [Art.89 al.(3) abrogat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    Articolul 90. Evidenţa mărfurilor plasate în zona liberă
    Rezidenţii zonelor libere prezintă trimestrial Serviciului Vamal rapoarte de evidenţă a fluxului de materiale, mărfuri şi produse finite, în forma stabilită de Guvern, conform prevederilor art. 7 alin. (15) din Legea nr. 440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.
    [Art.90 în redacţia LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    Articolul 91. Perceperea drepturilor de import
                         sau de export, aplicarea măsurilor
                         de politică economică
    (1) În cazul plasării de mărfuri străine şi autohtone în zona liberă, nu se percep drepturi de import şi nu se aplică măsuri de politică economică dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (2) În cazul în care mărfurile sînt scoase din zona liberă şi sînt introduse pe cealaltă parte a teritoriului vamal, se percep drepturi de import şi se aplică măsuri de politică economică. Dacă mărfurile sînt scoase din zona liberă în afara Republicii Moldova, precum şi pe teritoriul altor zone libere, nu se percep drepturi de export şi nu se aplică măsuri de politică economică.
   
(3) Se permite administraţiei şi rezidenţilor zonei libere scoaterea pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, în baza garanţiei bancare, fără depunerea declaraţiei vamale şi fără drept de înstrăinare, a mărfurilor produse în zona liberă în scopul participării la expoziţii, tîrguri, întruniri sau alte manifestări similare ori
a mărfurilor pentru efectuarea testărilor, verificărilor şi reparaţiei, cu reintroducerea acestora în zonă în decurs de 30 de zile.
   
[Art.91 al.(3) modificat prin LP158 din 18.07.14, MO238-246/15.08.14 art.547]
    [Art.91 al.(3) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (4) Se permite nerezidenţilor introducerea în zona liberă, avînd invitaţia administraţiei şi rezidenţilor zonei libere, fără depunerea declaraţiei vamale, a mărfurilor pentru efectuarea testărilor, verificărilor şi reparaţiei, precum şi a altor lucrări specializate, cu garantarea scoaterii din zonă a acestora în decurs de 30 de zile.
    [Art.91 al.(4) introdus prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    Articolul 92. Responsabilitatea pentru plata drepturilor
                         de import şi de export
    Persoana care a introdus/a scos mărfurile în/din zona liberă este responsabilă de plata drepturilor de import şi de export.
Secţiunea a 14-a
Magazinul duty-free
    Articolul 93. Dispoziţii generale
    (1) Magazinul duty-free constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, amplasate în aeroporturile internaţionale, la bordul  aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat precum şi în locurile specificate la art.97 alin.(1).
   
[Art.93 al.(1) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    (2) Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free se efectuează fără perceperea drepturilor de import.
    [Art.93 al.(2) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    (3) În magazinele duty-free (cu excepţia celor pentru deservirea corpului diplomatic), mărfurile se comercializează contra lei moldoveneşti şi contra valută străină (în numerar şi în cecuri de călătorie), precum şi cu utilizarea cardurilor bancare, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate şi au trecut controlul vamal, controlul actelor de identitate şi al biletelor de călătorie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 951 alin. (11) şi art. 97 alin. (1) şi cu condiţia respectării restricţiilor şi facilităţilor stabilite prin Legea nr.1569-XV din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.
    [Art.93 al.(3) modificat prin LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801]
    [Art.93 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.93 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.93 al.(3) modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    Articolul 94. Condiţiile plasării mărfurilor în
                          magazinul duty-free
    (1) În magazinul duty-free pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, de a fi comercializate în Republica Moldova, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie. Mărfurile a căror comercializare în Republica Moldova este limitată pot fi vîndute în magazinul duty-free, cu respectarea legislaţiei.
    [Art.94 al.(2) exclus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Mărfurile autohtone livrate la magazinele duty-free pentru comercializare sînt plasate sub regimul vamal de export.
   
(4) Pentru mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free, cu excepţia celor specificate la
art. 951 alin. (11) şi art.97, se depune declaraţie vamală de reexport.
   
[Art.94 al.(4) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.94 al.(4) introdus prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    Articolul 95. Licenţierea activităţii magazinului
                         duty-free
    (1) Magazinul duty-free poate fi înfiinţat de persoana juridică care deţine licenţă, eliberată de Camera de Licenţiere.
   
[Art.95 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (2) Licenţierea activităţii magazinului duty-free se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale prezentului cod.
    [Art.95 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
   
[Art.95 modificat prin LP171-XVI din 19.07.07, MO112-116/03.08.07 art.510]
    Articolul 951.  Condiţiile de licenţiere a magazinului
                            duty-free
    (1) Magazinul duty-free trebuie să fie amplasat în spatele punctului de control al paşapoartelor, în zona plecării de pe teritoriul Republicii Moldova, iar amenajarea exterioară a magazinului duty-free nu trebuie să permită:
    a) accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţională;
    b) introducerea sau scoaterea de mărfuri din incintă prin alte locuri decît cele stabilite de organele vamale.
   
(11) Magazinul duty-free poate fi amplasat înainte de punctul de control al paşapoartelor, în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Magazinul duty-free poate crea condiţii pentru plasarea mărfurilor cumpărate de către pasageri la depozit, în vamă, pînă la reîntoarcerea în ţara de unde a plecat/sosit pasagerul ori pînă la plecarea în ţara de destinaţie. Magazinul duty-free trebuie să fie amenajat cu spaţii necesare depozitării mărfurilor cumpărate de pasageri, în corespundere cu cerinţele alin. (2).
    [Art.95 al.(11) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii anexe, acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeaşi zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerîndu-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.
    (3) Pentru obţinerea licenţei, persoana juridică solicitantă, pe lîngă  documentele necesare pentru obţinerea licenţei prevăzute de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, va prezenta:
    a) denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este amplasat magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei;
    b) datele personale ale reprezentanţilor persoanei juridice, inclusiv numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, funcţia deţinută;
    c) conturile bancare, băncile la care are deschise conturi,
în valută străină şi în lei moldoveneşti;
   
[Art.951al.(3), lit.c) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    d) date cu privire la magazinul pentru care se solicită eliberarea licenţei, inclusiv amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafică;
    e) copia contractului de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcţia sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial.
    (4) În magazinele duty-free pot fi vîndute orice fel de mărfuri, străine sau autohtone, cu excepţia:
    a) mărfurilor prohibite de a fi introduse în Republica Moldova şi de a fi scoase din republică;
    b) mărfurilor interzise spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi mărfurilor specificate expres în lege.
    (5) Mărfurile admise spre vînzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal. Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.
    (6) Toate mărfurile aprovizionate în scopul vînzării în magazinele duty-free vor fi însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, din care să rezulte cu claritate:
    a) furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare în registrul comerţului);
    b) data livrării;
    c) mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau şoferului şi documentul de identitate al acestuia;
    d) denumirea mărfii;
    e) cantitatea;
    f) unitatea de măsură;
    g) preţul de achiziţie.
    (7)  Toate mărfurile vor fi comercializate în termenele de valabilitate prescrise de furnizor.
    (8)  Preţurile de vînzare ale mărfurilor vor fi exprimate în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi vor fi afişate la vedere.  Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vînzare vor fi evidenţiate în documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au operat modificările.
    (9) Justificarea vînzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, precum: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc. Pe lîngă informaţiile indicate în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia marca, tipul, seriile produselor vîndute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.
    [Art.951 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 96. Responsabilitatea pentru plata drepturilor
                          de import şi de export
    Responsabilitatea pentru plata drepturilor de import şi de export o poartă titularul autorizaţiei de activitate a magazinului duty-free.
    Articolul 97. Magazinul duty-free pentru deservirea
                          corpului diplomatic
    (1) În scopul deservirii unor categorii de persoane străine, specificate la cap.VI din prezentul cod, poate fi înfiinţat, în municipiul Chişinău, un magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic. Plata pentru mărfurile comercializate în magazinul duty-free pentru deservirea corpului diplomatic se efectuează contra lei moldoveneşti. Comercializarea mărfurilor în acest magazin se va face pe baza carnetelor de identitate CD (corp diplomatic) eliberate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în cantităţi obişnuite pentru comerţul cu amănuntul, destinate uzului personal şi familial, fără a fi utilizate în scopul vînzării. Reprezentanţele străine pot cumpăra mărfuri şi în cantităţi solicitate, pe bază de comenzi întocmite prealabil, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Modul de înfiinţare şi de funcţionare a magazinului duty-free este stabilit de prezentul cod şi de Guvern, în limitele stabilite de prezentul cod.
   
[Art.97 al.(1) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.97 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Licenţa pentru activitatea magazinului duty-free pentru deservirea corpului diplomatic este eliberată de Camera de Licenţiere, cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind necesitatea şi locul de amplasare a magazinului, în condiţiile prezentului cod şi ale Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    [Art.97 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 971. Magazinul duty-free aflat pe teritoriul
                             temporar necontrolat de către organele
                             constituţionale
    (1) Magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale constă în comercializarea mărfurilor sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în locuri special amenajate, la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat.
    (2) Plasarea şi comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale se efectuează fără perceperea drepturilor de import.
    (3) La înfiinţarea magazinelor duty-free pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, nu se creează zonă de control vamal.
    (4) În magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, mărfurile se comercializează conform prevederilor legale, exclusiv persoanelor care pleacă în străinătate, cu excepţiile prevăzute de legislaţie.
    (5) Mărfurile comercializate în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale se supun declarării obligatorii organelor vamale.
    [Art.971 introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    Articolul 972. Condiţiile plasării mărfurilor în magazinele
                           duty-free aflate pe teritoriul temporar
                           necontrolat de către organele constituţionale
    (1) În magazinul duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale pot fi plasate orice mărfuri, cu excepţia celor prohibite sau restricţionate de a fi introduse şi scoase de pe teritoriul vamal, precum şi a altor mărfuri stabilite de legislaţie.
    (2) Mărfurile autohtone livrate pentru comercializare în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale sînt plasate sub regimul vamal de export.
    (3) Mărfurile străine comercializate în magazinele duty-free aflate pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale sînt plasate sub regim vamal de reexport.
    (4) Prin derogare de la prevederile prezentului cod, în cazul plasării/scoaterii mărfurilor în/din magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, depunerea şi validarea declaraţiilor vamale respective vor avea loc pe propria răspundere a titularului licenţei pentru genul respectiv de activitate.
    (5) Organele vamale  vor asigura supravegherea vamală  şi controlul vamal, prin intermediul controlului documentar al mărfurilor destinate comercializării în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    (6) Depunerea declaraţiei vamale de reexport se efectuează cu anexarea documentelor în modul stabilit de art.179, iar validarea acesteia se efectuează fără anexarea documentelor justificative (bon fiscal sau factură).
    [Art.972 introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    Articolul 973. Licenţierea activităţii magazinului
                           duty-free de pe teritoriul temporar
                           necontrolat de către organele
                           constituţionale
    (1) Magazinul duty-free poate fi înfiinţat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale de o persoană juridică care deţine licenţă, eliberată de Camera de Licenţiere, în modul stabilit de actele legislative şi normative.
    (2)  Condiţiile de licenţiere a magazinului duty-free aflat pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale sînt prevăzute la art.951. În cazul magazinelor duty-free înfiinţate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale, Camera de Licenţiere va elibera licenţa în condiţiile speciale prevăzute de legislaţie.
    (3)  În cazul nerespectării condiţiilor de licenţiere, Camera de Licenţiere va retrage licenţa.
    [Art.973 introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    Articolul 974. Responsabilitatea pentru plata drepturilor
                           de import a titularului licenţei
                           magazinului duty-free de pe teritoriul
                           temporar necontrolat de către organele
                           constituţionale
    Obligaţia de plată a drepturilor de import apare în cazul în care sînt reintroduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova mărfurile străine plasate anterior pentru comercializare în magazinele duty-free aflate pe teritoriul temporar necontrolat de către organele constituţionale.
    [Art.974 introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
Secţiunea a 15-a
Reexportul
    Articolul 98. Dispoziţii generale
    Reexportul este destinaţia vamală care constă în scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport străine, plasate anterior într-un regim vamal cu impact economic, în destinaţiile vamale zonă liberă sau magazin duty-free, de pe teritoriul vamal fără perceperea drepturilor de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
   
[Art.98 modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.98 în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    [Art.98 exclus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 99. Particularităţile reexportului
    Legislaţia naţională, precum şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte pot introduce condiţii suplimentare privind reexportul mărfurilor.
Secţiunea a 151
Reimportul
    Articolul 991. Dispoziţii generale
    (1) Reimportul este destinaţia vamală care constă în reintroducerea, fără perceperea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi a mijloacelor de transport scoase anterior temporar în afara teritoriului vamal în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
    (2) Pot fi reimportate mărfurile autohtone şi produsele compensatoare rezultate din perfecţionarea pasivă.
    (3) Declaraţia de reimport se depune şi pentru mărfurile autohtone, introduse temporar în zona liberă, ce se reintroduc şi se pun în liberă circulaţie pe teritoriul ţării.
    Articolul 992. Reimportul mijloacelor de transport
    Reimportul mijloacelor de transport se efectuează fără perfectarea actelor vamale, cu excepţia cazului în care exportul temporar al acestora a fost perfectat printr-o declaraţie vamală corespunzătoare.
    [Secţiunea 151 introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Secţiunea a 16-a
Distrugerea
    Articolul 100. Dispoziţii generale
    (1) Distrugerea este destinaţia vamală care constă în distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală, fără perceperea drepturilor de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
    (2) Distrugerea mărfurilor se efectuează cu condiţia respectării normelor privind ocrotirea mediului înconjurător. Responsabilitatea pentru respectarea normelor privind ocrotirea mediului înconjurător o poartă agentul economic care plasează mărfurile în destinaţia vamală distrugere. În cazul în care distrugerea mărfurilor ar putea cauza prejudicii mediului înconjurător, organul vamal abilitat solicită de la organele competente încheierea privind locul şi metoda de distrugere a mărfurilor respective.
    [Art.100 al.(2) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 101. Suportarea cheltuielilor
    Distrugerea mărfurilor se efectuează din contul persoanei interesate.
    Articolul 102. Deşeurile rezultate din
                           distrugerea mărfurilor
    Deşeurilor rezultate din distrugerea mărfurilor li se atribuie destinaţia vamală aplicabilă mărfurilor străine aflate sub supraveghere vamală.
Secţiunea a 17-a
Abandon în favoarea statului
    Articolul 103. Dispoziţii generale
    (1) Abandonul în favoarea statului este destinaţia vamală care constă în renunţarea la mărfuri în folosul statului fără onorarea drepturilor de import sau de export şi fără aplicarea măsurilor de politică economică.
    (2) Abandonul în favoarea statului se efectuează cu acordul organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    Articolul 104. Suportarea cheltuielilor
    Abandonul în favoarea statului nu presupune suportarea de cheltuieli de către persoana care abandonează mărfurile în favoarea statului.
Secţiunea a 18-a
    Articolele 105-113 (excluse).
Secţiunea a 19-a
    Trecerea peste frontiera vamală a mijloacelor de transport şi a anumitelor categorii de mărfuri
    Articolul 114. Trecerea mijloacelor de transport
                           peste frontiera vamală
    (1) Trecerea mijloacelor de transport peste frontiera vamală se efectuează în conformitate cu regimurile vamale aplicate mijloacelor de transport.
    (2) Mijloacele de transport care trec frontiera vamală trebuie să se oprească în locurile prevăzute de organul vamal. Dacă mijlocul de transport nu respectă această cerinţă, organul vamal este în drept să-l oprească forţat.
    (3) Durata staţionării mijlocului de transport este stabilită de organul vamal în dependenţă de timpul necesar vămuirii, efectuării controlului vamal, altor tipuri de control.
    (4) Plecarea mijlocului de transport din locul staţionării este posibilă doar cu permisiunea organului vamal.
    (5) Organul vamal stabileşte timpul şi locul în care mijlocul de transport trece frontiera vamală.
    Articolul 115. Trecerea peste frontiera vamală
                            a valorilor
    [Art.115 titlul modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Trecerea peste frontiera vamală a valorilor valutare se efectuează în conformitate cu legislaţia.
   
[Art.115 modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    Articolul 116. Trecerea peste frontiera vamală de către
                            persoane fizice a mărfurilor care nu sînt
                            destinate comerţului
    (1) Mărfurile care nu sînt destinate producţiei sau unor alte activităţi comerciale pot fi trecute peste frontiera vamală de către persoane fizice printr-o procedură simplificată, stabilită de Serviciul Vamal. Această procedură poate include exonerarea, totală sau parţială, de drepturile de import sau de export, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, stabilirea unor tarife vamale unice şi neaplicarea măsurilor de politică economică în conformitate cu legislaţia.
    (2) Destinaţia mărfurilor se stabileşte în funcţie de cantitatea şi valoarea lor, de temeiul în care persoana fizică trece aceste mărfuri peste frontiera vamală, dacă nu există motive pentru a se considera că aceste mărfuri nu sînt destinate uzului personal sau al membrilor ei de familie.
Capitolul III
DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE
DE EXPORT
Secţiunea a 20-a
Principii generale
    Articolul 117. Drepturile de import şi drepturile de export
    În cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie, se percep, ca drepturi de import şi, respectiv, drepturi de export, următoarele:
    a) taxa vamală;
    b) taxa pe valoarea adăugată;
    c) accizele;
    d) taxa pentru proceduri vamale;
   
[Art.117 lit.e) abrogată prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
   
[Art.117 lit.f) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
[Art.117 lit.g) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 118. Taxa vamală
    Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale conform Nomenclaturii  combinate a mărfurilor.
    [Art.118 modificat prin LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15]
    Articolul 119. Taxa pe valoarea adăugată
    Aplicarea taxei pe valoarea adăugată mărfurilor introduse pe teritoriul vamal se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 120. Accizele
    Aplicarea accizelor la mărfurile supuse accizelor se efectuează în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 121. Taxa pentru proceduri vamale
    (1) Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acordate de organele vamale în sfera activităţii vamale. Nomenclatorul acestor servicii şi taxele pentru ele sînt aprobate în conformitate cu Legea cu privire la tariful vamal.
    [Art.121 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (2) Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea oricărei destinaţii vamale, cu excepţia abandonului în favoarea statului, dacă legislaţia nu prevede altfel.
    (3) Mijloacele băneşti încasate ca taxă pentru proceduri vamale se varsă la bugetul de stat.
   
[Art.121 al.(3) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.121 al.(3) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.543; în vigoare 01.01.09]
Secţiunea a 21-a
Calcularea drepturilor de import şi drepturilor
de export, plata lor
    Articolul 122. Baza de calcul a taxei vamale, a taxei pe
                            valoarea adăugată, a accizului şi a taxei
                            pentru proceduri vamale
    (1) Baza de calcul a taxei vamale o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor, determinată în condiţiile legii.
    (2) Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată în condiţiile legii, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la data importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A.
    (3) Valoarea impozabilă cu T.V.A. a mărfurilor importate o constituie valoarea lor în vamă, determinată în condiţiile legii, şi drepturile de import (cu excepţia T.V.A).
    (4) Baza de calcul a taxei pentru proceduri vamale o constituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe, în condiţiile legii.
    [Art.122 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 123. Plătitorii drepturilor de import şi
                           drepturilor de export
    Drepturile de import şi drepturile de export sînt plătite nemijlocit de către declarant, brocher vamal sau de o altă persoană prevăzută de legislaţie.
    [Art.123 modificat prin
LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 124. Termenele de plată a drepturilor
                           de import şi drepturilor de export
    (1) Drepturile de import şi drepturile de export se plătesc în prealabil, pînă la depunerea declaraţiei vamale. La momentul vămuirii, se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma calculată şi suma plătită în prealabil.
   
(11) Diferenţa dintre drepturile de import calculate în baza valorii în vamă determinate de organul vamal şi drepturile de import calculate în baza valorii în vamă anunţate de declarant se plăteşte în termenul stabilit la art. 199.
    [Art.124 al.(11) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Organul vamal este abilitat să interzică importul de mărfuri pentru care nu au fost plătite drepturile de import, în modul stabilit de prezentul cod.
    (3) Persoanele fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător plătesc drepturile de import sau de export în momentul trecerii frontierei vamale, cu excepţia drepturilor de import sau de export, care urmează a fi achitate la vămuirea bagajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport.
    [Art.124 al.(3) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (4) De la persoanele fizice care sînt în tranzit prin teritoriul Republicii Moldova avînd un volum de mărfuri ce depăşeşte norma stabilită se încasează o sumă de garanţie echivalentă drepturilor de import pentru mărfurile în plus. Modul de percepere şi de restituire a sumei de garanţie se stabileşte de către Serviciul Vamal.
    Articolul 125. Modul de plată a drepturilor de import
                           şi de export
    (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice plătesc drepturile de import şi de export în numerar sau prin virament (inclusiv prin carduri) la conturile respective ale Ministerului Finanţelor. Persoanelor juridice li se permite achitarea în numerar doar a diferenţei de plată determinate la momentul vămuirii.
    [Art.125 al.(1) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Art.125 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    [Art.125 al.(1) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (2) Calcularea drepturilor de import şi de export se efectuează în funcţie de tarifele şi cotele existente la momentul depunerii declaraţiei. Acest mod de calculare nu se aplică în cazurile specificate la art.65 şi 73.
    [Art.125 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (3) Pentru mărfurile plasate anterior în regim vamal de admitere temporară care fac obiectul unui contract de leasing operaţional sau financiar, suma drepturilor de import încasate nu trebuie să fie mai mare decît suma drepturilor de import care ar fi trebuit să fie plătită la plasarea mărfurilor în regim vamal de import.
    Suma spre plată a drepturilor de import pentru mărfurile care fac obiectul unui contract de leasing operaţional sau financiar se calculează din diferenţa dintre suma drepturilor de import de la valoarea în vamă a mărfurilor care fac obiectul contractului de leasing operaţional sau financiar şi sumele drepturilor de import plătite.
    În cazul în care sumele drepturilor de import pentru mărfurile care fac obiectul unui contract de leasing operaţional sau financiar plătite la achitarea ratei de leasing sînt mai mari decît sumele drepturilor de import de la valoarea în vamă a mărfurilor care fac obiectul contractului de leasing operaţional sau financiar, sumele respective nu se restituie plătitorului vamal.
    [Art.125 al.(3) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.125 al.(3) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.125 al.(3) abrogat prin LP193 din 15.07.10,MO135-137/03.08.10 art.484; în vigoare 01.01.11]
    (4) Dată a achitării drepturilor de import şi de export, cu excepţia achitării acestora prin intermediul cardurilor bancare, se consideră data depunerii de către importator (declarant), exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor băneşti la conturile respective ale Ministerului Finanţelor, fapt confirmat printr-un extras trezorerial.
   
[Art.125 al.(4) modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    (5) Plata drepturilor de import şi de export prin intermediul cardurilor bancare se consideră efectuată la momentul debitării cu suma plăţii respective a contului de card din care a fost emis cardul utilizat la plată. Debitarea contului de card respectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card bancar perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a cardurilor bancare, bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătorului de card. Plata drepturilor de import sau de export efectuată prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulată decît cu acceptul serviciului respectiv al Serviciului Vamal.
    Articolul 1251. Modul de asigurare a evidenţei
                              obligaţiilor vamale
    (1) Organele vamale asigură evidenţa drepturilor de import şi de export, a penalităţilor şi a amenzilor aplicate pentru contravenţiile vamale a căror administrare şi/sau evidenţă sînt atribuite, în corespundere cu legislaţia în vigoare,  organelor vamale.
    (2) Evidenţa obligaţiei vamale se asigură prin înscrierea în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a datelor privind apariţia, modificarea şi stingerea acesteia.
    (3) Sumele obligaţiilor vamale se înscriu în sistemul de evidenţă în monedă naţională.
    (4) Evidenţa obligaţiilor vamale se ţine în format electronic, cu prelucrarea automatizată a informaţiei din sistemul informaţional integrat vamal.
    (5) Organizarea evidenţei obligaţiilor vamale se bazează pe următoarele:
    a) deschiderea fişei personale de evidenţă a plătitorului vamal, corespunzătoare codului fiscal, la înregistrarea acestuia, în baza setului de documente de constituire, ca participant la activitatea economică externă;
    b) reflectarea în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a apariţiei, modificării şi stingerii obligaţiilor vamale pe perioada unui an bugetar;
    c) efectuarea în regim on-line în sistemul informaţional de evidenţă a înscrierilor privind apariţia, modificarea sau stingerea obligaţiei vamale, în temeiul documentelor justificative;
    d) efectuarea înscrierilor  în  fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal în  ordine cronologică, potrivit datelor de efectuare a operaţiunilor privind apariţia, modificarea şi stingerea obligaţiei vamale;
    e) înregistrarea şi reflectarea zilnică în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a achitării prin virament în avans a drepturilor de import şi de export, efectuate în baza informaţiei recepţionate de la Trezoreria de Stat;
    f) înregistrarea şi reflectarea în regim on-line în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a achitării în numerar a drepturilor de import şi de export, efectuate de către colaboratorul vamal responsabil de perfectarea documentului administrativ unic vamal, în baza ordinului de încasare a numerarului, pe care este aplicată menţiunea respectivă a băncii;
    [Art.1251 al.(5), lit.f) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    g) verificarea zilnică şi lunară, conform situaţiei de la data de întîi a lunii imediat următoare lunii de gestiune, a încasărilor drepturilor de import şi de export între organele vamale şi Serviciul Vamal şi, respectiv, Trezoreria Centrală;
    h) asigurarea stingerii obligaţiilor vamale prin compensare, inclusiv restituirea mijloacelor băneşti la conturile bancare ale plătitorului vamal, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    i) perfectarea de către organele vamale şi Serviciul Vamal a rapoartelor privind sumele calculate şi încasate ale drepturilor de import şi de export;
    j) întocmirea, la solicitarea plătitorului vamal, a actului de verificare privind sumele calculate şi achitate ale drepturilor de import şi de export şi situaţia decontărilor la buget;
    k) eliberarea certificatelor privind lipsa sau existenţa datoriilor la bugetul de stat, compartimentul plăţi vamale.
    [Art.1251 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
Articolul 1252. Modul de ţinere şi actualizare a
                             fişelor personale  de evidenţă ale
                             plătitorilor vamali
    (1) Apariţia obligaţiei vamale este reflectată cumulativ, în creştere, în temeiul sumelor indicate în documentele menţionate la alin. (2), cu înscrierea în compartimentul Debit – „calculat” din fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal.
    (2) Fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal se actualizează prin efectuarea înscrierilor privind apariţia, modificarea şi/sau stingerea obligaţiilor vamale în temeiul următoarelor documente:
    a) declaraţia vamală detaliată;
    b) formularul tipizat TV-14 – chitanţa de percepere a drepturilor de import şi de export;
    c) decizia de regularizare;
    d) decizia organului vamal privind aplicarea amenzii pe cazul de contravenţie vamală;
    e) formularul nr. PV-1 – calculul procedurilor vamale.
    (3) Calculul obligaţiei vamale în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal se efectuează cu data emiterii (validării) documentului de calcul.
    (4) Înscrierile în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal privind stingerea obligaţiilor vamale reflectate în compartimentul Credit – „încasat” se efectuează:
    a) în cazul stingerii prin plată – în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor, privind schimbul de informaţii prezentate în format electronic despre încasările veniturilor bugetare;
    b) în cazul anulării – în temeiul deciziei de regularizare;
    c) în cazul stingerii prin prescripţie – în temeiul actelor vamale elaborate de Serviciul Vamal în scopul reflectării în sistemul de evidenţă a deciziei privind stingerea obligaţiei vamale şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie a expirat;
    d) în cazul stingerii prin compensare cu executare de casă – în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor;
    e) în cazul executării silite – în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor.
    (5) Corectarea erorilor comise de către organele vamale la reflectarea în sistemul de evidenţă a apariţiei, modificării şi stingerii obligaţiei vamale se efectuează de către organele vamale de sine stătător, fără implicarea plătitorului vamal.
    (6) La  finele  anului  bugetar, Serviciul Vamal efectuează transferul soldurilor supraplăţilor şi obligaţiilor vamale nestinse în fişele personale de evidenţă ale plătitorilor vamali pentru anul bugetar următor.
    (7) Serviciul Vamal suspendă exercitarea dreptului de efectuare a  operaţiunilor vamale ale plătitorului vamal pentru a asigura:
    a) stingerea obligaţiei vamale;
    b) executarea încheierilor instanţelor judecătoreşti privind intentarea procedurii de insolvabilitate.
    [Art.1252 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 126. Prelungirea şi eşalonarea termenului
                           de plată a drepturilor de import şi
                           de export
    (1) Cazurile de prelungire sau de eşalonare a termenului de plată a drepturilor de import şi de export sînt stabilite de legislaţie.
    (2) Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a taxelor pentru proceduri vamale.
    (3) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export, se calculează o dobîndă, echivalentă cu 1% din rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii sau eşalonării, pentru fiecare zi de prelungire sau eşalonare a termenului de plată, dacă legislaţia nu prevede altfel. În cazul încălcării termenului prelungit sau eşalonat, se percep penalităţi în conformitate cu legislaţia.
   
(31) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export ale importatorilor agenţi economici producători la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului conform art. 281 din Legea cu privire la tariful vamal şi art. 4 alin. (203)–(206) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, dobînda prevăzută la alin. (3) nu se calculează.
    [Art.126 al.(31) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (32) Modul şi condiţiile de prelungire a termenului de plată, lista întreprinderilor, condiţiile de selectare a acestora, modelul contractului-tip de prelungire şi modelul garanţiei din nume propriu pentru importatori agenţi economici producători, la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului, se stabilesc şi se aprobă de Guvern.
    [Art.126 al.(32) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (4) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a drepturilor de import şi de export, plata acestor drepturi se garantează în modul stabilit de prezentul cod.
    (5) Înscrierile în fişele de evidenţă ale plătitorilor vamali privind eşalonarea termenului de stingere a obligaţiilor vamale se efectuează în temeiul contractelor de eşalonare a obligaţiei vamale încheiate cu organele vamale.
    [Art.126 al.(5) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 127. Dispoziţii generale aplicabile obligaţiei
                           vamale
    (1) Cuantumul drepturilor de import sau de export se stabileşte pe baza cotelor stabilite la data apariţiei obligaţiei vamale. Amenzile şi penalităţile sînt aferente drepturilor de import sau de export şi pot apărea ulterior procedurii de vămuire.
    [Art.127 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (2) În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a datei apariţiei obligaţiei vamale, data luată în considerare pentru stabilirea cotelor proprii mărfurilor în cauză este acea în care organul vamal constată că mărfurile se află într-o situaţie care face să apară o obligaţie vamală. Dacă, la data constatării, organele vamale dispun de informaţii din care rezultă că obligaţia vamală a apărut anterior, cuantumul drepturilor de import sau de export se determină pe baza elementelor de taxare existente la data cea mai îndepărtată ce poate fi stabilită pe baza acelor informaţii.
    [Art.125 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Determinarea unei obligaţii vamale se face în monedă naţională. În cazul în care pentru stabilirea acesteia este necesară conversia dintr-o valută străină, se aplică cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data apariţiei obligaţiei vamale.
   
[Art.127 al.(3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (4) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie în termen, obligaţia vamală devine exigibilă şi se stinge prin executarea de către organul vamal a garanţiei constituite.
    (5) Plătitorul vamal ia cunoştinţă de cuantumul obligaţiei vamale prin declaraţia vamală acceptată şi înregistrată de organul vamal.
    (6) În cazul unor diferenţe ulterioare sau în situaţia încheierii din oficiu, fără declaraţie vamală, a unui regim vamal suspensiv, plătitorul vamal ia cunoştinţă de noua obligaţie vamală pe baza deciziei de regularizare întocmite de organul vamal.
   
[Art.127 al.(6) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (7) Declaraţia vamală şi decizia de regularizare sînt titluri executorii ce se onorează de către bancă fără accept, poprire şi validare la simpla solicitare a organului vamal. În cazul în care banca nu dă curs solicitării organului vamal în cel mai scurt termen posibil, acesta este în drept să nu accepte pe viitor instrumentele de plată sau de garantare emise de această bancă.
   
[Art.127 al.(7) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (8) În cazul mărfurilor reţinute de organul vamal, achitarea obligaţiei vamale se suspendă pînă la stabilirea definitivă a regimului juridic al acestor mărfuri.
    (9) Prin reprezentare indirectă, în sensul prezentei secţiuni, se înţelege situaţia în care importatorul sau exportatorul acţionează în numele, din însărcinarea şi pe contul altei persoane, dar operaţiunea comercială se realizează ca şi cum ar fi fost efectuată în nume propriu.
   
(10) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(11), termenul de prescripţie pentru determinarea obligaţiilor vamale este de 4 ani, calculat de la ultima dată prevăzută pentru depunerea declaraţiei vamale sau pentru apariţia obligaţiilor vamale, în cazul în care nu a fost depusă declaraţia vamală.
    [Art.127 al.(10) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (11) Termenul de prescripţie nu se extinde asupra obligaţiilor vamale dacă:
    - declaraţia vamală care stabileşte o obligaţie vamală conţine informaţii eronate ori reflectă fapte ce constituie încălcări ale legislaţiei vamale;
    - declaraţia vamală nu a fost depusă pentru situaţiile în care aceasta a fost prevăzută;
    - obligaţia vamală se calculează pentru mărfurile aflate sub supraveghere vamală.
    [Art.127 al.(11) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    Articolul 1271. Măsuri de garantare a obligaţiei vamale
    (1) Plata obligaţiei vamale, în cazul acordării de vacanţă fiscală, se asigură prin garanţie emisă de banca agreată de organul vamal sau sub garanţia plătitorului vamal producător, la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar şi articolelor de completare pentru producerea mărfurilor destinate exportului conform art. 281 din Legea cu privire la tariful vamal şi art. 4 alin. (203)–(206) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, din nume propriu, cu gajarea activelor materiale (terenuri şi construcţii) libere de orice sarcini.
    [Art.1271 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Pentru asigurarea plăţii obligaţiei vamale, în cazul în care, în conformitate cu reglementările vamale, se solicită constituirea unei garanţii, organul vamal are dreptul de a solicita prezentarea acesteia de către plătitorul vamal sau de către potenţialul plătitor vamal. Organele vamale sînt în drept să autorizeze constituirea garanţiei de către o terţă persoană.
    (3) În cazuri justificate, pentru anumite destinaţii vamale, pot fi acordate scutiri de la garantarea obligaţiei vamale, în baza unei metodologii elaborate de Serviciul Vamal.
    [Art.1271 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (4) În cazul în care legislaţia vamală prevede constituirea unei garanţii facultative, o astfel de solicitare a garanţiei este lăsată la latitudinea organelor vamale atîta timp cît acestea nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut. Valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.
    (5) Garanţia specificată la alin.(2) este solicitată:
    a) la data aplicării reglementărilor vamale care cer constituirea unei asemenea garanţii; sau
    b) la orice dată ulterioară cînd organele vamale nu au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va achita în termenul prevăzut.
    (6) Organele vamale stabilesc valoarea unei asemenea garanţii la un nivel egal cu:
    a) valoarea exactă a obligaţiei vamale sau a datoriilor respective cînd valoarea poate fi stabilită cu precizie la data solicitării garanţiei;
    b) valoarea maximă, aşa cum a fost estimată în alte cazuri.
    (7) La cererea plătitorului sau a persoanei terţe, organele vamale permit constituirea unei garanţii globale, care să acopere două sau mai multe operaţiuni pentru care a apărut sau poate să apară o obligaţie vamală.
    (8) La constituirea unei garanţii globale pentru obligaţii vamale a căror valoare poate fi modificată în timp, valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.
    (9) Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă agreată de organul vamal, sau prin gajarea activelor materiale (terenuri şi construcţii) ale plătitorului vamal în condiţiile alin. (1). Selectarea măsurii de garantare a obligaţiei vamale rămîne la discreţia plătitorului vamal.
    [Art.1271 al.(9) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (10) Garanţia financiară sub formă de depuneri de mijloace băneşti la contul organului vamal se constituie în monedă naţională. Persoanele juridice nerezidente, precum şi persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot constitui această garanţie financiară şi în valută străină. Persoanele juridice rezidente şi nerezidente constituie garanţia financiară prin virament (inclusiv prin carduri). Persoanele fizice rezidente şi nerezidente pot constitui garanţia financiară prin virament (inclusiv prin carduri) şi/sau în numerar.
    [Art.1271al.(10) în redacţia LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    (11) Persoana solicitată să constituie garanţia are libertatea de a alege între tipurile de garanţie prevăzute de prezentul articol. Totodată, organele vamale pot refuza să accepte tipul de garanţie propus în cazul cînd acesta este incompatibil cu buna funcţionare a regimului vamal respectiv. Acelaşi lucru este valabil în privinţa garanţiei deja constituite. Organele vamale pot cere ca tipul de garanţie ales să fie menţinut pentru o anumită perioadă de timp.
    (12) Dacă, în cursul derulării regimului vamal, organele vamale stabilesc că garanţia constituită nu asigură plata obligaţiei vamale în termenul prevăzut ori că această garanţie nu mai este sigură sau suficientă pentru asigurarea plăţii, ele solicită plătitorului vamal sau persoanei terţe să constituie o garanţie suplimentară sau să înlocuiască garanţia originală cu una nouă. În caz de refuz, organul vamal are dreptul să interzică efectuarea altor operaţiuni vamale pînă la clarificarea situaţiei.
    (13) Plătitorul vamal sau persoana terţă poate solicita restituirea garanţiei disponibile numai la data la care obligaţia vamală se stinge sau nu poate să mai apară. Solicitarea de restituire poate fi şi parţială.
   
(14) La solicitarea persoanelor fizice indicate la alin. (10), restituirea sumei de garanţie constituite în valută străină poate fi făcută şi în numerar.
    [Art.1271al.(14) introdus prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
   
(15) Procedura de percepere şi restituire a garanţiilor se stabileşte de Serviciul Vamal.
    [Art.1271 al.(15) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 1272. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea
                             mărfurilor pe teritoriul vamal
    (1) La introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal, obligaţia vamală apare în cazurile cînd:
    a) mărfurile pasibile de drepturi de import sînt puse în liberă circulaţie;
    b) mărfurile sînt plasate sub regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de import.
    (2) În cazul specificat la alin.(1) lit.a), obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de import, iar în cazul specificat la alin.(1) lit.b), obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de reexport.
    (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
    Articolul 1273. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea
                             ilegală de mărfuri
     (1) La introducerea ilegală de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt introduse.
     (2) Plătitori vamali sînt:
    a) persoanele care introduc mărfuri ilegal;
    b) orice persoane care au participat la introducerea ilegală a mărfurilor şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că introducerea acestora este ilegală;
    c) persoanele juridice, persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică şi care au dobîndit, au deţinut sau deţin mărfuri introduse ilegal, precum şi persoanele fizice care au dobîndit, au deţinut sau deţin mărfuri, altele decît obiectele de uz personal introduse ilegal, dacă ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal.
    [Art.1273 al.(2) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (3) Prin introducere ilegală de mărfuri, în sensul prezentului articol, se înţelege situaţia cînd mărfurile pasibile de drepturi de import nu au fost supuse total sau parţial procedurilor de vămuire.
    Articolul 1274. Apariţia obligaţiei vamale la scoaterea
                             ilegală a mărfurilor de sub supravegherea
                             vamală
    (1) La scoaterea ilegală a mărfurilor supuse drepturilor de import de sub supraveghere vamală, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase de sub supravegherea vamală.
    (2) Plătitor vamal este persoana care scoate ilegal mărfurile de sub supravegherea vamală. Răspund solidar cu plătitorul:
    a) persoanele care au participat la scoaterea ilegală a mărfurilor de sub supravegherea vamală şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scoaterea acestora este ilegală;
    b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în cauză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării sau primirii mărfurilor, că acestea au fost scoase ilegal de sub supravegherea vamală.
    (3) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
    Articolul 1275. Apariţia obligaţiei vamale în cazul
                             neexecutării unor obligaţii
    (1) Obligaţia vamală apare:
    a) în cazul neexecutării obligaţiilor ce rezultă din păstrarea mărfurilor în depozit provizoriu;
    b) în cazul neîndeplinirii uneia dintre condiţiile stabilite prin destinaţia vamală sub care au fost plasate mărfurile;
    c) în cazul utilizării mărfurilor în alte scopuri decît cele stabilite prin destinaţia finală a acestora, cu excepţia exportului, dacă în această bază au beneficiat de un tratament tarifar favorabil.
   
[Art.1275 al.(1), lit.c) modificată prin LP126 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.489]
    (2) În cazurile specificate la alin.(1), obligaţia vamală apare la data producerii situaţiilor respective.
    (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei sumare de plasare a mărfurilor în depozit provizoriu sau titularul destinaţiei vamale sub care a fost plasată marfa.
    (4) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care beneficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar preferenţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplicarea acestui tratament preferenţial.
    Articolul 1276. Apariţia obligaţiei vamale la mărfurile
                             aflate în zona liberă
    (1) Pentru mărfurile aflate într-o zonă liberă care dispar, se consumă ori sînt utilizate în alte condiţii decît cele prevăzute în reglementările vamale aplicabile în această zonă, obligaţia vamala apare la data cînd ele dispar, se consumă ori sînt utilizate.
    (2) Persoana care a săvîrşit una din faptele specificate la alin.(1) devine plătitor vamal. Răspunde solidar şi persoana care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-au respectat reglementările vamale aplicabile.
    (3) În cazul cînd persoanele specificate la alin.(2) nu pot fi identificate, se consideră plătitor vamal ultima persoană în a cărei posesie a fost marfa.
    Articolul 1277Apariţia obligaţiei vamale la introducerea
                              mărfurilor prohibite sau restricţionate
    (1) Obligaţia vamală apare şi în cazul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor prohibite sau restricţionate.
    (2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul introducerii de bancnote sau monede false ori de substanţe stupefiante sau psihotrope ce urmează a fi distruse, cu excepţia celor introduse conform dispoziţiilor legale referitoare la circulaţia acestora în scopuri medicale, ştiinţifice sau în alte scopuri prevăzute de legislaţie.
    Articolul 1278. Apariţia obligaţiei vamale la exportul
                             mărfurilor incluse în declaraţia vamală
    (1) Obligaţia vamală apare la exportul mărfurilor dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export şi sînt incluse în declaraţia vamală.
    (2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale.
    (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
    Articolul 1279. Apariţia obligaţiei vamale la exportul
                             mărfurilor fără declaraţie vamală
    (1) Obligaţia vamală apare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova fără declaraţie vamală dacă acestea sînt pasibile de drepturi de export.
    (2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt scoase efectiv de pe teritoriul ţării.
    (3) Plătitor vamal este persoana care a scos mărfurile sau orice persoană care a participat la o  asemenea acţiune şi care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-a depus declaraţia vamală care ar fi trebuit să fie depusă.
    Articolul 12710. Apariţia obligaţiei vamale la
                              neîndeplinirea condiţiilor de export
    (1) Obligaţia vamală apare în cazul neîndeplinirii condiţiilor în care a fost permisă scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parţială de drepturile de export.
    (2) Obligaţia vamală apare la data la care mărfurile ajung la o destinaţie diferită de cea pentru care s-a permis scoaterea lor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau parţială de drepturile de export sau, dacă organul vamal nu poate determina această dată, la expirarea termenului stabilit pentru a se face dovada îndeplinirii condiţiilor ce au îndreptăţit o astfel de exonerare.
    (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a făcut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal.
    Articolul 12711. Apariţia obligaţiei vamale în alte cazuri
    (1) Obligaţia vamală apare, atît la import cît şi la export, şi în următoarele cazuri:
    a) cînd, ulterior efectuării operaţiunilor de vămuire şi acordării liberului de vamă, se constată că informaţiile cuprinse în declaraţia vamală au condus la stabilirea unei obligaţii vamale diminuate;
    b) cînd una ori mai multe condiţii ce reglementau plasarea mărfurilor sub o destinaţie vamală nu au fost respectate;
    c) cînd stabilirea unui tratament tarifar favorabil, în funcţie de destinaţia sau utilizarea finală a mărfurilor, nu era justificată la data acordării liberului de vamă;
   
d) cînd lipseşte informaţia, documentele sau/şi persoana în gestiunea căreia au fost înregistrate importuri ce au beneficiat de un tratament tarifar favorabil.
    [Art.12711 al.(1), lit.d) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
e)  cînd, la eliberarea certificatului de origine preferenţială pentru mărfurile originare din Republica Moldova în sensul acordurilor de comerţ liber, obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă sau produse în zona economică liberă care nu corespund criteriilor prevăzute la art.7 alin.(41) din Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere,  nu au fost supuse taxei vamale mărfurile neoriginare încorporate în mărfurile originare menţionate
    [Art.12711 al.(1), lit.e) introdusă prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (2) Obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei vamale de plasare a mărfurilor sub o destinaţie vamală.
    (3) În cazurile specificate la alin.(1), plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. Totodată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale ori care au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
    Articolul 12712. Locul apariţiei obligaţiei vamale
    (1) Obligaţia vamală apare la locul unde s-au produs faptele care au generat-o.
    (2) În cazul în care nu se poate determina acest loc, se consideră că obligaţia vamală a apărut acolo unde organul vamal constată că mărfurile sînt în situaţia de a o genera.
    
Articolul 12713. Decizia de regularizare
    (1) Decizia de regularizare reprezintă un document de o formă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vamale, care serveşte drept dovadă a apariţiei obligaţiei vamale şi a măsurilor de politică economică şi care este
executoriu din momentul aducerii acesteia la cunoştinţă plătitorului vamal.
   
[Art.12713 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Titularul obligaţiei vamale semnează decizia de regularizare chiar şi în caz de dezacord. Decizia de regularizare poate fi atacată, în caz de dezacord, în conformitate cu prevederile prezentului cod.
   
[Art.12713 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.12713 introdus prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    Articolul 128. Stingerea obligaţiei vamale
    (1) Obligaţia vamală se stinge prin:
    a) plata acesteia;
    b) renunţarea la încasare, în cazul cînd se constată că este nedatorată;
    c) anulare, ca o consecinţă a anulării declaraţiei vamale;
    d) expirarea termenului de prescripţie de 6 ani;
    [Art.128 al.(1), lit.d) în redacţia LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
   
d1) scădere;
    [Art.128 al.(1), lit.d1) introdusă prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.128 al.(1), lit.e) abrogată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    f) confiscarea definitivă a mărfurilor sau încasarea contravalorii acestora;
   
[Art.128 al.(1), lit.f) modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    g) distrugerea mărfurilor din dispoziţia organului vamal sau abandonarea acestora în favoarea statului;
    h) distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o forţă majoră;
    i) scăderea cantitativă a mărfurilor, ca urmare a unor factori naturali, pentru partea corespunzătoare procentului de scădere;
   
j) comercializarea bunurilor în conformitate cu prevederile Codului fiscal, sechestrate şi/sau ridicate de către organul vamal.
    [Art.128 al.(1), lit.j) introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Stingerea obligaţiei vamale în cazurile specificate la alin.(1) lit.f)–i) se operează numai atunci cînd situaţiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamă.
    [Art.128 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (3) Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectuează din iniţiativa organului vamal (fără acordul plătitorului vamal), prin trecerea în contul obligaţiei a sumelor plătite în plus, înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăţi. Modul şi procedura de stingere prin compensare se stabilesc de Ministerul Finanţelor.
    [Art.128 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(4) În cazul emiterii de către organul vamal a deciziei de regularizare, stingerea prin compensare a obligaţiei vamale constatate se efectuează după expirarea termenului de achitare benevolă de 10 zile calendaristice, calculat din momentul aducerii la cunoştinţa plătitorului vamal a deciziei de regularizare.
    [Art.128 al.(4) introdus prin LP126 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.489]
   
(5) Stingerea obligaţiei vamale prin scădere are loc în situaţiile în care plătitorul vamal persoană fizică:
    a) a decedat;
    b) este declarat mort;
    c) este declarat dispărut fără urmă;
    d) este declarat lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrînsă.
    [Art.128 al.(5) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (6) În cazurile enumerate la alin.(5), stingerea obligaţiei prin scădere se face în mărimea întregii obligaţii vamale – dacă persoana nu a lăsat (nu dispune de) bunuri – sau în mărimea părţii nestinse din obligaţia vamală – dacă averea lăsată de ea (averea existentă) este insuficientă.
    [Art.128 al.(6) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (7) Stingerea obligaţiei vamale prin scădere a plătitorului vamal persoană juridică are loc în urma încetării activităţii lui prin lichidare, inclusiv pe cale judiciară, sau prin reorganizare.
    [Art.128 al.(7) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (8) Stingerea obligaţiei vamale prin scădere are loc în temeiul unei decizii a conducerii organului vamal care administrează obligaţia vamală respectivă, inclusiv în cazul cînd stingerea ei prin executare silită în conformitate cu prezentul cod este imposibilă.
    [Art.128 al.(8) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    Articolul 1281. Modul de stingere a obligaţiei
                              vamale prin achitare
    (1) Stingerea obligaţiei vamale prin achitare se efectuează în conformitate cu modalitatea stabilită de Ministerul Finanţelor pentru anul bugetar corespunzător.
    (2) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei vamale achitate în virament se face cu data la care sumele au fost înscrise la buget, în contul drepturilor de import şi de export achitate în avans.
    (3) Se consideră dată a stingerii obligaţiei vamale achitate în numerar sau prin intermediul cardurilor bancare data la care sumele au fost depuse la băncile deservente ale birourilor (posturilor) vamale.
    [Art.1281 al.(3) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.1281 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
Articolul 1282. Modul de stingere a obligaţiei vamale
                             prin anulare
    (1) Stingerea obligaţiei vamale prin anulare se  efectuează în cazurile reglementate la art. 128, în temeiul deciziei de regularizare, prin stornarea sumelor calculate.
    (2) Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, în cazul anulării obligaţiei vamale ca rezultat al anulării actului administrativ unic, nu se restituie.
    (3) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei vamale prin anulare se face cu data emiterii actului de anulare sau cu data intrării în vigoare a actului legislativ privind anularea obligaţiei vamale.
    [Art.1282 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 1283. Modul de stingere a obligaţiei vamale
                             prin prescripţie
    (1) Stingerea obligaţiei vamale al cărei termen de prescripţie este expirat se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului cod prin emiterea deciziei privind stingerea obligaţiei vamale prin prescripţie în modul stabilit de Guvern.
    (2) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei vamale prin prescripţie se face cu data la care s-a aprobat decizia privind stingerea obligaţiei vamale prin prescripţie.
    [Art.1283 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
Articolul 1284.  Reflectarea în fişa personală de evidenţă
                              a informaţiei privind  apariţia, stingerea sau
                              anularea sumelor amenzilor aplicate de
                              organele vamale pentru cazurile de contravenţie
                              vamală
    (1) Organele vamale recurg la executarea deciziei privind aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală după expirarea termenului de atac sau la data emiterii de către instanţa de judecată a hotărîrii definitive.
    (2) Reflectarea în fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a sumei amenzii aplicate pentru cazul de contravenţie vamală se efectuează cu data primei zile după expirarea termenului de atac (dacă decizia nu a fost atacată în instanţa de judecată) sau după primirea spre executare a hotărîrii definitive privind aplicarea amenzii pentru încălcarea regulilor vamale.
    [Art.1284 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 129. Perceperea drepturilor de import şi
                           de export
    (1) Drepturile de import şi de export neplătite în modul stabilit la art.124 se percep în mod incontestabil de către organul vamal din contul plătitorului în baza documentelor executorii sau a documentelor echivalente acestora, în condiţiile legii.
    [Art.129 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (2) Pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii drepturilor de import şi de export se încasează o penalitate în mărimea stabilită de Codul fiscal.
    [Art.129 al.(2) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (21) Calcularea majorării de întîrziere (penalităţii) şi reflectarea acesteia în fişa de evidenţă a plătitorului vamal se efectuează lunar.
    [Art.129 al.(21) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(22) Pentru sumele obligaţiei vamale stabilite în procesul auditului postvămuire sau în urma recalculării drepturilor de import şi de export, majorarea de întîrziere se calculează pentru perioada de cînd sumele obligaţiilor vamale respective urmau să fie achitate şi pînă la data stingerii acestora. Înscrierea în fişa de evidenţă a plătitorului vamal a majorării de întîrziere calculate în procesul controlului ulterior sau ca rezultat al recalculării drepturilor de import şi de export se efectuează în baza deciziei de regularizare.
   
[Art.129 al.(22) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
(23) Majorarea de întîrziere se calculează separat, pentru fiecare tip de impozit sau taxă, în mărimea stabilită de Codul fiscal.
    [Art.129 al.(23) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (24)  În cazul în care plătitorul vamal are mijloace băneşti  disponibile în contul personal de evidenţă, majorarea de întîrziere nu se va calcula în limitele sumelor de supraplată la buget.
    [Art.129 al.(24) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (25) Anularea obligaţiei vamale atrage anularea penalităţii aferente acesteia.
    [Art.129 al.(25) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (3) Penalităţile se calculează din prima zi după expirarea termenului prelungit sau eşalonat.
    (4) Dacă plătitorul nu are la cont mijloace băneşti, organul vamal este în drept să sechestreze bunurile, inclusiv valorile valutare ale acestuia, în condiţiile legii.
   
[Art.129 al.(4) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.129 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    (5) În cazul în care persoana se eschivează de la onorarea drepturilor de import şi de export, organul vamal este în drept să emită şi să înainteze băncii respective dispoziţia de suspendare a operaţiunilor bancare în partea de cheltuieli din contul plătitorului restanţier pînă la achitarea deplină, cu excepţia conturilor bancare deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi. Banca, la data apariţiei mijloacelor băneşti pe cont, este obligată să informeze imediat organul vamal emitent al dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile bancare ale plătitorului vamal.
   
[Art.129 al.(5) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
   (6) Neplata în termen legal a obligaţiei vamale atrage, în mod suplimentar, suspendarea dreptului de efectuare a altor operaţiuni vamale de către plătitorul vamal respectiv pînă la stingerea obligaţiei vamale, în condiţiile stabilite prin reglementările vamale. În caz de litigiu, contestarea obligaţiei vamale suplimentare ori atacarea în instanţa judecătorească a deciziei organului vamal nu suspendă încasarea obligaţiei vamale şi aplicarea de măsuri suplimentare potrivit prevederilor prezentului cod, cu excepţia cazului în care reglementările unor legi speciale prevăd în mod expres acest lucru.
    (7) Organul vamal este obligat să ia toate măsurile pentru încasarea obligaţiei vamale de la plătitorul vamal şi numai în măsura în care acest lucru nu este posibil, obligaţia vamală se încasează de la persoanele care răspund solidar cu acesta pentru onorarea obligaţiei vamale.
    Articolul 130. Restituirea drepturilor de import
                            sau de export plătite sau percepute
                            în plus
    (1) Persoanele juridice şi persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică dispun de dreptul la restituirea drepturilor de import sau de export în cazul:
   
[Art.130 al.(1), lit.a) abrogată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    b) exportului mărfii după perfecţionarea activă;
    c) exportului mărfii ca rezultat al returnării mărfurilor rebutate importate anterior din afara Republicii Moldova;
    d) recalculării taxei vamale în urma: comiterii unor erori de calcul; efectuării plăţilor anticipate în mărimi ce le depăşesc pe cele necesare; anulării taxei vamale după modificarea declaraţiei vamale.
    (2) Restituirea drepturilor de import sau de export plătite în plus se efectuează în contul stingerii datoriilor agenţilor economici (sau ale creditorilor lor) faţă de bugetul public naţional, iar în lipsa datoriilor, la cererea agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentului economic. Restituirea se face în modul stabilit de Guvern, într-un termen ce nu depăşeşte 30 de zile.
    (3) Taxa încasată pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie.
    [Art.130 în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.130 modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.130 modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
Secţiunea a 211
Executarea silită a obligaţiei vamale
    Articolul 1301. Condiţiile declanşării executării silite
                              a obligaţiei vamale
    Executarea silită a obligaţiei vamale se declanşează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) existenţa obligaţiei vamale ajunsă la scadenţă, în baza unui act cu valoare executorie, inclusiv al instanţei de judecată;
    b) neexpirarea termenelor de prescripţie stabilite în prezentul cod;
    c) plătitorului vamal nu i-a fost intentată o procedură de insolvabilitate prin care să i se aplice suspendarea executării datoriilor debitoare, conform legislaţiei.
    Articolul 1302. Modalităţile de executare silită a
                             obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se efectuează prin:
    a) încasare a mijloacelor băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale plătitorului vamal, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);
    b) ridicare de la plătitorul vamal a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină;
    c) urmărire a bunurilor plătitorului vamal, cu excepţia celor menţionate la lit. a) şi b);
    d) urmărire a datoriilor debitoare ale plătitorului vamal prin modalităţile prevăzute la lit. a) şi b).
    (2) Urmărirea bunurilor se face prin sechestrare.
    (3) În cazul în care, după ce s-au aplicat modalităţile de executare silită, obligaţia vamală a plătitorului vamal nu a fost stinsă în totalitate, iar aplicarea ulterioară a executării silite este imposibilă, organul vamal are dreptul să iniţieze aplicarea modalităţilor de depăşire a insolvabilităţii în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 1303. Organul abilitat cu executarea silită
                              a obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se efectuează de către organul vamal în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (2) Actele administrative emise de organul vamal în cadrul procedurii de excutare silită pot fi contestate în instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 1304. Regulile generale de executare silită
                             a obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se face în orele de program şi extraprogram ale organului vamal conform procedurilor legale stabilite.
    (2) Dacă plătitorul vamal nu poate fi găsit pe adresele cunoscute, organul vamal va solicita intervenţia autorităţilor publice competente.
    (3) În cazul în care plătitorul vamal a fost trecut, complet sau parţial, la evidenţa unui alt organ vamal, dosarul lui şi decizia de executare silită a obligaţiei vamale se remit acestuia în vederea continuării procedurii.
    (4) Dacă bunurile sau debitorii plătitorului vamal se află în diferite unităţi administrativ-teritoriale, executarea silită a obligaţiei vamale o efectuează organul vamal de la locul de evidenţă a plătitorului vamal şi, după caz, cu participarea colaboratorului vamal de la locul aflării bunurilor sau de la sediul (domiciliul) debitorului.
    (5) Organul vamal este în drept să aplice una sau mai multe modalităţi de executare silită a obligaţiei vamale. Executarea silită a obligaţiei vamale în modul prevăzut la art. 1302 se face în temeiul unei decizii, emisă pe un formular tipizat aprobat de Serviciul Vamal, care are valoare de document executoriu.
    (6) Cheltuielile aferente executării silite a obligaţiei vamale se efectuează de la bugetul de stat, urmînd să fie recuperate din contul plătitorului vamal.
    Articolul 1305. Încasarea de mijloace băneşti de pe
                             conturile bancare ale plătitorului vamal
    (1) Din momentul cînd obligaţia vamală ajunge la scadenţă sau începînd cu ziua următoare celei în care a apărut obligaţia vamală sau în care s-a aflat despre apariţia ei, organul vamal este în drept să înainteze ordine incaso, care au valoare de documente executorii, la conturile bancare (cu excepţia contului de împrumut, a conturilor bancare deschise conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) ale plătitorului vamal dacă acesta dispune de ele şi dacă organul vamal le cunoaşte. Pentru toate categoriile de conturi bancare înscrise în Registrul fiscal de stat, ordinele incaso se emit în monedă naţională. La executarea ordinului incaso emis în moneda naţională înaintat la contul în valută străină al plătitorului vamal, instituţia financiară efectuează operaţiunea de cumpărare a valutei străine contra monedei naţionale aplicînd cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea leilor moldoveneşti la bugetul public naţional în aceeaşi zi.
    (2) În cazul în care plătitorul vamal deţine la contul său bancar mijloace băneşti, instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) este obligată să execute, în limita acestor mijloace, ordinul incaso al organului vamal în decursul a 24 de ore din momentul în care a fost primit.
    Articolul 1306. Ridicarea de la plătitorul vamal
                             a mijloacelor băneşti în numerar
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale prin ridicarea de mijloace băneşti în numerar este aplicată plătitorului vamal.
    (2) Pentru ridicarea de la plătitorul vamal a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină, colaboratorul vamal controlează sediul şi încăperile în care plătitorul vamal păstrează numerarul.
    (3) Deschiderea fără consimţămîntul plătitorului vamal (reprezentantului acestuia) sau în lipsa acestuia a sediului şi încăperilor în care se păstrează numerarul se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi. Pînă la sosirea acestora din urmă, colaboratorul vamal sigilează sediul şi încăperile.
    (4) Faptul ridicării numerarului şi al deschiderii sediului şi încăperilor fără consimţămîntul plătitorului vamal sau reprezentantului acestuia este consemnat în acte semnate de cei prezenţi. Actele se întocmesc în două exemplare. Exemplarul al doilea se remite plătitorului vamal sau reprezentantului acestuia contra semnătură pe primul exemplar sau se expediază recomandat plătitorului vamal în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare.
    (5) Colaboratorul vamal predă mijloacele băneşti ridicate instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia), care este obligată să le primească şi să le transfere la contul trezorerial de încasări. Valuta străină se predă instituţiei financiare (sucursalei sau filialei acesteia) contra lei moldoveneşti la cursul valutar stabilit de aceasta, cu transferarea ulterioară a leilor moldoveneşti la contul respectiv. Valuta străină care nu poate fi comercializată (de exemplu, valuta străină care nu este solicitată pe piaţa valutară internă) se păstrează la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) pînă la posibila comercializare.
    (6) Dacă depunerea mijloacelor băneşti în numerar la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) în ziua ridicării lor este imposibilă, ele vor fi predate instituţiei financiare în următoarea zi lucrătoare.
    Articolul 1307. Reguli generale de sechestrare
                             a bunurilor
    (1) Îndeplinirea deciziei organului vamal de sechestrare a bunurilor plătitorului vamal se efectuează, dacă legislaţia nu prevede altfel, în prezenţa plătitorului vamal (a reprezentantului acestuia), a persoanei lui cu funcţie de răspundere, iar în cazul în care plătitorul vamal este persoană fizică neînregistrată ca subiect al activităţii de întreprinzător – a unui membru al familiei lui cu capacitate deplină de exerciţiu.
    (2) Dacă plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestrarea bunurilor, aceasta se efectuează fără consimţămîntul sau în absenţa lor. Deschiderea fără consimţămîntul plătitorului vamal (reprezentantului acestuia), al persoanei lui cu funcţie de răspundere ori în lipsa acestora a încăperilor şi a altor locuri în care se află bunurile, precum şi sechestrarea lor, se efectuează în prezenţa a doi martori asistenţi.
    (3) Dacă bunurile plătitorului vamal se află la domiciliul sau la reşedinţa lui sau a unor alte persoane, sechestrarea bunurilor se va face numai cu consimţămîntul plătitorului vamal sau al persoanei căreia îi aparţine domiciliul sau reşedinţa.
    (4) Dacă persoana fizică nu permite accesul în domiciliul sau în reşedinţa sa pentru a i se sechestra bunurile, colaboratorul vamal consemnează faptul într-un act. În astfel de cazuri, organul vamal va intenta o acţiune în justiţie. După ce instanţa judecătorească emite o decizie de executare silită a obligaţiei vamale, aceasta este îndeplinită în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (5) Dacă plătitorul vamal nu şi-a stins obligaţia vamală şi dacă acţiunile de sechestrare a bunurilor nu au fost atacate în decursul a 30 de zile lucrătoare din data sechestrării, organul vamal transmite bunurile sechestrate organului abilitat să le comercializeze. În cazul în care acţiunile organului vamal sînt contestate, transmiterea bunurilor menţionate în contestaţie sau în cererea de chemare în judecată se suspendă pînă la soluţionarea cauzei.
    (6) Bunurile sechestrate de organul vamal se urmăresc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 1308. Sechestrarea bunurilor ca modalitate
                             de asigurare a executării silite a obligaţiei
                             vamale
    (1) În temeiul deciziei organului vamal privind executarea silită a obligaţiei vamale, sînt supuse sechestrării toate bunurile proprietate a plătitorului vamal, indiferent de locul aflării lor, cu excepţia celor enumerate la alin. (6).
    (2) Sechestrarea bunurilor în temeiul deciziei organului vamal este efectuată de colaboratorul vamal.
    (3) Înainte de a se proceda la sechestrare, plătitorului vamal (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcţie de răspundere li se remite o copie de pe decizia privind executarea silită a obligaţiei vamale şi li se aduce la cunoştinţă în scris ce drepturi şi obligaţii au în timpul sechestrării, ce răspundere prevede legea pentru neîndeplinirea obligaţiilor.
    (4) Plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere sînt obligaţi să prezinte spre sechestrare toate bunurile, inclusiv cele date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă, precum şi documentele confirmative ale dreptului de proprietate asupra bunurilor, şi să comunice în scris:
    a) informaţii despre bunurile care nu aparţin plătitorului vamal şi despre proprietarii acestora;
    b) informaţii despre bunurile care aparţin plătitorului vamal şi care au fost date unor alte persoane la păstrare sau în folosinţă;
    c) informaţii despre bunurile gajate;
    d) informaţii despre bunurile sechestrate de alte autorităţi publice.
    (5) Pentru depistarea bunurilor plătitorului vamal, colaboratorul vamal este în drept să cerceteze locurile în care se presupune că se află acestea, iar în cazul domiciliului şi reşedinţei – cu acordul persoanei căreia îi aparţine sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    (6) Nu pot fi sechestrate următoarele bunuri:
    a) produsele agricole perisabile, conform unei liste aprobate de Guvern;
    b) bunurile gajate sau ipotecate pînă la momentul sechestrării;
    c) bunurile personale ale persoanei fizice care, conform Codului de executare, nu pot fi urmărite;
    d) bunurile sechestrate de alte autorităţi publice;
    e) alte bunuri care, conform legislaţiei, nu pot fi urmărite.
    (7) Vor fi sechestrate bunuri numai în valoarea necesară şi suficientă pentru stingerea obligaţiei vamale, pentru achitarea impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor sechestrate, al căror termen de plată este stabilit pînă la sau la data comercializării acestora, şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare silită.
    (8) Pentru determinarea cantităţii suficiente de bunuri ce urmează a fi sechestrate, în momentul sechestrării se stabileşte preţul de sechestru al bunurilor după valoarea lor de bilanţ, în conformitate cu datele contabilităţii ale plătitorului vamal. În cazul cînd persoanele care, conform legislaţiei, nu ţin evidenţă contabilă şi cînd plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere se eschivează de a fi prezenţi la sechestru sau lipsesc, preţul de sechestru al bunurilor îl stabileşte colaboratorul vamal conform procedurilor de evaluare stabilite de legislaţia în vigoare, luînd în considerare starea lor tehnică şi alte caracteristici. Pentru constatarea stării tehnice pot fi invitaţi, după caz, specialişti în domeniu. Valorile mobiliare sînt sechestrate la preţul lor nominal. Cota-parte într-o societate se determină conform documentelor ei de constituire.
    (9) În cazul sechestrării bunurilor, colaboratorul vamal întocmeşte, în două exemplare, după un model aprobat de Serviciul Vamal, lista bunurilor sechestrate. Fiecare foaie este semnată de participanţii la sechestru.
    (10) În lista bunurilor sechestrate se indică denumirea, cantitatea, semnele de identificare individuală şi valoarea bunurilor. La valorile mobiliare se indică numărul, emitentul, preţul nominal şi alte date cunoscute la momentul sechestrării.
    (11) După trecerea în listă a bunurilor sechestrate, se întocmeşte, în două exemplare, actul de sechestru după un model aprobat de Serviciul Vamal şi se semnează de participanţii la sechestru. Exemplarul al doilea se remite plătitorului vamal (reprezentantului acestuia), persoanei lui cu funcţie de răspundere contra semnătură.
    (12) Bunurile sechestrate se lasă spre păstrare în locul aflării lor la momentul sechestrării: la plătitorul vamal sau la o altă persoană. În cel de al doilea caz, se admite remiterea bunurilor spre păstrare nemijlocit plătitorului vamal, care este obligat să le primească. La decizia colaboratorului vamal, bunurile pot fi remise spre păstrare unor alte persoane în bază de contract. Bijuteriile şi alte obiecte de aur, argint, platină şi de metale din grupa platinei, pietrele preţioase şi perlele, precum şi reziduurile din astfel de materiale, sînt depuse spre păstrare la instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) de către colaboratorul vamal. Responsabili de păstrarea bunurilor sechestrate sînt plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere sau persoana care o suplineşte, cărora li s-a adus la cunoştinţă faptul sechestrării, sau persoana căreia i-au fost încredinţate sub semnătură bunurile sechestrate.
    (13) Actul de sechestru conţine somaţia că dacă, în termen de 30 de zile lucrătoare din data aplicării sechestrului, plătitorul vamal nu va plăti obligaţia vamală, bunurile sechestrate se vor comercializa conform prevederilor Codului fiscal.
    (14) Dacă plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere refuză să semneze actul de sechestru, colaboratorul vamal notează în dreptul numelui acestuia: „A refuzat să semneze”. Nota refuzului se confirmă prin semnătura martorilor asistenţi. În cazul absenţei acestora, actul de sechestru este semnat de colaboratorul vamal, exemplarul al doilea fiind expediat recomandat plătitorului vamal în aceeaşi zi în care a fost semnat actul de sechestru sau în ziua următoare.
    (15) Dacă plătitorul vamal (reprezentantul acestuia), persoana lui cu funcţie de răspundere nu sînt prezenţi la sechestru, faptul se va consemna în actul de sechestru în prezenţa a doi martori asistenţi, exemplarul al doilea fiind expediat recomandat plătitorului vamal în 24 de ore.
    (16) În cazul sechestrării valorilor mobiliare, organul vamal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, copia de pe actul de sechestru registratorului independent sau persoanei care ţine evidenţa lor. Aceştia vor consemna în registrul respectiv, imediat după primirea copiei, sechestrarea valorilor mobiliare. Din acest moment, nu se va mai face, fără acordul organului vamal, nicio operaţiune cu valorile mobiliare sechestrate.
    (17) În cazul sechestrării bunurilor imobiliare, organul vamal va remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, copia de pe actul de sechestru şi decizia de executare silită a obligaţiei vamale oficiilor cadastrale teritoriale pentru notarea aplicării sechestrului.
    (18) Dacă plătitorul vamal nu dispune de bunuri care, conform legislaţiei, pot fi sechestrate, colaboratorul vamal întocmeşte un act de carenţă (imposibilitatea executării).
    Articolul 1309. Sechestrarea bunurilor plătitorului
                             vamal  aflate la alte persoane
    (1) Bunurile plătitorului vamal aflate la alte persoane în baza unor contracte de împrumut, de arendă, de închiriere, de păstrare, a altor tipuri de contracte se includ în lista bunurilor sechestrate în baza documentelor de care dispune plătitorul vamal referitor la aceste bunuri. După semnarea actului de sechestru, persoanei la care se află bunurile, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, i se remite o somaţie despre sechestrarea bunurilor plătitorului vamal, despre obligaţia ei de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite plătitorului vamal sau unor terţi fără acordul organului vamal. Bunurile sînt examinate, după caz, la locul aflării lor.
    (2) Dacă, în cadrul unor controale, se descoperă că bunurile plătitorului vamal sînt deţinute de o altă persoană şi că ele nu au fost sechestrate anterior, acesteia i se remite, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, o somaţie despre sechestrarea bunurilor plătitorului vamal, despre obligaţia ce-i revine de a asigura integritatea lor şi despre interdicţia de a le transmite plătitorului vamal sau unor terţi fără acordul organului vamal. Concomitent, se va întocmi o listă a acelor bunuri, fiecare pagină fiind semnată de colaboratorul vamal şi de deţinătorul bunurilor sau reprezentantul acestuia.
    (3) După semnarea listei bunurilor deţinute de o altă persoană, colaboratorul vamal o va verifica după documentele de evidenţă contabilă ale plătitorului vamal. După identificarea bunurilor se va întocmi un act de sechestru.
    Articolul 13010. Ridicarea sechestrului
    (1) Sechestrul de pe bunuri se ridică în cazul:
    a) stingerii, totale sau parţiale, a obligaţiei vamale şi al recuperării de către organul vamal a cheltuielilor de executare silită;
    b) stingerii, totale sau parţiale, a obligaţiei vamale şi al recuperării cheltuielilor de executare silită prin alte modalităţi de executare silită;
    c) necesităţii sechestrării unor alte bunuri în vederea urgentării plăţii restanţelor;
    d) înstrăinării sau dispariţiei bunurilor;
    e) imposibilităţii comercializării bunurilor;
    f) emiterii unei decizii în acest sens de către autoritatea care examinează plîngerea dacă se încalcă procedura de sechestrare;
    g) încheierii cu organul vamal a contractului privind modificarea termenului de stingere a obligaţiei vamale cu recuperarea pînă la semnarea contractului a cheltuielilor legate de executarea silită suportate anterior semnării contractului;
    h) emiterii unei încheieri/hotărîri a instanţei de judecată.
    (2) După ridicarea sechestrului de pe bunuri, organul vamal le restituie plătitorului vamal dacă le-a pus la păstrare în alt loc. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunurilor a trecut la persoana care le-a cumpărat în modul stabilit de Codul fiscal, acestea nu se restituie.
    (3) În cazul stingerii parţiale a obligaţiei vamale, organul vamal dispune ridicarea sechestrului de pe bunuri şi aplică imediat sechestru pe bunurile plătitorului vamal în măsură suficientă pentru a asigura stingerea obligaţiei vamale existente şi compensarea cheltuielilor de executare silită suportate, precum şi a impozitelor şi taxelor aferente comercializării bunurilor.
    Articolul 13011. Urmărirea datoriei debitoare
    (1) Urmărirea datoriei debitoare de la persoane care au sediul în Republica Moldova se face în baza listei debitorilor, prezentată de plătitorul vamal, sau a altor informaţii de care dispune organul vamal. În conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, pot fi urmărite datoriile debitoare de la persoane din străinătate, precum şi de la debitorii autohtoni în beneficiul plătitorului vamal străin.
    (2) Urmărirea datoriei debitoare se efectuează şi atunci cînd însuşi debitorul are o obligaţie vamală.
    (3) Pentru urmărirea datoriei debitoare, plătitorul vamal este obligat să prezinte organului vamal lista debitorilor, semnată de el (de reprezentantul său), de persoana sa cu funcţie de răspundere. La cererea organului vamal, datele din listă sînt confirmate documentar.
    (4) În baza datelor furnizate de plătitorul vamal, organul vamal verifică dacă datoriile debitoare au devenit scadente şi dacă plătitorul vamal are dreptul să ceară plata lor. În cazul în care dreptul de a cere plata datoriilor este confirmat, organul vamal, în aceeaşi zi sau în ziua următoare, remite debitorului somaţia că, la data primirii ei, asupra sumelor pe care el le datorează plătitorului vamal s-a aplicat sechestru în cuantumul obligaţiei vamale a acestuia şi că debitorul este obligat să stingă obligaţia vamală.
    (5) Persoana care a primit somaţia este obligată ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să confirme sau să infirme, parţial ori total, datoria debitoare a plătitorului vamal indicată în somaţie. Dacă datoria este infirmată, la scrisoare se anexează copiile de pe documentele de rigoare.
    (6) Dacă suma datoriei debitoare a plătitorului vamal a fost confirmată sau dacă ea a fost infirmată fără anexarea documentelor de rigoare, precum şi dacă, la expirarea a 10 zile lucrătoare de la primirea somaţiei, nu i s-a răspuns organului vamal, acesta are dreptul să aplice debitorului, în modul corespunzător, modalităţile de executare silită a obligaţiei vamale enumerate la art. 1302.
    Articolul 13012. Imposibilitatea executării silite
                               a obligaţiei vamale
    (1) Executarea silită a obligaţiei vamale se consideră imposibilă dacă:
    a) persoana lichidată nu are succesor şi nu posedă bunuri pasibile urmăririi;
    b) persoana se află în proces de lichidare (dizolvare) sau în procedură de insolvabilitate;
    c) persoana fizică care nu este subiect al activităţii de întreprinzător nu posedă bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentei secţiuni;
    d) persoana fizică care nu este subiect al activităţii de întreprinzător şi-a părăsit domiciliul, nu poate fi găsită şi nu are bunuri care ar putea fi sechestrate conform prezentei secţiuni;
    e) persoana fizică a decedat şi nu există alte persoane obligate prin lege să-i stingă obligaţia vamală.
    (2) Suma obligaţiei vamale a cărei executare silită este imposibilă, precum şi suma obligaţiilor vamale stinse prin renunţarea la încasare, în cazul cînd se constată că este nedatorată, sînt luate la o evidenţă separată, în modul stabilit de Ministerul Finanţelor, pînă la expirarea termenului de prescripţie.
    Articolul 13013. Evidenţa acţiunilor de executare
                               silită a obligaţiei vamale
    (1) Evidenţa acţiunilor de executare silită a obligaţiei vamale o ţine organul vamal în modul stabilit.
    (2) În ziua semnării sau cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia, actele ce confirmă acţiunile de executare silită a obligaţiei vamale se înscriu la organul vamal în registre speciale de evidenţă, ţinute manual sau electronic, de un model stabilit de Serviciul Vamal.
    (3) În dosarul plătitorului vamal căruia i s-a aplicat executarea silită a obligaţiei vamale se păstrează decizia organului vamal despre executarea silită, ordinele incaso, actul de sechestru, procesul-verbal privind rezultatele licitaţiei, contractul de vînzare-cumpărare, corespondenţa cu plătitorul vamal şi cu alte persoane, alte documente referitoare la caz.
    Articolul 13014. Colaborarea organului vamal
                               cu alte organe de drept
                               şi cu persoane pentru executarea
                               obligaţiei vamale
    Organul vamal colaborează cu alte organe de drept, autorităţi şi cu persoane juridice, care sînt obligate să-i acorde informaţii pentru executarea obligaţiei vamale.
    [Secţiunea 211 introdusă prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
Capitolul IV
VĂMUIREA
Secţiunea a 22-a
Principii generale
    Articolul 131. Procedura vămuirii
    Vămuirea se efectuează în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal.
    Articolul 132. Locul şi timpul efectuării
                           operaţiunilor de vămuire
    (1) Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor şi în orele de program ale organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
    (2) La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram, din contul persoanei.
    Articolul 133. Asistarea titularilor de drepturi
                           asupra mărfurilor şi mijloacelor de
                           transport şi a reprezentanţilor lor la
                           operaţiunile de vămuire
    (1) Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire.
    (2) La cererea organului vamal, persoanele indicate la alin.(1) sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal.
    Articolul 134. Limba în care sînt perfectate actele vamale
    Actele vamale se perfectează în limba de stat, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod.
    [Art.134 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 135. Organele care efectuează vămuirea
    Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. Serviciul Vamal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport.
    Articolul 136. Utilizarea şi dispunerea de mărfurile
                           şi mijloacele de transport care nu au fost
                           vămuite pe deplin
    (1) Nimeni nu este în drept să utilizeze sau să dispună de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de actele normative ale Serviciului Vamal.
    (2) Serviciul Vamal este în drept să stabilească condiţii şi restricţii cu privire la utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin.
    Articolul 137. Începutul vămuirii
    Vămuirea începe în momentul în care:
    a) mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal abilitat;
    b) declaraţia vamală este depusă (pe suport de hîrtie sau în format electronic) în modul stabilit, respectînd procedura efectuării operaţiunilor prealabile prevăzute de actele normative în vigoare.
   
[Art.137 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
Articolul 1371. Efectele juridice ale operaţiunii de
                              vămuire
    (1) Ca rezultat al finalizării operaţiunilor de vămuire cu mărfuri şi mijloace de transport, organul vamal validează declaraţia vamală depusă, iar mărfurile şi mijloacele de transport se consideră plasate sub destinaţia vamală solicitată.
    (2) Dacă, în procesul controlului vamal, organul vamal constată imposibilitatea validării declaraţiei vamale, acest fapt se consemnează în modul stabilit de Serviciul Vamal şi se aduce la cunoştinţă titularului de mărfuri sau de mijloace de transport. Persoana responsabilă de mărfurile sau de mijloacele de transport supuse vămuirii este obligată să depună, cel tîrziu a doua zi lucrătoare imediat următoare zilei în care a primit  refuzul în validare, o altă declaraţie vamală, înlăturînd neajunsurile depistate, sau să plaseze mărfurile şi mijloacele de transport sub o altă destinaţie vamală.
    (3) Dacă, pînă la expirarea termenului menţionat la alin. (2), titularul mărfurilor şi mijloacelor de transport nu a soluţionat destinaţia acestora, organul vamal atrage titularul la răspundere contravenţională şi fixează un termen nou de vămuire a mărfurilor.
    [Art.1371 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 138. Vămuirea simplificată
    (1) La introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor necesare în caz de calamitate naturală, catastrofă şi accident, precum şi a animalelor vii, mărfurilor uşor alterabile, substanţelor radioactive, materialelor de informare în masă, se efectuează vămuirea simplificată.
    (2) Cazurile şi condiţiile în care se efectuează vămuirea simplificată sînt stabilite de Serviciul Vamal.
    Articolul 139. Efectuarea operaţiunilor cu mărfurile
                           şi mijloacele de transport supuse vămuirii
    (1) La cererea organului vamal, persoana care trece mărfuri peste frontiera vamală, transportatorul, deţinătorul depozitului, alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport sînt obligate să efectueze transportul, cîntărirea, alte operaţiuni de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea, reparaţia ambalajului deteriorat, ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului sau altor spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport supuse vămuirii.
    (2) În alte cazuri, dacă vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport nu a fost încheiată, operaţiunile indicate la alin.(1) pot fi efectuate numai cu autorizaţia organului vamal.
    (3) Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport nu trebuie să implice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal.
   
[Art.140 abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 141. Asigurarea respectării legislaţiei vamale
                            la transportul de mărfuri cu documentele
                            însoţitoare
    (1) În cazul în care există temeiuri de a se presupune că transportatorul cu mijlocul său de transport nu poate garanta respectarea prevederilor din prezentul cod, organul vamal este în drept să permită transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare cu condiţia înzestrării necesare a mijlocului de transport sau transportul acestora de către transportatorul vamal, conform prevederilor prezentului cod şi actelor normative ale Serviciului  Vamal.
   (2) Cheltuielile suportate de transportator în legătură cu înzestrarea mijlocului de transport sau cu transportarea mărfurilor cu documentele însoţitoare de către transportatorul vamal nu se restituie de către organele de stat.
    (3) În cazurile neprevăzute la alin.(1), transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare se efectuează după ce sînt plătite drepturile de import sau de export.
Secţiunea a 221
Clasificarea mărfurilor conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor
    [Secțiunea 221 titlul modificat prin LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15]
   
Articolul 1411 . Nomenclatura combinată a mărfurilor
    (1)
Nomenclatura combinată a mărfurilor se aprobă de Parlament în concordanţă cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2)
Nomenclatura combinată a mărfurilor se utilizează de organul vamal pentru reglementarea măsurilor tarifare şi netarifare în comerţul exterior şi în scopuri statistice.
    [Art.1411 modificat prin LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15]
   
Articolul 1412. Clasificarea mărfurilor
    (1) Clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant. Ea constă în stabilirea, pentru mărfurile declarate organelor vamale, a unui cod conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor
şi normelor metodologice existente.
    [Art.1412 al.(1) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (2) În caz de clasificare incorectă a mărfurilor, organele vamale au dreptul să efectueze de sine stătător clasificarea lor în corespundere cu Nomenclatura combinată a mărfurilor şi normele metodologice existente, prin emiterea deciziei de clasificare a mărfurilor. Procedura de emitere a deciziei de clasificare a mărfurilor în corespundere cu Nomenclatura combinată a  mărfurilor se stabileşte de către Serviciul Vamal.
   
[Art.1412 al.(2) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (21) Decizia de clasificare a mărfurilor, emisă de organul vamal pînă la acordarea liberului de vamă, se aduce la cunoştinţa declarantului în ziua emiterii acesteia. Dacă decizia organului vamal de clasificare a mărfurilor influenţează mărimea drepturilor de import aferente tranzacţiei de import, liberul de vamă se acordă după achitarea integrală a acestora.
    [Art.1412 al.(21) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (22) Organul vamal este în drept să emită decizia de clasificare a mărfurilor după acordarea liberului de vamă. Decizia de clasificare se transmite declarantului în termen de trei zile lucrătoare de la emitere.
    [Art.1412 al.(22) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (23) În cazul în care decizia de clasificare a mărfurilor emisă de organul vamal influenţează asupra restricţiilor care urmează să fie aplicate acestor mărfuri, liberul de vamă nu se acordă pînă la prezentarea documentelor care atestă respectarea acestor restricţii.
    [Art.1412 al.(23) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (24) În cazul în care, pînă la acordarea liberului de vamă, există informaţii ce demonstrează că clasificarea mărfurilor este eronată sau informaţia prezentată de către declarant pentru verificarea corectitudinii clasificării mărfurilor nu este suficientă, organul vamal iniţiază un control suplimentar pentru a efectua expertizarea mărfurilor sau solicită acte ori informaţii suplimentare.
    [Art.1412 al.(24) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (25) Pentru primirea actelor sau informaţiilor suplimentare, organul vamal, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare, informează declarantul, în formă scrisă, despre necesitatea prezentării actelor şi informaţiilor privind caracteristicile mărfurilor care influenţează asupra clasificării acestora şi/sau actelor care urmează să confirme aceste caracteristici. Declarantul este în drept să prezinte şi alte acte şi/sau informaţii privind caracteristicile mărfurilor.
    [Art.1412 al.(25) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (26) În cazul în care controlul suplimentar nu poate fi încheiat în termenul stabilit de art.199 alin.(1), liberul de vamă se acordă de către organul vamal doar la constituirea unei garanţii suficiente care să acopere drepturile de import, ce pot fi calculate suplimentar după obţinerea rezultatelor controlului, şi numai dacă schimbarea codificării mărfurilor nu a condus la aplicarea unor restricţii faţă de aceste mărfuri, potrivit procedurii stabilite de organul vamal.
    [Art.1412 al.(26) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (27) Garanţia suficientă se va constitui prin depozit bănesc sau scrisoare de garanţie emisă de o bancă din Republica Moldova (garanţie bancară), sau garanţie a brokerului vamal.
    [Art.1412 al.(27) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (28) În sensul prezentului articol, garanţia suficientă reprezintă diferenţa drepturilor de import calculate pe baza clasificării mărfurilor stabilite de organul vamal cu titlu provizoriu şi drepturilor de import calculate pe baza clasificării mărfurilor stabilite de declarant.
    [Art.1412 al.(28) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (29) În situaţia prevăzută la alin.(26), drepturile de import calculate pe baza clasificării mărfurilor stabilite de declarant se transferă la contul bugetului de stat, garanţia suficientă constituită prin depozit bănesc se transferă la contul trezorerial de garanţii, iar garanţia bancară sau garanţia brokerului vamal se constituie la biroul vamal la care se efectuează formalităţile vamale de import, înainte de acordarea liberului de vamă.
    [Art.1412 al.(29) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (210) Organul vamal informează în scris declarantul, nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare, despre mărimea garanţiei suficiente. Liberul de vamă se acordă imediat după constituirea garanţiei suficiente necesare.
    [Art.1412 al.(210) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (211) Termenul maxim stabilit pentru efectuarea controlului suplimentar şi emiterea deciziei de clasificare nu va depăşi 90 de zile calendaristice de la data ridicării mărfurilor din vamă.
    [Art.1412 al.(211) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (212) În urma încheierii controlului suplimentar cu emiterea deciziei de clasificare a mărfurilor, se va încasa obligaţia vamală prin întocmirea deciziei de regularizare sau se va restitui garanţia constituită, iar operaţiunea de vămuire se va considera a fi încheiată.
    [Art.1412 al.(212) introdus prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    (3) Serviciul Vamal este împuternicit să emită pentru unele tipuri de mărfuri norme metodologice cu privire la clasificarea lor, asigurînd publicarea acestor norme.
    (4) Decizia Serviciului Vamal cu privire la clasificarea mărfurilor este obligatorie. Declarantul este în drept să conteste decizia în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

   
[Art.1412 modificat prin LP172 din 25.07.14, MO231-237/08.08.14 art.529; în vigoare 01.01.15]
    Articolul 1413. Deciziile tarifare prealabile privind
                             clasificarea mărfurilor
    (1) Persoanele interesate au dreptul de a solicita Serviciului Vamal emiterea unor decizii tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor. Serviciul Vamal va refuza emiterea deciziei tarifare prealabile în cazul în care solicitarea nu are legătură cu o operaţiune de import sau de export preconizată.
    (2) Decizia tarifară prealabilă este obligatorie pentru organele vamale şi solicitant numai în privinţa clasificării tarifare a mărfurilor declarate de solicitant în scopul aplicării drepturilor de import sau de export, dacă formalităţile vamale sînt îndeplinite ulterior datei la care s-a comunicat informaţia, iar mărfurile sînt identice cu cele menţionate în decizie.
    (3) Cererea privind decizia tarifară prealabilă se întocmeşte în scris, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, şi se referă la un singur tip de mărfuri. În funcţie de specificul mărfii, la cerere se anexează fotografii, documentaţie care să cuprindă descrierea, principalele caracteristici, precum şi analizele de laborator ale mărfii.
    (4) În cel mult 3 luni din momentul recepţionării solicitării scrise, decizia tarifară prealabilă se emite şi se aduce la cunoştinţă solicitantului.
    (5) Serviciul Vamal este în drept să emită decizii tarifare prealabile şi în afara termenului prevăzut la alin.(4), informînd concomitent solicitantul despre acest fapt. Scrisoarea de informare va fi remisă solicitantului pînă la expirarea termenului iniţial, cu indicarea motivelor necesităţii prelungirii termenului şi stabilirea unui nou termen.
    (6) Decizia tarifară prealabilă prin care se respinge o solicitare sau care este în detrimentul solicitantului urmează să fie motivată în mod obligatoriu.
    (7) Deciziile tarifare prealabile se eliberează gratuit.
    (8) Deciziile tarifare prealabile sînt aplicabile începînd cu data la care au fost emise şi nu au efect retroactiv.
    (9) La depunerea declaraţiei, titularul deciziei tarifare prealabile îşi asumă obligaţia de a demonstra conformitatea condiţiilor pe care le întruneşte marfa cu cele descrise în decizie.
    Articolul 1414. Termenul de valabilitate a deciziei
                             prealabile privind clasificarea mărfurilor
    (1) Decizia prealabilă privind clasificarea mărfurilor este valabilă pentru o perioadă de 6 ani, începînd cu data emiterii.
    (2) În cazul în care se constată că la emiterea unei decizii prealabile s-au luat în considerare informaţii eronate sau incomplete, Serviciul Vamal va recurge la anularea acesteia.
    (3) Decizia prealabilă încetează de a fi valabilă în cazul:
    a) adoptării unor reglementări noi incompatibile cu ea;
    b) revocării din cauza comiterii de greşeli la emiterea ei, titularul urmînd să fie notificat despre acest fapt.
    (4) Prevederea alin.(3) lit.a) se aplică de la data intrării în vigoare a actelor normative menţionate, iar cele de la lit.b), de la data primirii notificării.
    (5) Titularul unei decizii prealabile de clasificare a mărfurilor care a încetat să mai fie valabilă conform alin.(3) lit.b) poate folosi în continuare informaţia referitoare la clasificare la stabilirea drepturilor de import şi/sau de export, precum şi a altor drepturi, pe o durată de 6 luni. Acest termen se instituie numai în situaţia în care titularul are încheiate contracte ferme pentru cumpărarea sau vînzarea mărfurilor în temeiul deciziei prealabile înainte ca încetarea valabilităţii să se fi produs.
    [Secţiunea 221 introdusă prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
Secţiunea a 23-a
Operaţiunile prealabile
    Articolul 142. Operaţiunile prealabile
    Prin operaţiuni prealabile se înţeleg acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub o anumită destinaţie vamală.
    Articolul 143. Scopurile principale ale operaţiunilor
                           prealabile
    (1) Operaţiunile prealabile sînt menite să faciliteze şi să urgenteze vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, plasarea lor sub o anumită destinaţie vamală.
    (2) Prin operaţiunile prealabile nu este admisă introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport prohibite.
    Articolul 144. Informarea organului vamal despre
                           trecerea de mărfuri peste frontiera
                           vamală
    (1) La introducerea de mărfuri şi mijloace de transport pe teritoriul vamal, transportatorul înştiinţează organul vamal despre trecerea frontierei vamale. Organul vamal înregistrează această înştiinţare şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite.
   
[Art.144 al.(1) modificat prin LP307 din 26.12.12, MO26/04.02.13 art.95]
    (2) Despre scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport din Republica Moldova, persoana care le trece informează în prealabil organul vamal. Acesta înregistrează înştiinţarea şi stabileşte timpul şi locul unde mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să fie aduse pentru a fi vămuite. Dacă persoana care trece mărfurile şi mijloacele de transport peste frontiera vamală nu înştiinţează organul vamal, această obligaţie îi revine transportatorului.
    (3) Prevederile prezentului articol nu se aplică transporturilor maritime, fluviale şi aeriene care traversează teritoriul vamal fără escală în porturile sau aeroporturile de pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 145. Prezentarea mărfurilor, mijloacelor de
                           transport şi documentelor însoţitoare la
                           locul stabilit de organul vamal
    (1) După înştiinţarea consemnată la art.144, transportatorul este obligat să prezinte mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare la locul stabilit de organul vamal fără schimbări, cu excepţia uzurii lor normale şi a pierderilor naturale aferente transportării şi păstrării în condiţii bune, fără a le utiliza în alte scopuri.
    (2) Mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare se prezintă în timpul stabilit de organul vamal, în funcţie de posibilităţile mijloacelor de transport, de rută şi de alte condiţii.
    Articolul 146. Măsurile care trebuie luate în caz de avarie
                           sau de forţă majoră
    (1) Dacă, în caz de avarie sau de forţă majoră, transportatorul nu poate prezenta mărfurile, mijloacele de transport şi documentele însoţitoare în condiţiile art.145, el este obligat să întreprindă măsuri pentru a asigura păstrarea mărfurilor, a mijloacelor de transport şi a documentelor însoţitoare şi să informeze imediat organul vamal proxim despre condiţiile care au survenit şi despre locul aflării mărfurilor, mijloacelor de transport şi documentelor însoţitoare. Organul vamal stabileşte măsurile care trebuie să fie întreprinse pentru asigurarea controlului vamal.
    (2) Organul vamal nu restituie transportatorului cheltuielile aferente acţiunilor prevăzute la alin.(1).
    (3) Prevederile prezentului articol se aplică şi transporturilor maritime, fluviale şi aeriene prevăzute la art.144 alin.(3) dacă ele sînt nevoite să facă escală pe teritoriul Republicii Moldova.
    Articolul 147. Prezentarea mărfurilor şi mijloacelor
                           de transport la destinaţie
    (1) Mărfurile şi mijloacele de transport sînt aduse la destinaţie, iar documentele însoţitoare sînt prezentate organului vamal. Despre sosirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, organul vamal este înştiinţat în cel mult 30 de minute după sosire, iar în cazul aducerii mărfurilor şi mijloacelor de transport în orele extraprogram - în cel mult 30 de minute după începerea programului organului vamal.
    (2) La cererea organului vamal, mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal de facto.
    (3) După prezentarea mărfurilor, titularul de drepturi asupra mărfurilor sau reprezentantul lui poate preleva, cu permisiunea organului vamal, probe şi mostre pentru a plasa mărfurile în regimul vamal respectiv.
    (4) Mărfurile şi mijloacele de transport sosite la destinaţie în orele extraprogram ale organului vamal trebuie să fie plasate în zona de control vamal.
    (5) Lăsarea mărfurilor şi mijloacelor de transport fără supraveghere, schimbarea locului de staţionare, descărcarea şi transbordarea mărfurilor, schimbarea locului iniţial de plasare a mărfurilor, debarcarea pasagerilor, deschiderea ambalajului şi alte operaţiuni pot fi efectuate numai cu permisiunea organului vamal.
    (6) Încălcarea prevederilor alin.(5) nu atrage răspundere dacă transportatorul demonstrează că a existat un pericol real pentru viaţa şi sănătatea pasagerilor şi a echipajului, pericolul distrugerii, pierderii sau deteriorării mărfurilor şi mijlocului de transport, condiţii pe care acesta trebuie să le aducă imediat la cunoştinţa organului vamal.
    (7) Organul vamal este în drept să ceară efectuarea imediată sau în anumite termene, stabilite de el, a operaţiunilor prevăzute la alin.(5).
    (8) Organul vamal nu restituie cheltuielile suplimentare suportate de transportator din cauza operaţiunilor şi condiţiilor consemnate în prezentul articol.
    Articolul 148. Răspunderea în timpul operaţiunilor
                           prealabile
    Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, persoana responsabilă de ele, precum şi de plata drepturilor de import sau de export, este titularul regimului vamal de tranzit sau titularul declaraţiei sumare, după caz.
    Articolul 149. Depozitarea provizorie
    Mărfurile, din momentul prezentării lor la organul vamal şi pînă la punerea în liberă circulaţie sau la plasarea sub o anumită destinaţie vamală, se află în depozitare provizorie sub supraveghere vamală.
Secţiunea a 24-a
Depozitul provizoriu
    Articolul 150. Locul depozitării provizorii
    Depozitarea provizorie se efectuează în spaţii amenajate conform cerinţelor stabilite de către Serviciul Vamal (depozite provizorii).
    Articolul 151. Deţinătorul depozitului provizoriu
    (1) Depozitul provizoriu este înfiinţat de organul vamal, de alte structuri subordonate Serviciului Vamal sau de brokerul vamal.
    (2) În cazul în care mărfurile necesită condiţii speciale de depozitare ce nu pot fi asigurate de persoanele specificate la alin.(1), depozitarea provizorie poate fi efectuată şi la locul de destinaţie a bunurilor sub supraveghere vamală sau în alte locuri autorizate de organul vamal în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 152. Mărfurile care pot fi plasate în
                           depozitul provizoriu
    În depozitul provizoriu pot fi plasate orice mărfuri. Mărfurile susceptibile de a altera alte mărfuri sau cele ce necesită condiţii speciale de păstrare trebuie să fie ţinute în încăperi speciale.
    Articolul 153. Documentele necesare plasării mărfurilor
                            în depozitul provizoriu
    (1) Plasarea mărfurilor în depozitul provizoriu se efectuează în baza declaraţiei sumare.
    (2) Organul vamal este în drept să ceară orice documente de identificare a mărfurilor plasate în depozitul provizoriu.
    Articolul 154. Declaraţia sumară
    (1) Pînă la plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală, pot fi folosite declaraţii sumare.
    (2) Forma declaraţiei sumare şi informaţia care trebuie indicată în ea sînt stabilite de Serviciul Vamal.
    (3) Declarantul sau brokerul vamal care activează în numele acestuia depune declaraţia sumară la prezentarea mărfurilor.
    (4) La depunerea declaraţiei sumare se va institui o garanţie pentru mărfurile depozitate provizoriu.
    (5) Dacă mărfurile sînt plasate sub o destinaţie vamală în termenul stabilit, declaraţia sumară nu se perfectează, iar mărfurile nu sînt introduse în depozitul provizoriu.
    Articolul 155. Obligaţiile deţinătorului de depozit
                            provizoriu
    Deţinătorul de depozit provizoriu este obligat:
    a) să creeze condiţii de depozitare a mărfurilor;
    b) să excludă posibilităţile de sustragere din depozit a mărfurilor;
    c) să ţină evidenţa mărfurilor păstrate în depozit şi să prezinte Serviciului Vamal dări de seamă conform procedurii stabilite de acesta.
    Articolul 156. Drepturile suplimentare ale organului
                           vamal privind depozitul provizoriu
    Serviciul Vamal este în drept să stabilească lista mărfurilor care nu pot fi plasate în depozitul provizoriu.
    Articolul 157. Responsabilul de plata drepturilor
                           de import
    [Art.157 denumirea modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (1) Responsabil de plata drepturilor de import pentru mărfurile depozitate provizoriu este persoana care le plasează în depozitul provizoriu.
    [Art.157 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) În cazuri stabilite de legislaţie, încasarea drepturilor de import poate fi efectuată din contul garanţiei constituite pentru mărfurile depozitate provizoriu.
    [Art.157 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 158. Termenul depozitării provizorii
    (1) Mărfurile se pot afla în depozitul provizoriu cel mult 20 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Pentru unele categorii de mărfuri, Serviciul Vamal poate stabili un termen mai redus.
    (2) Termenul depozitării provizorii este stabilit de către deţinătorul depozitului provizoriu, de comun acord cu persoana care plasează în depozit mărfurile respective, în funcţie de timpul necesar depunerii declaraţiei vamale şi de specificul mărfurilor. Termenul depozitării provizorii a mărfurilor se indică în declaraţia sumară. Depozitarea provizorie se încheie odată cu depunerea declaraţiei vamale de plasare sub destinaţie vamală a întregii cantităţi de mărfuri depozitate sau, în cazul scoaterii mărfurilor în mai multe loturi, a ultimei cantităţi.
    [Art.158 al.(2) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (3) La solicitarea declarantului sau a brokerului vamal care activează în numele acestuia, organul vamal poate prelungi, cu cel mult 60 de zile, termenul stabilit în declaraţia sumară.
    Articolul 159. Operaţiuni efectuate cu mărfurile
                            aflate în depozit provizoriu
    Mărfurile aflate în depozit provizoriu pot fi controlate de organul vamal. Cu permisiunea organului vamal, pot fi prelevate probe şi mostre de mărfuri.
    Articolul 160. Încetarea depozitării provizorii
    (1) Dacă, pînă la expirarea termenului specificat la art.158 alin.(3), declarantul nu a soluţionat situaţia mărfurilor aflate în depozit provizoriu, acestea se consideră abandonate în favoarea statului şi se valorifică conform legii.
    (2) În cazul în care mărfurile aflate în depozit provizoriu urmează a fi distruse, cheltuielile legate de aceasta sînt suportate de persoana care a plasat mărfurile în depozitul provizoriu. Solidar cu această persoană, la plata cheltuielilor, este şi deţinătorul depozitului provizoriu, cu excepţia cazului cînd depozitul provizoriu este înfiinţat de către organele vamale.
Secţiunea a 25-a
Brokerul vamal
    Articolul 162. Brokerul vamal
    (1) Broker vamal este persoana juridică, înregistrată în conformitate cu legislaţia, care deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal, eliberată de Camera de Licenţiere, şi care,
pe principiile reprezentării directe sau indirecte, declară mărfurile, le prezintă pentru vămuire, efectuează şi alte operaţiuni vamale. Pentru obligaţia vamală apărută brokerul vamal răspunde solidar cu plătitorul vamal.
   
[Art.162 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.162 al.(1) modificat prin LP103-XVI din 16.05.08, MO117-119/04.07.08 art.459]
    (2) Brokerul vamal îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul cod şi cu alte acte normative.
   
(3) Raporturile dintre brokerul vamal şi persoana pe care o reprezintă se stabilesc în baza unui contract, încheiat cu respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare, care urmează să prevadă, în mod obligatoriu, tipul de reprezentare. Contractul menţionat se prezintă organelor vamale la cererea acestora şi justifică împuternicirile brokerului vamal de a reprezenta declarantul.
    [Art.162 al.(3) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 163. Licenţa pentru activitatea de broker vamal
    (1) Licenţierea activităţii de broker vamal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale prezentului cod.
    (2) Pentru a primi licenţa pentru activitatea de broker vamal, persoana juridică trebuie:
   
[Art.163 al.(2), lit.a) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    b) să dispună de o bază tehnico-materială care să permită desfăşurarea activităţii de broker vamal;
   
b1) să dispună de echipamente informaţionale şi de comunicaţie adecvate utilizării sistemului informaţional vamal;
    [Art.163 al.(2), lit.b1) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
b2) să nu săvîrşească încălcări sistematice ale reglementărilor vamale şi/sau fiscale care aduc prejudiciu bugetului de stat;
   
[Art.163 al.(2), lit.b2) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.163 al.(2), lit.b2) introdusă prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    c) să dispună, pentru asigurarea responsabilităţii pentru plăţile vamale calculate, de două milioane lei moldoveneşti sub formă de depozit depus pe contul organului vamal sau sub formă de garanţie bancară eliberată pe numele organului vamal;
   
[Art.163 al.(2), lit.c) modificată prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.163 al.(2), lit.c) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    d) să corespundă altor cerinţe prevăzute de lege.
   
(3) Licenţa se retrage şi în următoarele cazuri:
    a) neconformarea, în termenele stabilite, la noile cerinţe de activitate stabilite de legislaţia în vigoare;
    b) încălcarea sistematică a legislaţiei vamale şi fiscale;
    c) divulgarea datelor ce constituie secret de stat, secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, constatată prin decizia organelor competente;
    d) recunoaşterea printr-o hotărîre judecătorească definitivă a insolvabilităţii brokerului vamal sau declararea de către acesta a insolvabilităţii;
    e) împiedicarea, de către persoanele cu funcţii de răspundere angajaţi ai brokerului vamal, organelor vamale sau Camerei de Licenţiere de a efectua controlul.
    [Art.163 al.(3) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 164. Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea
                            brokerului vamal
    (1) Brokerul vamal este în drept să efectueze orice operaţiuni de mediere în domeniul vamal.
   
[Art.164 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) În cazul efectuării vămuirii, brokerul vamal îndeplineşte toate cerinţele şi condiţiile legale.
    (3) Drepturile, obligaţiile şi responsabilitatea brokerului vamal prevăzute de  lege nu pot fi limitate de contractul încheiat între broker şi persoana pe care o reprezintă.
Brokerul vamal răspunde în faţa organelor vamale pentru acţiunile proprii şi, în funcţie de tipul reprezentării, pentru acţiunile persoanei pe care o reprezintă.
    [Art.164 al.(3) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (4) Brokerul vamal poartă răspundere, în condiţiile prezentului cod, pentru încălcarea legislaţiei în vigoare în cazul în care nu va demonstra că încălcarea se datorează culpei persoanei pe care o reprezintă.
    [Art.164 al.(4) introdus prin LP114 din 17.06.10, MO121-123/16.07.10 art.378]
   
(5) Brokerul vamal nu este responsabil pentru:
    a) nerespectarea condiţiilor destinaţiei vamale alese de către persoana care trece mărfuri şi/sau mijloace de transport;
    b) nerespectarea regulilor de marcare a mărfurilor cu timbru de acciz;
    c) efectuarea operaţiunilor valutare legate de trecerea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport peste frontiera vamală a Republicii Moldova;
    d) alte acţiuni care nu pot fi puse în culpa lui.
    [Art.164 al.(5) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
Articolul 1641. Drepturile brokerului vamal
    Brokerul vamal are următoarele drepturi:
    a) să asiste la examinarea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate de el;
    b) să înainteze demersuri la organele vamale privind efectuarea perfectării actelor vamale în afara orelor de program sau în alte locuri decît zonele de control vamal;
    c) să asigure, cu permisiunea şi în prezenţa colaboratorului vamal, pînă la depunerea declaraţiei vamale, transportarea, operaţiunea de determinare a cantităţii mărfurilor, încărcarea, descărcarea, transbordarea mărfurilor, operaţiunile de ambalare a mărfurilor, precum şi deschiderea încăperilor şi spaţiilor unde se pot afla asemenea mărfuri şi/sau mijloace de transport;
    d) să asiste la cercetarea/expertiza mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, precum şi să ia cunoştinţă de rezultatele cercetării;
    e) să ceară, conform normelor în vigoare, restituirea drepturilor de import şi de export plătite în plus;
    f) să facă demersuri la organele vamale privind efectuarea corectării valorii în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate.
    [Art.1641 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
Articolul 1642. Obligaţiile brokerului vamal
    În cadrul procedurii de vămuire a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport, brokerul vamal are următoarele obligaţii:
    a) să declare mărfurile şi/sau mijloacele de transport conform procedurii stabilite de legislaţia vamală;
    b) să asigure completarea corectă a documentelor vamale în conformitate cu legislaţia vamală şi a celor stabilite prin legislaţia în alte domenii;
    c) să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, documente sau alte date suplimentare necesare pentru vămuire;
    d) să asigure depunerea declaraţiei vamale şi a altor acte stabilite prin legislaţia în alte domenii la biroul vamal competent, prin utilizarea sistemului informatic vamal;
    e) să verifice autenticitatea documentelor şi a datelor primite de la persoana pe care o reprezintă, în dependenţă de tipul de reprezentare;
    f) să prezinte, la cererea colaboratorului vamal, mărfurile şi/sau mijloacele de transport supuse declarării şi/sau controlului vamal;
    g) să asiste, la cererea organului vamal, la vămuirea mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport;
    h) să determine, conform legislaţiei, valoarea în vamă a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport declarate
, precum şi codurile mărfurilor declarate conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
    [Art.1642 lit.h)  modificată prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    i) să răspundă solidar cu plătitorul vamal de achitarea drepturilor de import în termenele prevăzute de legislaţie şi să achite cuantumul drepturilor de import cuvenite bugetului de stat, în cazul în care această plată nu     a fost efectuată de către titularul operaţiunii;
    j) să garanteze achitarea drepturilor de import în cazul depozitării provizorii a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport la depozitul său provizoriu, precum şi în cazurile stipulate în contractul încheiat cu persoana pe care o reprezintă;
    k) să organizeze şi să ţină evidenţa operaţiunilor derulate, a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport depozitate provizoriu în depozitele pe care le deţine;
    l) să respecte confidenţialitatea informaţiilor şi a datelor obţinute care constituie secret de stat, secret comercial, bancar sau alt secret protejat de lege, care nu sînt destinate publicităţii;
    m) să elibereze persoanelor pe care le reprezintă documente justificative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care să confirme prestarea serviciilor;
    n) să respecte condiţiile de folosire şi dispunere a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în privinţa cărora vămuirea nu este finisată, pînă la punerea în liberă circulaţie sau eliberarea condiţionată a mărfurilor şi/sau mijloacelor de transport în conformitate cu destinaţia vamală aleasă;
    o) să preleveze, cu permisiunea organului vamal, din cont propriu şi pînă la depunerea declaraţiei vamale, probe şi mostre de mărfuri pentru efectuarea cercetării (expertizei) ori să asigure efectuarea acestei cercetări (expertize) în conformitate cu legislaţia vamală;
    p) să păstreze toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate în termenul stabilit de legislaţie;
    q) să prezinte organelor vamale, la solicitarea acestora, orice informaţie privind operaţiunile vamale derulate;
    r) să furnizeze organelor vamale informaţia deţinută cu privire la orice încălcare a prevederilor vamale şi fiscale.
    [Art.1642 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 165. Registrul de licenţe ale brokerilor vamali
    Camera de Licenţiere ţine registrul de licenţe ale brokerilor vamali şi asigură publicarea lui periodică în conformitate cu legea.
   
[Art.166 abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.166 modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
   
Articolul 167. Taxa de licenţă pentru activitatea de
                            broker vamal
    Taxa de eliberare/prelungire/reperfectare a licenţei pentru activitatea de broker vamal şi taxa pentru eliberarea copiei de pe aceasta sînt stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
    [Art.167 în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.167 în redacţia LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]

    Articolul 168. Asigurarea confidenţialităţii informaţiei
                            primite de către brokerul vamal de
                            la persoanele pe care le reprezintă
    [Art.168 denumirea în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (1) Informaţia pe care brokerul vamal o primeşte de la persoana pe care o reprezintă poate fi folosită numai în scopurile prevăzute de legislaţia vamală şi de contract.
    [Art.168 al.(1) modificat prn LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) Informaţia care constituie secret de stat, secret comercial, alte informaţii oficiale cu accesibilitate limitată nu pot fi difuzate sau folosite de brokerul vamal în scopuri personale, nici transmise unor terţe persoane sau autorităţilor publice (în afară de organul vamal), cu excepţia cazurilor stabilite de lege.
    [Art.168 al.(2) modificat prn LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.168 al.(2) modificat prin LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
    [Secţiunea 25 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    [Secţiunea 26 exclusă prin LP267-XVI din 28.07.06 MO138-141/23.12.06 art.686]
Secţiunea a 27-a
Declararea
    Articolul 173. Declararea mărfurilor şi mijloacelor
                           de transport
    Mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, mărfurile şi mijloacele de transport a căror destinaţie vamală se modifică, alte mărfuri şi mijloace de transport în cazurile stabilite în condiţiile legii sînt declarate organului vamal.
    [Art.173 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
    Articolul 174. Formele declarării
    (1) Declararea se face în scris, verbal sau prin acţiune prin mijloace electronice sau prin alte modalităţi prevăzute de legislaţie.
   
(11) Declaraţia vamală se depune la organul vamal în formă electronică, utilizînd sistemul informaţional integrat vamal.
    [Art.174 al.(11) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Forma şi procedura de declarare, precum şi informaţiile necesare vămuirii sînt stabilite de Serviciul  Vamal.
    Articolul 175. Locul declarării
    (1) Mărfurile, cu excepţia celor menţionate la alin. (4), sînt declarate la organul vamal determinat de Serviciul Vamal. Mijloacele de transport care transportă mărfurile sînt declarate o dată cu acestea, excepţie făcînd cazurile prevăzute la alin.(3).
   
[Art.175 al.(1) modificat prn LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.175 al.(1) modificat prin LP103-XVI din