OMFA98/2005
ID intern unic:  315238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 98
din  28.11.2005
cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind
executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional
prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor
Publicat : 24.01.2006 în Monitorul Oficial Nr. 13-15     art Nr : 39     Data intrarii in vigoare : 28.11.2005
    Abrogat prin OMF215 din 28.12.15, MO377-391/31.12.15 art.2731; în vigoare 01.01.16


    MODIFICAT
    OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15
   
OMF96 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1185; în vigoare 10.07.15
   
OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15
   
OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15
   
OMF33 din 13.03.15, MO74-77/27.03.14 art.539; în vigoare 27.03.15
    OMF24 din 27.02.15, MO52-57/06.03.15 art.415; în vigoare 06.03.15
    OMF19 din 09.02.15, MO39-45/20.02.15 art.281; în vigoare 20.02.15
    OMF09 din 20.01.15, MO22-28/30.01.15 art.119; în vigoare 30.01.15
    OMF136 din 16.09.14, MO282-289/26.09.14 art.1355; în vigoare 26.09.14
   
OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14
    OMF118 din 04.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1163; în vigoare 15.08.14
    OMF90 din 04.07.14, MO185-199/18.07.14 art.957; în vigoare 18.07.14
   
OMF68 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.735; în vigoare 01.01.14
   
OMF54 din 23.04.14, MO110-114/09.05.14 art.559; în vigoare 01.01.14
   
OMF42 din 21.03.14, MO78-79/01.04.14 art.406; în vigoare 01.01.14
   
OMF37 din 17.03.14, MO78-79/01.04.14 art.402; în vigoare 01.04.14
   
OMF197 din 31.12.13, MO9-13/17.01.14 art.49; în vigoare 17.01.14
   
OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14
   
OMF171 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.28; în vigoare 18.01.13
    OMF169 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.26; în vigoare 26.12.12
   
OMF155 din 05.12.12, MO254-262/14.12.12 art.1552; în vigoare 14.12.12
    OMF118 din 23.10.12, MO228/31.10.12 art.1278; în vigoare 31.10.12
   
OMF37 din 21.03.12, MO63/31.03.12 art.338; în vigoare 31.03.12
    OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12
    OMF104 din 10.08.11, MO135-138/19.08.11 art.1142; în vigoare 19.08.11
    OMF86 din 15.07.11, MO118-121/22.07.11 art.916; în vigoare 22.07.11
    OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10
   
OMF13 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.115; în vigoare 09.02.09
    OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103
    OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294
    OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236

    NOTĂ:
   
Pe tot parcursul textului Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1. Sintagma „pe suport magnetic” se substituie cu sintagma „pe suport electronic”.
    1.2. Sintagma „instituţie publică” se substituie cu sintagma „instituţie bugetară” prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15
    Pe tot parcursul textului ordinului şi anexei la ordinul „Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor” se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1. Sintagma „executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” se substituie cu sintagma „executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”.
    1.2. Sintagma „Trezoreria Centrală” se substituie cu sintagma „Trezoreria de Stat”.
    1.3. Sintagma „unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    1.4. Sintagma „unităţile Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    1.5. Sintagma „Clasificaţia bugetară aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.969-XIII din 24 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu sintagma „Clasificaţia bugetară aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008”.
    1.6. Sintagma „raport operativ” se substituie cu sintagma „raport” prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14
    În tot textul Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor (în continuare Normele metodologice) se exclude sintagma “, deschise la Banca Naţională a Moldovei” cu declinarea respectivă prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103

    Pe tot parcursul textului Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor (în continuare - Normele metodologice), inclusiv şi în anexe, se modifică şi se completează la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1 Cuvintele  "Dispoziţia de plată trezorerială (tip.doc.8),(anexa nr. I-1), Dispoziţie de plată acceptată (tip. doc. 40),(anexa nr. I-9)" se substituie prin "Ordin de plată (tip.doc.1), (anexa nr. I-1)";
    1.2 Cuvintele "Dispoziţie de plată în valută străină (tip. doc. 70), (anexa nr. I-4)" se substituie prin "Ordin de plată (anexa nr. I - 4)";
    1.3 Cuvintele "Ordin de încasare (tip.doc.51) (anexa nr. I - 8), Aviz de plată în numerar (tip.doc.46), (anexa nr. I -7), Foaia de vărsămînt (tip.doc.45), (anexa nr. I - 6)", se substituie prin "Ordin de încasare a numerarului" (anexa nr. I-6) ;
    1.4 Cuvintele "Dispoziţia incaso trezorerială, (tip.doc.9),(anexa nr. I-2)" se substituie prin "Ordin incaso (anexa nr. I - 2)" ;
    1.5 Cuvintele "Borderoul dispoziţiilor de plată trezoreriale prezentate spre restituire (anexa nr. II - 9)" se substituie prin "Borderoul ordinelor de plată prezentate spre restituire (anexa nr. II - 9) " ;
    1.6 Cuvintele "Descifrare la dispozţia de plată trezorerială, anexa nr.III - 10" se substituie prin "Descifrare la ordinul de plată (anexa nr.III - 10)" ;
    1.7 Cuvintele "Fişierul evidenţei executării titlurilor executorii şi dispoziţiilor de incaso trezoreriale (anexa nr.III - 12)" se substituie prin "Fişierul evidenţei executării titlurilor executorii şi a ordinelor incaso (anexa nr.III - 12)";
    1.8 Cuvintele "Regulamentului privind utilizarea documentelor de plată la efectuarea plăţilor fără numerar pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 150 din 26 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare" se substituie prin "Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 373 din 15 decembrie 2005";
    1.9 Se exclud cuvintele:
    - "Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea mijloacelor băneşti din conturile bancare/trezoreriale şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.113 din 21 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare".
    - "Regulamentului privind modul de utilizare a dispoziţiei de plată în valută străină, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.248 din 08 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare" prin OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236

    Întru realizarea prevederilor stabilite în Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.39 din 10 martie 1993, cu privire la Trezoreria de Stat; Legea nr. 847-XII din 24 mai 1996, privind sistemul bugetar şi procesul bugetar; Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul reglementării operaţiunilor aferente executării de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor,
   
[Alineat modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
O R D O N:
    1. Se aprobă Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor.
    2. Prin derogare de la prezentele norme metodologice, componenţa şi termenele de prezentare a rapoartelor şi informaţiilor operative privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional poate fi modificată şi completată în dependenţă de necesităţile utilizatorilor interni şi externi, conform ordinelor sau indicaţiilor aprobate de ministrul finanţelor.
    3. Prezentul ordin se pune în aplicare din momentul aprobării.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                          Mihail POP

    Chişinău, 28 noiembrie 2005.
    Nr. 98.

Anexă
la ordinul ministrului finanţelor
nr. 98 din 28 noiembrie 2005
Norme metodologice
privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional
prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor
    [Denumirea normelor modificată prin OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
Capitolul I. Sistemul de organizare şi funcţionare
a Trezoreriei de Stat
1.1. Dispoziţii generale
    1.1.1. Executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional se efectuează prin intermediul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor şi unităţile sale teritoriale, în baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, Decretului Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la Trezoreria de Stat nr. 39 din 10 martie 1993, Legii bugetului de stat pe anul respectiv, Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 - XIII din 24 mai 1996, Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova, regulamentelor şi instrucţiunilor Băncii Naţionale a Moldovei, Regulamentului Ministerului Finanţelor, Regulamentului Trezoreriei de Stat, hotărîrilor Colegiului Ministerului Finanţelor, ordinelor şi indicaţiilor ministrului finanţelor şi prezentelor Norme metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat (în continuare Norme metodologice), altor acte legislative şi normative în vigoare.
    1.1.2. În sensul prezentelor Norme metodologice se utilizează următoarele noţiuni:
    Trezoreria de Stat - unitate structurală pe lîngă aparatul central al Ministerului Finanţelor (cu statut de direcţie generală), constituită din Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor (trezoreriile teritoriale), fără statut de persoană juridică, care dispun de ştampile cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea acestora în limba de stat.
   Trezoreria de Stat - unitate structurală a Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor.
    Trezorerie teritorială - unitate teritorială a Trezoreriei de Stat.
    Cont trezorerial - cont deschis la Trezoreria de Stat pentru evidenţa analitică a executării de casă a bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.
    Alocaţie - mijloace aprobate în bugetele de toate nivelurile pentru efectuarea de cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    Plan de finanţare (repartizări pe luni) - repartizare lunară a alocaţiilor aprobate, care permite deschiderea conturilor trezoreriale şi efectuarea cheltuielilor de către executorul de buget.
    Executor de buget - conducător al instituţiei, împuternicit cu dreptul de a efectua cheltuieli în conformitate cu alocaţiile aprobate.
    Contribuabil - subiect al impunerii - persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate.
    Beneficiarul conturilor trezoreriale de venituri - persoană juridică care asigură evidenţa, controlul şi corectitudinea virării plăţilor la buget.
    Registrul unic al conturilor trezoreriale de încasări - lista tuturor conturilor trezoreriale de venituri, elaborate în baza clasificaţiei bugetare şi Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova.
   
Proiect finanţat din surse externe – ansamblu de activităţi, finanţate din granturi şi/sau împrumuturi, acordate Guvernului şi/sau autorităţilor publice centrale şi locale, din partea organizaţiilor internaţionale şi a altor donatori externi, pentru atingerea unui obiectiv general şi/sau a mai multe obiective specifice.
   
Administrator de buget – autoritate publică, împuternicită cu dreptul de gestionare a unuia din bugetele componente ale bugetului public naţional.
    Mijloace extrabugetare - mijloacele financiare ale instituţiilor/autorităţilor, care nu sînt incluse în bugetele componente ale bugetului public național.
    [Pct.1.1.2 modificat prin prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15]
    [Pct.1.1.2 modificat prin prin OMF197 din 31.12.13, MO9-13/17.01.14 art.49; în vigoare 17.01.14]
    [Pct.1.1.2 modificat prin prin OMF169 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.26; în vigoare 26.12.12]
    1.1.3. Trezoreria de Stat exercită executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional şi asigură reflectarea distinctă, transparentă, exactă şi în termen a operaţiunilor trezoreriale.
    1.1.4. Executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional include bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile fondurilor obligatorii de asistenţă medicală.
    1.1.5. Trezoreria de Stat are următoarele atribuţii de bază:
    - exercită executarea de casă a bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    - organizează şi asigură evidenţa contabilă a executării de casă a bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală prin intermediul sistemului trezorerial al Ministerului Finanţelor;
    - asigură evidenţa impozitelor, taxelor şi altor plăţi, încasate la bugetele de toate nivelele, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    - efectuează în baza normativelor stabilite delimitarea veniturilor generale de stat cu înscrierea lor în conturile trezoreriale ale bugetelor respective;
    - asigură evidenţa decontărilor între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;
    - efectuează restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili la: bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi conturile de decontări ale contribuabililor;
    - evaluează necesarul şi asigură disponibilul de mijloace băneşti la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale pentru efectuarea cheltuielilor bugetului de stat;
    - elaborează prognoze operative periodice (săptămînale, lunare, trimestriale, semestriale) privind gestionarea fluxului de numerar al bugetului de stat;
    - asigură controlul efectuării cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat şi mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în limita alocaţiilor aprobate şi a soldului disponibil de mijloace băneşti în conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, trezoreriilor teritoriale;
    - deschide şi închide conturi bancare în lei moldoveneşti şi în valută străină la Banca Naţională a Moldovei şi la alte instituţii financiare;
    - deschide şi închide conturi trezoreriale;
    - suspendă la indicaţia conducerii Ministerului Finanţelor operaţiunile trezoreriale, în cazul neprezentării de către executorii de buget a rapoartelor în termenele stabilite, altor documente şi informaţii solicitate;
    - blochează cheltuieli în cuantum suficient pentru menţinerea nivelului deficitului aprobat prin legea bugetară anuală, dacă în procesul executării bugetului de stat sporeşte nivelul deficitului;
    - gestionează mijloacele bugetului de stat şi mijloacele extrabugetare din conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, trezoreriilor teritoriale;
    - elaborează metodologia de evidenţă contabilă şi de întocmire a rapoartelor privind executarea bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a devizelor de cheltuieli în instituţiile bugetare;
    - elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului finanţelor formulare tipizate de evidenţă şi rapoarte contabile în sistemul bugetar, precum şi instrucţiuni privind modul de întocmire şi aplicare a acestora;
    - efectuează analiza privind executarea de casă a bugetelor de toate nivelurile, elaborează informaţii operative periodice (zilnice, săptămînale) ce ţin de executarea bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului public naţional, restanţele la plata salariilor, datoriile creditoare şi le prezintă conducerii Ministerului Finanţelor, organelor administraţiei publice centrale şi locale în vederea luării deciziilor corespunzătoare, precum şi asigurării transparenţei procesului bugetar;
    - prezintă autorităţilor centrale şi plasează pe pagina web a Ministerului Finanţelor informaţia operativă privind executarea bugetului public naţional, bugetului de stat (inclusiv pe toate componentele), bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (inclusiv pe toate componentele), informaţia operativă privind executarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturilor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, informaţia privind datoriile creditoare ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, informaţia privind datoria de stat internă şi externă administrată de Guvern;
    - asigură întocmirea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale privind executarea de casă a bugetului de stat;
    - efectuează consolidarea rapoartelor privind executarea bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ - teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    - perfectează rapoarte şi informaţii solicitate pentru şedinţele Colegiului Ministerului Finanţelor şi şedinţele Guvernului Republicii Moldova pe probleme ce ţin de competenţa Trezoreriei de Stat;
    - efectuează controlul, în măsura competenţelor stabilite prin actele normative în vigoare, privind respectarea legislaţiei Republicii Moldova în procesul executării de casă a bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    - asigură controlul corectitudinii întocmirii documentelor de plată şi a documentelor justificative prezentate la Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale;
    - asigură prelucrarea zilnică a extraselor bancare din conturile bugetelor de toate nivelurile şi formarea extraselor trezoreriale;
    - ţine evidenţa titlurilor executorii şi ordinelor incaso ale organelor abilitate cu dreptul de dezafectare incontestabilă a mijloacelor înaintate la contul bugetului de stat;
    - monitorizează datoriile debitoare şi creditoare ale instituţiilor bugetare;
    - înregistrează şi monitorizează obligaţiunile contractuale ale instituţiilor bugetare;
    - elaborează proiecte de regulamente, indicaţii metodice, instrucţiuni, scrisori instructive, circulare privind evidenţa contabilă în sistemul bugetar;
    - elaborează şi avizează proiecte de acte legislative şi normative în partea ce ţine de competenţa Trezoreriei de Stat;
    - acordă asistenţă metodologică organelor administraţiei publice centrale şi locale, organelor financiare şi instituţiilor bugetare în organizarea evidenţei contabile;
    - colaborează cu Întreprinderea de Stat "Fintehinform" privind întocmirea şi perfecţionarea programelor informaţionale în scopul asigurării evidenţei veniturilor şi cheltuielilor bugetelor de toate nivelurile, precum şi asigurării evidenţei contabile în Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale;
    - asigură respectarea drepturilor şi intereselor financiare ale statului în domeniile ce ţin de competenţa sa;
    - îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.
    [Pct.1.1.5 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    1.2. Documente de plată
    Pentu efectuarea operaţiunilor prin intermediul Trezoreriei de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se utilizează următoarele documente de plată:
    Ordin de plată (tip. doc. nr.1), (anexa nr. I-1) - document de plată în baza căruia se efectuează transferul de credit ordinar şi/sau bugetar în lei.
    Transferul de credit - reprezintă o serie de operaţiuni care începe prin emiterea de către emitent a ordinului de plată şi executarea de către banca plătitoare a acestuia în scopul punerii la dispoziţia beneficiarului a unei sume de mijloace băneşti şi se finalizează prin înregistrarea de către banca beneficiară a sumei respective în contul beneficiarului.
    Transferul de credit poate fi efectuat atît în lei moldoveneşti cît şi în valută străină, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    În funcţie de specificul utilizării, transferul de credit se clasifică în transfer ordinar şi transfer bugetar.
    Transferul ordinar este utilizat în scopul efectuării tuturor plăţilor, care nu se referă la bugetul public naţional şi poate fi iniţiat atît de către clientul băncii (titular de cont bancar), cît şi nemijlocit de bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice.
    Transferul bugetar este utilizat în scopul efectuării plăţilor care se referă numai la bugetul public naţional şi poate fi iniţiat atît de către clientul băncii (titular de cont bancar), cît şi nemijlocit de bancă în nume şi pe cont propriu, precum şi la transferarea sumelor încasate în numerar de la persoanele fizice.
    Ordin de plată (în valută), (anexa nr. I - 4) - document de plată în baza căruia se efectuează transferul de credit ordinar şi/sau bugetar  în valută străină.
    Ordin incaso (tip.doc.2), (anexa nr. I - 2) - document emis de către persoana abilitată prin lege cu acest drept pentru perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale contribuabilului/debitorului de către bancă, cu excepţia perceperii în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale  Trezoreriei de Stat.
    Notă de transfer trezorerială (tip. doc. 10.TT) - se utilizează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale interne în cadrul unui cont bancar (anexa nr. I - 3).
    Delegaţie de retragere a numerarului (tip. doc. 44) - se utilizează pentru ridicarea numerarului de către instituţiile bugetare, în scopul efectuării cheltuielilor din bugetele de toate nivelurile şi pentru restituirea plăţilor   persoanelor fizice achitate în plus sau incorect la buget (anexa nr. I-5).
   
[Pct.1.2 noţiunea modificată prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    Ordin de încasare a numerarului (anexa nr. I-2) - se utilizează  la:
    - depunerea numerarului la conturile curente ale titularilor de către titularii acestora,  şi alte persoane  juridice;
    - depunerea numerarului ridicat în mod silit de la o terţă  persoană de către executorii judecătoreşti în bugetul public naţional;
    - pentru achitarea la buget a impozitelor şi taxelor de către persoanele fizice şi juridice, întreprinderile individuale şi gospodăriile ţărăneşti, precum şi de perceptorii şi inspectorii fiscali, care recepţionează plăţile de la persoanele fizice (juridice);
    - pentru achitarea de către persoanele fizice a serviciilor acordate de către prestatorii de servicii ş.a.
    Notă de transfer în valută (tip.doc.10TTv) - se utilizează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru efectuarea operaţiunilor trezoreriale interne în cadrul unui cont bancar în valută străină (anexa nr.I-3v).
    [Pct.1.2 modificat prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    [Pct.1.2 în redacţia OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]
    1.3. Deschiderea şi închiderea conturilor trezoreriale
    1.3.1. Formarea şi deschiderea conturilor trezoreriale în Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se efectuează în baza Cererii de deservire (anexa nr. I-10) a executorilor de buget şi beneficiarilor conturilor trezoreriale de venituri, la care se anexează următoarele documente:
    - documentul care confirmă fondarea şi statutul instituţiei;
    - decizia de numire în funcţie a conducătorului instituţiei, contabilului-şef, sau a persoanelor autorizate să exercite funcţiile respective;
    - fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei rotunde, care legalizează semnăturile persoanelor, învestite cu dreptul de semnare a documentelor de plată, autentificată de către organul ierarhic superior (anexa nr. I-11) sau de către notar (anexa nr. I-11/1).
    - copia certificatului de înregistrare, care confirmă numărul de identificare de stat şi codul fiscal;
    - procura de primire a extraselor din conturile trezoreriale (anexa nr. I - 12);
    - certificatul despre închiderea conturilor bancare;
    - registrul unic al conturilor trezoreriale de încasări;
    - planurile de finanţare;
    - repartizările lunare ale veniturilor şi cheltuielilor;
    - repartizările lunare ale veniturilor şi cheltuielilor pe mijloacele speciale.
    Documentele sus-menţionate sînt întocmite şi aprobate în ordinea stabilită şi în conformitate cu:
    - Legea bugetului de stat pe anul respectiv aprobată, cu completările şi modificările ulterioare;
    - bugetele unităţilor administrativ-teritoriale anuale aprobate, cu completările şi modificările ulterioare;
    - Clasificaţia bugetară aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008;
    - Clasificatorul unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM), elaborat de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, aprobat şi pus în aplicare la 3 septembrie 2003 prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr.1398-ST din 03 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare finanţate de la buget, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004;
    - Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor bugetare şi repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.117 din 29 decembrie 2007;
   
[Pct.1.3.1 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    1.3.2. Contul trezorerial este sistematizat în părţi, fiecare din ele purtînd o semnificaţie specială, care formează structura contului trezorerial (anexa nr. I - 13).
    1.3.3. Deschiderea conturilor trezoreriale pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare se efectuează de către Întreprinderea de Stat „Fintehinform” conform permisiunii Trezoreriei de Stat, fără întocmirea planurilor de finanţare şi a repartizărilor pe luni. Trezoreria de Stat asigură evidenţa conturilor trezoreriale pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare conform Registrului evidenţei permisiunilor pentru deschiderea conturilor trezoreriale (anexa nr.I-14a).
   
[Pct.1.3.3 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.1.3.3 modificat prin OMF41/05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]
    1.3.4. Deschiderea conturilor bancare pentru instituţiile bugetare se efectuează în baza punctului 9.2 al Regulamentului privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor în băncile autorizate din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 297 din 25 noiembrie 2004, la prezentarea Autorizaţiei Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (anexa nr. I-14/1), eliberată conform prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.
    1.3.5. Închiderea conturilor trezoreriale se efectuează în baza documentelor de lichidare sau reorganizare a instituţiilor bugetare, sau ca urmare a modificării actelor normative, în baza cărora au fost deschise conturile trezoreriale.
    Soldurile mijloacelor şi fondurilor speciale, altor mijloace se transferă:
    - în cazul reorganizării instituţiei bugetare - la contul trezorerial al succesorului, dacă legislaţia nu prevede altfel;
    - în cazul lichidării instituţiei bugetare - la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor respective;
    - în cazul modificării bazei normative de deschidere a conturilor trezoreriale - la contul trezorerial nou format al aceleiaşi instituţii.
    Închiderea conturilor trezoreriale pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare şi a conturilor bancare ale acestora se efectuează în baza Înştiinţării de revocare a autorizaţiei Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova (anexa nr. I - 14/2).
    1.4. Verificarea documentelor de plată şi transmiterea lor la banca deserventă
    1.4.1. Executorii de buget prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor documente de plată şi, la solicitare, documente justificative. Trezoreriile teritoriale exercită controlul cameral al documentelor de plată şi al documentelor justificative anexate la ele, urmărind:
    - încadrarea plăţilor în soldul la zi de mijloace băneşti ale bugetului respectiv;
    - încadrarea plăţilor în limita alocaţiilor bugetare aprobate conform planurilor de finanţare (repartizărilor pe luni), precum şi în limita soldului disponibil în contul trezorerial al executorului de buget. În cazul cînd documentul de plată nu are acoperire cu alocaţii bugetare, documentul respectiv se restituie executorului de buget cu menţiunea "Lipsă de alocaţii" şi semnătura executorului responsabil;
    - corectitudinea atribuirii veniturilor şi cheltuielilor a codurilor Clasificaţiei bugetare;
    - încadrarea plăţilor în limita sumelor prevăzute în contractele de achiziţie a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor, înregistrate în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    - perfectarea documentelor de plată conform cerinţelor şi prevederilor:
    - Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013;
   - Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   - Regulamentului privind utilizarea carnetului de cecuri de numerar, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 377 din 16 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare;
   
- Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 186 din  24 decembrie 2013.
    [Pct.1.4.1 modificat prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Pct.1.4.1 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Pct.1.4.1 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    1.4.2. După efectuarea controlului cameral al documentelor de plată şi justificative, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor perfectează Borderoul documentelor de plată trezoreriale prezentate la bancă (anexa nr. I - 15), pentru fiecare cont bancar în 2 exemplare. Ambele exemplare ale borderoului menţionat se semnează de persoanele împuternicite, aplicînd ştampila rotundă.
    La borderou se anexează documentele de plată, selectate în ordinea perfectată în borderou şi se prezintă de către Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor la banca deserventă pe suport de hîrtie şi suport electronic.
    După verificarea setului de documente prezentat, banca deserventă remite Trezoreriei de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor un exemplar al borderoului cu menţiunea băncii.
    1.4.3. După executarea operaţiunilor în conturile bancare ale Trezoreriei de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, borderoul se confruntă cu extrasele bancare, prezentate de banca deserventă, identificînd documentele neexecutate de bancă şi cauza neexecutării acestora.
    1.4.4. Întocmirea documentelor de plată şi evidenţa cheltuielilor cu caracter secret se efectuează conform prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare, care reglementează caracterul deosebit de activitate al organelor cu regim secret.
    1.4.5 Persoanele responsabile din cadrul Trezoreriei de Stat exercită autorizarea documentelor de plată ce ţin de efectuarea operaţiunilor în conturile Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, prin aplicarea semnăturii digitale pe documentele de plată electronice şi a semnăturilor olografe pe documentele pe suport de hîrtie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    [Pct.1.4.5 introdus prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]
Capitolul II. Încasarea şi evidenţa veniturilor
bugetului public naţional
2.1. Dispoziţii generale
    2.1.1. Pentru unificarea şi asigurarea evidenţei încasărilor veniturilor bugetului public naţional, Trezoreria de Stat întocmeşte Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri, elaborat pentru fiecare an bugetar în baza Legii bugetului de stat pe anul respectiv, Clasificaţiei bugetare (aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova, nr.969-XIII din 24 iulie 1996) şi Clasificatorului unităţilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM) (aprobat prin hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 1398-ST din 3 septembrie 2003).
    2.1.2. Administrator al Registrului unic al conturilor trezoreriale de venituri este Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat.
    2.1.3. Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri include toate conturile trezoreriale de venituri, formate pentru bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală la nivel de fiecare tip de plată, beneficiar şi localitate.
    2.1.4. Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri se completează pe măsura modificărilor operate în actele legislative şi normative.
    2.1.5. Registrul unic al conturilor trezoreriale de venituri pe suport electronic se transmite de către Trezoreria de Stat Băncii Naţionale a Moldovei, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
    Banca Naţională a Moldovei asigură transmiterea Registrului unic al conturilor trezoreriale de venituri băncilor comerciale, iar Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină - organelor subordonate pentru călăuză în activitate şi pentru a fi adus la cunoştinţa plătitorilor de impozite, taxe şi alte plăţi.
    2.1.6 Anual, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat prezintă Trezoreriei de Stat şi Băncii Naţionale a Moldovei Registrul fiscal de Stat.
    Administrator al Registrului fiscal de Stat este Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.
    2.1.7. Contul trezorerial de venituri este constituit din trei părţi, 11 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
    2.1.8. Pentru onorarea obligaţiilor fiscale contribuabilii  care au subdiviziuni vor înscrie în ordinul de plată codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale în rubrica "codul fiscal", prin bară, după codul fiscal. Stuctura contului trezorerial de venituri este formată din 3 părţi, 11 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr.1-13).
    [Pct.2.1.8 în redacţia OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]
    2.1.9. Veniturile instituţiilor bugetare obţinute din prestarea serviciilor, de la efectuarea lucrărilor sau de la desfăşurarea altor activităţi, admise prin acte legislative şi normative, se încasează pe conturi trezoreriale de mijloace speciale ale instituţiilor bugetare.
    2.1.10. Contul trezorerial pentru mijloace şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare este constituit din cinci părţi, 15 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
    2.1.11. Contul trezorerial de transferuri primite din fondul de susţinere financiară a teritoriilor pentru nivelarea posibilităţilor financiare ale acestora şi contul trezorerial de transferuri primite cu destinaţie specială pentru exercitarea funcţiilor delegate de către Guvern sau în alte scopuri speciale, este constituit din patru părţi, 15 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
    2.1.12. Veniturile provenite din primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se încasează pe conturi trezoreriale destinate fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    Contul trezorerial al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală este constituit din cinci părţi, 15 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
2.2. Operaţiunile de încasare a plăţilor
    2.2.1. Contribuabilii sînt obligaţi să vireze impozitele, taxele şi alte plăţi la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor:
    - pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală - la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat;
    - pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale - la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, deschise la băncile comerciale deservente.
    2.2.2. Contribuabilii îşi onorează obligaţiile fiscale către bugetele respective utilizînd documentele de plată, aprobate de către  Banca Naţională a Moldovei, şi anume:
    pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi la buget de către rezidenţii şi nerezidenţii Republicii Moldova se utilizează Ordinul de plată (tip.doc.1), (anexa nr. I - 1);
    pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi la buget de către nerezidenţii Republicii Moldova se utilizează Ordinul de plată (în valută) (anexa nr. I - 4 );
    pentru depunerea numerarului încasat de către organele fiscale şi vamale teritoriale la conturile bancare precum şi pentru achitarea impozitelor şi taxelor în numerar de către persoanele fizice se utilizează Ordinul de încasare a numerarului (anexa nr. I - 6).
    [Pct.2.2.2 în redacţia OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]
    2.2.3. Perceptorii fiscali care recepţionează plăţi de la persoane fizice, depun numerarul încasat de la plătitorii de impozite, taxe şi alte plăţi la bănci comerciale prin Ordinul de încasare a numerarului (anexa nr. I-6) la nivel de cont trezorerial de venituri, cu indicarea codului fiscal al primăriei respective (anexa nr. I-6).
    2.2.4. Pentru achitarea impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetele de toate nivelurile de către întreprinderile individuale şi gospodăriile ţărăneşti, se utilizează Ordin de încasare a numerarului (anexa nr. I-6).
    2.2.5. Suspendarea operaţiunilor de trecere la scăderi din conturile bancare/trezoreriale ale contribuabililor/debitorilor se efectuează de către băncile comerciale/trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în baza Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor pe conturile bancare / trezoreriale ale contribuabilului /debitorului, emisă de către organele împuternicite prin lege cu acest drept.
    2.2.6. Pentru perceperea în mod incontestabil din contul contribuabilului/ debitorului, fără acordul acestuia, în baza documentelor executorii sau a altor acte legislative, care prevăd dreptul virării incontestabile în contul bugetelor, se utilizează Ordin incaso  (anexa nr. I - 2).
    2.2.7. Organele abilitate în bază legală cu dreptul de dezafectare incontestabilă din conturile contribuabililor/debitorilor pe cale extrajudiciară, înaintează ordine incaso la banca unde se deserveşte emitentul, cu indicarea la rubrica "Beneficiar":
    - pentru plăţile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală - Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat;
    - pentru plăţile la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale - Ministerul Finanţelor-trezoreria teritorială, cu indicarea conturilor bancare şi conturilor trezoreriale de venituri respective.
   
Întru stingerea obligaţiilor fiscale pentru contribuabilii care au subdiviziuni, organele abilitate în bază legală cu dreptul de dezafectare incontestabilă, vor înscrie în ordinul incaso codul subdiviziunii atribuit de organele fiscale în rubrica „codul fiscal”, prin bară, după codul fiscal.
    [Pct.2.2.7 alineat introdus prin OMF171 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.28; în vigoare 18.01.13]
    2.2.7.1. Organele nominalizate la punctul 2.2.7. întocmesc ordine incaso în numărul de exemplare necesare părţilor, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare ale Băncii Naţionale a Moldovei, le semnează, aplică ştampila rotundă şi le prezintă spre executare la banca unde se deserveşte emitentul.
    2.2.7.2 În cazul în care ordinul incaso este întocmit incorect, (contul bancar, contul trezorerial de venituri etc.), ea nu se execută de către bancă, ci se remite emitentului (organelor fiscale, vamale şi altor organe) cu menţiunea despre motivele neexecutării.
    2.2.8. Responsabilitatea privind corectitudinea şi autenticitatea datelor indicate în documentele de plată şi virarea plăţilor la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor o poartă contribuabilii.
    2.2.9. Pentru a asigura corectitudinea încasării veniturilor în bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, băncile efectuează, în baza Registrului unic al conturilor trezoreriale de încasări, verificarea documentelor de plată la momentul primirii acestora de la contribuabili, şi anume rechizitele beneficiarului (Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor -trezoreria teritorială) codul fiscal, contul bancar, contul trezorerial de încasări şi destinaţia plăţii.
    Responsabili de corectitudinea transmiterii trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor a documentelor de plată trezoreriale în formă electronică şi pe suport de hîrtie sînt băncile plătitoare.
    2.2.10. În cazul în care contribuabilul a întocmit documentele de plată incorect (codul fiscal, contul bancar, contul trezorerial de venituri şi altele), banca este obligată să remită acestuia documentele de plată trezoreriale fără executare, aplicînd menţiunea despre motivele neexecutării.
    2.2.11. În cazul cînd documentul de plată întocmit incorect este executat de către banca comercială, sumele respective se reflectă la capitolul 124 paragraful 00 "Încasări neidentificate".
    Responsabili de descifrarea sumelor reflectate la capitolul 124 paragraful 00 "Încasări neidentificate" sînt beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi executorii de buget.
    2.2.12. După înregistrarea sumelor la contul "Încasări neidentificate", beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri înştiinţează contribuabilii despre sumele de venituri încasate incorect, iar trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor - executorii de buget, despre restituirea cheltuielilor transferate incorect.
    2.2.13. Mijloacele înscrise la contul "Încasări neidentificate" se restituie plătitorilor, cu excepţia sumelor depuse în numerar incorect de către instituţiile bugetare, nu mai tîrziu de a doua zi operaţională.
    În scopul asigurării controlului asupra sumelor încasate, transferate şi a soldului la contul "Încasări neidentificate", se perfectează în formă electronică Informaţia privind sumele neidentificate încasate şi transferate (anexa nr. II-1), care se imprimă pe suport de hîrtie conform necesităţilor.
   
[Pct.2.2.13 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.2.2.13 modificat prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]
    2.2.14. În ultima zi operaţională a anului bugetar, soldul mijloacelor contului "Încasări neidentificate" se transferă la capitolul 122 paragraful 40 "Alte încasări" ale bugetelor respective la nivel de fiecare document de plată.
    2.2.15. În cazul cînd după înscrierea mijloacelor "Încasări neidentificate" la contul trezorerial de venituri "Alte încasări" se depistează că, aceste mijloace aparţin altui buget, sau se referă la alt capitol şi paragraf al clasificaţiei bugetare, sau incorect au fost transferate şi înscrise la acest cont, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelorsînt în drept de a efectua aceste modificări conform modului stabilit.
    2.2.16. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor efectuează zilnic controlul asupra corectitudinii înscrierii mijloacelor la conturile trezoreriale de încasări şi virării la timp de către bănci a mijloacelor bugetare.
   
2.2.17. Înregistrarea încasărilor Serviciului Vamal la capitolele şi paragrafele respective ale Clasificaţiei veniturilor bugetare, se efectuează conform Informaţiei privind sumele încasate şi repartizate a drepturilor de import-export (anexa nr.II-1v).
    [Pct.2.2.17 introdus prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103; pct.(2.2.17) devine pct.(2-2-18)]
    2.2.18. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor informează Banca Naţională a Moldovei, băncile comerciale, Serviciul Fiscal Principal de Stat despre mijloacele incorect transferate şi cazurile de nerespectare a termenului de virare a mijloacelor bugetare la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor de către bănci, pentru întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în vigoare.
2.3. Evidenţa veniturilor bugetului de stat, bugetelor unităţilor
administrativ-teritoriale,
bugetului asigurărilor sociale de stat
şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
    2.3.1. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor asigură evidenţa strictă a veniturilor încasate în conturile bancare, înscrierea lor concomitentă în conturile trezoreriale de venituri - conturi deschise organelor fiscale, vamale, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină şi altor organe învestite cu dreptul de acumulare, prin care se asigură evidenţa şi controlul asupra veniturilor.
    2.3.2. În scopul reglementării relaţiilor între bugetul de stat şi bugetele raionale, bugetul municipal Bălţi, bugetul municipal Chişinău, bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul respectiv, Direcţia generală sinteza bugetară prezintă Trezoreriei de Stat Normativele defalcărilor din veniturile generale de stat la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (în continuare Normativele defalcărilor) (anexa nr. II-2) şi Registrul repartizării veniturilor între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare Registrul repartizării veniturilor) (anexa nr. II- 4).
    Direcţiile generale finanţe, după aprobarea bugetelor unităţilor administrativ- teritoriale în baza deciziei consiliului raional, consiliilor municipale Chişinău, Bălţi şi Adunarii Populare a unităţii teritorial autonome cu statut juridic special prezintă spre coordonare Direcţiei generale sinteza bugetară din cadrul Ministerului Finanţelor Normativele defalcărilor din veniturile regularizatoare la bugetele locale (în continuare Normativele defalcărilor) (anexa nr. II-3), care ulterior le prezintă Trezoreriei de Stat.
   Concomitent, Direcţia generală sinteza bugetară prezintă Registrul repartizării veniturilor între bugetul raional şi bugetul local (anexa II-4a), Registrul repartizării veniturilor între bugetul municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul local (anexa II-4b), Registrul repartizării veniturilor între bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul local (anexa nr. II - 4c).
    2.3.3. Registrele repartizării veniturilor şi Normativele defalcărilor se prezintă în termen de 15 zile de la aprobarea bugetelor anuale, fiind semnate de persoanele împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde.
    2.3.4. Toate modificările şi completările efectuate pe parcursul anului bugetar în Normativele defalcărilor şi în Registrele repartizării veniturilor sus-menţionate se prezintă şi se coordonează conform modului stabilit în punctul 2.3.2. al prezentelor Norme metodologice.
    2.3.5. Trezoreria de Stat transmite Registrele repartizării veniturilor, precum şi Normativele defalcărilor trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, direcţiilor generale finanţe şi organelor fiscale teritoriale.
    2.3.6. În cazul în care Legea bugetului de stat pe anul respectiv şi/sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu au fost aprobate pînă la începutul anului bugetar, efectuarea defalcărilor de la veniturile generale de stat şi a transferurilor la bugetul respectiv se suspendă pînă la aprobarea bugetului.
    [Pct.2.3.6. în redacţia OMF13 din 09.02.09, MO34-36/17.02.09 art.115; în vigoare 09.02.09]
    2.3.7. După adoptarea Legii bugetului de stat pe anul respectiv/sau bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul relevant în punctul 2.3.6., trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în baza prezentării de către Direcţia generală sinteza bugetară a noilor normative, sînt obligate să efectueze recalcularea defalcărilor de la începutul anului.
    2.3.8. În cazul modificării Legii bugetului de stat pe anul respectiv şi/ sau bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, Direcţia generală sinteza bugetară prezintă Trezoreriei de Stat modificări la Normativele defalcărilor, Registrul repartizării veniturilor între bugetele respective şi termenul aplicării lor.
    2.3.9. În baza virărilor efectuate la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, băncile, zilnic eliberează extrasele conturilor bancare cu anexarea documentelor justificative pe suport de hîrtie, cu prezentarea concomitentă a informaţiei la nivel de document iniţial de plată pe suport electronic.
    2.3.10. După prelucrarea extrasului bancar şi a documentelor prezentate de către beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor înscriu zilnic toate operaţiunile în conturile trezoreriale de venituri.
    2.3.11. Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale, zilnic efectuează defalcări din veniturile respective, în baza normativelor stabilite la nivel de fiecare document de plată.
    Sumele defalcărilor destinate bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se transferă de către Trezoreria de Stat la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    2.3.12. Trezoreria de Stat, zilnic transmite trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor prin poşta electronică rezultatul delimitării veniturilor generale de stat, transferate la conturile bancare ale acestora.
    2.3.13. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor întocmesc zilnic Registrul repartizării veniturilor generale de stat, la nivel de unitate administrativ-teritorială, capitol şi paragraf al clasificaţiei bugetare (anexa nr. II-5).
    2.3.14. Zilnic, în baza extraselor bancare primite de la bănci şi a documentelor prezentate de beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri, pentru efectuarea operaţiunilor interne (trecerea plăţilor de la un tip de impozite sau taxe la altul), trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor întocmesc în formă electronică Extrasul din contul trezorerial de venituri bugetare al beneficiarului (anexa nr. VII-4), care se imprimă conform necesităţilor.
    2.3.15. Beneficiarilor conturilor trezoreriale de venituri (Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, inspectoratelor fiscale teritoriale şi altor organe învestite cu dreptul de acumulare, evidenţă şi control asupra veniturilor bugetelor de toate nivelurile), zilnic li se eliberează extrasele din conturile trezoreriale de venituri, la care se anexează documentele justificative ale operaţiunilor interne pe suport de hîrtie, ştampilate şi semnate de executorii trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, iar pe suport electronic se prezintă informaţia la nivel de document de plată.
    2.3.16. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, inspectoratele fiscale teritoriale sînt obligate zilnic să asigure primirea de la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a informaţiei despre suma veniturilor încasate,în format electronic, iar lunar şi pe hîrtie.
   
[Pct.2.3.16 modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
    2.3.17. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, inspectoratele fiscale teritoriale sînt obligate de a ţine registre, ce confirmă transmiterea şi primirea informaţiei de către Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor beneficiarilor conturilor trezoreriale de încasări pe suport electronic.
    Persoanele responsabile de primirea-transmiterea informaţiei despre suma veniturilor încasate prezintă zilnic pe suport electronic şi lunar pe suport de hîrtie, în două exemplare:
    • Registrul veniturilor bugetului de stat (anexa nr.II-6);
    • Registrul veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat/ fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (anexa nr.II-6a);
    • Registrul veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (anexa nr.II-7).
    Beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări verifică informaţia primită şi în cazul depistării unor divergenţe informează Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială deserventă pentru efectuarea corectărilor respective în următoarea zi operaţională.
   
[Pct.2.3.17 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    2.3.18. Beneficiarii conturilor trezoreriale de venituri, după verificarea şi prelucrarea zilnică a informaţiei primite de la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, sînt responsabili de repartizarea şi prezentarea informaţiei date organelor fiscale teritoriale, vamale, agenţiilor teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, caselor teritoriale de asigurări sociale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru reflectare în fişele personale ale contribuabililor.
    Modul de încasare a fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat
    2.3.19. Fondurile speciale, mijloacele speciale şi mijloacele intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat se încasează la contul bancar al Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, deschis în Banca Naţională a Moldovei.
    2.3.20. Încasarea mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale deschise pe tipul 601 “Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare”, tipul 602 “Mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare ca garanţie pentru ofertă” şi tipul 603 „Garanţia de participare la privatizarea patrimoniului public şi acontul pentru bunurile expuse la licitaţie”, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
   
[Pct.2.3.20 modificată prin OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
    [Pct.2.3.20. în redacţia OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    2.3.21. Contul trezorerial de mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare este constituit din patru părţi, 15 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (punctul 27, anexa nr. I-13).
    [Pct.2.3.19. - 2.3.21. introduse prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]
2.4. Restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor a
căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală / vamală,
a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili
la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale,
bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală.
    2.4.1. Restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală / vamală, încasate incorect sau în plus la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se efectuează de către Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în baza Borderoului notelor de transfer prezentate spre executare (anexa nr.II-8) (în continuare Borderoul notelor de transfer), Borderoului ordinelor de plată prezentate spre restituire (anexa nr.II-9) (în continuare Borderoul ordinelor de plată), Registrului de evidenţă a certificatelor de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar aferente plăţilor achitate în plus sau incorect (anexa nr.II-9r).
    2.4.2. Restituirea plăţilor se efectuează de la bugetul la care au fost înregistrate aceste plăţi. Documentele de plată, prezentate la Trezoreria de Stat sau trezoreriile teritoriale pentru restituirea plăţilor şi trecerea în contul altor plăţi, se execută în ordinea cronologică în care au fost prezentate, pe măsura încasării mijloacelor la contul bugetului respectiv, ţinînd cont de priorităţile de finanţare stabilite prin lege.
    [Pct.2.4.2 modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
    2.4.3. Restituirea din contul veniturilor generale de stat se efectuează în baza normativelor defalcărilor din veniturile generale de stat pentru anul curent.
    2.4.4. În unele cazuri, cînd suma restituirii depăşeşte soldul la contul trezorerial de încasări dat, atunci la contul trezorerial respectiv se permite sold debitor pe parcursul anului bugetar.
    Restituirea plăţilor se efectuează în limita soldului disponibil al bugetului.
    2.4.5. Pentru operaţiunile de trecere / restituire a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală / vamală, a sumelor achitate la buget în plus sau incorect în cadrul / din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, documentele se prezintă de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări spre executare Trezoreriei de Stat.
    2.4.6. Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat
    2.4.6.1. Pentru operaţiunile de trecere / restituire, documentele se vor prezenta de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la Trezoreria de Stat după cum urmează:
    - pe suport electronic - notele de transfer / ordinele de plată, fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată. Borderoul va fi confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite;
    - pe suport de hîrtie - Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată confirmate prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede. Borderoul se emite în două exemplare, dintre care unul se restituie Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu menţiunea despre recepţionare.
    2.4.6.2. Repartizarea competentelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru executarea operaţiunilor de trecere / restituire a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală, sumelor achitate la buget în plus sau incorect în cadrul / din contul bugetului de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se efectuează după cum urmează:
    Responsabilitatea de corectitudinea întocmirii documentelor de plată (notelor de transfer şi ordinelor de plată) revine organelor fiscale, la care se deservesc contribuabilii sau la care este înregistrată plata în plus.
    În temeiul documentelor justificative, organul fiscal asigură întocmirea documentelor de plată pe suport electronic şi pe suport de hîrtie în 2 exemplare, ambele fiind semnate de către persoanele împuternicite cu dreptul primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei rotunde umede.
    Primul exemplar al documentului de plată împreună cu documentele justificative, rămîne spre păstrare la organul fiscal şi se va supune verificării din partea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în cadrul inspectării activităţii organului fiscal.
    Al doilea exemplar al documentului de plată, fiind însoţit de borderou se remite Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, după cum urmează:
    - pe suport electronic – notele de transfer / ordinele de plată fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată;
    - pe suport de hîrtie - notele de transfer / ordinele de plată fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată. Borderoul se emite în două exemplare, ambele fiind semnate de către persoanele împuternicite cu dreptul primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei rotunde umede;
    2.4.6.3 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este responsabil de:
    - recepţionarea pe suport electronic şi pe suport de hîrtie a documentelor de plată, însoţite de borderourile respective, un exemplar de borderou pe suport de hîrtie se restituie organului fiscal cu menţiunea despre recepţionare;
    - remiterea în mod centralizat către Trezoreria de Stat spre executare a documentelor în modul stabilit la pct.2.4.6.1;
    - remiterea către organele fiscale pe suport electronic a informaţiei cu privire la notele de transfer şi ordinele de plată executate (ca parte componentă a informaţiei indicate la pct.2.3.14.).
    2.4.6.4 Pentru operaţiunile de trecere a sumelor achitate la buget în plus sau incorect de contribuabili în cadrul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, organele fiscale teritoriale întocmesc şi le transmit spre executare trezoreriilor teritoriale:
    - note de transfer pe suport electronic,
    - iar pe suport de hîrtie Borderoul notelor de transfer, confirmat prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede.
    2.4.6.5 În cazul restituirii sumelor achitate la buget în plus sau incorect de către contribuabili din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, organele fiscale teritoriale întocmesc ordine de plată în 2 exemplare, semnate de către persoanele autorizate cu dreptul la prima şi a doua semnătură, cu aplicarea ştampilei rotunde umede, şi însoţite de Borderoul ordinelor de plată, semnat de persoanele autorizate cu dreptul la semnătură, cu aplicarea ştampilei rotunde, se transmit spre executare trezoreriilor teritoriale. După executare, exemplarele doi ale ordinelor de plată cu menţiunea trezoreriilor teritoriale se remit organelor fiscale teritoriale.
    2.4.6.6. Pentru restituirea în numerar, din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice, se prezintă spre executare, în format electronic şi pe suport de hîrtie, trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor de către inspectoratele fiscale de stat teritoriale, Certificatele de confirmare privind restituirea mijloacelor în numerar din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale (în continuare – Certificat) (anexa nr.II-9a)  în 2 exemplare, însotite de Borderoul de retragere a numerarului din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale persoanelor fizice, aferente plăţilor achitate în plus sau incorect  (în continuare – Borderou) (anexa nr.II-9b)  în 4 exemplare, confirmate prin semnăturile persoanelor împuternicite cu dreptul primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei rotunde umede pe suport de hîrtie şi semnăturile digitale pe suport electronic.
    Responsabilitatea de corectitudinea întocmirii documentelor de restituire în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice revine organelor fiscale.
    Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor remit inspectoratelor fiscale 1 exemplar al Borderoului cu menţiunea despre primirea documentelor spre executare. Exemplarul 2 rămîne la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor. Exemplarele 3 şi 4 sînt destinate băncii deservente.
    Pe măsura primirii de la inspectoratele fiscale a Borderoului, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor asigură prezentarea acestuia băncii deservente, în format electronic şi pe suport de hîrtie.
    După executarea restituirii mijloacelor în numerar, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor remit inspectoratelor fiscale exemplarul 2 al Certificatului, cu aplicarea menţiunii despre executare. Certificatele sînt însoţite de Registrul documentelor executate aferente restituirii în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice (anexa nr.II-9c).
    Primul exemplar al Certificatului rămîne la trezorerie.
    În cazul neexecutării restituirii mijloacelor în numerar, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor remit inspectoratelor fiscale Certificatele însoţite de Registrul documentelor neexecutate aferente restituirii în numerar a plăţilor achitate în plus sau incorect de către  persoanele fizice (anexa nr.II-9d).
    Modul de conlucrare dintre trezoreriile teritoriale şi banca deserventă este reglementat de acordul / contractul privind prestarea serviciilor bancare.
    [Pct.2.4.6 subpct.2.4.6.6 introdus prin OMF118 din 23.10.12, MO228/31.10.12 art.1278; în vigoare 31.10.12]
    2.4.7. Plăţile administrate de către Serviciul Vamal
    2.4.7.1 Operaţiunile de executare a notelor de transfer se efectuează de către Serviciul Vamal şi se prezintă în aceeaşi zi operaţională Trezoreriei de Stat pe suport electronic, care ulterior se reflectă în executarea de casă a bugetului de stat. Informaţia prezentată va fi confirmată prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite.
    2.4.7.2 Pentru operaţiunile de restituire, documentele se vor prezenta de către Serviciul Vamal la Trezoreria de Stat după cum urmează:
    - pe suport electronic – ordinele de plată fiind însoţite de Borderoul ordinelor de plată. Borderoul va fi confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite;
    - pe suport de hîrtie - Borderoul ordinelor de plată confirmat prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede. Borderoul pe suport de hîrtie se emite în două exemplare, dintre care unul se restituie Serviciului Vamal cu menţiunea despre recepţionare.
    2.4.7.3 Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi executarea notelor de transfer revine Serviciului Vamal.
    2.4.8. Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină / Casa Naţională de Asigurări Sociale
    2.4.8.1 Pentru operaţiunile de trecere / restituire, documentele se vor prezenta de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină / Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAM / CNAS) la Trezoreria de Stat după cum urmează:
    - pe suport electronic - notele de transfer / ordinele de plată, fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată. Borderoul va fi confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite;
    - pe suport de hîrtie - Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată confirmate prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede. Borderoul se emite în două exemplare, dintre care unul se restituie CNAM / CNAS cu menţiunea despre recepţionare.
    2.4.8.2 Responsabilitatea de corectitudinea întocmirii documentelor de plată (notelor de transfer şi ordinelor de plată) revine CNAM / CNAS, la care se deservesc contribuabilii sau la care este înregistrată plata în plus.
    2.4.9. După executare, Trezoreria de Stat transmite către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări pe suport electronic după cum urmează:
    - informaţia cu privire la notele de transfer (excepţie Serviciul Vamal) / ordinele de plată executate (ca parte componentă a informaţiei indicate la pct.2.3.14.);
    - Registrul notelor de transfer executate (Anexa nr.II-8e) (excepţie Serviciul Vamal) şi Registrul ordinelor de plată executate (Anexa nr. II-9e).
    2.4.10. În cazul neexecutării documentelor de plată, Trezoreria de Stat prezintă către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări pe suport electronic Registrul notelor de transfer remise (Anexa nr.II-8re) / Registrul ordinelor de plată remise (Anexa nr. II-9re), cu indicarea motivului neexecutării.
    2.4.11. În cazul cînd apar unele întrebări în procesul executării şi/sau examinării documentelor prezentate spre executare, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sînt în drept de a solicita informaţii suplimentare.
    2.4.12. Controlul şi responsabilitatea asupra veridicităţii efectuării operaţiunilor de restituire a plăţilor transferate în plus de către contribuabili sau trecerii plăţilor de la un tip de plată la altul, o poartă beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări.
    2.4.13 În cazul insuficienţei mijloacelor la conturile bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sînt în drept de a executa documentele prezentate de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări spre restituire sau trecere din cont în cont prin achitarea lor parţială, perfectînd documentele de plată respective, cu indicarea menţiunii în destinaţia plăţii a documentului perfectat despre executarea parţială a acestora.
    2.4.14. Restituirea plăţilor achitate în plus de către agentul economic/persoana fizică se efectuează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prin transferul mijloa-celor la contul bancar al agentului economic/persoanei fizice, deschis în instituţia financiară, sau prin delegaţie de retragere de numerar.
    [Pct.2.4.14 în redacţia OMF155 din 05.12.12, MO254-262/14.12.12 art.1552; în vigoare 14.12.12]
    2.4.14.1 Restituirea mijloacelor din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale persoanelor fizice se efectuează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în baza Certificatului de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar aferente plăţilor achitate în plus sau incorect.
    [Pct.2.4.14.1 modificat prin OMF155 din 05.12.12, MO254-262/14.12.12 art.1552; în vigoare 14.12.12]
    2.4.15. În baza documentelor prezentate de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor efectuează restituirea plăţilor transferate în plus sau trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul cu înscrierea concomitentă în conturile trezoreriale de încasări.
    2.4.16. În scopul întocmirii rapoartelor lunare privind executarea bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prezintă în a doua zi lucrătoare a lunii următoare perioadei de gestiune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, inspectoratelor fiscale teritoriale Registrul veniturilor bugetului de stat (anexa nr.II-6) şi Registrul veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (anexa nr.II-7) în 2 exemplare, semnate şi autentificate prin ştampilă.
    Registrele se perfectează cumulativ de la începutul anului, pe tipuri de impozite şi taxe.
    2.4.17. Beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări, verifică lunar registrul veniturilor bugetelor respective încasate la conturile trezoreriale de încasări şi le confirmă prin semnătură şi ştampila rotundă, iar în termen de 2 zile prezintă Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor un exemplar de registru.
    În cazul depistării unor divergenţe, beneficiarii conturilor trezoreriale de încasării, de comun acord cu Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, întocmesc Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetele respective după caz:
    - Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (anexa nr.II-10);
    - Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetul de stat/ bugetul asigurărilor sociale de stat/ fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (anexa nr.II-10a);
    - Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul local (anexa nr.II-11).
    Corectările se efectuează în ziua operaţională curentă.
    Anual administratorii conturilor trezoreriale de încasări prezintă Trezoreriei de Stat restanţele privind plăţile pe care le administrează
    [Pct.2.4.17 modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
    2.4.18. Modul de restituire a fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat
    2.4.18.1. Sumele aferente fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor de restituire a acestora.
    Solicitările se depun de către plătitori nemijlocit la instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat beneficiare, cu anexarea documentelor justificative.
    Instituţiile bugetare examinează solicitările şi după caz, întocmesc ordine de plată pentru restituirea sumelor, prezentîndu-le trezoreriei teritoriale deservente.
    2.4.18.2. Trezoreriile teritoriale verifică corectitudinea întocmirii ordinelor de plată privind restituirea sumelor achitate în plus sau incorect, le introduc în sistemul informaţional şi le transmit către Trezoreria de Stat.
    2.4.18.3. Trezoreria de Stat transferă către trezoreriile teritoriale sumele solicitate pentru efectuarea restituirilor achitate în plus sau incorect, în ordinea stabilită.
    [Pct.2.4 în redacţia OMF104 din 10.08.11, MO135-138/19.08.11 art.1142; în vigoare 19.08.11]
2.5. Distribuirea dobînzilor aferente soldurilor bancare
ale
trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    2.5.1. Lunar, băncile deservente efectuează calculul şi transferul dobînzilor aferente soldurilor zilnice în conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor în conformitate cu contractele încheiate cu Ministerul Finanţelor.
    2.5.2. Băncile deservente, în conformitate cu condiţiile contractelor încheiate cu Ministerul Finanţelor, pînă la data de 3 a lunii următoare, prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor:
    - calculul dobînzilor aferente soldurilor în conturile bancare ale bugetului de stat, înregistrate în luna precedentă şi efectuează transferul sumelor calculate la contul bancar al Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, deschis la Banca Naţională a Moldovei nr. 33114001, codul băncii 280101140, cont trezorerial de venituri 12112000100;
    - calculul dobînzilor aferente soldurilor în conturile bancare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, înregistrate în luna precedentă şi efectuează transferul sumelor calculate la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, indicate în anexa la contractul privind prestarea serviciilor bancare;
    - calculul dobînzilor aferente soldurilor conturilor bancare ale bugetului de stat pentru mijloace şi fonduri speciale înregistrate în luna precedentă.
    [Pct.2.5.2 modificat prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]
    2.5.3.Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor transmit la Trezoreria de Stat pînă la data de 10 a lunii următoare de gestiune calculul dobînzilor aferente soldurilor în conturile bancare ale bugetului de stat, pentru urmărirea achitării de către băncile comerciale deservente.
    2.5.4. Suma dobînzilor pentru soldurile zilnice ale mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor şi fondurilor speciale ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat urmează a fi transferată de către banca deserventă la contul respectiv deschis trezorerii teritoriale ale Ministerului Finanţelor, printr-o dispoziţie de plată, în termenele stabilite conform contractului de prestare a serviciilor bancare.
    Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor verifică calculele prezentate de banca deserventă, suma transferată a dobînzii, efectuează înscrierea sumelor dobînzilor în conturile bancare şi în timp de cel mult 3 zile lucrătoare întocmesc calculele de distribuire a dobînzilor (anexa nr.II-12 şi anexa nr.II-13) şi efectuează transferul dobînzilor prin nota de transfer trezorerială (anexa nr.I-3) la conturile trezoreriale de venituri ale bugetelor respective şi instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat.
    2.5.5. Dobînzile calculate la  soldurile mijloacelor speciale şi fondurilor speciale din conturile bancare ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat, se virează integral la contul bugetului de stat, cu excepţia cazurilor, cînd în baza dispoziţiilor legale, instituţia bugetară este autorizată să beneficieze de mijloacele respective. Dobînda la soldurile conturilor curente ale instituţiilor bugetare respective se calculează conform Calculului sumei dobînzii spre transfer aferente soldurilor de mijloace (anexa nr.II-14).
    [Pct.2.5.5 modificat prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    [Pct.2.5.5 în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]
    2.5.6. Structura contului trezorerial de venituri pentru încasarea dobînzilor aferente soldurilor mijloacelor băneşti disponibile la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor este format din 3 părţi, 11 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
Capitolul III. Efectuarea cheltuielilor de casă
    3.1. Dispoziţii generale
    3.1.1. Cheltuielile de casă ale bugetului de stat se efectuează în conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Clasificaţiei bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008;
    - Regulamentului privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.154 din 1 decembrie 2010;
    - altor acte legislative şi normative în vigoare;
    - prezentelor Norme metodologice, cu modificările şi completările ulterioare.
   
[Pct.3.1.1 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    3.1.2. Cheltuielile de casă ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează conform:
    - Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii bugetului de stat pe anul respectiv, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale anuale aprobate, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Clasificaţiei bugetare aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008;
    - Regulamentului privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.13 din 13 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    - altor acte legislative şi normative în vigoare;
    - prezentelor Norme metodologice, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.1.3. Cheltuielile de casă ale bugetului de stat se efectuează de la conturile bancare respective ale Ministerului Finanţelor - trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în limita soldului de mijloace băneşti la zi, în baza planurilor de finanţare şi modificărilor la ele, elaborate şi aprobate în ordinea stabilită şi în limita alocaţiilor aprobate fiecărui executor de buget, prin intermediul conturilor trezoreriale.
    În cazuri excepţionale, Trezoreria de Stat efectuează finanţarea unor instituţii bugetare, păstrînd conturile bancare ale acestor instituţii.
    3.1.4. Cheltuielile de casă ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de la conturile bancare respective ale trezoreriilor teritoriale în limita soldului de mijloace băneşti la zi, în baza repartizărilor lunare şi modificărilor la ele, elaborate şi aprobate în ordinea stabilită şi în limita alocaţiilor aprobate fiecărui executor de buget, prin intermediul conturilor trezoreriale.
    3.2. Structura contului trezorerial pentru cheltuielile executorilor de buget
    3.2.1. Contul trezorerial pentru cheltuieli este constituit din 5 părţi (15 semne), fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
    3.2.2. Structura contului trezorerial pentru transferuri din fondul de susţinere financiară a teritoriilor şi transferuri cu destinaţie specială este constituită din 5 părţi (15 semne), fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
    3.3. Repartizarea mijloacelor de la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor
    [Pct.3.3 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
   3.3.1. Repartizarea surselor financiare ale bugetului de stat încasate la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat se efectuează zilnic conform Indicaţiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat pentru fiecare cont bancar, elaborată de către Trezoreria de Stat conform necesităţilor de plată pentru acţiuni generale, precum şi a Informaţiei privind necesităţile instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat (anexa III-1a şi anexa III-1b, după caz), perfectate în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru cheltuielile instituţiilor finanţate din bugetul de stat.
    Indicaţia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat se semnează de către şeful Direcţiei generale Trezoreria de Stat sau altă persoană împuternicită cu dreptul la prima semnătură pe ordinele de plată şi se aprobă de către ministrul finanţelor sau altă persoană împuternicită cu acest drept.
    [Pct.3.3.1 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.3.2. În baza indicaţiilor de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat, Trezoreria de Stat perfectează documente de plată pentru efectuarea operaţiunilor pe conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat şi pentru efectuarea transferurilor mijloacelor băneşti la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - trezoreriile teritoriale în scopul efectuării cheltuielilor instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat cu indicarea destinaţiei acestor mijloace, conform clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare.
   
[Pct.3.3.2 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.3.3. Repartizarea surselor financiare ale bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, încasate la conturile bancare ale Ministerului Finanţelor - trezoreriile teritoriale, se efectuează zilnic conform Indicaţiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (anexa nr.III-1c), întocmită de către Direcţia finanţe respectivă în baza necesităţilor instituţiilor bugetare finanţate de la bugetele respective, care se transmite spre executare în format electronic şi pe suport de hîrtie trezoreriei teritoriale deservente.
    Indicaţia de repartizare a soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special se semnează de către şeful Direcţiei finanţe sau altă persoană împuternicită cu dreptul primei semnături pe documentele de plată şi se aprobă de către ordonatorul principal de buget, sau altă persoană împuternicită cu acest drept.
   
[Pct.3.3.3 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.3.3.3 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    3.3.4. În baza Indicaţiei de repartizare a soldului mijloacelor bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, trezoreria teritorială asigură efectuarea cheltuielilor conform documentelor de plată prezentate.
   
[Pct.3.3.4 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.3.5. Sumele de mijloace repartizate conform indicaţiilor şi rămase la conturile bancare pot fi redistribuite cu altă destinaţie conform ordinii stabilite în punctele 3.3.2. şi 3.3.3.
   
[Pct.3.3.5 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.3.6. Persoanele împuternicite cu dreptul la prima semnătură şi dreptul la a doua semnătură din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sînt responsabile de efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu indicaţiile de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat, bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, şi cu destinaţia plăţilor indicate în documentele de plată trezoreriale.
    [Pct.3.3.6 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.3.7. Distribuirea surselor financiare ale bugetelor locale (satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor) se efectuează în baza documentelor de plată, prezentate de către executorii de buget trezoreriei teritoriale deservente.
    3.3.8. Persoanele împuternicite cu dreptul la prima semnătură şi dreptul la a doua semnătură din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sînt responsabile de efectuarea cheltuielilor în strictă conformitate cu indicaţiile de repartizare a soldului mijloacelor bugetului de stat, bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, şi cu destinaţia plăţilor indicate în documentele de plată trezoreriale.
    3.4. Perfectarea şi verificarea documentelor de plată şi a documentelor justificative pentru efectuarea cheltuielilor
    3.4.1. Pentru efectuarea cheltuielilor, executorii de buget perfectează şi prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Borderoul documentelor de plată prezentate trezoreriei teritoriale ale Ministerului Finanţelor (anexa nr. III-1) cu anexarea documentelor de plată şi a documentelor justificative la solicitarea trezoreriilor teritoriale, selectate în ordinea perfectată în Borderou.
    Borderoul se perfectează în două exemplare, dintre care unul, cu menţiunea trezoreriei teritoriale, se remite executorului de buget, iar exemplarul al doilea rămîne în unitatea teritorială a Trezoreriei de Stat care se păstrează în dosarul executorului de buget respectiv.
   
[Pct.3.4.1 modificat prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    Efectuarea cheltuielilor prin numerar   
    3.4.2. Pentru ridicarea numerarului, executorii de buget prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Delegaţia de retragere a numerarului (anexa nr.I-5) pe suport de hîrtie, cu aplicarea semnăturilor olografe sau o transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.
    Pentru ridicarea numerarului pentru instituţiile care se deservesc în contabilităţile centralizate, sau deţin mai multe conturi trezoreriale, acestea vor întocmi o delegaţie de retragere a numerarului în sumă totală, la care se anexează Descifrarea la delegaţia de retragere a numerarului (anexa nr.III-2).
   
[Pct.3.4.2 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.3.4.2 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    3.4.3. Necesităţile pentru finanţarea cheltuielilor din contul mijloacelor bugetului de stat în numerar se formează în baza delegaţiilor de retragere a numerarului prezentate trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Necesităţile se transmit în format electronic la Trezoreria de Stat în aceeaşi zi de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    În baza necesităţilor de numerar primite de la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, Trezoreria de Stat formează ordine de plată şi transferă mijloacele de la contul bancar al Trezoreriei de Stat la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    După primirea de la Trezoreria de Stat a mijloacelor pentru retragerea numerarului, trezoreria teritorială  a Ministerului Finanţelor efectuează transferul la contul bancar respectiv, deschis în banca deserventă.
   
[Pct.3.4.3 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    3.4.4. Pentru finanţarea cheltuielilor în numerar din contul mijloacelor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor formează în baza delegaţiilor de retragere a numerarului, prezentate de către executorii de buget, cererea despre necesarul de numerar.
    A doua zi, trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor efectuează transferul mijloacelor la contul bancar respectiv, deschis în banca comercială deserventă, pentru retragerea numerarului.
    3.4.41. Executorii de buget prezintă în mod obligatoriu “Cererea despre necesarul de numerar pentru data “__”______ 20__” (anexa nr.III-3), cu o zi lucrătoare înaintea prezentării delegaţiei de retragere a numerarului la trezoreriile teritoriale, pe suport electronic sau pe hîrtie. În baza cererilor despre necesarul de numerar, trezoreria teritorială întocmeşte în ziua primirii acestora, cererea privind necesarul de numerar, care se prezintă la banca comercială deserventă.
    [Pct.3.4.41 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.3.4.41 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.3.4.5 exclus prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Pct.3.4.5 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.3.4.6 exclus prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Pct.3.4.7 exclus prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Pct.3.4.7 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.3.4.8 exclus prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    3.4.9. Delegaţiile de retragere a numerarului, concomitent cu Borderoul documentelor de plată trezoreriale se transmit, în format electronic şi pe hîrtie, de către trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor la banca deserventă, la care persoana împuternicită urmează să ridice numerarul.
   
[Pct.3.4.9 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.3.4.9 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    3.4.10. Transferurile la bugetele respective a impozitelor reţinute din salariu, transferul contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi la fondurile asigurărilor obligatoriii de asistenţă medicală se efectuează concomitent cu ridicarea mijloacelor în numerar sau transferul efectuat la cardurile bancare pentru plata salariilor.
   
[Pct.3.4.11 exclus prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    3.4.12. Numerarul primit în casieriile instituţiilor bugetare se utilizează de către acestea în termen de 3 zile lucrătoare, incluzînd ziua de primire a banilor de la instituţia bancară.
    3.4.13. După expirarea termenului indicat în punctul 3.4.12., instituţiile bugetare sînt obligate să depună sumele de numerar neutilizate din casierii, precum şi sumele primite în casieria instituţiei pentru restabilirea cheltuielilor efectuate, la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale deservente, perfectîndu-se Ordin de încasare a numerarului (anexa nr. I-6), cu indicarea contului trezorerial, articolului şi alineatului de cheltuieli.
    3.4.14. Ordinul de încasare a numerarului se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006 cu modificările şi completările ulterioare.
   
[Pct.3.4.14 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Pct.3.4.14 în redacţia OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]
    3.4.15. Soldul numerarului disponibil în casa instituţiei bugetare, în ultima zi a lunii de gestiune, în mod obligatoriu, se depune la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale deservente în ordinea stabilită în punctul 3.4.13.
    Efectuarea plăţilor prin virament
    3.4.16. Pentru efectuarea plăţilor prin virament pentru mărfurile procurate, lucrările îndeplinite şi serviciile prestate din conturile trezoreriale ale executorilor de buget, se utilizează Ordinul de plată (tip.doc.1), (anexa nr. I-1).
    Pentru efectuarea plăţilor de către instituţiile care se deservesc în contabilitatea centralizată, sau care dispun de mai multe conturi trezoreriale, se întocmeşte un ordin de plată trezorerial în sumă totală, la care se anexează Descifrarea la ordinul de plată (anexa nr. III-10).
   
Ordinele de plată se prezintă de către autorităţile/instituţiile deservente  la trezoreriile teritoriale al Ministerului Finanţelor pe suport de hîrtie, cu aplicarea semnăturilor olografe sau se transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.
    [Pct.3.4.16 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.4.17. Ordinele de plată se întocmesc de către executorii de buget în conformitate cu actele normative în vigoare în 3 exemplare. Semnăturile persoanelor autorizate şi ştampila rotundă a instituţiei bugetare se aplică pe exemplarele doi şi trei.
    Primul exemplar al ordinului de plată se semnează de către persoanele autorizate din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, cu aplicarea ştampilei rotunde.
    3.4.18 Pentru efectuarea cheltuielilor privind procurarea bunurilor şi efectuarea lucrărilor, concomitent cu ordinele de plată, instituţia bugetară prezintă, după caz, contractele de achiziţie publică a mărfurilor şi lucrărilor, facturile fiscale, facturile de expediţie, actele de primire a lucrărilor efectuate, actele de achiziţie sau alte documente justificative.
    Pentru efectuarea cheltuielilor privind prestarea serviciilor, instituţia bugetară nu prezintă documente justificative.
    Pentru efectuarea plăţilor în virament persoanelor fizice, instituţia bugetară prezintă în mod obligatoriu copia buletinului de identitate a persoanei fizice. Pe verso copiei buletinului de identitate, persoana fizică indică datele bancare, aplică data şi semnătura, declarînd astfel pe propria răspundere datele oferite.
    Documentele sus-menţionate, după efectuarea cheltuielilor, se restituie executorului de buget.
    [Pct.3.4.18 în redacția OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Pct.3.4.18 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.4.19. După verificarea documentelor de plată, persoanele responsabile din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor transmit primele două exemplare ale ordinelor de plată, concomitent cu Borderoul documentelor de plată trezoreriale, la banca deserventă pentru efectuarea plăţilor.
    În scopul urgentării prelucrării de către banca deserventă a documentelor de plată trezoreriale, acestea pot fi prezentate băncilor pe etape (de două sau mai multe ori pe zi).
    Exemplarul doi al ordinului de plată, legalizat cu semnătura persoanei responsabile, ştanţa băncii şi data executării, se remite alăturat la extrasul din contul bancar al trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, drept confirmare a operaţiunilor efectuate.
   
[Pct.3.4.19 în redacția OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    3.4.20. După prelucrarea extrasului din contul bancar, persoana responsabilă din unitatea Trezoreriei de Stat aplică ştanţa şi semnătura pe exemplarul trei al ordinului de plată, care se remite executorului de buget cu anexarea documentelor justificative prezentate.
    3.4.21. Pentru  efectuarea transferului de credit în adresa Î.S. "Poşta Moldovei", pe numele unor persoane fizice în cazul achitării pensiilor, pensiilor alimentare, salariilor, cheltuielilor de deplasare, onorarii de autor etc. se utilizează  Ordinul de plată (tip.doc.1), (anexa nr. I-1).
   
[Pct.3.4.21 în redacţia OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]
    3.4.22. Ordinul  de plată  pentru  efectuarea transferului de credit în adresa Î.S. "Poşta Moldovei" se prezintă în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor de către plătitor în patru exemplare, la care, după caz, se anexează două exemplare ale listei destinatarilor mijloacelor băneşti.
    Primul exemplar al ordinului de plată se semnează de către persoanele autorizate din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, cu aplicarea ştampilei rotunde.
    În cazul în care spaţiul de la rubrica "Destinaţia plăţii" din ordinul de plată nu permite introducerea informaţiei complete privind numele, prenumele, suma către plată şi adresa fiecărui destinatar al mijloacelor băneşti, plătitorul întocmeşte o listă în care se indică numele, prenumele, suma către plată, adresa fiecărui destinatar al mijloacelor băneşti,  numărul şi data ordinului de plată la care se referă.
    Semnăturile persoanelor autorizate şi ştampila rotundă a instituţiei bugetare se aplică pe exemplarele doi, trei şi patru.
    [Pct.3.4.22 în redacţia OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]
    Evidenţa contractelor de achiziţii publice
    3.4.23. Contractarea de mărfuri, lucrări şi servicii se efectuează în baza Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul respectiv (dacă acestea există) şi altor acte normative în vigoare, în limita alocaţiilor aprobate.
    Pentru achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, contractul poate fi încheiat pentru întreaga achiziţie, însă realizarea lui urmează a fi asigurată în limitele alocaţiilor anuale prevăzute în aceste scopuri şi precizate anual în contract.
    3.4.24. Contractele de achiziţie, încheiate de către executorii de buget, inclusiv contractele încheiate cu persoane fizice, în mod obligatoriu, se înregistrează în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în Registrul contractelor de achiziţie (anexa nr.III-11) cu atribuirea numărului unic de înregistrare.
    Pentru înregistrarea contractelor încheiate cu persoane fizice, instituţia bugetară în mod obligatoriu, prezintă copia buletinului de identitate a persoanelor respective. Pe verso copiei buletinului de identitate, persoana fizică indică rechizitele bancare, aplică data şi semnătura, declarînd astfel pe propria răspundere datele oferite.
    [Pct.3.4.24 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    3.4.25. Contractele de achiziţiii publice încheiate de către executorii de buget, neînregistrate în Trezoreria de Stat sau în una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, nu au putere juridică.
    3.4.26.  Elementele principale ale contractelor de achiziţii publice, care se verifică şi se includ în sistemul informaţional al Ministerului Finanţelor de către persoana responsabilă sînt următoarele:
    a) numărul şi data încheierii contractului;
    b) numărul şi data înregistrării contractului la trezoreria teritorială;
    c) suma contractului şi încadrarea acesteia în limita soldului de alocaţii;
    d) termenul de livrare /executare /prestare;
    e) termenul de achitare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor;
    f) termenul de valabilitate al contractului;
    g) datele bancare ale plătitorului (inclusiv conturile trezoreriale) şi datele bancare ale beneficiarului;
    h) clasificaţia bugetară atribuită de către instituţia bugetară.
    3.4.27.  Pe ambele exemplare ale contractelor de achiziţie se înscrie numărul unic de înregistrare, data înregistrării, se aplică ştanţa şi semnătura executorului din trezoreria teritorială deserventă. Contractele de achiziţii publice înregistrate se restituie executorilor de buget.
    3.4.28. Plăţile pentru mărfurile procurate, lucrările executate şi serviciile prestate instituţiilor bugetare se efectuează conform contractelor de achiziţii publice, încheiate între executorii de buget şi furnizori în limita soldurilor alocaţiilor disponibile la zi pentru cheltuielile respective.
    3.4.281. Executorii de buget sînt responsabili de respectarea actelor legislative şi normative în vigoare privind achiziţiile publice, de încheierea contractelor, modul de achitare şi nivelul preţurilor la mărfurile, lucrările şi serviciile contractate, precum şi de efectuarea achiziţiilor în strictă corespundere cu lista mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor indicate în contracte.
    Pentru încălcarea procedurilor de achiziţii publice, executorii de buget poartă răspundere în conformitate cu prevederile Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    3.4.282. Datoriile creditoare formate la situaţia din 1 ianuarie pot fi acceptate spre plată, în limita alocaţiilor prevăzute în buget pe anul bugetar respectiv, acestea (datoriile) fiind confirmate prin facturi fiscale şi documente care justifică respectarea procedurilor de achiziţii, stabilite prin lege.
    3.4.283. Nu se permite executorilor de buget admiterea şi achitarea datoriilor creditoare în urma recepţionării bunurilor, serviciilor şi lucrărilor:
    a) fără respectarea procedurilor de achiziţii şi fără a fi încheiat contractul respectiv cu furnizorul;
    b) în suma care depăşeşte suma contractului încheiat cu furnizorul;
    c) în baza unui contract încheiat cu furnizorul, dar neînregistrat la trezoreria teritorială;
    d) în baza contractelor întocmite cu furnizorii şi aprobate de către Agenţia Achiziţii Publice, a căror valoare este mai mare decît alocaţiile aprobate şi precizate a bugetelor respective în anul precedent.
    3.4.284. Transferurile curente şi capitale, cît şi transferurile în bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează la conturile bancare ale beneficiarilor în limita alocaţiilor bugetare aprobate fără contracte de achiziţii publice.
    [Secţiunea în redacţia OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
    [Pct.3.4.24 modificat prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    Executarea documentelor executorii (titluri executorii şi ordine incaso)
  
3.4.29. Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor bugetare, se execută în conformitate cu prevederile Codului de executare a Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004, articolului 361 al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XII din 24 mai 1996 şi articolului 8 al Legii privind finanţele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003, Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.4.30. Documentele executorii, ce ţin de dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetului de stat, se transmit în original, spre executare Ministerului Finanţelor (Direcţia juridică).
    3.4.31. După examinarea documentelor executorii de către conducerea Ministerului Finanţelor şi luarea deciziei de executare, Direcţia juridică prezintă Trezoreriei de Stat nota-raport cu viza conducerii Ministerului Finanţelor însoţită de documentele executorii în original.
    3.4.32. Persoana responsabilă din cadrul Trezoreriei de Stat, în baza datelor din documentele executorii şi nota-raport,  întocmeşte ordine de plată în trei exemplare, perfectate şi semnate în ordinea stabilită.
    3.4.33. Executarea benevolă a documentelor executorii se reflectă în executarea de casă a bugetului de stat la tipul 214 „Alte cheltuieli”, grupa principală 20 „Activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri principale”, grupa 09 „Cheltuieli neatribuite altor grupuri”, articolul 118.00 „Documente executorii”. Celelalte segmente ale Clasificaţiei bugetare (clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare A, clasificaţia programelor, clasificaţia categoriilor de mijloace speciale) se atribuie în funcţie de caracterul cheltuielilor respective.
    3.4.34. Trezoreria de Stat, după executarea documentelor executorii, perfectează Informaţia privind executarea documentelor  executorii şi a ordinelor incaso prin intermediul Trezoreriei de Stat din contul bugetului de stat (anexa nr. III-12c).
    3.4.35. Primul exemplar al ordinului de plată şi documentele justificative se anexează la extrasul trezoreriei.
    3.4.36. Al doilea exemplar al ordinului de plată se transmite Direcţiei juridice.
    3.4.37. Al treilea exemplar al ordinului de plată se transmite solicitantului.
    3.4.38. Documentele executorii privind dezafectarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor /instituţiilor bugetare se prezintă în original de către executorii judecătoreşti la autorităţile /instituţiile bugetare respective.
    3.4.38.1 Autorităţile /instituţiile bugetare prezintă trezoreriilor teritoriale ordine de plată în două exemplare, perfectate şi semnate în ordinea stabilită, cu  anexarea originalului documentelor executorii.
    3.4.38.2 Executarea benevolă a documentelor executorii din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se reflectă în executarea de casă a bugetului respectiv la tipul 214 „Alte cheltuieli”, grupa principală 20 „Activităţi şi servicii neatribuite altor grupuri principale”, grupa 09 „Cheltuieli neatribuite altor grupuri”, articolul 118.00 „Documente executorii”. Celelalte segmente ale Clasificaţiei bugetare (clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare A, clasificaţia programelor, clasificaţia categoriilor de mijloace speciale) se atribuie în dependenţă de caracterul cheltuielilor respective.
    3.4.38.3 Executarea benevolă a documentelor executorii din contul autorităţilor /instituţiilor bugetare se reflectă în executarea de casă a autorităţii /instituţiei bugetare la articolul 118.00 „Documente executorii”. Celelalte segmente ale Clasificaţiei bugetare (clasificaţia funcţională a cheltuielilor, clasificaţia organizaţională a cheltuielilor A şi B, clasificaţia programelor, clasificaţia categoriilor de mijloace speciale) se atribuie în funcţie de caracterul cheltuielilor respective.
    3.4.38.4 După executarea ordinelor de plată, primul exemplar al ordinului de plată împreună cu copia documentului executoriu se anexează la extrasul trezoreriei;
    3.4.38.5 Al doilea exemplar al ordinului de plată şi originalul documentului executoriu se remit plătitorului, autorităţii /instituţiei bugetare, alăturat la extrasul din cont trezorerial.
    3.4.38.6 Plăţile privind achitarea sumelor adjudecate conform documentelor executorii se vor efectua indiferent dacă sînt sau nu aprobate alocaţii în acest scop, dar nu vor depăşi limita de 20 la sută din bugetul aprobat pe anul respectiv.
    3.4.38.7  În cazul în care documentul executoriu prezentat executorilor de buget respectivi nu este executat benevol în termen de 6 luni de la data devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti în baza căreia a fost emis, creditorul poate solicita executorului judecătoresc iniţierea executării silite conform procedurii stabilite de Codul de executare.
    3.4.38.8 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor asigură executarea încheierilor, notificărilor, hotărîrilor, ordonanţelor privind aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti şi a dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţilor /instituţiilor bugetare, respectînd prevederile Regulamentului privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.4.38.9 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, primesc spre executare încheierea, notificarea, hotărîrea, ordonanţa privind aplicarea sechestrului pe mijloace băneşti şi dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţilor /instituţiilor bugetare, o înregistrează în ordine cronologică în Registrul documentelor de suspendare a operaţiunilor şi de sechestrare a mijloacelor băneşti din conturile trezoreriale (anexa nr.III-13) şi informează  în scris autorităţile /instituţiile bugetare despre aplicarea sechestrului.
    3.4.38.10 Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor informează emitentul încheierilor, notificărilor, hotărîrilor, ordonanţelor privind aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti şi ale dispoziţiilor privind suspendarea operaţiunilor pe conturile trezoreriale ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, autorităţilor /instituţiilor bugetare, la solicitarea acestuia, prin intermediul Comunicatului informativ privind disponibilul în conturile trezoreriale (anexa nr.III-14) despre disponibilul şi acumularea mijloacelor în conturile trezoreriale indicate în documentele executorii, după cum urmează:
    a) pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se indică soldurile disponibile de mijloace băneşti în conturile bugetelor respective;
    b) pentru autorităţile /instituţiile bugetare finanţate din bugetul de stat /bugetele unităţilor administrativ-teritoriale se indică soldurile disponibile de alocaţii aprobate pentru anul curent, separat pe fiecare  cont trezorerial de cheltuieli.
    Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor suplimentar în Comunicatul informativ privind disponibilul în conturile trezoreriale (anexa nr.III-14) indică rechizitele tehnice (barele ce delimitează codurile şi codurile ministerului, programelor, subprogramelor, etc.), care urmează a fi indicate în destinaţia plăţii a Ordinului incaso întocmit conform punctului 3.4.38.12 al prezentelor Norme.
    3.4.38.11 Pentru perceperea în mod incontestabil din contul bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi din contul autorităţilor/instituţiilor bugetare a sumei adjudecate, fără acordul acestora, se utilizează Ordinul incaso, prezentat de către executorul judecătoresc sau de alt organ abilitat prin lege, Trezoreriei de Stat /trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor.
    3.4.38.12 Executorul judecătoresc sau alt organ abilitat prin lege întocmeşte ordinul incaso în numărul de exemplare necesare părţilor, respectînd toate condiţiile stipulate în Regulamentul privind suspendarea operaţiunilor, sechestrarea şi perceperea în mod incontestabil a mijloacelor băneşti din conturile bancare, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.375 din 15 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare precum şi cerinţele expuse în punctul 3.4.38.11. Executorul judecătoresc sau alt organ abilitat prin lege semnează, aplică ştampila şi prezintă trezoreriei unde se deserveşte autoritatea /instituţia bugetară ordinul incaso, însoţit de  documentul executoriu în original şi actul care confirmă că, documentul executoriu s-a aflat spre executare la debitor timp de 6 luni de la data devenirii irevocabile a hotărîrii judecătoreşti.
    3.4.38.13 Trezoreriile teritoriale înregistrează documentele executorii, ordinile incaso şi perfectează Fişierul evidenţei executării documentelor executorii şi a ordinelor incaso (anexa nr.III-12).
    3.4.38.14 În ziua primirii de către trezorerie a ordinului incaso, trezoreria înştiinţează în scris autoritatea /instituţia bugetară despre ordinul incaso prezentat de către executorul judecătoresc sau de către alt organ abilitat prin lege şi îl execută în termen de pînă la 3 zile lucrătoare, cu sau fără acordul autorităţii /instituţiei bugetare.
    3.4.38.15 În cazul primirii ordinului incaso, emis în baza documentului executoriu, pentru care a fost aplicat sechestru pe mijloace băneşti, ordinul incaso se execută din contul mijloacelor băneşti respective.
    În cazul primirii ordinului incaso, emis în baza documentului executoriu, în baza căruia a fost aplicat sechestru pe soldurile alocaţiilor aprobate pentru anul curent ale autorităţilor /instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat /bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor execută ordinul incaso în termen de pînă la 3 zile lucrătoare după cum urmează:
    a) pentru autorităţile /instituţiile bugetare finanţate din bugetul de stat - întocmind Informaţia privind necesităţile instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat (anexa III-1a şi anexa III-1b, după caz), informînd prin telefon sau fax Trezoreria de Stat şi solicitînd în mod urgent  finanţarea necesară pentru achitarea acestuia;
    b)  pentru instituţiile bugetare finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, ordinul incaso se execută din contul mijloacelor băneşti a bugetelor respective.
    3.4.38.16 După executarea ordinului incaso în sumă totală sau parţială, trezoreria indică pe versoul originalului ordinului incaso suma executată, data efectuării plăţii, semnătura funcţionarului responsabil, ştampila trezoreriei şi îl remite emitentului.
    3.4.38.17 Executarea ordinelor incaso se reflectă în executarea de casă conform prevederilor punctelor  3.4.33, 3.4.382 şi 3.4.383.
    3.4.38.18 Comisionul pentru serviciile de transfer/ ridicare în numerar a mijloacelor băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau a bugetelor locale se acoperă din contul bugetelor respective.
    3.4.38.19 În cazul lipsei alocaţiilor bugetare respective, documentele executorii se execută la articolul 118.00 „Documente executorii”, fără planuri de finanţare (repartizări pe luni).
    Pînă la finele anului bugetar urmează a fi efectuate modificările de rigoare în planurile de finanţare (repartizările pe luni) conform ordinii stabilite.
    [Secţiunea în redacţia OMF171 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.28; în vigoare 18.01.13]   
    [Pct.3.4.29 -3.4.38 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    Operaţiuni trezoreriale interne
    3.4.39. Operaţiunile interne în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor reprezintă operaţiuni între conturi trezoreriale fără trecerea acestora prin conturile bancare.
    3.4.40. Pentru efectuarea operaţiunilor interne în monedă naţională prin sistemul trezorerial, trezoreriile teritoriale utilizează Nota de transfer (tip.doc.10 TT), (anexa nr.I-3), pentru operaţiunile interne în valută străină – Nota de transfer în valută străină (tip.doc.10 TTv), (anexa nr.I-3v).
    Notele de transfer (tip.doc.10 TT, tip.doc.10 TTv) se prezintă de către executorii de buget la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pe suport de hîrtie, cu aplicarea semnăturilor olografe sau se transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.
   
[Pct.3.4.40 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.3.4.40 în redacţia OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    3.4.41. Nota de transfer trezorerială se perfectează în două sau în trei exemplare (în cazul cînd operaţiunea trezorerială internă se efectuează între doi executori de buget) şi se semnează de către persoanele autorizate cu dreptul la prima şi a doua semnătură, cu aplicarea ştampilelor rotunde de către executorii de buget şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    Primul exemplar al Notei de transfer trezoreriale rămîne în unitatea Trezoreriei de Stat respectivă, iar exemplarele doi şi trei se remit executorului de buget respectiv.
Operaţiuni valutare
   
3.4.411. În cazul resubordonării instituţiilor
bugetare, instituţia bugetară întocmeşte Informaţia privind transferul alocaţiilor bugetare, mijloacelor speciale şi fondurilor speciale în legătură cu resubordonarea instituţiilor bugetare (anexa nr.III-16), care se prezintă organului ierarhic superior. Ulterior, aceasta se prezintă Ministerului Finanţelor pentru aprobare şi executare, în baza căreia se generează note de transfer şi modificările la planurile de finanţare. Notele de transfer şi modificările la planurile de finanţare se transmit instituţiei supuse resubordonării pentru semnare şi aprobare. Ulterior, notele de transfer se remit trezoreriei teritoriale deservente, iar planurile de finanţare se prezintă Direcţiei de ramură a Ministerului Finanţelor.
    În cazul cînd instituţia
bugetară, în baza dispoziţiilor legale, transmite o parte din activele şi pasivele sale mai multor instituţii bugetare, transmiterea operaţiunilor de executare efectuate la data transmiterii de către instituţia supusă reorganizării se efectuează prin întocmirea Raportului privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale (formularul nr.4) şi a Raport privind executarea bugetului instituţiei bugetare din contul cheltuielilor pe componenta de bază (formularul nr.2). Rapoartele menţionate se prezintă la nivel de codificator al clasificaţiei bugetare (grupa principală, grupa funcţiei, tipul instituţiei, categoria mijloacelor speciale, program/subprogram, codul obiectului pentru investiţii capitale şi reparaţii capitale). Adiţional, în formularele date se indică codul instituţiei şi codul trezoreriei deservente.
    Instituţia supusă reorganizării întocmeşte două rapoarte:
    - cu semnul „minus” – pentru instituţia care transmite activele şi pasivele, şi
    - cu semnul „plus” – pentru instituţia care primeşte activele şi pasivele.
    Contractele încheiate cu furnizorii de lucrări şi servicii pînă la momentul reorganizării se transmit printr-un Extras privind executarea contractului, eliberat de către trezoreria teritorială deserventă, unde la nivel de fiecare articol şi alineat se indică codul instituţiei, unde urmează a fi transferat contractul în cauză. Divizarea planurilor de finanţare se efectuează conform procedurilor standard de întocmire a acestora.
   
[Pct.3.4.411 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Pct.3.4.411 introdus prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    3.4.42. Operaţiunile ce ţin de rambursarea împrumuturilor şi garanţiilor externe, deservirea acestora, achitarea cotizaţiilor de membru ale Republicii Moldova în organismele internaţionale, finanţarea instituţiilor
bugetare amplasate peste hotarele Republicii Moldova, achiziţiile publice şi alte măsuri prevăzute de legislaţie, se efectuează prin Ordinul de plată (anexa nr. I - 4) de la conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, prin intermediul conturilor trezoreriale.
    3.4.43. Achitarea plăţilor, ce ţin de achiziţiile publice efectuate peste hotarele republicii, se efectuează conform contractelor de achiziţii, în limita soldurilor de alocaţii bugetare, cu înregistrarea lor în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în ordinea stabilită.
    3.4.44. Eliberarea în numerar a valutei străine pentru cheltuielile instituţiilor bugetare se efectuează în baza Cererii de eliberare a valutei străine ( anexa nr.III-15).
    3.4.45. Ordinele de plată şi Cererea de eliberare a valutei străine se perfectează în 4 exemplare. Exemplarele 2, 3, 4 se semnează de către executorii de buget, cu aplicarea ştampilei rotunde.
    Primul exemplar se semnează de către persoanele autorizate din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, cu aplicarea ştampilei rotunde.
    3.4.46. În cazul cînd instituţiile bugetare, amplasate peste hotarele republicii, efectuează cheltuieli pe teritoriul Republicii Moldova, ce ţin de activitatea acestor instituţii, ordinele de plată se prezintă de către executorii de buget trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor conform ordinii stabilite, la care se anexează documentele justificative şi calculele respective.
    3.4.47. Pentru efectuarea cheltuielilor în valută străină, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor procură valută străină de la băncile deservente la cursul de schimb stabilit de comun acord în contractele de prestare a serviciilor bancare.
    3.4.48. Cheltuielile efectuate din conturile valutare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor se reflectă în evidenţa contabilă în lei moldoveneşti conform cursului de schimb valutar stabilit la data efectuării operaţiunilor.
Capitolul III1
Gestionarea mijloacelor financiare primite de la bugetele componente
ale bugetului public
național de către autoritățile/instituțiile publice
la autogestiune ai căror fondatori sînt autoritățile publice
centrale și locale

    31.1 Dispoziţii generale
    31.1.1 Gestionarea mijloacelor financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, ai căror fondatori sînt autoritățile publice centrale și locale, se efectuează în conformitate cu prevederile:
    a) Legii bugetare anuale;
    b) altor acte legislative şi normative în vigoare.
    Mijloacele financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, ai căror fondatori sînt autoritățile publice centrale și locale, sînt mijloace extrabugetare și se gestionează prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    31.2 Deschiderea conturilor
    31.2.1 Pentru deservirea autorităților/instituțiilor publice la autogestiune de către trezoreriile teritoriale, în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor TREZMD2X se deschid conturi bancare cu următoarea structură:
2264TT1002,
    unde TT – codul trezoreriei teritoriale.
    Pentru gestionarea mijloacelor primite de la bugetele componente ale bugetului public național, autoritățile/instituțiile publice la autogestiune deschid conturi în trezoreriile teritoriale deservente.
    Structura conturilor respective este următoarea:
    462500000XXXXYY- pentru încasări de mijloace extrabugetare,
    262500000XXXXYY- pentru plăți de mijloace extrabugetare,
    unde XXXX – codul autorității/instituției publice la autogestiune, atribuit în baza solicitării prezentate de către autoritatea/instituția publică;
    YY – numărul de ordine al contului autorității/instituției publice la autogestiune.
    Pentru încasări neidentificate de mijloace extrabugetare se va utiliza contul – 4695000000000TT.
    Pentru mijloace temporar împrumutate și rambursate din disponibilul mijloacelor extrabugetare la componenta de bază a bugetului de stat se utilizează contul – 8613TT TT 0000000, unde TT – codul trezoreriei teritoriale.
    Pentru mijloace temporar primite și rambursate din componenta de bază a bugetului de stat din disponibilul mijloacelor extrabugetare se utilizează contul –
8614 XX XX XXX XXXX,
     I     II     III       IV
    unde I - 2 semne – codul grupei principale, conform clasificației funcționale;
    II - 2 semne – codul grupei funcției, conform clasificației funcționale;
    III - 3 semne – codul clasificației organizaționale, partea B;
    IV - 4 semne – codul bugetului.
    31.2.2 Deschiderea conturilor în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) solicitare de deschidere a conturilor (întocmită în formă liberă cu indicarea numărului de conturi necesare şi denumirea acestora);
    b) cerere de deservire (anexa nr.I-10/1);
    c) deciziile de numire în funcție a conducătorului, contabilului-șef şi a persoanelor autorizate cu drept de semnătură pe documente bancare;
    d) fișa cu specimene de semnături și amprenta ștampilei rotunde, autentificată de către notar (anexa nr.I-11/1);
    e) copia certificatului de înregistrare, care confirmă numărul de identificare-codul fiscal;
    f) procura de primire a extraselor din conturi (anexa nr.I-12/1).
    31.3 Efectuarea plăţilor
    31.3.1 La efectuarea plăţilor de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune nu sunt necesare alocaţii bugetare şi înregistrarea contractelor în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, nu se aplică clasificaţia bugetară şi nu se prezintă documente justificative.
    31.3.2 Pentru efectuarea plăţilor prin virament se utilizează Ordinul de plată (tip.doc.1) (anexa nr.I-1).
    Ordinele de plată se întocmesc de către autorităţile/instituţiile publice la autogestiune în 2 exemplare, cu aplicarea semnăturilor olografe de către persoanele împuternicite şi ştampilei rotunde sau se transmit în format electronic, cu aplicarea semnăturilor digitale.
    În destinaţia plăţii se indică scopul plăţii şi se face referinţă la documentele relevante în baza cărora se efectuează plata, maximum 210 simboluri.
    În cazul prezentării ordinelor de plată pe suport de hîrtie, după prelucrarea extrasului din contul bancar, persoana responsabilă din trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor aplică ştampila şi semnătura pe exemplarul doi al ordinului de plată, care se remite executorului de buget.
    31.3.3 Se interzice transferarea mijloacelor băneşti ale autorităţilor/instituțiilor publice la autogestiune, de la conturile deschise în trezoreriile teritoriale la conturile bancare ale acestora aflate în instituţiile financiare, dar se admite operațiunea inversă.
    31.3.4 Autorităţile/instituţiile publice la autogestiune pot efectua operaţiuni între conturi proprii, deschise în trezoreriile teritoriale.
    Pentru efectuarea transferurilor între conturi se utilizează Nota de transfer (tip.doc.10 TT) (anexa nr.I-3).
    31.3.5 Pentru operațiunile în numerar, trezoreriile teritoriale deschid un cont bancar separat 2264 în filiala băncii deservente. Transmiterea mijloacelor de la contul bancar deschis în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor 2264TT1002 la contul bancar pentru numerar deschis la banca deserventă se va efectua prin contul trezorerial 730299 TT0000000,
    unde TT – codul trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanțelor, care se indică de două ori.
    Pentru ridicarea numerarului, autoritățile/instituțiile publice la autogestiune prezintă trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Delegaţia de retragere a numerarului (anexa nr.I-5).
    31.3.6 Nu se admit corectări în delegaţii de retragere a numerarului, ordine de plată şi alte documente de plată prezentate de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune.
    Responsabilitatea pentru întocmirea corectă a documentelor de plată o poartă autoritățile / instituţiile publice la autogestiune, iar trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor exercită doar controlul cameral al documentelor de plată.
    31.3.7 Pentru reflectarea operaţiunilor ce ţin de mijloacele financiare ale autorităților/instituțiilor publice la autogestiune în evidența contabilă se vor utiliza următoarele formulare:
    - Extrasul trezoreriei (anexa nr.VII-1);
    - Extrasul din contul trezorerial (anexa nr.VII-2);
    - Nota contabilă nr.25 (conform anexei nr.VII-6);
    - Registrele de evidență analitică pentru conturile 4625, 4695, 7302 (anexa nr.VII-7);
    - Balanța de verificare (anexa nr.VII-8);
    - Cartea mare (anexa nr.VII-10);
    - Fișa executării mijloacelor extrabugetare (anexa nr.VII-18 me).
    Fișa executării mijloacelor extrabugetare se prezintă pe suport electronic autorităților/instituțiilor publice la autogestiune de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în a treia zi a lunii ce urmează după perioada de gestiune, iar trimestrial şi anual şi pe suport de hîrtie în două exemplare, cu semnăturile persoanelor responsabile. După verificare autoritățile/instituțiile publice restituie un exemplar semnat de către persoanele cu dreptul la semnătură trezoreriei teritoriale deservente.
    - Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare (anexa nr.VII-26).
    Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare se va transmite lunar pe suport electronic de către trezoreriile teritoriale Direcției operaționale din cadrul Direcției generale Trezoreria de Stat, concomitent cu raportul privind executarea bugetului de stat.
    31.3.8 Soldurile de mijloace extrabugetare neutilizate pînă la finele anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleaşi scopuri în anul bugetar următor.”
    3. În punctul 7.2.7 “Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, se introduc conturi contabile noi, cu următorul conţinut:
    31.3.7 Pentru reflectarea operaţiunilor ce ţin de mijloacele financiare ale autorităților/instituțiilor publice la autogestiune în evidența contabilă se vor utiliza următoarele formulare:
    - Extrasul trezoreriei (anexa nr.VII-1);
    - Extrasul din contul trezorerial (anexa nr.VII-2);
    - Nota contabilă nr.25 (conform anexei nr.VII-6);
    - Registrele de evidență analitică pentru conturile 4625, 4695, 7302 (anexa nr.VII-7);
    - Balanța de verificare (anexa nr.VII-8);
    - Cartea mare (anexa nr.VII-10);
    - Fișa executării mijloacelor extrabugetare (anexa nr.VII-18 me).
    Fișa executării mijloacelor extrabugetare se prezintă pe suport electronic autorităților/instituțiilor publice la autogestiune de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în a treia zi a lunii ce urmează după perioada de gestiune, iar trimestrial şi anual şi pe suport de hîrtie în două exemplare, cu semnăturile persoanelor responsabile. După verificare autoritățile/instituțiile publice restituie un exemplar semnat de către persoanele cu dreptul la semnătură trezoreriei teritoriale deservente.
    - Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare (anexa nr.VII-26).
    Raportul privind încasarea și efectuarea plăților de mijloace extrabugetare se va transmite lunar pe suport electronic de către trezoreriile teritoriale Direcției operaționale din cadrul Direcției generale Trezoreria de Stat, concomitent cu raportul privind executarea bugetului de stat.
    31.3.8 Soldurile de mijloace extrabugetare neutilizate pînă la finele anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleaşi scopuri în anul bugetar următor.”
    [Capitolul III1 introdus prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15]
Capitolul IV. Evidenţa mijloacelor şi fondurilor speciale
4.1. Dispoziţii generale
    4.1.1. Evidenţa veniturilor şi cheltuielilor din contul mijloacelor şi fondurilor speciale se ţine pe conturile trezoreriale deschise executorilor de buget în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor conform prevederilor stabilite în actele normative şi legislative în vigoare, Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare finanţate de la buget, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 31 decembrie 2004, cu completările şi modificările ulterioare, şi a prezentelor Norme metodologice.
4.2. Deschiderea conturilor trezoreriale
de mijloace şi fonduri speciale
    4.2.1. Gestionarea mijloacelor şi fondurilor speciale ale instituţiilor bugetare se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale deschise pe categorii de mijloace speciale şi pe fiecare tip de fond special, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    4.2.2. În cazul în care instituţia bugetară nu dispune de cont trezorerial pe mijloace bugetare, pentru deschiderea contului trezorerial de mijloace şi fonduri speciale se prezintă setul de documente indicat în punctul 1.3.1. al prezentelor Norme metodologice.
    4.2.3. Deschiderea conturilor trezoreriale de mijloace şi fonduri speciale de către instituţiile bugetare se efectuează în baza planurilor de finanţare şi a repartizărilor pe luni, elaborate şi aprobate în ordinea stabilită.
    4.2.4. Planurile de finanţare pe mijloace şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetul de stat, precum şi modificările la ele, elaborate şi aprobate în ordinea stabilită, se înregistrează la Trezoreria de Stat şi se transmit spre executare trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor deservente.
    4.2.5. Planurile de finanţare, repartizările pe luni şi modificările la ele, pe mijloace şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, elaborate şi aprobate în ordinea stabilită, se înregistrează în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    4.2.6. Contul trezorerial de mijloace şi fonduri speciale este constituit din cinci părţi, 15 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
    4.3. Evidenţa veniturilor încasate în conturile trezoreriale de mijloace şi fonduri speciale
    4.3.1. În baza extrasului din cont bancar şi a documentelor de plată, verificate de către persoana responsabilă din unitatea teritorială a Trezoreriei de Stat, sumele de venituri se înregistrează în conturile trezoreriale de mijloace sau fonduri speciale respective ale instituţiilor bugetare, în conformitate cu destinaţia acestora.
    4.3.2. În cazul în care au fost încasate sume conform documentelor de plată întocmite incorect, aceste sume se înscriu la contul trezorerial "Încasări neidentificate".
    Nu mai tîrziu de a doua zi operaţională, persoana responsabilă înştiinţează instituţia bugetară sau plătitorul referitor la plăţile încasate incorect, sau, după caz, întocmeşte ordine de plată pentru restituirea sumei incorect încasate la contul trezorerial respectiv, cu excepţia persoanelor fizice.
    În baza explicaţiilor argumentate în formă scrisă, prezentate de către instituţia bugetară sau plătitor, după caz, şi a notelor de transfer trezoreriale, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor efectuează înscrierile contabile respective.
    4.3.3. Mijloacele speciale şi veniturile transferate la fondurile speciale, pentru care în anul curent nu au fost prezentate şi înregistrate în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor planuri de finanţare, repartizări lunare, se înregistrează în conturile trezoreriale respective, deschise în anul precedent.
    Dacă astfel de conturi nu există, mijloacele se înregistrează în contul "Încasări neidentificate", fără dreptul de a fi cheltuite pînă la prezentarea planurilor de finanţare, a repartizărilor pe luni şi deschiderea conturilor trezoreriale noi sau se restituie plătitorului.
4.4. Efectuarea cheltuielilor din conturile trezoreriale
de mijloace
şi fonduri speciale
    4.4.1. Cheltuielile din contul trezorerial de mijloace şi fonduri speciale se efectuează de la conturile bancare respective ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, prin intermediul conturilor trezoreriale de mijloace şi fonduri speciale, în strictă conformitate cu destinaţiile stabilite în planurile de finanţare, repartizările pe luni aprobate şi înregistrate în ordinea stabilită şi în limita soldurilor de mijloace băneşti disponibile.
    4.4.2. Pentru efectuarea cheltuielilor din conturile trezoreriale de mijloace şi fonduri speciale se aplică ordinea de perfectare, verificare şi prezentare în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor a documentelor de plată, stabilită pentru efectuarea cheltuielilor bugetare (capitolul III al prezentelor Norme metodologice).
    4.4.3. Închiderea conturilor trezoreriale de mijloace şi fonduri speciale se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor Norme metodologice.
Capitolul V. Evidenţa operaţiunilor privind împrumuturile
acordate ş
i rambursate
    5.1. Dispoziţii generale
    5.1.1. În procesul executării bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, pentru finanţarea deficitului bugetar sau a decalajului de casă temporar, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot atrage împrumuturi interne şi externe.
    Contractarea, primirea, acordarea, rambursarea împrumuturilor se efectuează conform prevederilor:
    - Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Altor acte legislative şi normative în vigoare.
   
[Pct.5.1.1 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    5.2. Structura contului trezorerial de împrumut
    5.2.1. Contul trezorerial de împrumut este constituit din 5 părţi, 15 semne, fiecare din ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr. I-13).
    5.2.2. Pentru evidenţa împrumuturilor privind finanţarea deficitului bugetului de stat, codul beneficiarului de împrumut echivalează cu codul direcţiei Ministerului Finanţelor, care deţine registrul mijloacelor împrumutate (interne şi externe).
    5.2.3. Pentru evidenţa împrumuturilor din disponibilul conturilor mijloacelor speciale ale executorilor de buget, codul beneficiarului de împrumut coincide cu codul trezoreriei teritoriale ale Ministerului Finanţelor, care efectuează operaţiunile de împrumut.
    5.3. Evidenţa împrumuturilor
    5.3.1. Împrumuturile efectuate între autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sau împrumuturile de la Banca Naţională şi alte instituţii financiare se efectuează în baza contractului de împrumut (acord de credit).
    5.3.2. Evidenţa contractelor de împrumuturi bancare şi bugetare (acorduri de credit) este ţinută de către părţile contractante.
    5.3.3. În trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se ţine evidenţa operaţiunilor de casă aferente împrumuturilor contractate de către executorii de buget prin intermediul conturilor trezoreriale.
   5.3.4. Pentru deschiderea contului trezorerial de împrumut, executorul de buget prezintă trezoreriei teritoriale ale Ministerului Finanţelor contractul de împrumut şi cererea de deservire (anexa nr. I-10), în care se indică numărul şi data contractului.
    5.3.5. După deschiderea contului trezorerial de împrumut, contractul se restituie executorului de buget.
    5.3.6. Rambursarea împrumuturilor se efectuează de către executorii de buget, în strictă conformitate cu condiţiile stabilite în contractul de împrumut şi actele normative în vigoare.
    5.3.7. Cheltuielile legate de deservirea împrumuturilor se efectuează din contul bugetelor respective, în limita planurilor de finanţare, repartizărilor pe luni şi a modificărilor la ele, aprobate în ordinea stabilită.
    Capitolul V1.
Evidenţa operaţiunilor privind depozitarea la
Banca Naţională a Moldovei a mijloacelor bugetare

    51.1. Dispoziţii generale
    51.1.1. Soldul mijloacelor băneşti temporar libere ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor adminitrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pot fi plasate în depozite la Banca Naţională a Moldovei.
    Plasarea depozitelor la termen se efectuează conform prevederilor:
    • Legii bugetare anuale;
    • Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Acordul aferent prestării unor servicii Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova de către Banca Naţională a Moldovei, încheiat la 5 decembrie 2007;
    • Regulamentul cu privire la acceptarea depozitelor de la Ministerul Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr.358 din 28 decembrie 2006.
51.2. Condiţiile de acceptare a solicitării
de depozitare
    51.2.1. Pentru plasarea la conturile de depozit în Banca Naţională a Moldovei (BNM) a mijloacelor temporar disponibile ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, administratorul de buget înaintează în scris solicitarea de depozitare la Ministerul Finanţelor, conform Anexei nr.V-1 .
    51.2.2. Solicitarea de depozitare se prezintă în două exemplare, cu cel puţin trei zile lucrătoare înaintea zilei determinate pentru plasarea depozitului.
    51.2.3. Depozitarea mijloacelor se efectuează pe un termen de la 14 (paisprezece) zile pînă la 12 luni, cu data plasării şi data scadenţei depozitului în acelaşi an bugetar.
    51.2.4. Administratorul de buget asigură transferul integral al sumei indicate în solicitare, cel tîrziu cu o zi înainte de data depozitării, la un cont bancar, deschis în Contul Unic Trezorerial pentru efectuarea operaţiunilor de depozitare a mijloacelor.
51.3. Condiţiile de depozitare
    51.3.1. Plasarea mijloacelor la depozit se efectuează în baza contractului de depozit încheiat între Ministerul Finanţelor şi BNM, în care se stipulează suma depozitului, rata dobînzii, data plasării, data scadenţei depozitului, drepturile şi obligaţiile părţilor şi alte condiţii convenite de părţi.
    51.3.2. Evidenţa contractelor de depozit se ţine de către părţile contractante.
    51.3.3. Pentru depozitele la termen în lei moldoveneşti, se achită o dobîndă reieşind din rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt şi variabilă pe durata contractului de depozit, indiferent de termenul de depozitare. În cazul modificării ratei de bază, noua rată a dobînzii se aplică din data intrării în vigoare a acesteia.
    51.3.4. Dobînda la depozitele plasate se calculează reieşind din uzanţa de 365 zile.
    51.3.5. Plata dobînzii se efectuează de către BNM la contul trezorerial al administratorului de buget în prima zi lucrătoare a lunii imediat următoare celei pentru care se efectuează plata şi la scadenţa depozitului.
51.4. Restituirea depozitului
    51.4.1. După restituirea sumei integrale a depozitului de către BNM Ministerului Finanţelor, suma depozitului se depune în contul administratorului de buget pînă la data scadenţei acestuia, sau  la o altă dată solicitată de administratorul de buget. În cazul  în care data scadenţei depozitului plasat este o zi nelucrătoare, Ministerul Finanţelor restituie depozitul în următoarea zi lucrătoare, fără plata dobînzii suplimentare.
    51.4.2. Administratorul de buget poate solicita restituirea sumei integrale a depozitului plasat pînă la data scadenţei acestuia, înaintînd Ministerului Finanţelor o cerere scrisă cu 7 zile lucrătoare pînă la rezilierea Contractului de depozit. Dobînda acestui depozit se calculează reieşind din rata medie ponderată a dobînzii pe sistemul bancar la depozite atrase la vedere de la persoanele juridice cu dobîndă în lei moldoveneşti, disponibilă pentru ultimele trei luni precedente fiecărei luni de menţinere.
    51.4.3. În cazul restituirii depozitului pînă la data scadenţei se recalculează suma dobînzii pentru perioada menţinută şi în cazul cînd pe parcursul acestei perioade au fost achitate dobînzi, diferenţa de sumă se reţine din suma depozitului şi dobînzii spre restituire.
    [Capitolul V1 introdus prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
Capitolul VI. Depozitarea mijloacelor în instituţii financiare
de către
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    6.1 Dispoziţii generale
    6.1.1. Mijloacele bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale obţinute din împrumuturi şi/sau granturi pentru diferite proiecte ale autorităţilor / instituţiilor bugetare sînt gestionate prin sistemul trezorerial.
    Gestionarea proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) se efectuează în conformitate cu prevederile:
    - Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul şi procesul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Altor acte legislative şi normative în vigoare.
    6.2. Deschiderea conturilor
    6.2.1. La solicitarea executorului de buget, pentru gestionarea mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi), trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor deschid conturi bancare separate în valută străină solicitată/monedă naţională la banca comercială deserventă a Ministerului Finanţelor.
    Deschiderea conturilor bancare se efectuează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor conform punctului 1.3. capitolul I al prezentelor norme şi în baza următoarelor documente suplimentare:
    1) Adresarea din partea instituţiei bugetare;
    2) Cererea de deschidere a contului;
    3) Acordul încheiat între autorităţile publice centrale/locale şi organizaţiile internaţionale, precum şi alţi donatori externi.
    Trezoreriile teritoriale eliberează executorului de buget confirmare despre datele contului bancar şi trezorerial deschis în baza planului de finanţare cu repartizare pe luni.
    6.2.2. La etapa de iniţiere a proiectelor, la solicitarea donatorului, pînă la semnarea acordului şi întocmirea planului de finanţare, trezoreriile teritoriale eliberează certificate de identificare financiară, în care sînt incluse conturile trezoreriale curente ale executorilor de buget.
    6.3. Structura conturilor trezoreriale de mijloace ale proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi)
     6.3.1. Conturile trezoreriale de mijloace ale proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) sunt formate din 4 părţi – 15 semne, fiecare dintre ele purtînd o semnificaţie informativă (anexa nr.1-13).
    [Pct.6.3.1 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    6.3.2. În baza solicitărilor autorităţilor publice centrale şi locale, beneficiare de proiecte finanţate din surse externe, Ministerul Finanţelor atribuie fiecărui proiect un cod specific, format din 3 semne conform Clasificaţiei organizaţionale a cheltuielilor bugetare B. „Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate de la buget”.
   
[Pct.6.3.1 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    6.4.  Efectuarea cheltuielilor
    6.4.1.  Procedura de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor din mijloacele proiectelor finanţate din împrumuturi şi/sau granturi se efectuează în conformitate cu prevederile acordurilor încheiate.
    6.4.2. Contractele de achiziţii se înregistrează la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    6.4.3. Pentru efectuarea cheltuielilor din mijloacele proiectelor finanţate din împrumuturi şi/sau granturi, executorii de buget perfectează şi prezintă la trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în modul stabilit, următoarele documente de plată:
    - ordinul de plată însoţit de borderoul documentelor de plată;
    - cererea de cumpărare a valutei străine contra lei moldoveneşti;
    - cererea de vînzare a valutei străine contra lei moldoveneşti;
    - ordinul de plată în valută străină;
    - cerere de eliberare a valutei străine în numerar;
    - nota de transfer în valută;
    - delegaţia de numerar în lei moldoveneşti.
   
[Pct.6.4.3 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    6.5. Dobînzile şi comisionul
    6.5.1.  Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), sau pot rămîne la contul proiectului (conform prevederilor legii bugetului/acordului).
    6.5.2.  Comisionul aferent serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi), gestionate prin sistemul trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat de către Ministerului Finanţelor sau autorităţile administraţiei publice locale cu banca comercială deserventă.
    6.6. Soldurile de mijloace băneşti provenite din proiecte finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi)
    6.6.1. Soldurile de mijloace băneşti provenite din proiecte finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi) neutilizate pînă la finele anului bugetar sînt accesibile pentru utilizare în aceleaşi scopuri în anul bugetar următor.
    6.6.2.  După finalizarea proiectelor conturile bancare şi trezoreriale se închid. Pentru închiderea conturilor bancare şi trezoreriale, instituţia bugetară beneficiară prezintă trezoreriei confirmarea finalizării proiectului şi cererea de închidere a conturilor.
    6.6.3.  În cazul cînd la închiderea proiectului sînt înregistrate solduri de mijloace neutilizate, pot fi întreprinse una din următoarele acţiuni:
    -se restituie donatorului în conformitate cu prevederile respective din acordul semnat;
    -se transferă la contul 122.40 ,,Alte încasări” ale bugetului de stat sau bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în baza documentului de plată prezentat de către executorul de buget.
   
[Capitolul VI în redacţia OMF169 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.26; în vigoare 26.12.12]
    Capitolul VI1.
Închiderea ultimei zile operaţionale a anului bugetar, prezentarea
rapoartelor privind
executarea bugetelor pe anul de gestiune şi
asigurarea finanţării instituţiilor bugetare în anul următor
perioadei de gestiune

    61.1. În ultima zi operaţională a anului bugetar, trezoreriile teritoriale efectuează următoarele:
    61.1.1. Asigură expedierea documentelor de plată în sistemul „Client-Trezorerie” (expedierea la bancă) de la ora 815 pînă la ora 1700.
    61.1.2. În cazul cînd în conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale 2263 „Mijloacele bugetului de stat” şi 2264 „Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat” sînt înscrise mijloace în contul trezorerial „Încasări neidentificate”, a căror clarificare nu este posibilă, acestea se transferă la contul bancar nr.33114001 al Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, la capitolul 122 paragraful 40 „Alte încasări”.
    61.1.3. Asigură solduri „zero” în conturile 2263 „Mijloacele bugetului de stat” şi 2264 „Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat” deschise în Contul Unic Trezorerial (TREZMD2X), prin transferul în intervalul de timp stabilit de Direcţia generală Trezoreria de Stat  a mijloacelor la conturile bancare respective (33114001 şi 3359502) ale Ministerului Finanţelor - Tezoreria de Stat.
    61.1.4. Asigură, de comun cu banca deserventă,  solduri „zero” în conturile bancare (în valută naţională) 2263 “Mijloacele bugetului de stat”, 2264 “Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat” şi 2266 “Mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”, deschise în banca deserventă pentru operaţiunile cu numerarul.
    61.1.5. Trezoreria Teritorială Comrat asigură transferarea defalcărilor din veniturile UTA Gagauzia în etapa suplimentară (în intervalul de timp stabilit de Direcţia generală Trezoreria de Stat).
    61.2. În prima zi operaţională a anului bugetar, trezoreriile teritoriale efectuează următoarele:
    61.2.1. Primesc de la banca deserventă, pînă la ora 900, extrasele din conturile bancare 2263 “Mijloacele bugetului de stat”, 2264 “Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat” şi 2266 “Mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” pentru ultima zi bancară a anului bugetar închis (în caz de efectuare a operaţiunilor cu numerarul).
    61.2.2. Asigură prelucrarea extraselor din conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale 2263 „Mijloacele bugetului de stat”, 2264 „Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor bugetare finanţate din bugetul de stat”, 2266 „Mijloacele bugetelor administrativ-teritoriale”, 2271 „Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe”, 2272 „Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe” pentru ultima zi operaţională a anului bugetar închis.
    61.2.3. În cazul cînd în contul bancar al  trezoreriilor teritoriale 2266 „Mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” sînt înscrise mijloace în contul trezorerial „Încasări neidentificate”, clarificarea cărora nu este posibilă, cu data ultimei zile operaţionale a anului bugetar închis întocmesc note de transfer de la contul trezorerial „Încasări neidentificate” la capitolul de venituri 122 paragraful 40 „Alte încasări” a componentei de bază.
    61.2.4. Transmit ÎS „Fintehinform” bazele de date privind executarea bugetelor de toate nivelurile pe anul bugetar închis.
    61.3. După confirmarea de către ÎS „Fintehinform” referitor la primirea  informaţiei privind executarea bugetului respectiv şi corectitudinea acesteia, trezoreriile teritoriale efectuează procedura de trecere a soldurilor pentru noul an bugetar (acces la sold).
    61.4. Începînd cu prima zi lucrătoare a anului bugetar, trezoreriile teritoriale asigură recepţionarea documentelor de plată pentru efectuarea cheltuielilor instituţiilor bugetare, în conformitate cu bugetele aprobate /provizorii pe noul an bugetar.
    61.5. În termen de 3 zile lucrătoare de la începerea anului bugetar, trezoreriile teritoriale asigură transmiterea, în format electronic, la Direcţia generală Trezoreria de Stat a rapoartelor privind executarea bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul bugetar.
    61.6. Tezoreriile teritoriale asigură efectuarea corectărilor operaţiunilor trezoreriale (după necesitate) şi prezintă la Direcţia generală Trezoreria de Stat rapoartele finale privind executarea bugetelor respective pe anul bugetar, în format electronic şi pe suport de hîrtie, în termenul stabilit prin Ordinul ministrului finanţelor nr.78 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.
    [Capitolul VI1 introdus prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
Capitolul VII. Evidenţa contabilă
    7.1. Dispoziţii generale
    7.1.1. Evidenţa contabilă în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se organizează în baza Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu prezentele Norme metodologice.
   
[Pct.7.1.1 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    7.1.2. Pentru a ţine evidenţa contabilă este necesar de a asigura:
    - confirmarea documentară, argumentarea juridică, plenitudinea şi continuitatea înregistrării în evidenţă a tuturor operaţiunilor în perioada gestionară;
    - corectitudinea atribuirii încasărilor la perioada gestionară, în care ele au fost obţinute, şi a plăţilor la perioada gestionară, în care ele au fost efectuate;
    - identitatea datelor evidenţei analitice, totalurilor şi soldurilor pe conturile evidenţei sintetice, precum şi identitatea totalurilor şi soldurilor debitoare şi creditoare la data de întîi a fiecărei luni.
    7.1.3. În dependenţă de tehnologiile utilizate, registrele contabile, documentele de plată, rapoartele contabile se îndeplinesc cu pix sau se imprimă pe hîrtie cu mijloace tehnice.
    7.1.4. Nu se admit corectări în delegaţii de retragere a numerarului, dispoziţii de plată şi alte documente de plată trezoreriale prezentate de către instituţiile bugetare.
   
[Pct.7.1.4 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
   7.1.5. Greşelile comise în documentele şi registrele contabile utilizate în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se corectează prin anularea textului sau a sumelor incorecte, înscriindu-se deasupra textul sau sumele corecte. Anularea se efectuează printr-o linie subţire, astfel ca să se poată citi textul sau cifrele anterioare. Corectarea greşelilor în document se confirmă prin semnătura persoanelor care au semnat documentele, cu indicarea datei corectării.
    7.1.6. Documentele primare intrate în contabilitate, în mod obligatoriu, sînt supuse controlului din punct de vedere al formei şi al conţinutului. Pentru veridicitatea datelor ce se conţin în documente, precum şi pentru perfectarea calitativă a documentelor primare, poartă răspundere persoanele care au întocmit şi au semnat aceste documente.
    7.1.7. Dreptul la prima semnătură în Trezoreria de Stat îi aparţine ministrului finanţelor şi persoanelor autorizate de către ministru.
    Dreptul la prima semnătură în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor îi aparţine şefului trezoreriei şi persoanelor autorizate cu acest drept.
    Dreptul la a doua semnătură în Trezoreria de Stat îi aparţine contabilului-şef al Trezoreriei de Stat şi persoanelor autorizate cu acest drept.
    Dreptul la a doua semnătură în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor îi aparţine contabilului-şef al trezoreriei şi persoanelor autorizate cu acest drept.
    Documentele contabile fără semnăturile respective sînt considerate nule. Se interzice semnarea documentelor fără a fi completate în ele toate elementele necesare.
    7.2. Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor
    7.2.1. Evidenţa contabilă în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se organizează în baza Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional (bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat şi veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală) prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor (în continuare Planul de conturi).
    Pentru evidenţa contabilă în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor amplasate în unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special (Gagauz-Yeri) suplimentar se aplică prevederile stabilite în anexa nr.VII-20.
    7.2.2. Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se înregistrează în mod cronologic şi sistematic în conturile sintetice de gradul I şi gradul II.
    7.2.3. Planul de conturi cuprinde 9 clase de conturi sintetice de gradul I şi gradul II, şi anume:
    - Clasa 1 Mijloace băneşti şi alte valori
    - Clasa 2 Cheltuieli
    - Clasa 4 Venituri şi încasări
    - Clasa 5 Împrumuturi
    - Clasa 6 Decontări între bugete
    - Clasa 7 Mijloace transmise şi primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor
    - Clasa 8 Surse de finanţare
    - Clasa 9 Rezultate
    - Clasa 10 Conturi extrabilanţiere
    7.2.4. Evidenţa analitică în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se ţine pe conturile trezoreriale (conturi analitice).
    7.2.5. Conturile sintetice şi analitice asigură înregistrarea operaţiunilor:
    - în conturile curente ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor (intrări şi ieşiri);
    - la încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetare;
    - la încasarea şi utilizarea mijloacelor şi fondurilor speciale;
    - privind acordarea şi rambursarea împrumuturilor bugetare şi a surselor de finanţare;
    - privind decontările între bugete şi între trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    - de încheiere a anului bugetar privind executarea bugetelor de toate nivelurile.
    7.2.6 Planul de conturi poate fi modificat şi completat numai de către Ministerul Finanţelor.
    7.2.7. Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor cuprinde:

    Planul de conturi 

    [Planul modificat prin OMF96 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1185; în vigoare 10.07.15]

    [Planul modificat prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15]
    [Planul modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Planul modificat prin OMF33 din 13.03.15, MO74-77/27.03.14 art.539; în vigoare 27.03.15]
    [Planul modificat prin OMF24 din 27.02.15, MO52-57/06.03.15 art.415; în vigoare 06.03.15]
    [Planul modificat prin OMF19 din 09.02.15, MO39-45/20.02.15 art.281; în vigoare 20.02.15]
    [Planul modificat prin OMF09 din 20.01.15, MO22-28/30.01.15 art.119; în vigoare 30.01.15]
   
[Planul modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
   
[Planul modificat prin OMF118 din 04.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1163; în vigoare 15.08.14]
    [Planul modificat prin OMF90 din 04.07.14, MO185-199/18.07.14 art.957; în vigoare 18.07.14]
    [Planul modificat prin OMF68 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.735; în vigoare 01.01.14]
    [Planul modificat prin OMF54 din 23.04.14, MO110-114/09.05.14 art.559; în vigoare 01.01.14]
    [Planul modificat prin OMF42 din 21.03.14, MO78-79/01.04.14 art.406; în vigoare 01.01.14]
    [Planul modificat prin OMF37 din 17.03.14, MO78-79/01.04.14 art.402; în vigoare 01.04.14]
    [Planul modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Planul modificat prin OMF171 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.28; în vigoare 18.01.13]
    [Planul modificat prin OMF37 din 21.03.12, MO63/31.03.12 art.338; în vigoare 31.03.12]
    [Planul modificat prin OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
    [Planul modificat prin OMF86 din 15.07.11, MO118-121/22.07.11 art.916; în vigoare 22.07.11]
    [
Planul modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Planul modificat prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    [Planul modificat prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    7.3. Descrierea Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor
     7.3.1. Fiecare cont al Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor conţine următoarele caracteristici.
    7.3.2. Conturile din clasa 1 "Mijloace băneşti şi alte valori"sînt destinate pentru înregistrarea mişcărilor mijloacelor băneşti ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor şi fondurilor speciale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    7.3.3. Conturile din această clasă sînt conturi active.
    În debitul acestor conturi, pe parcursul perioadei de gestiune, se reflectă:
    - veniturile bugetului de stat;
    - veniturile bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    - veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat;
    - veniturile fondurilor obligatorii de asistenţă medicală;
    - încasarea mijloacelor şi fondurilor speciale;
    - încasarea surselor de finanţare;
    - transferurile primite din fondul de susţinere financiară a teritoriilor şi cu destinaţie specială;
    - alte intrări în conturi.
    În creditul acestor conturi se reflectă:
    - cheltuielile bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    - cheltuielile din contul mijloacelor şi fondurilor speciale;
    - restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor achitate în plus şi incorect de către contribuabili la bugetul respectiv;
    - transferul defalcărilor din veniturile generale de stat, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat şi veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    - acordarea împrumuturilor;
    - transferurile din fondurile de susţinere financiară a teritoriilor şi cu destinaţie specială;
    - rambursarea împrumuturilor şi altor surse atrase pentru finanţarea deficitului;
    - alte ieşiri din conturi.
    7.3.4. Clasa 1 cuprinde următoarele conturi:
    11 Conturile curente ale bugetului de stat;
    12  Conturile curente ale bugetului raional, municipal Bălţi;
           municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial
           autonome cu statut juridic special;
    13 Conturile curente ale bugetului local;
    14 Conturile curente ale bugetului de stat pentru mijloace speciale;
    15 Conturile curente pentru fonduri speciale şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    16 Conturile curente pentru alte mijloace;
    17 Conturile curente pentru încasări neidentificate;
    18 Contul curent pentru mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    19 Conturile curente pentru sume în drum.
    7.3.5. Contul 17 "Conturile curente pentru încasări neidentificate" reflectă mijloacele băneşti încasate în contul bancar al trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, dar care nu prezintă informaţie suficientă la moment pentru a fi identificate.
    7.3.6. Contul 19 "Conturile curente pentru sume în drum" reflectă mijloacele băneşti transmise de unele unităţi ale Trezoreriei de Stat, dar neprimite de altele pînă la sfîrşitul perioadei de gestiune, şi anume: defalcările din veniturile generale de stat, transferurile din fondul de susţinere financiară a teritoriilor, transferurile cu destinaţie specială, transferurile pentru efectuarea cheltuielilor instituţiilor finanţate din bugetul de stat, bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special.
    Înscrierile în contul dat se efectuează de către unitatea Trezoreriei de Stat care primeşte mijloacele sus-menţionate numai în ultima zi a perioadei de gestiune, cu reflectarea în rapoartele lunare, trimestriale şi anuale.
    7.3.7. Conturile din clasa 2 "Cheltuieli" sînt destinate pentru înregistrarea cheltuielilor de casă ale executorilor de buget.
    Conturile din această clasă sînt conturi active.
    În debitul acestor conturi, pe parcursul perioadei de gestiune, se reflectă sumele eliberate pentru efectuarea cheltuielilor.
    În creditul acestor conturi se reflectă restituirea cheltuielilor de casă şi operaţiunile de închidere a anului bugetar.
    Tot la aceste conturi se reflectă, respectiv, cheltuielile de casă ale instituţiilor bugetare, la care a fost modificată subordinea sau sursa de finanţare.
    7.3.8. Clasa 2 cuprinde următoarele conturi:
    21 Cheltuielile bugetului de stat;
    22 Cheltuielile bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special;
    23 Cheltuielile bugetului local;
    24 Cheltuielile din contul mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat;
    25 Cheltuielile din contul fondurilor speciale şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    26 Cheltuielile din contul altor mijloace.
    7.3.9. Conturile din clasa 4 "Venituri şi încasări" sînt destinate pentru înregistrarea veniturilor bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, veniturilor mijloacelor şi fondurilor speciale, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetului asigurărilor sociale de stat şi altor încasări.
    7.3.9.1. Conturile din această clasă sînt conturi pasive.
    În creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă veniturile încasate şi defalcările din veniturile generale de stat, veniturile din mijloacele şi fondurile speciale, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat şi alte încasări.
    În debitul acestor conturi se înregistrează suma restituirilor de venituri şi a altor încasări, defalcările din veniturile generale de stat transferate, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturile fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi operaţiunile de închidere a anului bugetar.
    7.3.9.2. Clasa 4 cuprinde următoarele conturi:
    41 Veniturile bugetului de stat;
    42 Veniturile bugetului raional, municipal Bălţi, municipal
    Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial  autonome cu statut juridic special;
    43 Veniturile bugetului local;
    44 Veniturile mijloacelor speciale ale instituţiilor finanţate de la bugetul de stat;
    45 Veniturile fondurilor speciale şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    46 Alte venituri şi încasări;
    47 Veniturile calculate de la bugetul de stat;
    48 Veniturile calculate de la bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special bugetului local;
    49 Încasări neidentificate.
    7.3.9.3. Contul 49 "Încasări neidentificate" reflectă încasările în conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, care nu conţin la moment informaţii suficiente pentru a fi identificate.
    7.3.10. Conturile din clasa 5 "Împrumuturi" sînt destinate pentru înregistrarea împrumuturilor pe termen scurt, precum şi a mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat interne şi externe.
    Conturile din această clasă sînt conturi de activ-pasiv.
    În debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cumulativ de la începutul anului împrumuturile acordate şi mijloacele dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat interne.
    În creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cumulativ de la începutul anului împrumuturile rambursate sau restabilirea mijloacelor dezafectate pentru onorarea garanţiilor de stat interne şi externe.
    Tot la aceste conturi se reflectă operaţiunile de închidere a anului bugetar.
    7.3.10.1. Clasa 5 cuprinde următoarele conturi:
    51 Împrumuturi agenţilor economici;
    52 Împrumuturi între bugete;
    53 Alte împrumuturi;
    54 Garanţii de stat interne;
    55 Garanţii de stat externe.
    7.3.11. Conturile din clasa 6 "Decontări între bugete" sînt destinate pentru înregistrarea decontărilor între bugete.
    Conturile din această clasă sînt conturi de activ sau de pasiv.
    În debitul conturilor de activ pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cumulativ transferurile transmise, iar în creditul acestor conturi - operaţiunile de închidere a anului bugetar.
    În creditul conturilor de pasiv pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cumulativ transferurile primite, iar în debitul acestor conturi - operaţiunile de închidere a anului bugetar.
    7.3.11.1. Clasa 6 cuprinde următoarele conturi:
    61 Transferuri pentru susţinerea financiară a teritoriilor;
    62 Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău  şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special;
    63 Transferuri cu destinaţie specială între bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial  autonome cu statut juridic special şi bugetul local;
   
64 Transferuri cu destinaţie generală pentru susţinerea financiară a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
    65 Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
    66 Transferuri din contul ajutoarelor umanitare;
    67  Transferuri între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;
    68  Transferuri între bugetul de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    69 Transferuri cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea.
    [Pct.7.3.11.1 modificat prin OMF33 din 13.03.15, MO74-77/27.03.14 art.539; în vigoare 27.03.15]
    [Pct.7.3.11.1 modificat prin OMF19 din 09.02.15, MO39-45/20.02.15 art.281; în vigoare 20.02.15]
    [Pct.7.3.11.1 modificat prin OMF90 din 04.07.14, MO185-199/18.07.14 art.957; în vigoare 18.07.14]
    [Pct.7.3.11.1 modificat prin OMF42 din 21.03.14, MO78-79/01.04.14 art.406; în vigoare 01.01.14]
    7.3.12. Conturile din clasa 7 "Mijloace transmise şi primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor" sînt destinate pentru înregistrarea mijloacelor băneşti transmise şi primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pentru efectuarea cheltuielilor instituţiilor finanţate din bugetul de stat, bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special, precum şi a mijloacelor transmise şi primite între conturile curente ale bugetelor respective.
    Conturile din această clasă sînt conturi de activ-pasiv.
    În debitul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cumulativ mijloacele transmise, iar în credit - mijloacele primite.
    Operaţiunile de închidere a anului bugetar se reflectă în debitul şi creditul conturilor respective.
    7.3.13. Clasa 7 cuprinde următoarele conturi:
    71 Mijloace transmise şi primite de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    72 Mijloace transmise între conturi curente;
   
73 Mijloace transmise și primite între conturile curente pe mijloace speciale, fonduri speciale și mijloace intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare;
    74 Mijloace transmise și primite între conturile curente pe mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare și mijloacele granturilor şi creditelor externe privind realizarea proiectelor finanţate din surse externe;
    76 Mijloace transmise și primite între conturile bancare de către Trezoreria de Stat.
    [Pct.7.3.13 modificat prin OMF68 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.735; în vigoare 01.01.14]
    7.3.14. Conturile din clasa 8 "Surse de finanţare" sînt destinate pentru înregistrarea împrumuturilor contractate de către Guvern şi autorităţile publice locale, operaţiunilor cu hîrtiile de valoare de stat, diferenţei de curs valutar şi altor surse de finanţare.
    Conturile din această clasă sunt conturi de activ-pasiv.
    În creditul acestor conturi pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cumulativ sursele atrase la finanţarea deficitului, iar în debit - rambursarea acestor surse.
    Operaţiunile de închidere a anului bugetar se reflectă în debitul şi creditul conturilor respective.
    7.3.15. Clasa 8 cuprinde următoarele conturi:
    81 Împrumuturi de la bănci;
    83 Hîrtii de valoare de stat;
    85 Împrumuturi externe;
    86 Mijloace temporar împrumutate din disponibilul mijloacelor speciale;
    87 Alte surse de finanţare;
    88 Diferenţele de curs valutar.
    7.3.16. Conturile din clasa 9 "Rezultate" sînt destinate pentru determinarea rezultatelor executării bugetelor de toate nivelurile.
    Conturile din această clasă sînt conturi de pasiv.
    Soldurile creditoare ale acestor conturi constituie rezultatul executării bugetelor respective şi corespund cu soldurile conturilor din clasa 1.
    7.3.16.1 Clasa 9 cuprinde următoarele conturi:
    91 Rezultatele executării bugetului de stat;
    92 Rezultatele executării bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special;
    93 Rezultatele executării bugetului local;
    94 Rezultatele executării veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    95 Rezultatele executării veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat;
   
96 Rezultatul executării mijloacelor extrabugetare.
    [Pct.7.3.16.1 modificat prin OMF33 din 13.03.15, MO74-77/27.03.14 art.539; în vigoare 27.03.15]
    7.3.17. Conturile din clasa 10 "Conturi extrabilanţiere" sînt destinate pentru înregistrarea soldurilor datoriilor la împrumuturi bugetare, împrumuturi de la bănci şi alte instituţii financiare, împrumuturi acordate agenţilor economici şi alte datorii. Evidenţa se asigură în partidă simplă.
    7.4. Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    7.4.1. Executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat se reflectă prin următoarele înscrieri contabile:

    corespondenţa conturilor
   
[Pct.7.4.1 modificat prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF96 din 29.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182: în vigoare 10.07.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF33 din 13.03.15, MO74-77/27.03.14 art.539; în vigoare 27.03.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF24 din 27.02.15, MO52-57/06.03.15 art.415; în vigoare 06.03.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF19 din 09.02.15, MO39-45/20.02.15 art.281; în vigoare 20.02.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF09 din 20.01.15, MO22-28/30.01.15 art.119; în vigoare 30.01.15]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF136 din 16.09.14, MO282-289/26.09.14 art.1355; în vigoare 26.09.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
   
[Pct.7.4.1 modificat prin OMF118 din 04.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1163; în vigoare 15.08.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF90 din 04.07.14, MO185-199/18.07.14 art.957; în vigoare 18.07.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF68 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.735; în vigoare 01.01.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF54 din 23.04.14, MO110-114/09.05.14 art.559; în vigoare 01.01.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF42 din 21.03.14, MO78-79/01.04.14 art.406; în vigoare 01.01.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF37 din 17.03.14, MO78-79/01.04.14 art.402; în vigoare 01.04.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF171 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.28; în vigoare 18.01.13]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF37 din 21.03.12, MO63/31.03.12 art.338; în vigoare 31.03.12]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.7.4.1 modificat prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    [
Pct.7.4.1 modificat prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    7.4.2. Executarea de casă a bugetelor raioanelor amplasate în unitatea teritorial autonomă cu statut juridic special (Gagauz-Yeri) prin
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor se reflectă prin înscrieri contabile conform Corespondenţei conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a bugetului raional (dolai) prin trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor amplasate în cadrul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special (anexa nr.VII-21).
    7.5. Organizarea evidenţei contabile
    7.5.1. Evidenţa contabilă a executării de casă a mijloacelor bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se ţine de către Trezoreria de Stat şi terezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
   
[Pct.7.5.1 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    7.5.2. Zilnic, după prelucrarea extraselor bancare şi înregistrarea operaţiunilor interne, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor perfectează Extrasul Trezoreriei (anexa nr.VII - 1 şi anexa nr. VII-1S).
    7.5.3. Înscrierile din Extrasul Trezoreriei se verifică de către executorii responsabili ai trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor cu înscrierile din extrasul bancar şi documentele de plată primare, primite de la bancă pe suport de hîrtie şi electronic.
   
[Pct.7.5.3 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    7.5.4. După verificarea Extrasului Trezoreriei (anexa nr. VII-1) se întocmesc:
    - Extrasul Trezoreriei privind executarea bugetului (anexa nr. VII-2);
    - Extras din contul trezorerial pentru cheltuieli bugetare (anexa nr. VII - 3);
    - Extras din contul trezorerial pentru venituri bugetare al beneficiarului (anexa nr. VII-4);
    - Extras din conturile trezoreriale pe mijloace şi fonduri speciale (anexa nr. VII -5);
   
- Extras din conturile trezoreriale aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-5pi)
    - Nota contabilă (anexa nr. VII-6), în dependenţă de conţinutul operaţiunilor:
    - Notă contabilă nr. 1 - pentru contul curent al bugetului de stat şi operaţiuni interne;
    - Notă contabilă nr. 2 - pentru contul valutar al bugetului de stat şi operaţiuni interne;
    - Notă contabilă nr. 3 - pentru contul curent special al bugetului de stat şi operaţiuni interne;
    - Notă contabilă nr. 4 - pentru contul curent valutar special al bugetului de stat şi operaţiuni interne;
    - Notă contabilă nr. 5 - pentru operaţiuni incluse în executarea de casă a bugetului de stat în baza rapoartelor;
    - Notă contabilă nr. 6 - pentru contul curent al bugetului de stat pentru depozite pe mijloace bugetare;
    - Notă contabilă nr. 7 - pentru contul curent al bugetului de stat pentru depozite pe mijloace speciale;
   
- Nota contabilă nr.8 – pentru operaţiunile cu mijloacele proiectelor finanţate din surse externe;
    - Notă contabilă nr. 11 - pentru conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    - Notă contabilă nr. 12 - pentru conturile curente valutare ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    - Notă contabilă nr. 13 - pentru conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru depozite pe mijloace bugetare şi speciale;
    - Notă contabilă nr. 14 - pentru conturile curente ale bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pentru depozite pe alte mijloace;
    - Notă contabilă nr. 15 - pentru conturile curente ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
    - Notă contabilă nr. 16 - pentru conturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat;
    - Notă contabilă nr. 17 - pentru contul special privind contribuţiile fiscale ale agenţilor economici amplasaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în mun. Bender.
    -Nota contabilă nr.18 – pentru contul curent valutar al fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală ;
    - Nota contabilă nr.25 – pentru conturile curente ale entităţilor care nu sînt finanţate de la bugetul de stat;
    - Nota contabilă nr.31 – pentru operaţiunile de închidere a anului bugetar;
    - Balanţa de verificare (anexa nr. VII - 8).
   
[Pct.7.5.4 modificat prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.7.5.4 modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
    [Pct.7.5.4 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.7.5.4 modificat prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
   
7.5.41. Extrasul din contul trezorerial pentru cheltuieli bugetare (anexa nr.VII-3), Extrasul din conturile trezoreriale pe mijloace speciale şi fonduri speciale (anexa nr.VII-5) şi Extrasul din conturile trezoreriale aferente mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-5pi) pot fi eliberate la solicitare executorilor de buget şi pe suport electronic.
    [Pct.7.5.41 modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
    7.5.5. Evidenţa analitică a contului trezorerial se ţine în Fişa contului trezorerial (anexa nr. VII - 9) pe fiecare document de plată trezorerial şi operaţiune internă, în ordine cronologică.
    Fişa contului trezorerial se formează zilnic, după prelucrarea extrasului bancar şi se imprimă numai la solicitarea executorului de buget în scopul verificării datelor evidenţei contabile.
    7.5.6. Înscrierile din Extrasul Trezoreriei privind executarea bugetului (anexa nr. VII-2), Extrasul din contul trezorerial pentru cheltuieli bugetare (anexa nr. VII-3) şi Extrasul din contul trezorerial pentru venituri bugetare al beneficiarului (anexa nr. VII-4) se verifică de către executorii responsabili ai trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor cu înscrierile din Extrasul Trezoreriei (anexa nr. VII-1).
    7.5.7. Corespondenţa conturilor sintetice (de gradul I şi II) se înregistrează în Notele contabile respective, în debitul unui cont şi creditul altui cont, în funcţie de caracterul operaţiilor.
   
7.5.71. Operaţiunile aferente executării de casă a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală se includ în Notele contabile respective ale Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor în baza rapoartelor prezentate lunar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină.
    [Pct.7.5.71 introdus prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    7.5.8. Notele contabile se semnează de contabilul-şef şi de executorul responsabil al trezoreriei teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    7.5.9. Toate notele contabile se înregistrează în Cartea Mare (anexa nr. VII-10). Cartea Mare se ţine pe conturi sintetice.
   
7.5.91. Operaţiunile de închidere anuală se efectuează în Nota contabilă nr.31 „Pentru operaţiunile de închidere a anului bugetar”. La sfîrşitul anului bugetar, în ultima zi operaţională, după închiderea zilei bancare, toate conturile de venituri (clasa 4) se debitează creditînd conturile respective de rezultate (clasa 9), toate conturile de cheltuieli (clasa 2) se creditează debitînd conturile respective de rezultate (clasa 9). De asemenea, la sfîrşitul anului bugetar, în ultima zi operaţională, după închiderea zilei bancare, se închid şi conturile claselor 5, 6, 7 şi 8, în dependenţă de soldul final, în contrapartidă cu conturile respective de rezultate (clasa 9)
    [Pct.7.5.91 introdus prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    7.5.10. Cartea Mare se deschide cu înregistrarea soldurilor la începutul anului, care corespund cu soldurile la finele anului din Bilanţul contabil al anului precedent, cu operaţiunile de închidere a anului bugetar.
    7.5.11 Înscrierile în Cartea Mare şi în Registrul evidenţei analitice a contului se efectuează zilnic. La sfîrşitul fiecărei luni, în Cartea Mare se calculează rulajele lunare şi cumulative de la începutul anului pe debitul şi creditul fiecărui cont sintetic (de gradul I şi gradul II), se deduce soldul final şi se întocmeşte Registrul evidenţei analitice a contului (anexa nr.VII-7).
   
[Pct.7.5.11 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    7.5.12. Paginile din Cartea Mare la sfîrşitul anului se numerotează şi se şnuruiesc. La sfîrşitul Cărţii se înscrie numărul total de pagini şi se confirmă prin semnătura conducătorului trezoreriei teritoriale ale Ministerului Finanţelor. Peste capetele aţelor se lipeşte o hîrtie, pe care se aplică ştampila rotundă. Ştampila rotundă aplicată trebuie să cuprindă marginile hîrtiei.
    7.5.13. Rulajele şi soldurile din Registrul evidenţei analitice a contului (anexa nr. VII - 7) corespund cu rulajele şi soldurile din Balanţa de verificare (anexa nr. VII - 8), şi cu rulajele şi soldurile pe conturile sintetice (gradul I şi gradul II) din Cartea Mare, şi cu soldul extrasului bancar.
   
7.5.14. Registrul evidenţei analitice a contului (anexa nr.VII-7) se întocmeşte zilnic în format electronic, iar lunar, trimestrial, anual şi pe suport de hîrtie.
    [Pct.7.5.14 introdus prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
    7.6. Rapoarte şi informaţii operative
    7.6.1. În baza datelor evidenţei contabile, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor întocmesc / formează rapoarte şi informaţii operative privind executarea bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    7.6.2. Trezoreria de Stat întocmeşte lunar, trimestrial, anual:
    - Raport privind executarea bugetului de stat pe toate componentele (anexa nr. VII - 11);
    -Raport privind executarea bugetului de stat la cheltuieli pe componenta de bază (anexa nr.VII-11b);
    -Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-11ms);
    -Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-11fs);
   
-Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-11p);
    -Balanţa de verificare (anexa nr. VII - 8);
    -Bilanţul contabil (anexa nr. VII-15).
   
[Pct.7.6.2 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    7.6.3. Trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor lunar, trimestrial, anual întocmesc:
    -Raport privind executarea bugetului de stat pe toate componentele (anexa nr. VII - 11)
    -Raport privind executarea bugetului de stat la cheltuieli pe componenta de bază (anexa nr.VII-11b);
    -Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-11ms);
    -Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-11fs);
   
- Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-11p);
    -Raport  privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe toate componentele (anexa nr.VII-12);
    -Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta de bază (anexa nr.VII-12b);
    -Raport  privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului (anexa nr.VII-12b/1);
    -Raport privind utilizarea mijloacelor fondurilor de rezervă ale raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (anexa nr.VII-12b/2);
    -Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-12ms);
    -Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-12fs);
   
-Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-12p);
    -Raport privind executarea bugetelor locale pe toate componentele (anexa nr.VII-13);
    -Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta de bază (anexa nr.VII-13b);
    -Raport  utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului de către autorităţile publice locale de nivelul întîi (anexa nr.VII-13 b/1);
    -Raport  privind utilizarea mijloacelor fondurilor de rezervă ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi (anexa nr.VII-13 b/2);
    -Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-13ms);
    -Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-13fs);
   
-Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-13p);
    -Raport privind executarea bugetului raional pe toate componentele (anexa nr.VII-14);
    -Raport privind executarea bugetului raional pe componenta de bază (anexa nr.VII-14b);
    -Raport  privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului de către autorităţile publice locale de nivelul doi (anexa nr.VII-14b/1);
    -Raport  privind utilizarea mijloacelor fondurilor de rezervă ale autorităţilor publice locale de nivelul doi (anexa nr.VII-14b/2)
    -Raport privind executarea bugetului raional pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-14ms);
    -Raport privind executarea bugetului raional pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-14fs);
   
-Raport privind executarea bugetului raional pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-14p);
    -Raport  privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe toate componentele (anexa nr. VII - 16);
    -Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale  pe componenta de bază (anexa nr.VII-16b);
    -Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-16ms);
    -Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-16fs);
   
-Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-16p);
    -Balanţa de verificare (anexa nr. VII - 8) - separat pe bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ - teritoriale;
    -Bilanţul contabil (anexa nr. VII - 15) - separat pe bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.
   
[Pct.7.6.3 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    7.6.4. Anual, la data de 31 decembrie, Trezoreria de Stat întocmeşte Raportul privind situaţia conturilor extrabilanţiere (anexa nr. VII-19).
    7.6.5. În scopul verificării corectitudinii soldurilor disponibile de alocaţii bugetare, mijloacelor speciale, fondurilor speciale, mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice şi al reflectării corecte a cheltuielilor de casă conform clasificaţiei economice, trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în a treia zi a lunii ce urmează după perioada de gestiune, eliberează executorului de buget pe suport electronic, iar trimestrial şi anual în două exemplare şi pe hîrtie, cu semnăturile persoanelor responsabile:
    • Fişa executării cheltuielilor pe componenta de bază (anexa nr.VII-17 - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-17a - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa executării mijloacelor speciale (anexa nr.VII-18ms - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-18a_ms - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa executării fondurilor speciale (anexa nr.VII-18fs - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-18a_fs - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa executării mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe (anexa nr.VII-18p - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetele locale şi anexa nr.VII-18a_p - pentru instituţiile bugetare finanţate de la bugetul de stat);
    • Fişa încasării mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice (anexa nr.VII-18mt).
    [Pct.7.6.5 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Pct.7.6.5 modificat prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]
    [Pct.7.6.5 modificat prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Pct.7.6.5 modificat prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Pct.7.6.5 modificat prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]
    7.6.6. În cazul cînd nu sînt depistate divergenţe între evidenţa contabilă în instituţia bugetară şi în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, fişele menţionate mai sus se semnează de către executorul de buget.
    Un exemplar al fişelor respective se păstrează în contabilitatea executorului de buget, iar un exemplar se restituie, a doua zi, trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor.
   
[Pct.7.6.6 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    7.6.7. În cazul în care se constată divergenţe comise de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau instituţiile bugetare, corectarea greşelilor se efectuează prin perfectarea Notelor de transfer trezoreriale cu ultima zi lucrătoare a perioadei de gestiune, în termen de 3 zile.
    7.6.8. După corectarea greşelilor, unitatea teritorială a Trezoreriei de Stat eliberează fişe şi rapoarte.
    7.6.9. Termenul şi componenţa rapoartelor privind executarea bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale prezentate de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor la Ministerul Finanţelor, Direcţiile generale finanţe, primării, instituţii bugetare şi alte organe de resort, se stabileşte prin ordin aprobat de către ministrul finanţelor.
   
7.61. Modul de includere în executarea de casă a operaţiunilor efectuate în afara sistemului trezorerial
    7.61.1. Operaţiunile de casă efectuate în afara sistemului trezorerial se includ în executarea de casă a bugetului respectiv prin prezentarea rapoartelor lunare care se introduc în sistemul informaţional al Ministerului Finanţelor, operaţiunile respective fiind incluse în executarea de casă a mijloacelor bugetului respectiv prin sistemul trezorerial.
    7.61.2. Instituţiile bugetare (inclusiv Unităţile de Implementare a Proiectelor finanţate din surse externe), care se deservesc în bănci comerciale în interiorul ţării, prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, în termen de trei zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei de raportare, informaţiile privind operaţiunile efectuate în afara sistemului trezorerial:
    - pentru mijloace speciale în interiorul ţării – Formularul nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale”;
    - pentru mijloace întrate temporar în posesia instituţiilor – Formularul nr.4mt „Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor”;
    - pentru proiecte finanţate din surse externe:
    a) pentru bugetul de stat – Formularul nr.2PI „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, credite externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”;
    b) pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – Formularul nr.2PI-BUAT „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe”.
    7.61.3. Operaţiunile efectuate de către instituţiile bugetare (punctul 7.61.2.) se includ în executarea de casă a mijloacelor bugetului respectiv prin sistemul trezorerial cu ultima zi lucrătoare a lunii pentru care sînt raportate operaţiunile.
    7.61.4. Instituţiile bugetare, care se deservesc în bănci comerciale peste hotare (ambasade, consulate, reprezentanţe, etc.) prezintă ministerului de ramură, care la rîndul său prezintă Ministerului Finanţelor, lunar, pînă la data de 10  a  lunii următoare perioadei de raportare, informaţiile privind operaţiunile efectuate în afara sistemului trezorerial în luna precedentă:
    [Pct.7.61.4 modificat prin OMF37 din 17.03.14, MO78-79/01.04.14 art.402; în vigoare 01.04.14]
    - pentru mijloace speciale peste hotare – Formularul nr.4 „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale”;
    - pentru mijloace cu destinaţie specială – Formularul nr.4ds „Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială”;
    -  pentru  mijloace intrate temporar în posesia  instituţiilor - Formularul nr.4-mt “Raport privind  mijloacele  temporar intrate în posesia instituţiilor”.
    [Pct.7.61.4 alineat introdus prin OMF37 din 17.03.14, MO78-79/01.04.14 art.402; în vigoare 01.04.14]
    7.61.5. Operaţiunile efectuate de către instituţiile bugetare (punctul 7.61.4.) se includ în executarea de casă a mijloacelor bugetului respectiv prin sistemul trezoreriel cu ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare.
    [Pct.7.61.5 modificat prin OMF37 din 17.03.14, MO78-79/01.04.14 art.402; în vigoare 01.04.14]
    7.61.6 La situaţia din 31 decembrie,  includerea operaţiunilor  efectuate în  executarea de casă a mijloacelor bugetului  respectiv prin sistemul trezorerial se realizează  în 2 etape:
    - prima etapă – operativ, la data de 10 ianuarie a anului următor anului de gestiune;
    - a  doua  etapă – definitiv, conform datelor din  raportul anual
    [Pct.7.61.6 în redacția OMF37 din 17.03.14, MO78-79/01.04.14 art.402; în vigoare 01.04.14]
    [Subcapitolul 7.61 introdus prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
7.7. Păstrarea documentelor
    7.7.1. Documentele evidenţei contabile se broşează în ordine cronologică în mape, conform Nomenclatorului dosarelor şi se păstrează în ordinea stabilită.
    7.7.2. Zilnic, documentele contabile se broşează în mapă, deschisă pentru fiecare component a bugetului în parte, în următoarea ordine:
    - nota contabilă;
    - extrasul trezoreriei pe contul deschis în banca comercială deserventă;
    - extrasul din contul bancar deschis în banca comercială deserventă;
    - borderoul documentelor de plată (Banca Comercială);
    - documentele de plată, aranjate conform borderoului în creştere, de la suma mai mică la suma mai mare;
    - extrasul trezoreriei pe contul deschis la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat (CUT);
    - extrasul din contul bancar deschis la Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat (CUT);
    - borderoul documentelor de plată (CUT);
    - documentele de plată, aranjate conform borderoului în creştere, de la suma mai mică la suma mai mare;
    - Borderoul notelor de transfer;
    - notele de transfer, aranjate în creştere, de la suma mai mică la suma mai mare.
   
[Pct.7.7.2 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    7.7.3. Registrele evidenţei analitice se broşează în mape deschise pentru fiecare cont sintetic de gradul I şi gradul II.
    Balanţa de verificare pe ziua operaţională se broşează zilnic în mapă separată cu anexarea Notelor contabile pe ziua respectivă.
    7.7.4. Broşarea se efectuează fără a fi deteriorat înscrisul din documentele contabile.
    Pe coperta mapelor se indică:
    - denumirea trezoreriei;
    - denumirea şi numărul mapei conform Nomenclatorului dosarelor;
    - perioada gestionară - anul şi luna;
    - perioada de păstrare;
    - numărul de file în dosar (în cazul termenului permanent de păstrare).
    7.7.5. Rapoartele se păstrează în mape pentru fiecare buget în parte, în ordine cronologică.
    7.7.6. Documentele contabile şi rapoartele se păstrează în dulapuri, sub răspunderea contabilului-şef sau a persoanei numită de el.
    7.7.7. Documentele şi registrele pe anul curent se păstrează separat de documentele şi registrele anilor precedenţi, conform nomenclatorului dosarelor.
    7.7.8. Predarea documentelor în arhivă se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
    7.7.9. Eliberarea documentelor primare, registrelor contabile, şi a rapoartelor din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor poate fi efectuată numai la solicitarea organelor abilitate cu acest drept, în conformitate cu actele normative şi legislative în vigoare.
    Eliberarea se perfectează printr-un proces-verbal, a cărui copie se înmînează persoanelor responsabile din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor contra recipisă.
Cu permisiunea şi în prezenţa organelor care solicită eliberarea şi a persoanelor responsabile din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, se fac copiile documentelor eliberate, care se păstrează în locul documentelor originale.
    7.7.10. Pierderea din unele cauze a documentelor contabile, registrelor etc. este perfectată în mod obligatoriu printr-un proces-verbal semnat de şeful trezoreriei teritoriale ale Ministerului Finanţelor, comunicîndu-se în scris despre pierdere organelor de drept, la locul reşedinţei trezoreriei teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

    anexa nr.I-1
    [Anexa nr.I-1 în redacția OMF118 din 04.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1163; în vigoare 15.08.14]

    anexa nr.I-2
   
[Anexa nr.I-2 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.I-3
    [Anexa nr.I-3 în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.I-3 în redacția OMF118 din 04.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1163; în vigoare 15.08.14]

   
anexa nr.I-3v
    [Anexa nr.I-3v în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.I-3v introdusă prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]

    anexa nr.I-4
    [Anexele nr.I-1 - I-4 în redacţia OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]

    anexa nr.1-5
    [Anexa nr.I-5 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.I-5 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.I-6
    [Anexa nr.I-6 în redacţia OMF44/18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]
    [Anexele nr.I-7 - I-9 excluse prin OMF44/18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]

    anexa I-10
   
[Anexa nr.I-10 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr. I-10/1
   
[Anexa nr. I-10/1 introdusă  prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15]

    anexa nr.I-11


    anexa nr.I-12
   
[Anexa nr.I-12 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

   
anexa nr.I-12/1
    [Anexa nr. I-12/1 introdusă prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15]

    anexa nr.I-13
    [Anexa nr.I-13 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.I-13 modificată prin OMF54 din 23.04.14, MO110-114/09.05.14 art.559; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.I-13 modificată prin OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
    [Anexa nr.I-13 modificată prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [
Anexa nr.I-13 modificată prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]
    [
Anexa nr.I-13 modificată prin OMF44 din 18.04.06, MO63-65/21.04.06 art.236]

   
[Anexa nr.I-14 exclusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.I-14a
    [Anexa nr.I-14a introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
anexa nr.I-14b
    [Anexa nr.I-14b introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.I-14/1
    [Anexa nr.I-14/1 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.I-14/1 în redacţia OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Anexa nr.I-14/1 modificată prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.I-14/2
    [Anexa nr.I-14/2 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.I-14/2 în redacţia OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Anexa nr.I-14/2 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.I-15

    anexa nr.I-15.v

   
anexa nr.I-16
    [Anexa nr.I-16 introdusă prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa II-1

   
anexa nr.II-1v
    [Anexa nr.II-1v introdusă prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]

    [Anexa nr.II-4a în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    [Anexa nr.II-4b-II-4c excluse prin OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    anexa nr.II-5
    [Anexa nr.II-5 în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    anexa nr.II-6
   
[Anexele nr.II-6 în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    anexa nr.II-6a
    [Anexele nr.II-6a în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    anexa nr.II-7

    anexa II-8

   
anexa nr.II-8e
    [Anexa nr.II-8e introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.II-9

   
anexa nr.II-9a
    [Anexa nr.II -9a introdusă prin OMF118 din 23.10.12, MO228/31.10.12 art.1278; în vigoare 31.10.12]

    anexa nr.II-9b
    [Anexa nr.II -9b introdusă prin OMF118 din 23.10.12, MO228/31.10.12 art.1278; în vigoare 31.10.12]

    anexa nr.II-9c
    [Anexa nr.II -9c introdusă prin OMF118 din 23.10.12, MO228/31.10.12 art.1278; în vigoare 31.10.12]

    anexa nr.II-9d
    [Anexa nr.II -9d introdusă prin OMF118 din 23.10.12, MO228/31.10.12 art.1278; în vigoare 31.10.12]

   
anexa nr.II-9e
    [Anexa nr.II-9e introdusă prin OMF104 din 10.08.11, MO135-138/19.08.11 art.1142; în vigoare 19.08.11]

    anexa nr.II-8re
    [Anexa nr.II-8re introdusă prin OMF104 din 10.08.11, MO135-138/19.08.11 art.1142; în vigoare 19.08.11]

    anexa nr.II-9re
    [Anexa nr.II-9re introdusă prin OMF104 din 10.08.11, MO135-138/19.08.11 art.1142; în vigoare 19.08.11]

    [Anexele nr.II-10-II-10a în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    anexa nr.II-13

    anexa nr.II-14
    [Anexa nr.II-14 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Anexa nr.II-14 introdusă prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]

    anexa nr.III-1a
    [Anexa nr.III-1a modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.III-1b
    [Anexa nr.III-1b modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

   
anexa nr.III-1c
    [Anexa nr.III-1c introdusă prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.III-2
   
[Anexa nr.III-2 în redacţia OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
    [Anexa nr.III-2 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
anexa nr.III-3
    [Anexa nr.III-3 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.III-3 introdusă prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]

    [Anexa nr.III-3 exclusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
[Anexa nr.III-4 exclusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
[Anexa nr.III-5 exclusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
[Anexa nr.III-6 exclusă prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Anexa nr.III-6 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.III-6 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    [Anexa nr.III-7 exclusă prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
   
[Anexa nr.III-7 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    [Anexa nr.III-8 exclusă prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Anexa nr.III-8 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    [Anexa nr.III-9 exclusă prin OMF177 din 02.10.15, MO175-180/09.10.15 art.1917; în vigoare 09.10.15]
    [Anexa nr.III-9 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.III-10
   
[Anexa nr.III-10 în redacţia OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]

    anexa nr.III-11
    [Anexa nr.III-11 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.III-12
    [Anexa nr.III-12 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.III-12 în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    anexa Inr.II-15

    anexa nr.III-16
   
[Anexa nr.III-9 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.III-16 introdusă prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]

   
anexa nr.III-12c
    [Anexa nr.III-12c introdusă prin OMF171 din 28.12.12, MO10-14/18.01.13 art.28; în vigoare 18.01.13]

   
anexa nr.IV-1
    [Anexa nr.IV-1 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
anexa nr.IV-3
    [Anexa nr.IV-3 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
anexa nr.IV-4
    [Anexa nr.IV-4 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.IV-5
   
[Anexa nr.IV-5 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VI-1
   
[Anexa nr.VI-1 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VI-2

    anexa nr.VII-3
    [Anexa nr.VII-3 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.VII-5

   
anexa nr.VII-5pi
    [Anexa nr.VIII-5pi introdusă prin OMF121 din 14.08.14, MO261-267/05.09.14 art.1270; în vigoare 05.09.14]

    anexa nr.VII-5D
    [Anexa nr.VII-5D modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.VII-11b
   
[Anexa nr.VII-11b modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-11ms
   
[Anexa nr.VII-11ms modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-11fs
   
[Anexa nr.VII-11fs modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

   
anexa nr.VII-11p
    [Anexa nr.VII-11p introdusă prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-12b
   
[Anexa nr.VII-12b modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-12ms
   
[Anexa nr.VII-12ms modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-12fs
   
[Anexa nr.VII-12fs modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

   
anexa nr.VII-12p
    [Anexa nr.VII-12p introdusă prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-13
    [Anexa nr.VII-13 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.VII-13b
    [Anexa nr.VII-13b modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-13b modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-13ms
    [Anexa nr.VII-13ms modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-13ms modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-13fs
    [Anexa nr.VII-13fs modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-13fs modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

   
anexa nr.VII-13p
    [Anexa nr.VII-13p introdusă prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-14b
   
[Anexa nr.VII-14b modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-14ms
   
[Anexa nr.VII-14ms modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-14fs
   
[Anexa nr.VII-14fs modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

   
anexa nr.VII-14p
    [Anexa nr.VII-14p introdusă prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-16
    [Anexa nr.VII-16 în redacţia OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-16b
    [Anexa nr.VII-16b în redacţia OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-16ms
    [Anexa nr.VII-16ms în redacţia OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-16fs
    [Anexa nr.VII-16fs în redacţia OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

   
anexa nr.VII-16p
    [Anexa nr.VII-16p introdusă prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

    anexa nr.VII-17
    [Anexa nr.VII-17 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-17 modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]

   
anexa nr. VII-17a
    [Anexa nr.VII-17a introdusă prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    [Anexa nr.VII-18ms în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

   
anexa nr.VII-18a_ms
    [Anexa nr.VII-18a_ms introdusă prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

    anexa nr.VII-18a_fs
   
[Anexa nr.VII-18a_fs în redacția OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-18fs în redacţia OMF41 din 05.04.07, MO64-66/11.05.07 art.294]

    anexa nr.VII-18pi
   
[Anexa nr.VII-18p modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-18p modificată prin OMF193 din 27.12.13, MO9-13/17.01.14 art.48; în vigoare 17.01.14]
    [Anexa nr.VII-18pi introdusă prin OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]

   
anexa nr.VII-18a_p
    [Anexa nr.VII-18a_p introdusă prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]

   
anexa nr.VII-18 me  
   
[Anexa nr. VII-18 me introdusă  prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182
; în vigoare 10.07.15]

    anexa nr.VII-18mt
    [Anexa nr.VII-18mt modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-18mt introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VII-19
   
[Anexa nr.VII-19 în redacţia OMF2 din 12.01.12, MO16-18/20.01.12 art.53; în vigoare 20.01.12]
    [Anexa nr.VI-1 în redacţia OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]
    [Anexa nr.VII-19 în redacţia OMF118 din 29.12.07, MO42-44/29.02.08 art.103]

    anexa nr.VII-20
    [Anexa nr.VII-20 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-20 modificată prin OMF24 din 27.02.15, MO52-57/06.03.15 art.415; în vigoare 06.03.15]
    [Anexa nr.VII-20 modificată prin OMF68 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.735; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.VII-20 modificată prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VII-21
    [Anexa nr.VII-21 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-21 modificată prin OMF24 din 27.02.15, MO52-57/06.03.15 art.415; în vigoare 06.03.15]
    [Anexa nr.VII-21 modificată prin OMF68 din 26.05.14, MO142-146/03.06.14 art.735; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.VII-21 modificată prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VII-22
    [Anexa nr.VII-22 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-22 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

   
anexa nr.VII-23
    [Anexa nr.VII-23 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-23 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VII-24
    [Anexa nr.VII-24 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-24 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VII-25
    [Anexa nr.VII-25 modificată prin OMF59 din 28.04.15, MO115-123/15.05.15 art.737; în vigoare 15.05.15]
    [Anexa nr.VII-23 introdusă prin OMF113 din 26.08.10, MO166-168/14.09.10 art.611; în vigoare 14.09.10]

    anexa nr.VII-26

  
[Anexa nr. VII-26 introdusă prin OMF87 din 17.06.15, MO177-184/10.07.15 art.1182; în vigoare 10.07.15]