HGM653/2009
ID intern unic:  332596
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 653
din  06.11.2009
cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită
ale aparatului central al Ministerului Educaţiei
Publicat : 10.11.2009 în Monitorul Oficial Nr. 162     art Nr : 721
    MODIFICAT
   
HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18
    HG86 din 24.01.18, MO27-32/26.01.18 art.96
    HG978 din 15.11.2017, MO399-410/17.11.2017 art.1088
    HG752 din 26.09.17, MO352-355/29.09.17 art.858
    HG742 din 19.09.17, MO340-351/22.09.17 art.847
    HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793
    HG382 din 31.05.17, MO171-180/02.06.17 art.455
    HG786 din 23.06.16, MO184-192/01.07.16 art.850
    HG824 din 20.11.15, MO317-323/27.11.15 art.926
    HG444 din 20.07.15, MO190-196/24.07.15 art.501
    HG150 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.174
    HG149 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.173
    HG72 din 10.03.15, MO59-66/13.03.15 art.94
    HG919 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1039
    HG898 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.965; în vigoare 01.12.14
    HG847 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.911
   
HG745 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.799
    HG721 din 03.09.14, MO261-267/05.09.14 art.769
   
HG665 din 18.08.14, MO249-255/22.08.14 art.709
   
HG313 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.341
   
HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG1082 din 30.12.13, MO315-319/31.12.13 art.1188
    HG1054 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1160; în vigoare 01.01.14
   
HG1047 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1153; în vigoare 01.01.14
   
HG732 din 16.09.13, MO206-211/20.09.13 art.823
   
HG562 din 24.07.13, MO161-166/26.07.13 art.656
   
HG260 din 12.04.13, MO83-90/19.04.13 art.315
   
HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284
    HG185 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.235
    HG980 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1054
   
HG585 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.641
    HG580 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.636
    HG835 din 11.11.11, MO197-202/18.11.11 art.916
    HG1146 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1261
    HG749 din 18.08.10, MO150-152/20.08.10 art.827


   
Guvernul HOTĂRĂRŞTE:
    1. Se aprobă: 
    lista autorităţilor administrative subordonate Ministerului Educaţiei, conform anexei nr.21;
    lista instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei, conform anexei nr. 3;
    lista întreprinderilor monitorizate de Ministerul Educaţiei, conform anexei nr. 4.
    [Pct.1 modificat prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Pct.1 modificat prin HG898 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.965; în vigoare 01.12.14]
    [Pct.2 abrogat prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Pct.2 în redacţia HG585 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.641]
    [Pct.2 în redacţia HG835 din 11.11.11, MO197-202/18.11.11 art.916]
    3. Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 976 din 12 august 2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei şi Tineretului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 154-156, art. 963), cu completările ulterioare;
    punctele 2 şi 3 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 939 din 5 septembrie 2005 „Cu privire la reorganizarea prin absorbţie a unor instituţii de învăţămînt secundar profesional din mun.Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 119-122, art. 1009).

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                      Ion NEGREI
    Ministrul educaţiei                                                     Leonid BUJOR
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 653. Chişinău, 6 noiembrie 2009.

    [Anexa nr.1 abrogată prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.13, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prinHG585 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.641]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG585 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.641]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG980 din 22.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1054]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG691 din 30.08.17, MO322-328/01.09.17 art.793]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG585 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.641]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG835 din 11.11.11, MO197-202/18.11.11 art.916]

Anexa nr.21
la Hotărîrea Guvernului nr.653
din 6 noiembrie 2009
LISTA
autorităţilor administrative subordonate Ministerului Educaţiei
    1. Inspectoratul Şcolar Naţional
    2. Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare
    [Anexa nr.21 modificată prin HG72 din 10.03.15, MO59-66/13.03.15 art.94]
    [Anexa nr.21 introdusă prin HG898 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.965; în vigoare 01.12.14]
Anexa nr.3
la Hotarîrea Guvernului nr.653
din 6 noiembrie 2009
L I S T A
instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei
    Academia de Studii Economice a Moldovei
    Universitatea de Stat din Moldova
    Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău
    Universitatea Tehnică a Moldovei
    Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi
    Universitatea de Stat din Tiraspol
    Universitatea de Stat din Comrat
    Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Cahul
    Universitatea de Stat din Taraclia
    Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
    Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
    Institutul de Ştiinte ale Educaţiei
    Centrul de excelenţă în construcţii
    Centrul de excelenţă în industria uşoară
    Centrul de excelenţă în informatică şi tehnologii informaţionale
    Centrul de excelenţă în servicii şi prelucrarea alimentelor
    Centrul de excelenţă în transporturi
    Centrul de excelenţă în economie şi finanţe
    Centrul de excelenţă în energetică şi electronică
    Colegiul de Ecologie din Chişinău
    Colegiul de Industrie Usoară din Bălţi
    Colegiul Politehnic din Bălţi
    Colegiul Tehnologic din Chişinău    
    Colegiul de Construcţii din Hînceşti
    Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
    Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău
    Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani
    Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
    Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
    Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
    Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul
    Centrul Republican pentru Copii şi Tineret
    Centrul Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie
    Centrul Naţional de Educaţie prin Artă
    Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică
    Şcoala Profesională nr.2, mun.Chişinău
    Şcoala Profesională nr.3, mun.Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 4, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 5, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 6, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 7, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 9, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 10, mun. Chişinău
    Şcoala Profesională nr. 1, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională nr. 3, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională nr. 4, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională nr. 5, mun. Bălţi
    Şcoala Profesională, s. Corbu, r-nul Donduşeni
    Şcoala Profesională, or. Cupcini, r-nul Edineţ
    Şcoala Profesională, or. Drochia
    Şcoala Profesională, or. Rîşcani
    Şcoala Profesională, or. Soroca
    Şcoala Profesională, or. Floreşti
    Şcoala Profesională, com. Cuhureştii de Sus, r-nul Floreşti
    Şcoala Profesională, com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei
    Şcoala Profesională, or. Teleneşti
    Şcoala Profesională, or. Rezina
    Şcoala Profesională, or. Orhei
    Şcoala Profesională, or. Ungheni
    Şcoala Profesională, or. Nisporeni
    Şcoala Profesională, or. Călăraşi
    Şcoala Profesională, or. Criuleni
    Școala Profesională, or. Briceni
    Școala Profesională, or. Glodeni
    Școala Profesională, com. Bubuieci, mun. Chișinău
    Școala Profesională nr.11, mun. Chișinău
    Şcoala Profesională, or. Hînceşti
    Şcoala Profesională, or. Leova
    Şcoala Profesională, or. Cimişlia
    Şcoala Profesională, or. Căuşeni
    Şcoala Profesională, or. Ştefan Vodă
    Şcoala Profesională, nr. 1, or. Cahul
    Şcoala Profesională, nr. 2, or. Cahul
    Şcoala Profesională s. Ciumai, r-nul Taraclia
    Şcoala Profesională, mun. Comrat, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şcoala Profesională, or. Ceadîr-Lunga, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Şcoala Profesională, or. Vulcăneşti, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din mun. Bălţi
    Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare şi Sfînt”, or. Grigoriopol
    Liceul Teoretic “Mihai Eminescu”, or. Dubăsari
    Liceul Teoretic “Evrica”, or. Rîbniţa
    Liceul Teoretic “Alexandru cel Bun”, mun. Bender
    Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, or. Tiraspol
    Liceul-internat republican cu profil sportiv
    Gimnaziul Roghi, r-nul Dubăsari
    Gimnaziul Corjova, r-nul Dubăsari
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, mun. Bender
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Cupcini, r-nul Edineţ
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără ingrijirea părinţilor, s. Căzăneşti, r-nul Telenesti
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, s. Cărpineni, r-nul Hînceşti
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Străşeni
    Şcoala de tip-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea părinţilor, or. Ceadîr-Lunga
    Şcoala-internat specială pentru copii surzi şi hipoacuzici, or. Cahul
    Şcoala-internat specială pentru copii hipoacuzici, s. Hîrbovăt, r-nul Călăraşi
    Şcoala-internat specială pentru copii orbi şi slab văzători, mun. Bălţi
    Şcoala-internat specială pentru copii cu restanţe poliomielită şi paralizie cerebrală, or. Hînceşti
    Şcoala-internat auxiliară, s. Sărata Noua, r-nul Leova
    Şcoala-internat auxiliară, s. Congaz, unitatea teritorială autonomă Găgăuzia (Gagauz-Yeri)
    Școala republicană specializată de hipism și pentatlon modern, Chișinău
    [Anexa nr.3 modificată prin HG86 din 24.01.18, MO27-32/26.01.18 art.96]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG978 din 15.11.17,MO399-410/17.11.17 art.1088]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG752 din 26.09.17, MO352-355/29.09.17 art.858]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG742 din 19.09.17, MO340-351/22.09.17 art.847]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG382 din 31.05.17, MO171-180/02.06.17 art.455]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG786 din 23.06.16, MO184-192/01.07.16 art.850]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG824 din 20.11.15, MO317-323/27.11.15 art.926]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG444 din 20.07.15, MO190-196/24.07.15 art.501]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG150 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.174]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG149 din 06.04.15, MO89-92/10.04.15 art.173]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG72 din 10.03.15, MO59-66/13.03.15 art.94]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG919 din 17.11.14, MO352-357/28.11.14 art.1039]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG847 din 08.10.14, MO319-324/24.10.14 art.911]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG745 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.799]
   
[Anexa nr.3 modificată prin HG721 din 03.09.14, MO261-267/05.09.14 art.769]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG665 din 18.08.14, MO249-255/22.08.14 art.709]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG313 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.341]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1082 din 30.12.13, MO315-319/31.12.13 art.1188]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1054 din 26.12.13, MO311/27.12.13 art.1160; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1047 din 23.12.13, MO304-310/27.12.13 art.1153; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG732 din 16.09.13, MO206-211/20.09.13 art.823]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG562 din 24.07.13, MO161-166/26.07.13 art.656]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG260 din 12.04.2013, MO83-90/19.04.13 art.315]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG185 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.235]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG580 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.636]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG835 din 11.11.11, MO197-202/18.11.11 art.916]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1146 din 20.12.10, MO252-253/21.12.10 art.1261]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG749 din 18.08.10, MO150-152/20.08.10 art.827]


Anexa nr.4
la Hotarîrea Guvernului nr.653
din 6 noiembrie 2009
LISTA
întreprinderilor monitorizate de Ministerul Educaţiei

    Institutul de Instruire Continuă
    Fondul Special pentru Manuale
    Întreprinderea de Stat Firma Comercială de Intermediere “Mold-Didactica”
    Revista „Noi”
    Revista „Florile dalbe”
    Revista „Alunelul”
    [Anexa nr.4 modificată prin HG806 din 01.08.18, MO295-308/10.08.18 art.844; în vigoare 10.08.18]