LPM845/1992
ID intern unic:  311735
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 845
din  03.01.1992
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi
Publicat : 28.02.1994 în Monitorul Parlamentului Nr. 2     art Nr : 33
    MODIFICAT
   
LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19
    LP141 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.480
   
LP83 din 11.05.18, MO181/01.06.18 art.329; în vigoare 01.09.18
    HCC5 din 06.03.18, MO113-120/06.04.18 art.59; în vigoare 06.03.18
    HCC2 din 30.01.18, MO108-112/30.03.18 art.54; în vigoare 30.01.18
   
LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18
   
LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; în vigoare 24.05.18
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
   
LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647
   
LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577
   
LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16
    LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355
   
LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15
   
LP90 din 29.05.14, MO169-173/27.06.14 art.379
   
LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
   
LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812
   
LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
   
LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473
   
LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12
    LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330
   
LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP110 din 04.06.10, MO103-104/22.06.10 art.307
    LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213
    LP130 din 12.06.08, MO115-116/01.07.08 art.445
    LP113-XVI din 22.05.08, MO103-105/13.06.08 art.395
    LP231-XVI din 02.11.07, MO180-183/23.11.07 art.693
    LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279
    LP148 -XVI din 08.06.06, MO98-101/30.06.06 art.459
    LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
    LP379-XV din 18.11.04, MO218-223/03.12.04 art.970
    L224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; în vigoare 01.01.05
    L148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04  art.518
    LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; în vigoare 01.01.04
    LP394 din 13.05.99, MO73/15.07.99
    LP358 din 15.04.99, MO55/28.05.99
    LP287 din 18.02.99, MO24/11.03.99
    LP237 din 23.12.98, MO39/22.04.99
    LP183 din 28.10.98, MO105/26.11.98
    LP1592 din 27.02.98, MO44/21.05.98
    LP1322 din 25.09.97, MO69/23.10.97
    LP1291 din 22.07.97, MO67/16.10.97
    LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97 art.526
    LP788 din 26.03.96, MO40/20.06.96
    LP753 din 29.02.96, MO20/04.04.96 art.218
    LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96 art.68
    LP416 din 29.03.95, MO33/15.06.95 art.354
    LP320 din 13.12.94, MO7/02.02.95 art.80
    LP159 din 29.06.94, MO6/01.07.94 art.56

   NOTĂ:
   
În textul legii, sintagmele „Camera de Licenţiere”, „Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” și „Camera Înregistrării de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În cuprinsul Legii sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale" prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    În textul legii, sintagma "Registrul de stat al comerţului" se înlocuieşte cu sintagma "Registrul de stat al întreprinderilor" prin LP768 din 27.12.01, MO21/05.02.02 art.92
    sintagma "Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se înlocuieşte cu sintagma "Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale", prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824
    În textul Legii sintagma "Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor" prin LP358 din 15.04.99, MO55/28.05.99
    În textul legii, cuvintele "organe ale puterii de stat şi ale administraţiei de stat", "organe de stat" se înlocuiesc cu cuvintele "autorităţi ale administraţiei publice" la cazul respectiv, cuvintele "organe de autoadministrare locală" se înlocuiesc cu cuvintele "autorităţi ale administraţiei publice locale" la cazul respectiv prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97 art.526
    Vezi HP846-XII din 01.04.92 "Pentru punerea în aplicare a Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi"
    Prezenta Lege stabileşte agenţii economici care au dreptul, în numele lor (firmelor lor), să desfăşoare activitate de antreprenoriat în Republica Moldova şi determină principiile juridice, organizatorice şi economice ale acestei activităţi.
    Prezenta Lege nu se extinde asupra persoanelor juridice şi asupra persoanelor fizice care desfăşoară o altă activitate decît cea de antreprenoriat.
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
    Articolul 1. Antreprenoriatul
    1. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
    11. Antreprenoriatul social este o activitate de antreprenoriat al cărei scop principal este soluţionarea unor probleme sociale în interesul comunității. Prevederile capitolelor I–VI se aplică activităţii de antreprenoriat social în măsura în care nu contravin prevederilor capitolului VI1.
    [Art.1 pct.11 introdus prin LP223 din 02.11.17, MO411-420/24.11.17 art.689; în vigoare 24.06.18]
    2. Munca efectuată  conform contractului (acordului) de muncă încheiat nu este considerată antreprenoriat.
    3. Antreprenoriatul în legătură cu crearea şi utilizarea inovaţiilor raţionalizărilor, descoperirilor ştiinţifice, operelor literare, de artă şi a altor obiecte ale proprietăţii intelectuale este reglementată atît de prezenta Lege, cît şi de o legislaţie specială.
    Articolul 2. Antreprenorii
    [Art.2 titlul modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    1. Antreprenor poate fi:
    orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit  în drepturi, în modul stabilit de prezenta Lege şi de alte acte legislative;
    orice cetăţean străin sau apatrid, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie antreprenorul colectiv;
    orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale principale şi cu legislaţia.
    Statul şi autorităţile administraţiei publice locale sînt antreprenori speciali. Atribuţiile de antreprenor la întreprinderile de stat (municipale) le execută managerul-şef de întreprindere pe baza contractului încheiat cu acesta.
    [Art.2 pct.1) modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
   
[Art.2 pct.1) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    2. Nu au dreptul de a practica antreprenoriatul şefii şi specialiştii din autorităţi ale administraţie publice, în a căror atribuţie intră hotărîrea problemelor legate de desfăşurarea activităţii de antreprenoriat sau controlul asupra unei asemenea activităţi.
    [Art.2 pct.3) abrogat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    Articolul 3. Întreprinderea
    1. Forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat este întreprinderea.
    2. Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie înfiinţată de antreprenor în modul stabilit de legislaţie.
    3. Întreprinderea are dreptul de persoană juridică sau de persoană fizică, în conformitate cu prezenta Lege.
    Întreprinderea-persoană juridică şi întreprinderea-persoană fizică au aceleaşi drepturi şi obligaţii, cu excepţia răspunderii patrimoniale pentru obligaţiile lor.
    4. Întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat.
    [Art.3 pct.4) introdus prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
   
5. Întreprinderile și întreprinzătorii nu sînt obligați să dețină și să aplice ștampila proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de întreprindere sau de către întreprinzător.
    [Art.3 pct.5) introdus prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    Articolul 4. Managerul-şef de întreprindere
    1. Titularul patrimoniului (antreprenorul) este în drept de a transmite, pe bază de contract, o parte sau toate atribuţiile de efectuare a activităţii de antreprenoriat managerului-şef de întreprindere.
    Contractul dintre titularul patrimoniului şi managerul-şef de întreprindere determină drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor inclusiv limitarea drepturilor de folosinţă şi de dispoziţie asupra patrimoniului şi de desfăşurare a unor genuri de activitate, relaţiile lor reciproce de ordin financiar, răspunderea pentru neexecutarea sau executarea nesatisfăcătoare a obligaţiilor asumate, precum şi termenul valabilităţii, condiţiile de reziliere (modificare) a contractului.
    În contract pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    2. Managerul-şef de întreprindere poartă răspundere materială pentru obligaţiile întreprinderii pe care o conduce, precum şi pentru neexecutarea sau executarea nesatisfăcătoare a obligaţiilor stipulate în contract.
    Contractul poate să prevadă răspunderea  managerului-şef de întreprindere pentru obligaţiile respective cu întreg patrimoniul său, exceptîndu-se acele bunuri care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
    3. Titularul patrimoniului şi orice terţ nu au dreptul să se amestece în activitatea managerului-şef de întreprindere în decursul termenului de valabilitate a contractului, cu excepţia cazurilor prevăzute de condiţiile contractului sau de legislaţia în vigoare.
    Articolul 5. Legislaţia privind antreprenoriatul
    1. Relaţiile în legătură cu antreprenoriatul, indiferent de forma de proprietate şi genul de activitate, sînt reglementate de prezenta Lege, de legislaţia civilă şi de alte legi.
    2. Particularităţile activităţii de antreprenoriat practicate de persoane juridice şi persoane fizice străine sînt reglementate de asemenea de legislaţia privind investiţiile străine.
   3. Relaţiile în care una dintre părţi este persoană juridică sau persoană fizică străină se reglementează de condiţiile acordului internaţional, dacă acestea se deosebesc de normele stabilite în legislaţia privind antreprenoriatul.
Capitolul II
BAZELE ANTREPRENORIATULUI
    Articolul 6. Drepturile întreprinderii
    [Art.6 titlul modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
     Întreprinderea, în conformitate cu  legislaţia  în vigoare, are dreptul:

    să practice, sub firmă proprie, activitate de antreprenoriat;
    să procure (să atragă) de la alte persoane juridice şi persoane fizice bunuri şi drepturi patrimoniale (inclusiv asupra proprietăţii intelectuale) în scopul practicării activităţii de antreprenoriat;
    să participe cu patrimoniul  său la activitatea altor agenţi economici;
    să utilizeze, în cadrul activităţii sale, orice resurse, inclusiv naturale, informative şi intelectuale;
    să-şi stabilească, în mod independent, genurile de activitate, să-şi formeze programul de producţie, să-şi aleagă furnizorii şi beneficiarii producţiei fabricate (lucrărilor şi serviciilor prestate), să execute, pe bază de contract, lucrări la comanda statului;
    să stabilească, preţurile şi  tarifele la producţia fabricată (lucrările şi serviciile prestate);
    să deschidă conturi  la bancă în scopul efectuării tuturor genurilor de operaţiuni de decontare, creditare, încasare etc.;
    să angajeze lucrători  pe  bază de contract (acord) şi  în alte condiţii şi să concedieze lucrătorii încadraţi;
    să stabilească, în mod independent, formele, cuantumul retribuirii muncii şi alte tipuri de venituri ale persoanelor angajate;
    să  fie agent al relaţiilor economice externe;
    să efectueze operaţiuni valutare;
    să dispună liber de beneficiul (venitul) obţinut de pe urma activităţii de antreprenoriat, care rămîne după achitarea impozitelor şi a altor plăţi obligatorii;
    să beneficieze de orice venit personal;
    să se folosească de serviciile sistemului asistenţei sociale de stat al asigurării medicale şi sociale;
    să atace în instanţa judecătorească competentă acţiunile autorităţilor ale administraţiei publice şi ale altor organe care  îi lezează drepturile sau interesele legitime.   
    [Art.6 alineat modificat prin LP1322 din 25.09.97, MO69/23.10.97]
   
[Art.6 alineat modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    [Art.6 alineat modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    Articolul 7.
Obligaţiile întreprinderii
    [Art.7 titlul modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    Întreprinderea în conformitate cu legislaţia în vigoare, este obligată:
    să respecte regulile de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere, drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor să asigure calitatea cuvenită a mărfurilor fabricate (a lucrărilor  şi serviciilor prestate);
    să obţină licenţe pentru genurile de activitate care se desfăşoară în bază de licenţă;
    să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii pe care îi angajează la lucru, după caz, şi contracte colective cu sindicatele care reprezintă interesele colectivelor de muncă. Întreprinderea nu are dreptul de a se opune asocierii în sindicate a  lucrătorilor angajaţi pentru a-şi apăra drepturile şi interesele social-economice;
    să păstreze mijloacele băneşti în instituţii financiare şi să se achite cu bugetul public naţional, angajaţii, creditorii, precum şi să onoreze celelalte obligaţii de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei;
    să remunereze lucrătorii angajaţi la un nivel care să nu fie inferior salariului minim stabilit pe republică;
    să asigure în conformitate cu contractele (acordurile) de muncă încheiate, crearea unor condiţii normale de muncă, respectarea tehnicii securităţii, normelor de producţie şi sanitare, ale securităţii antiincendiare, precum şi protecţia mediului înconjurător;
    să efectueze asigurarea socială şi alte tipuri de asigurare obligatorie a lucrătorilor angajaţi;
    să păstreze, conform termenelor stabilite, documentele create în procesul activităţii sale, iar în caz de încetare a activităţii, să transmită în arhiva de stat documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova şi documentele privind personalul scriptic.
   
[Art.7 modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    [Art.7 modificat prin LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303]
    [Art.7 modificat prin LP183 din 28.10.98, MO105/26.11.98]
   
[Art.7 modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    Articolul 71. Obligaţia privind instalarea terminalelor POS
    1. Începînd cu 1 iulie 2012, agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500000 de lei.
    [Art.71 pct.1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.71 pct.1) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    2. Prin derogare de la prevederile punctului 1, agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent nu sînt obligaţi să instaleze terminale POS pînă la 1 iulie a anului imediat următor, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit  suma de 500000 de lei, în cazul în care:
    – achitarea plăţilor a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
    – activităţile menţionate se desfăşoară în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor.
    [Art.71 introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 8. Statul şi întreprinderea
    [Art.8 titlul modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    1. Statul creează tuturor întreprinderilor condiţii juridice şi economice egale de gospodărire, garantează respectarea drepturilor şi intereselor lor legitime, contribuie la dezvoltarea concurenţei libere, conştiincioase între aceştia, le asigură posibilităţi egale de a folosi resurse tehnico-materiale, naturale, de muncă, financiare şi informative neadmiţînd monopolizarea pieţelor acestor resurse, şi reglementează activitatea de antreprenoriat în baza legislaţiei în vigoare.
    [Art.8 pct.1) modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    2. Guvernul, autorităţile administraţiei publice, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot da dispoziţii întreprinderilor numai în limitele competenţei  lor, stabilite de legislaţie.
    Dacă, drept urmare a emiterii de către autorităţile administraţiei publice sau de către un alt organ a unui act ce nu corespunde competenţei lui sau legislaţiei se încalcă drepturile întreprinderii, aceasta este în drept să apeleze la instanţa judecătorească competentă pentru a se anula actul respectiv.
    Pagubele, inclusiv profitul ratat, suportate de întreprindere ca urmare a îndeplinirii unor dispoziţii date de autorităţile administraţiei publice şi de alte organe sau de persoane cu funcţii de răspundere ale acestor organe, care au  încălcat drepturile întreprinderilor, precum şi ca urmare a neîndeplinirii la nivelul cuvenit, de către aceste organe sau persoane cu funcţii de răspundere, a obligaţiilor lor faţă de întreprindere, prevăzute de legislaţia în vigoare, urmează a fi reparate din buget, din ale cărui mijloace organele menţionate se întreţin, sau din mijloacele proprii, dacă acestea nu sînt finanţate de la bugetul public naţional. Repararea prejudiciului nu poate fi condiţionată de acordul conducătorului organizaţiei debitoare sau de structura devizului de cheltuieli al acestei organizaţii.
    Litigiile privind  recuperarea pagubelor menţionate se soluţionează de către instanţa judecătorească competentă.
   
[Art.8 pct.2), alineat modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
    [Art.8 pct.2), alineat modificat prin LP1322 din 25.09.97, MO69/23.10.97]
    [Art.8 pct.2), alineat modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    3. În cazul instituirii, în conformitate cu legislaţia, a stării excepţionale sau declarării unui anumit teritoriu drept zonă a calamităţii naturale, întreprinderile sînt obligate să îndeplinească dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice şi cele ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    [Art.8 pct.3) modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    Articolul 9. Impunerea activităţii de antreprenoriat
    Impunerea activităţii de antreprenoriat se face în modul stabilit de legislaţia fiscală.
    [Art.9 în redacţia LP1592 din 27.02.98, MO44/21.05.98]
   
Articolul 91. Activităţi financiare ilegale
    (1) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decît cele înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizează această colectare.
    (2) Se interzice desfăşurarea de activităţi, altele decît cele înregistrate şi autorizate în modul prevăzut de legislaţie, prin care se propune persoanelor, prin ofertă publică, să depună ori să colecteze mijloace financiare sau să se înscrie pe liste cu promisiunea cîştigurilor financiare rezultate din creşterea numărului de persoane recrutate sau înscrise, indifirent cum se realizează această colectare sau înscriere pe liste.
    [Art.91 introdus prin LP128 din 08.06.12, MO143-148/13.07.12 art.473]
    Articolul 10. Reglementarea activităţii de antreprenoriat
    1. Întreprinderea este în drept să practice orice genuri de activitate, cu excepţia celor interzise de lege.
    [Art.10 pct.1) în redacţia LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
   2. Întreprinderea are dreptul să practice anumite genuri de activitate, determinate de legislaţie, numai după ce a obţinut autorizarea pentru genul respectiv de activitate conform Legii nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător sau, în cazul activităţii din domeniul financiar (bancar şi nebancar), conform legilor speciale care îl reglementează.
    Caracterul autorizat al activităţii de întreprinzător desfăşurate de întreprindere se atestă prin deţinerea actului permisiv corespunzător.
    Lista actelor permisive, autorităţile emitente şi procedura de eliberare a lor sînt stabilite de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător sau, în cazul activităţii din domeniul financiar (bancar şi nebancar), de legile speciale care îl reglementează.
    [Art.10 pct.2) în redacţia LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58; în vigoare 12.01.18]
    [Art.10  pct.2) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]
    [Art.10  pct.3) exclus prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96; pct.4 devine pct.3]
    3. Exclusiv întreprinderilor de stat li se permite:
   supravegherea şi tratamentul bolnavilor care suferă de narcomanie, boli contagioase periculoase şi deosebit de periculoase, inclusiv de boli dermatovenerice infecţioase precum şi de boli psihice în forme agresive şi eliberarea avizelor corespunzătoare;
    efectuarea expertizei pentru determinarea pierderii temporare sau stabile a capacităţii de muncă, precum şi a examenelor şi controalelor medicale periodice şi preventive decretate ale cetăţenilor;
    tratamentul animalelor ce suferă de boli deosebit de periculoase;
    confecţionarea ordinelor şi medaliilor;
    producerea emblemelor ce confirmă achitarea impozitelor şi taxelor de stat;
    prestarea serviciilor poştale rezervate, confecţionarea timbrelor poştale;
    producerea şi comercializarea tehnicii militare speciale şi de luptă, a substanţelor explozive (cu excepţia prafului de puşcă), precum şi producerea oricăror feluri de arme;
    evidenţa de stat, înregistrarea de stat şi inventarierea tehnică (inclusiv paşaportizarea) a bunurilor imobile, restabilirea documentelor pentru dreptul de proprietate şi administrarea acestor bunuri;
    imprimarea bancnotelor şi baterea monedelor metalice, imprimarea valorilor mobiliare de stat;
    efectuarea lucrărilor astronomo-geodezice, gravimetrice, a lucrărilor în domeniul hidrometeorologiei;
    efectuarea activității particulare de pază la obiectivele de depozitare și păstrare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile ce aparțin autorităților publice, la obiectivele de depozitare și păstrare a substanțelor toxice, radioactive și periculoase, precum și a substanțelor stupefiante, psihotrope și a precursorilor (cu excepția instituțiilor medicale și a farmaciilor private); efectuarea activității particulare de pază la Banca Națională a Moldovei.
    [Art.10 pct.3) modificat prin LP141 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.480]
    [Art.10 pct.3) modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Art.10 pct.3) modificat prin LP232 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.23]
   
[Art.10 pct.3) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.10 pct.3) modificat prin LP110 din 04.06.10, MO103-104/22.06.10 art.307]
    
[Art.10 pct.3) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]
   
[Art.10 pct.3) modificat prin LP1307 din 25.07.02, MO12405.09.02 art.993]
    [Art.10 pct.3) modificat prin LP746 din 27.12.01, MO23/12.02.02 art.108]
    [Art.10 pct.3) modificat prin LP237 din 23.12.98, MO39/22.04.99]
    [Art.10 pct.4) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    4. Pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Servicii Publice sau alt organ abilitat cu atribuţia de eliberare a licenţei aplică amendă în mărimea venitului brut din realizarea obţinută în urma activităţilor menţionate.
    [Art.10 pct.4) textele „activității fără licență” și „amendă în mărimea venitului brut” declarate neconstituționale prin HCC2 din 30.01.18, MO108-112/30.03.18 art.54; în vigoare 30.01.18]
    [Art.10 pct.4) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.10 pct.4) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.10 pct.4) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.10 pct.4) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]

 
   5. Faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 de mii de lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcînd modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, Serviciul Fiscal de Stat, aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor se fac venit la bugetul de stat.
   
[Art.10 pct.5 textul „precum și care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari” și textul „sancțiuni pecuniare în proporție de 10 la sută din sumele plătite” declarat neconstituțional prin HCC5 din 06.03.18, MO113-120/06.04.18 art.59; în vigoare 06.03.18]
    Sancţiunile menţionate nu se aplică la efectuarea decontărilor cu cetăţenii, gospodăriile ţărăneşti (de fermier), titularii de patente de întreprinzător şi cu bugetul public naţional,
la efectuarea decontărilor de către persoanele indicate cu bugetul public naţional, cu întreprinderile şi organizaţiile, precum şi la efectuarea decontărilor de către întreprinderile şi organizaţiile ale căror drepturi la acest capitol se reglementează
în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară, în actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, cu excepţia cazurilor efectuării decontărilor prin intermediari.
    În sensul prezentului punct, cuvîntul "intermediar" semnifică persoana căreia o altă persoană i-a plătit o sumă de bani, în numerar sau prin virament, neavînd către aceasta obligaţii financiare directe.
    Termenul de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului primit pentru achiziţionarea producţiei agricole, ambalajului şi bunurilor de la populaţie, precum şi pentru cheltuielile de deplasare, nu va depăşi 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia. Numerarul neutilizat trebuie să fie restituit în casa întreprinderii cel tîrziu în 5 zile de la expirarea termenului de prezentare a raportului referitor la utilizarea numerarului.
    
Pentru utilizarea numerarului în alt scop decît cel pentru care a fost destinat şi/sau nerestituirea în termen a numerarului în casa întreprinderii, Serviciul Fiscal de Stat, aplică o sancţiune în mărime de 10 % din suma numerarului utilizată în alte scopuri şi/sau din suma numerarului nerestituită în termen în casa întreprinderii.

    [Art.10 pct.5) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.10 pct.5) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
   
[Art.10 pct.5) modificat prin LP33 din 06.05.12, MO99-102/25.05.12 art.330]
    [Art.10 pct.5) modificat prin LP110 din 04.06.10, MO103-104/22.06.10 art.307]
    [Art.10 pct.5) modificat prin LP113-XVI din 22.05.08, MO103-105/13.06.08 art.395]
    [Art.10 pct.5) modificat prin LP379-XV din 18.11.04, MO218/03.12.04 art.970]
    [Art.10 pct.5) modificat prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
    [Art.10 pct.5) modificat prin LP1163 din 27.06.02, MO100/11.07.02 art.747]
    [Art.10 pct.5) introdus prin LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303]
    51. Nerespectarea prevederilor art. 71 din prezenta lege se sancţionează cu amendă de 6000 de lei pentru fiecare caz. În cazul în care  agentul economic nu s-a conformat prevederilor art. 71 în termen de 30 de zile de la data aplicării amenzii, i se va aplica o amendă în mărime de 18000 de lei. Controlul şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către Serviciul Fiscal de Stat.
    [Art.10 pct.51) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.10 pct.51) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    6. Veniturile ilicite obţinute de agenţii economici prin exagerarea costului producţiei,
preţului de vînzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nerespectîndu-se astfel actele normative care reglementează formarea şi aplicarea preţurilor, precum şi amenzile aplicate în cuantum echivalent acestor venituri  se percep la bugetul de stat în baza deciziei adoptate de Curtea de Conturi, de
autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor, prin înaintarea ordinelor incaso, în termen de 30 de zile de la data înmînării deciziei de către organul ce a adoptat-o.
    [Art.10 pct.6) modificat prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58]
    [Art.10 pct.6) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 pct.6) modificat prin LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777]
    [Art.10 pct.6) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    [Art.10 pct.6) modificat prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 01.10.12]
    [Art.10 pct.6) în redacţia LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.10  pct.6) modificat prin LP63 din 23.04.10, MO75-77/18.05.10 art.213]
    [Art.10  pct.6) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.10  pct.6) modificat prin LP224-XV din 01.07.04, MO132-137/06.08.04 art.700; în vigoare 01.01.05]
    [Art.10  pct.6) introdus prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    [Art.10 în redacţia LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
   
7. Agenţii economici care au fost sancţionaţi în conformitate cu prevederile punctului 6 al prezentului articol de către
autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanțelor beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii dacă, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul înmînării deciziei de sancţionare, achită suma integrală a venitului ilicit obţinut şi 50% din suma amenzii.
    [Art.10 pct.7) modificat prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58]
    [Art.10 pct.7) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 pct.7) modificat prin LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777]
    [Art.10 pct.7) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
   
8.
Neindicarea sau indicarea incorectă de către agentul economic furnizor în factură/factură fiscală a preţului de livrare pentru o unitate, fixat de agentul economic producător al mărfurilor produse pe teritoriul ţării, şi a mărimii adaosului comercial cumulativ sau a preţului de achiziţie pentru o unitate la mărfurile importate şi a mărimii adaosului comercial cumulativ, în cazul livrării mărfurilor social importante, a căror listă este aprobată de Guvern, se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfuri social importante, dar nu mai puţin de 500 de lei pentru fiecare factură/factură fiscală. În cazul în care amenda stabilită este achitată în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare, agentul economic furnizor beneficiază de o reducere de 50% din suma amenzii stabilite. Amenda stabilită conform prezentului punct se percepe la bugetul de stat prin decizia adoptată de către Serviciul Fiscal de Stat și
autoritatea administrativă de inspectare financiară din subordinea Ministerului Finanţelor.
    [Art.10 pct.8) modificat prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58]
    [Art.10 pct.8) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.10 pct.8) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170; în vigoare 01.05.15]
    [Art.10 pct.8) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.10 pct.8) modificat prin LP241 din 02.11.12, MO242-244/23.11.12 art.777]
    [Art.10 pct.8) introdus prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    Articolul 11. Activitatea de antreprenoriat a cetăţenilor străini şi a apatrizilor
    Cetăţenii străini şi apatrizii care practică activităţi de antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în cazul în care legislaţia în vigoare nu stabileşte altfel.
    Articolul 12. Controlul asupra activităţii de antreprenoriat
    1. Întreprinderea, indiferent de forma juridică de organizare, asigură evidenţa contabilă şi statistică în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
    [Art.12 pct.1) în redacția LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    2. Întreprinderea, în conformitate cu legislaţia, pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice informaţia necesară pentru stabilirea impozitelor şi funcţionarea sistemului republican de acumulare şi prelucrare a informaţiei.
    [Art.12 pct.2) modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    3. Întreprinderea este în drept să nu prezinte date ce constituie secret comercial autorităţilor administraţiei publice, cu excepţia organelor de drept şi celor de control, cărora aceste date se prezintă în limitele împuternicirilor lor. Lista datelor ce constituie secret comercial o determină întreprinderea. Lista datelor care pot constitui secret comercial este stalilită de Legea cu privire la secretul comercial.
    [Art.12 pct.3) modificat prin LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303]
    [Art.12 pct.3) modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    [Art.12 pct.3) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    4. Organele de control, Serviciul Fiscal de Stat, organele de ocrotire a naturii, autoritatea de concurenţă şi alte autorităţi ale administraţiei publice cărora li se atribiue controlul asupra activităţii întreprinderii efectuează acest control în limitele competenţei lor şi în modul stabilit de legislaţie.
    Rezultatul controlului efectuat se comunică întreprinderii.
   
[Art.12 pct.4) modificat prin LP141 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.480]
    [Art.12 pct.4) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.12 pct.4) modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    41. Contestarea controlului de stat al activității de antreprenoriat, precum și a rezultatelor acestuia, inclusiv a prescripţiilor dispuse în urma controlului, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, cu excepția controalelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal. Contestarea actelor emise în cadrul controlului efectuat de Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal, precum şi a acțiunilor sau inacţiunilor funcționarilor Serviciului Fiscal de Stat și ai Serviciului Vamal în cadrul procedurilor de control se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal şi, respectiv, ale Codului vamal al Republicii Moldova.
    [Art.12 pct.41) introdus prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58]
    5. La solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, organele de expertiză judiciară efectuează expertiza economico-financiară la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.
    [Art.12 pct.5) modificat prin LP295 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.58]
    [Art.12 pct.5) introdus prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
Capitolul III
FORMELE ORGANIZATORICO-JURIDICE ALE
ACTIVITĂŢII DE ANTREPRENORIAT
    Articolul 13. Formele activităţii de antreprenoriat
    1. Activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:
    a) întreprindere individuală;
    b) societate în nume colectiv;
    c) societate în comandită;
    d) societate pe acţiuni;
    e) societate cu răspundere limitată;
    f) cooperativă de producţie;
    g) cooperativă de întreprinzător;
    [Art.13 pct.1), lit.g) introdusă prin LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950; lit.g)-h) devin h)-i)]
    h) întreprindere de arendă;
    i) întreprindere de stat şi întreprindere municipală.
    [Art.13 pct.1), lit.h) exclusă prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96; lit.i) devine it.h)]
    2. Activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de organizare juridică întreprindere individuală sau în baza patentei de întreprinzător.
    [Art.13 pct.2 modificat prin LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303
   3. Întreprinderile cu investiţii străine se infiinţează pe teritoriul Republicii Moldova sub formele organizatorico-juridice arătate la punctul 1 al prezentului articol. Deosebirile ce vizează înregistrarea şi activitatea întreprinderilor respective se stabilesc de legislaţia privind investiţiile străine.
    4. Oricare din  întreprinderile indicate la punctul 1din prezentul articol  (în dependenţă de numărul de lucrători şi de alte criterii), în conformitate cu legislaţia, poate fi considerată microîntreprindere sau întreprindere mică.
    [Art.13 pct.4) în redactia LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    5. Întreprinderile care practică activităţi bancare, de asigurare, de bursă sau alte genuri specializate se înfiinţează sub una din formele organizatorico-juridice arătate la lit. d), e) h) din  punctul 1 al prezentului articol. Particularităţile constituirii, înregistrării, funcţionării şi încetării activităţii unor astfel de întreprinderi sînt stabilite de legislaţia respectivă.
    [Art.13 pct.5) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    6. Pentru realizarea sarcinilor lor statutare organizaţiile obşteşti şi cele religioase, în conformitate cu legislaţia, au dreptul să fondeze sau să participe la fondarea şi coposedarea de societăţi în nume colectiv şi în comandită, societăţi cu răspundere limitată şi societăţi pe acţiuni.
    [Art.13 pct.6) în redactia LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    7. Orice cetăţean poate fi fondator numai al unei întreprinderi individuale. Persoanele juridice şi fizice pot fi asociaţi numai ai unei singure societăţi cu răspundere nelimitată sau în comandită.
    [Art.13 pct.7) introdus prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    8. În cazul în care pe numele unei persoane au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional, persoanei în cauză i se refuză înregistrarea unei noi întreprinderi pînă la înlăturarea circumstanţelor menţionate.
    [Art.13 pct.8) introdus prin LP336 din 24.07.03, MO215/17.10.03 art.815]
    Articolul 14.Întreprinderea individuală
   1. Întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Patrimoniul întreprinderii individuale se formează pe baza bunurilor cetăţeanului (familiei) şi altor surse care nu sînt interzise de legislaţie.
    În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria ţărănească (de fermier).
    [Art.14 pct.1), al.2) introdus prin LP757 din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 58]
    Întreprinderea individuală se echivalează cu întreprinzătorul individual.
    [Art.14 pct.1), al.3) introdus prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
    2. Întreprinderea individuală nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual. Patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile persoanele  ale antreprenorului.
    Antreprenorul-posesor al întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul său, exceptîndu-se acele bunuri care, conform legislaţiei în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
    Membrii familiei-posesori ai întreprinderii individuale poartă răspundere nelimitată solidară pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se acele bunuri care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
    [Art.14 pct.2) modificat prin LP82 -XVI din 29.03.07, MO60-63/04.05.07 art.279]
    3. Modul de constituire, înregistrare şi încetare a activităţii întreprinderilor individuale este reglementat de prezenta Lege şi  de legislaţia civilă.
    Particularităţile constituirii, înregistrării şi încetării activităţii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) sînt reglementate de Legea nr.1353-XIV din 3 noiembrie 2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier).
    [Art.14 pct.3), alineat introdus prin LP757 din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 58]
    [Art.14 pct.3), alineat abrogat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    4. Document de constituire a întreprinderii  individuale este hotărîrea cu privire la înfiinţarea întreprinderii, semnată de către fondator (fondatori), incluzînd:
    a) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data  naşterii, cetăţenia, domiciliul cetăţeanului-fondator (fondatorilor-membri  ai familiei);
    b) numele, prenumele (după caz, numele după tată), data naşterii, domociliul şefului (directorului) de întreprindere - în cazul în  care acesta nu este fondator;
    c) firma întreprinderii inclusiv abreviată;
    d) sediul întreprinderii;
    e) data înfiinţării întreprinderii;
    f) genul (genurile) de activitate a întreprinderii;
    g) condiţiile reorganizării şi lichidării întreprinderii.
    În hotărîrea cu privire la înfiinţarea întreprinderii pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    5. Firma întreprinderii individuale, inclusiv abreviată, trebuie să includă cuvintele "întreprindere individuală" sau "Î.I.", precum şi numele cel puţin a unui posesor.
    Articolul 15. Societatea în nume colectiv
    1. Societatea în nume colectiv reprezintă o întreprindere fondată de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi firmă, în baza contractului de constituire (de societate) încheiat între acestea.
    [Art.15 pct.1) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    2. Societatea în nume colectiv nu este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică. Pentru obligaţiile societăţii toţi asociaţii poartă răspundere solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se bunurile care,  în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi.
    Societatea în nume colectiv nu poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţilor care nu sînt legate de activitatea acesteia.
    3. Particularităţile înfiinţării, funcţionării şi încetării activităţii societăţii în nume colectiv sînt reglementate de legislaţia privind societăţile comerciale, de legislaţia civilă, precum şi de contractul de constituire (de societate).
    Articolul 16. Societatea în comandită
   1. Societatea în comandită reprezintă o întreprindere fondată de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi firmă, în baza contractului de  constituire (de societate) încheiat între acestea.
    Societatea în comandită are în componenţa sa cel puţin un comanditat şi un comanditar.
    [Art.16 pct.1) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    2. Societatea în comandită nu este persoană juridică şi se prezintă în  cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică. Pentru obligaţiile societăţii comandităţii poartă răspundere solidară nelimitată cu întreg patrimoniul lor, exceptîndu-se bunurile care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu fac obiectul urmăririi, iar comanditarii cu partea din averea lor (capitalul investit), transmisă societăţii în baza contractului de constituire (de societate).
    Societatea în  comandită nu  poartă răspundere pentru obligaţiile asociaţiilor, care nu sînt în legătură cu activitatea acesteia.
    3. Particularităţile înfiinţării, funcţionării şi încetării activităţii societăţii în comandită sînt reglementate de legislaţia privind societăţile comerciale, de legislaţia civilă, precum şi de contractul de constituire (de societate).
    Articolul 17. Societatea pe acţiuni, societatea cu răspundere
                          limitată
    1. Societatea pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată reprezintă întreprinderi fondate de două şi mai multe persoane juridice şi (sau) persoane fizice, care şi-au asociat bunurile în scopul desfăşurării în comun a unei activităţi de antreprenoriat, sub aceeaşi firmă, în baza contractului de constituire (de societate) şi a statutului.
    [Art.17 pct.1) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    Societatea pe acţiuni sau societatea cu răspundere limitată poate fi înfiinţată şi de o singură persoană juridică sau fizică.
    [Art.17 pct.1), alineat introdus prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    În societăţile cu răspundere limitată numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.
   
[Art.17 pct.1), alineat modificat prin LP130 din 12.06.08, MO115-116/01.07.08 art.445]
    [Art.17 pct.1), alineat introdus prin LP1291 din 22.07.97, MO67/16.10.97]
    Capitalul statutar (social) subscris al societăţilor este divizat în cote (părţi) subscrise ale asociaţilor. Drept documente ce confirmă drepturile asociaţilor asupra cotelor subscrise sînt: în cadrul societăţii pe acţiuni - acţiunea, în cadrul societăţii cu răspundere limitată - adeverinţa cotei de participaţie.
    2. Societatea pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată sînt persoane juridice şi poartă răspundere pentru obligaţiile asumate cu întreg patrimoniul lor.
    Acţionarii, precum şi  asociaţii societăţii cu răspundere limitată poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii numai în limitele valorii acţiunii (cotelor) care le aparţin.
    3. Particularităţile înfiinţării, funcţionării şi încetării activităţii societăţii pe acţiuni şi a societăţii cu răspundere limitată sînt reglementate de legislaţia privind societăţile pe acţiuni şi societăţile comerciale, de legislaţia civilă, precum şi de contractul de constituire (de societate) şi de statutul întreprinderii.
    Articolul 18. Cooperativa de producţie şi cooperativa de întreprinzător
    [Art.18 titlul în redactia LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950]
    1. Cooperativa de producţie este o întreprindere înfiinţată de către cinci sau mai multe persoane fizice în scopul desfăşurării în comun a activităţii de producţie şi a altei activităţi economice, bazate preponderent pe munca personală a membrilor ei şi pe cooperarea cotelor de participare la capitalul acesteia. Cooperativa de producţie este o întreprindere de drept privat cu scop lucrativ (inclusiv comercial).
    [Art.18 pct.1) în redactia LP1500 din 05.12.02, MO185/31.12.02 art.1400]
    [Art.18 pct.1) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    Cooperativa de întreprinzător este o întreprindere fondată de cel puţin cinci persoane juridice şi (sau) fizice care practică activităţi de întreprinzător, ce are scopul de a contribui la obţinerea de către membrii săi a profitului. Prin derogare de la această prevedere, membri ai cooperativei agricole de întreprinzător de prestări servicii pot fi persoanele care produc produse agricole în gospodăriile personale auxiliare.
    [Art.18 pct.1), al.2) introdus prin LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950]
    2. Cooperativele de producţie şi de întreprinzător sînt persoane juridice şi răspund pentru obligaţiile asumate cu patrimoniul lor. Membrii cooperativei de producţie sau ai cooperativei de întreprinzător îşi asumă riscul pentru obligaţiile cooperativei în limitele cotelor care le aparţin, iar dacă patrimoniul cooperativei este insuficient, poartă răspundere suplimentară cu averea lor personală în limita stabilită de lege sau de statutul cooperativei.
    [Art.18 pct.2) în redactia LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950]
    3. Particularităţile înfiinţării, înregistrării, funcţionării şi încetării activităţii cooperativelor, asociaţiilor lor şi întreprinderilor fondate de acestea se reglementează de legislaţia privind cooperativele de producţie şi cooperativele de întreprinzător, legislaţia civilă, precum şi de statutele organizaţiilor menţionate.
    [Art.18 pct.3) modificat prin LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950]
    [Art.18 pct.3) în redacţia LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    Articolul 19. Întreprinderile de arendă
   1. Întreprinderile de arendă sînt unităţi fondate de membrii colectivelor întreprinderilor de stat (municipale) sau ale subdiviziunilor lor structurale, reorganizate în scopul desfăşurării în comun a activităţii de antreprenor, sub aceeaşi firmă, pe baza statutelor şi contractului de arendare a bunurilor statului (municipiului).
    2. Întreprinderile de arendă sînt persoane juridice şi poartă răspundere pentru obligaţiile asumate cu patrimoniul său. Membrii întreprinderii poartă răspundere pentru obligaţiile acesteia în limita cotei (părţii) ce le revine din patrimoniul întreprinderii.
   3. Particularităţile creării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderilor de arendă sînt reglementate de legislaţia cu privire la arendă, de legislaţia civilă, de contractele de arendare, precum şi de statutele întreprinderilor respective.
    [Art.19 în redacţia LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    Articolul 20.
Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală
    Întreprinderea de stat se înfiinţează şi se dotează cu bunuri de Guvern sau de organul administraţiei de stat împuternicit pentru acest lucru.
    Întreprinderea municipală se înfiinţează şi se dotează cu bunuri de organul de autoadministrare locală.
    2. Întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală sînt persoane juridice şi poartă răspundere pentru obligaţiile asumate cu întreg patrimoniul lor.
    Autorităţile administraţiei publice şi autorităţile administraţiei publice locale nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderii de stat şi ale întreprinderii municipale. Aceste întreprinderi nu poartă răspundere pentru obligaţiile autorităţilor administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    3. Particularităţile înfiinţării, funcţionării şi încetării activităţii  întreprinderii de stat sînt reglementate de legislaţia privind întreprinderile de stat, de legislaţia civilă, precum şi de statutul întreprinderii.
     Particularităţile înfiinţării, funcţionării şi încetării activităţii întreprinderii municipale sînt determinate de autorităţile administraţiei publice locale, în baza prezentei Legi, legislaţiei civile şi a statutului întreprinderii.
    [Art.21 abrogat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19]
    [Art.21 modificat prin LP148-XV din 14.05.04, MO100-103/25.06.04 art.518]
    [Art.21
modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97; pct.5 devine pct.6]
    Articolul 22. Uniunile de întreprinderi.
   1. Pentru a-şi coordona activitatea, în scopul creării unor condiţii favorabile pentru realizarea şi apărarea intereselor de producţie, tehnico-ştiinţifice, sociale şi altor interese comune, întreprinderile au dreptul să înfiinţeze societăţi sub formă de asociaţii, uniuni, concerne, care vor fi organizaţii necomerciale.
   Dacă, la decizia asociaţilor, societatea în cauză va practica activitate de antreprenoriat, o asemenea societate va fi reorganizată în societate economică sau va fi în drept să înfiinţeze o societate economică, sau va participa la activitatea unei asemenea societăţi economice.
    [Art.22 pct.1) în redacţia LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    2. Crearea şi activitatea uniunilor se admite în cazul:
    a) intrării benevole a întreprinderilor în uniune şi ieşirii din uniune în condiţiile prevăzute de contractul sau statutul ununii;
    b) respectării legislaţiei antimonopol şi a altor acte normative;
    c) organizării pe bază de contract a raporturilor dintre întreprinderi ce fac parte din uniune.
    3. Societatea este persoană juridică şi acţionează în baza contractului şi statutului. Societatea trebuie să aibă firmă (denumire) proprie, patrimoniu separat şi patrimoniu distinct, bilanţ  propriu centralizator, cont  de decontări şi alte conturi în instituţiile financiare.
    Firma societăţii va include unul din cuvintele: "asociaţie", "uniune" sau "concern".
    Statutul societăţii va cuprinde: firma, sediul (adresa juridică), scopul activităţii, condiţiile formării şi competenţa organelor de conducere, modul de luare a deciziilor, precum şi modul de distribuire a bunurilor rămase după lichidarea societăţii.
    Societatea ţine registrul asociaţilor săi în modul stabilit de legislaţie şi de regulamentul propriu.
    [Art.22 pct.3) modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    [Art.22 pct.3) modificat prin LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950]
   
[Art.22 pct.3) în redacţia LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    4. Întreprinderile ce intră în componenţa societăţii îşi păstrează independenţa şi drepturile de persoană juridică sau fizică.
    Asociaţii societăţii, în activitatea lor de antreprenoriat, pot folosi firma societăţii, indicînd apartenenţa lor la aceasta.
    [Art.22 pct.4) în redacţia LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
    5. Uniunea nu poartă răspundere pentru obligaţiile întreprinderilor care fac parte din componenţa acesteia, iar întreprinderile nu poartă răspundere pentru obligaţiile uniunii, dacă documentele de construire nu prevăd altfel.
    6. Înregistratea şi reînregistrarea uniunilor, condiţiilor de activitate, precum şi reorganizarea sau lichidarea  acestora se efectuează  în conformitate cu prezenta Lege, legislaţia antimonopol  şi acte normative.
    [Art.22 în redactia LP1148-XII din 04.08.92]
Capitolul IV
ÎNFIINŢAREA ÎNTREPRINDERII
    Articolul 23. Condiţiile generale de constituire
    1. Întreprinderea poate fi constituită:
    de către titularul (titularii) patrimoniului, din proprie iniţiativă ori de către persoanele juridice sau persoanele fizice împuternicite de acesta (aceştia);
    în urma divizării forţate a întreprinderii în  funcţiune, în conformitate cu legislaţia antimonopol.
    [Art.23 pct.1) modificat prin LP1500 din 05.12.02, MO185/31.12.02 art.1400]
    2. Modul de constituire a întreprinderii se stabileşte:
    pentru întreprinderile individuale - prin prezenta Lege;
    pentru întreprinderile cu o altă formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat - prin prezenta Lege şi prin alte acte legislative.
    3. Documentele de constituire a întreprinderii sînt:
    decizia privind  înfiinţarea întreprinderii - pentru întreprinderile individuale;
    contractul de constituire (de societate) - pentru societăţile  în nume colectiv şi societăţile în comandită;
    contractul de constituire (de societate) şi statutul - pentru societăţile pe acţiuni, societăţile cu răspundere limitată şi cooperativele de întreprinzător. În cazul înfiinţării unei societăţi pe acţiuni sau unei societăţi cu răspundere limitată de către o singură persoană,  în loc de contract de constituire (de societate) fondatorul întocmeşte declaraţie de constituire a societăţii. Declaraţia trebuie să cuprindă aceleaşi date ca şi contractul şi se întocmeşte în conformitate cu cerinţele înaintate faţă de perfectarea contractului de constituire (de societate);
   
statutul - pentru cooperativele de producţie;
    contractul de arendare a bunurilor statului (municipiului) şi statului - pentru întreprinderile de arendă.
    statutul şi decizia fondatorului - pentru întreprinderile de stat;
    statutul şi decizia autorităţilor administraţiei publice locale - pentru întreprinderile municipale
    Documentele de constituire trebuie să conţină următoarele informaţii: firma, sediul, data constituirii, genurile de activitate, răspunderea antreprenorului pentru obligaţiile întreprinderii, condiţiile de reorganizare şi lichidare a întreprinderii, firmele (numele de familie) şi sediul (domiciliul) fondatorilor, iar în cazurile prevăzute de legislaţie, şi ale asociaţilor, precum şi alte condiţii de fondare şi activitate a întreprinderii prevăzute de legislaţia  în vigoare.
    În documentele de constituire pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei.
    Documentele de constituire a întreprinderii se aprobă de către fondatorul (fondatorii) acesteia.
   
[Art.23 pct.3) modificat prin LP1500 din 05.12.02, MO185/31.12.02 art.1400]
    
[Art.23 pct.3) modificat prin LP690 din 29.11.01, MO161/31.12.01 art.1303]
    [Art.23 pct.3) modificat prin LP1246 din 18.07.02, MO117/15.08.02 art.950]
   
[Art.23 pct.3) modificat prin LP1167 din 30.04.97, MO63/25.09.97]
   
[Art.23 pct.3) modificat prin LP672 din 28.11.95, MO7/01.02.96]
    Articolul 24. Firma şi utilizarea ei
    1. Antreprenorul şi întreprinderea constituită de acesta îşi desfăşoară activitatea sub o anumită firmă (denumire).
    Filialele şi reprezentanţele întreprinderii îşi desfăşoară activitatea sub firma întreprinderii.
    2. Firma trebuie să conţină:
    a) denumirea concretă a întreprinderii sau alte date care permit deosebirea acesteia de alte întreprinderi, iar pentru întreprinderea individuală, societatea în nume colectiv şi societatea în comandită, numele de familie (firma) a cel puţin unui posesor al întreprinderii individuale sau al comanditului;
    b) indicarea completă sau prescurtată (abreviată) a formei organizatorico-juridice a întreprinderii;
    c) indicarea genului principal de activitate pentru întreprinderea-persoană juridică.
    În firma întreprinderii pot fi incluse şi alte date care nu contravin legislaţiei în vigoare.
    [Art.24 pct.2) modificat prin LP183 din 28.10.98, MO105/26.11.98]
    3. Întreprinderea poate să  utilizeze şi o firmă prescurtată (abreviată) care trebuie să conţină informaţii prevăzute la literele "a" şi "b" din punctul 2 al prezentului articol.
    4. Întreprinderea are obligaţia să utilizeze firma, inclusiv cea prescurtată (abreviată), numai în acea formulă în care a fost înmatriculată în Registrul de stat al întreprinderilor.