HGA381/2006
ID intern unic:  326354
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 381
din  13.04.2006
cu privire la condiţiile de salarizare a personalului
din unităţile bugetare
Publicat : 28.04.2006 în Monitorul Oficial Nr. 66-69     art Nr : 431
    Abrogată prin HG1231 din 12.12.18, MO480-485/14.12.18 art.1310; în vigoare 14.12.18

    MODIFICAT
    HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078
    HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18
   
HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589
    HG530 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.582; în vigoare 01.06.18
    HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214
   
HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119
   
HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872
   
HG208 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.283
   
HG135 din 09.03.17, MO78-84/17.03.17 art.203
    HG118 din 02.03.17, MO72/07.03.17 art.185
    HG1028 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1111
    HG984 din 17.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1066
    HG936 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1015
    HG695 din 02.06.16, MO156/07.06.16 art.755
    HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724
    HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614
    HG869 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.974
    HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14
    HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14
   
HG609 din 21.07.14, MO209-216/25.07.14 art.661; în vigoare 01.09.14
   
HG23 din 20.01.14, MO17-23/24.01.14 art.33
   
HG1018 din 14.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1126; în vigoare 01.01.14
   
HG791 din 07.10.11, MO222-227/11.10.13 art.895
    HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.331
    HG195 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.245; în vigoare 01.01.13
   
HG184 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.234
    HG71 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.109
    HG981 din 22.12.12,MO270-272/25.12.12 art.1055
   
HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005
    HG807 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.870; în vigoare 01.10.12
   
HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514
    HG978 din 21.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1063
    HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491
    HG1180 din 22.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1296
   
HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110
    HG1000 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1109
   
HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757
    HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735
    HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455
    HG139 din 24.02.10, MO32/02.03.10 art.191
    HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75
    HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895
    HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44
    HG1064 din 18.09.08, MO177/23.09.08 art.1069
    HG1060 din 17.09.08, MO175-176/19.09.08 art.1062
    HG719 din 16.06.08, MO112-114/27.06.08 art.727
    HG569 din 07.05.08, MO86-87/16.05.08 art.557
    HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437
    HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453

    HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271


    Denumirea hotărîrii modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895


    NOTĂ:
    Anexa nr.1:
    cuvintele „compartimentul II”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „poziţia doi”, la cazul gramatical corespunzător prin HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14
    Pe tot parcursul textului, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895
    în tot textul anexei nr.3
    sintagma „Centru Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă” se substituie cu sintagma „Centru Naţional de Sănătate Publică”;
    sintagma „Centre de Medicină Preventivă” se substituie cu sintagma „Centre de Sănătate Publică”;
    sintagma „Centrul de reabilitare pentru copii cu handicap sever al aparatului locomotor” se substituie cu sintagma „Centrul republican de reabilitare pentru copii”;
    sintagma „Centrul Ştiinţifico-Practic de Sănătate Publică şi Management Public sanitar” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional de Management în Sănătate”;
    sintagma „Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de sănătate reproductivă, Genetica Medicală şi Planificarea Familiei” se substituie cu sintagma „Centrul de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală” prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Condiţiile unice de salarizare a personalului din unităţile bugetare (se anexează).

    [Pct.1 modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]

    2. Se stabilesc condiţiile de salarizare pentru:

    cadrele didactice şi alte categorii de personal din instituţiile şi organizaţiile de învățămînt general și profesional tehnic, conform anexei nr. 1;

    personalul din instituţiile de învăţămînt superior, postuniversitar şi de perfecţionare a cadrelor, conform anexei nr. 2;

    personalul din instituţiile medico-sanitare şi de asistenţă socială, conform anexei nr. 3;

    personalul din instituţiile de cultură şi artă, conform anexei nr. 4;

    personalul din domeniul culturii fizice şi sportului, conform anexei nr. 5;

    personalul redacţiilor mijloacelor de informare în masă finanţate de la buget, conform anexei nr. 6.

    [Pct.2 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    3. Se aprobă:

    categoriile de salarizare pentru personalul cu profesii şi specialităţi complexe şi alte categorii de personal din instituţiile şi organizaţiile bugetare, conform anexelor nr. 7-15;

    salariile tarifare pe unitate de timp pentru personalul încadrat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naţionale, conform anexei nr. 16.

    4. Condiţiile unice de salarizare, condiţiile specifice de salarizare pentru personalul de bază din ramuri şi categoriile de salarizare ale salariaţilor, specificate în anexele nr.1-16 la prezenta hotărîre, se aplică cu începere de la 1 decembrie 2005, în modul şi în termenele prevăzute la art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

    Condiţiile, termenele şi proporţiile implementării normelor salariale prevăzute la articolele specificate în art.35 alin.(2) din legea nominalizată se vor concretiza anual în funcţie de suma mijloacelor alocate în acest scop în bugetul public naţional pentru anul respectiv.

    5. Se stabilesc, începînd cu 1 ianuarie 2009, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-15 la prezenta hotărîre la nivelul cuantumului minim prevăzut de grilele de salarii, indicate în anexele nr.18-19 la prezenta hotărîre.

    Începînd cu 1 aprilie 2009, salariile de funcţie pentru cadrele didactice din instituţiile de învățămînt general, profesional tehnic și superior se vor stabili în limitele grilelor de salarii pe categoriile de salarizare, inclusiv în cuantumul maxim al grilei.
    În acest scop, instituţiile de învăţămînt de toate nivelurile vor calcula volumul mijloacelor financiare destinate salarizării cadrelor didactice, reieşind din mărimea medie a grilelor de salarii, prevăzute în anexa nr.17 la prezenta hotărîre pentru cadrele didactice şi corpul profesoral.
    Salariile de funcție ale personalului didactic din învățămîntul general, profesional tehnic și superior se stabilesc în mărimile specificate în anexa nr. 11 la Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

    [Pct.5 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Pct.5 modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]

    [Pct.5 în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]

    [Pct.5 modificat prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]

    [Pct.5 modificat prin HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385]

    [Pct.5 modificat prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    51. Începînd cu 1 octombrie 2014, salariile tarifare şi de funcţie pentru personalul specificat în anexele nr.1-15 la prezenta hotărîre se stabilesc în cuantumul indicat în anexele nr.18-19 la prezenta hotărîre.

    [Pct.51 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    [Pct.51 modificat prin HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.331]

    [Pct.51 modificat prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]

    [Pct.51 introdus prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]

    6. În cazurile, în care pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, salariile de bază, inclusiv sporurile şi suplimentele, vor fi mai mici decît salariile de bază în vigoare, inclusiv sporurile şi suplimentele angajaţilor în cauză, pentru perioada de activitate în instituţia bugetară respectivă în aceiaşi funcţie sau într-o funcţie avansată, li se va plăti diferenţa de salariu.

    Pentru determinarea şi plata diferenţei de salariu:

    1) se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului respectiv, conform condiţiilor de salarizare în vigoare pînă la 1 decembrie 2005;

    2) se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului, conform condiţiilor de salarizare stabilite prin Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi hotărîrea respectivă de Guvern privind condiţiile specifice de salarizare pentru ramurile sferei bugetare, prevăzute pentru anul în curs;

    3) se determină diferenţa dintre salariul cuvenit înainte de 1 decembrie 2005 şi cel cuvenit la etapa curentă de implementare a noului sistem de salarizare;

    4) conducătorul unităţii bugetare emite un ordin prin care se fixează diferenţa de salariu şi se dispune plata lunară a acestei diferenţe pînă la următoarea modificare a condiţiilor de salarizare;

    5) diferenţa de salariu se plăteşte în mărime integrală pentru fiecare lună în care salariatul a lucrat numărul deplin de zile lucrătoare, conform graficului stabilit. În cazurile în care angajatul nu a lucrat un timp oarecare, diferenţa de salariu se va recalcula proporţional timpului efectiv lucrat.

    Diferenţa de salariu calculată şi plătită în modul stabilit la prezentul punct se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare a salariului.

    7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 20.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vasile TARLEV


    Contrasemnează:

    Ministrul economiei

    şi comerţului                                                            Valeriu Lazăr

    Ministrul finanţelor                                                  Mihail Pop


    Chişinău, 13 aprilie 2006.

    Nr. 381.


Aprobate

prin Hotărîrea Guvernului nr. 381

din 13 aprilie 2006Condiţiile unice de salarizare a personalului

din unităţile bugetare

    [Denumirea modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]

    1. Salariile de bază pentru funcţiile din instituţiile de învăţămînt cu excepţia cadrelor didactice şi a personalului științifico-didactic, inclusiv cu funcţii de conducere, de ştiinţă şi inovare, sanitare şi de asistenţă socială, de cultură şi artă, de sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, se stabilesc diferenţiat pe funcţii, conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice.

    [Pct.1 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Pct.1 modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]

    11. Salarizarea cadrelor didactice din învăţămîntul general și profesional tehnic și a personalului științifico-didacticdin învăţămîntul superior şi postuniversitar, inclusiv cu funcţii de conducere, se efectuează în baza salariilor lunare stabilite conform anexei nr.11 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Pentru cadrele didactice din instituțiile de învățămînt general publice, în primii trei ani de activitate pedagogică, norma didactică se reduce la 75%, cu calcularea salariului lunar în cuantumul stabilit pentru norma didactică integrală.

    [Pct.11 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Pct.11 modificat prin HG118 din 02.03.17, MO72/07.03.17 art.185]

    [Pct.11 introdus prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]

    2. Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru funcţiile de bază ale angajaţilor din sectorul bugetar se stabilesc conform anexelor nr.1-15 la prezenta hotărîre, iar pentru categoriile de personal nespecificate în anexele indicate - conform hotărîrilor de Guvern aprobate pentru ramurile respective.

    [Pct.3 exclus prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    4. Salariile de bază pentru personalul cu funcţii de conducere din unităţile bugetare, cu excepţia personalului de conducere din instituţiile de învăţămîntgeneral și profesional tehnic , instituţiile medico-sanitare şi instituţiile serviciului veterinar de stat, se stabilesc conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice prevăzute pentru funcţiile respective.

    Salariul de bază al personalului de conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar, instituţiile medico-sanitare şi instituţiile serviciului veterinar de stat, conform specificului activităţii, se constituie prin însumarea salariului de funcţie corespunzător funcţiei de execuţie şi a unei indemnizaţii de conducere, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revine personalului cu funcţii de conducere.

    Indemnizaţiile de conducere se stabilesc în procente din salariul de bază al funcţiei de execuţie şi se acordă în limitele stabilite de Guvern.

    Indemnizaţia de conducere concretă se stabileşte la încadrarea în funcţie de către conducătorul unităţii şi poate fi reevaluată anual în raport cu rezultatele obţinute de structura condusă.

    Categoria de salarizare concretă, salariul de bază corespunzător categoriei de salarizare sau salariile de funcție pentru cadrele didactice şi personalul științifico-didactic, cuantumul indemnizaţiei de conducere şi condiţiile de salarizare a conducătorului unităţii bugetare sînt stipulate în contractul încheiat între organul de conducere ierarhic superior şi conducătorul respectiv.

    Salariile de funcţie pentru locţiitorii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni, cu excepţia celor ce beneficiază de indemnizaţia de conducere, se stabilesc cu o reducere de 10-30 la sută faţă de salariul de funcție corespunzător categoriei de salarizare prevăzute pentru conducători, dacă nu există alte prevederi stabilite prin hotărîre de Guvern vizînd condiţiile de salarizare în ramura respectivă.

    [Pct.4 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Pct.4 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    [Pct.4 modificat prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]

    [Pct.4 modificat prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    5. Profesiile muncitorilor se tarifează în conformitate cu îndrumarele tarifare de calificare a lucrărilor şi profesiilor muncitorilor de la categoria I pînă la categoria VIII de calificare, iar salariile tarifare ale acestora se stabilesc, respectiv, în mărimile prevăzute pentru categoriile 1-8 de salarizare ale Reţelei tarifare unice.

    În cazul salarizării pe unitate de timp, salariile tarifare pe unitate de timp se determină prin împărţirea salariilor tarifare lunare, stabilite conform categoriilor de calificare (salarizare) respective, la durata programului lunar complet de lucru de 169 ore sau la durata redusă a timpului de muncă, stabilită pentru unele categorii de salariaţi, în funcţie de vîrstă, starea sănătăţii sau condiţiile de muncă.

    Muncitorilor de înaltă calificare (categoria de calificare IV - VIII), angajaţi la lucrări deosebit de importante şi de o extremă răspundere, li se pot stabili salarii tarifare majorate de la 50 pînă la 100 procente faţă de salariul tarifar cuvenit conform categoriei de calificare deţinute. Lista lucrărilor deosebit de importante şi de o extremă răspundere se aprobă de ministere şi alte autorităţi administrative centrale, în comun cuMinisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei . Salariile tarifare majorate se stabilesc, de regulă, pe un termen de pînă la un an. În cazul în care se înregistrează o scădere a indicilor de muncă, salariul tarifar majorat se reduce pînă la cel prevăzut pentru categoria de salarizare stabilită.

    [Pct.5 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    6. Personalului unităţilor bugetare i se stabileşte un spor lunar pentru vechime în muncă, calculat în procente faţă de salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de indemnizaţia de conducere, în următoarele mărimi:

Vechimea în muncă

Mărimea sporului în % faţă

de salariul de funcţie,

 ţinîndu-se cont de

indemnizaţia de conducere

între 2 şi 5 ani

10

între 5 şi 10 ani

15

între 10 şi 15 ani

20

între 15 şi 20 ani

25
peste 20 ani
30

     Cercetătorilor ştiinţifici care activează în organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării sporul lunar pentru vechime în muncă se plăteşte în mărimile şi în condiţiile prevăzute la art.157 al Codului cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 ((Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art.663).

    Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteşte cu începere de la data de 1 a lunii următoare celeia în care s-a întregit vechimea în muncă prevăzută la tranşa respectivă. Modul de calculare a perioadei de muncă pentru acordarea sporului de vechime în muncă se stabileşte în Regulamentul aprobat de Guvern.

    Pentru angajaţii ramurilor care pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, nu au beneficiat de sporul pentru vechime în muncă, sporul în cauză se va plăti începînd cu 1 iulie 2007.

    De spor lunar pentru vechime în muncă beneficiază şi ajutorii de educatori din instituțiile de învățămînt preșcolar, precum și personalul medical inferior din instituţiile de asistenţă socială, centrele de plasament şi reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă, inclusiv dădacele.

    Pentru părinții-educatori ai caselor de copii de tip familial, sporul pentru vechime în muncă se stabilește în cuantum de 10 la sută pentru fiecare 5 ani de funcționare a casei respective de copii de tip familial.

    Începînd cu 1 iunie 2016, de spor pentru vechime în muncă vor beneficia și angajații încadrați în unitățile bugetare pe profesii de  muncitori.

    [Pct.6 modificat prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]

    [Pct.6 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    [Pct.6 modificat prin HG807 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.870; în vigoare 01.10.12]

    [Pct.6 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491; în vigoare 01.01.12]

    [Pct.6 modificat prin HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385]

    7. Specialiştilor şi conducătorilor cu grad ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe în specialitatea ce corespunde obligaţiunilor funcţiei şi care desfăşoară muncă ştiinţifico-metodică în specialitate, sporul pentru grad ştiinţific se stabileşte în mărime de 50 la sută din cuantumurile stabilitepersonalului științifico-didactic cu grade științifice şi cercetătorilor ştiinţifici pentru care sporul în cauză se stabileşte în modul prevăzut de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004. Sporurile în cauză se acordă anual în baza aprecierii pozitive de către conducerea unităţii a raportului privind rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de persoana cu grad ştiinţific în anul precedent.

    Sporul pentru grad ştiinţific sau pentru titlu ştiinţifico-didactic se acordă proporţional timpului lucrat în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă sau a unei sarcini didactice şi nu se majorează în cazul muncii prin cumul în afara orelor de program.

    Prevederile în cauză se extind şi asupra cercetătorilor ştiinţifici care activează în organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

    [Pct.7 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    8. Persoanele distinse cu titluri onorifice “...al poporului” şi “Maestru în artă” beneficiază de spor lunar la salariu în mărime de 200 lei, iar persoanele distinse cu titluri onorifice “... emerit”, “Meşter faur” şi “Maestru al literaturii”- în mărime de 100 lei.
    Sporul pentru titlu onorific se plăteşte în sumă fixă doar la locul de muncă de bază.

    [Pct.8 modificat prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    81. Angajații instituțiilor de învățămînt general și profesional tehnic, inclusiv din școlile sportive, precum și angajații instituțiilor de învățămînt superior și postuniversitar finanțat de la buget, salarizați în baza Rețelei tarifare unice, începînd cu 1 mai 2017 beneficiază de spor lunar la salariul de funcție (salariul tarifar) în cuantum de 100 lei.

    [Pct.81 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Pct.81 introdus prin HG208 din 04.04.17, MO109-118/07.04.17 art.283]

    9. Sporurile pentru munca prestată în condiţii nefavorabile se stabilesc conform rezultatelor atestării locurilor de muncă şi se aplică: muncitorilor - pentru durata reală a muncii desfăşurate, iar celorlalţi lucrători - pentru angajare permanentă (cel puţin 50 la sută din durata zilnică normală a timpul de muncă). Conducătorilor instituţiilor de cercetări ştiinţifice, subunităţilor de producţie şi ai altor subdiviziuni interioare li se stabilesc sporurile la salariu menţionate în cazul în care aceştia sînt angajaţi permanent (cel puţin 50 la sută din durata zilnică normală a timpului de muncă) în subunităţi, sectoare, în încăperi de laborator, secţii şi sectoare de producţie, în care mai mult de jumătate de lucrători beneficiază de sporuri la salariu pentru condiţii de muncă nefavorabile. Lista-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.45). Mărimile concrete ale sporurilor pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, se stabilesc în cuantumurile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299) în funcţie de gradul de nocivitate a lucrărilor îndeplinite, determinat prin atestare, în temeiul Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1496).

    În cazul raţionalizării locurilor de muncă şi ameliorării condiţiilor de muncă, sporurile la salariu se micşorează sau se anulează.

    [Pct.9 modificat prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]

   10. Conducătorii de subdiviziuni, personalul de specialitate (cu excepția cadrelor didactice și științifico-didactice) şi funcţionarii administrativi beneficiază de sporuri la salariul de bază pentru înaltă eficienţă în muncă, intensitate a muncii, precum şi pentru executarea unor lucrări de importanţă deosebită sau de urgenţă, pe termenul efectuării lor. Sporurile se stabilesc de către conducătorii unităţilor bugetare, cu consultarea sindicatelor, din contul şi în limitele fondului de salarizare, cu excepţia sumelor aferente funcţiilor vacante, fără a limita mărimile lor. Conducătorilor unităţilor bugetare li se pot stabili sporuri la salariul de bază în mărime de pînă la 50 la sută din salariul de funcţie, ţinînd cont de sporul pentru gradul (categoria) de calificare, prin hotărîrea organului de conducere ierarhic superior. Sporurile se stabilesc pentru cel mult un an şi pot fi reduse sau anulate la înrăutăţirea calităţii muncii.

    În scopul acordării sporurilor se planifică anual mijloace în fondul de salarizare în mărimile prevăzute în condițiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile sau grupurile respective de salariați, dar nu mai puțin de 20 % din mijloacele calculate la fondul de salarizare pentru plata salariilor de funcție, conform schemei de încadrare aprobate.

    [Pct.10 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Pct.10 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    [Pct.10 modificat prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]

    11. Sporurile pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine (cu excepţia limbii ruse) se stabilesc angajaţilor (cu excepţia interpreţilor, traducătorilor, ghizilor - traducători şi profesorilor de limbi străine) pentru posedarea limbilor străine şi aplicarea lor în activitatea practică de zi cu zi. Sporurile se stabilesc în mărime de 15 la sută din salariul de bază pentru posedarea unei limbi şi 25 la sută pentru posedarea a două sau mai multor limbi străine.

    12. Conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul de a stabili, din contul şi în limitele fondului de salarizare, suplimente de plată:

    pentru cumularea de profesii sau funcţii, extinderea zonelor de deservire sau sporirea volumului lucrărilor executate, în cazul în care numărul de funcţii este reglementat de acte normative;

    pentru executarea unor servicii suplimentare lucrului de bază sau a obligațiilor unui lucrător temporar lipsă;

    pentru orele prestate în timp de noapte;

    pentru zi de muncă cu program divizat în două părţi;

    pentru conducerea unei brigăzi sau echipe.

    Suplimentele de plată în cauză se acordă în modul şi în mărimile prevăzute la art. 30 al Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

    Personalul unităţilor bugetare beneficiază şi de alte suplimente cu caracter stimulator şi de compensare, specifice unor domenii aparte de activitate, în conformitate cu condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile respective.

    [Pct.12 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

   13. Pentru cointeresarea materială a personalului în sporirea eficienţei şi calităţii muncii, conducătorilor unităţilor bugetare li se acordă dreptul, cu consultarea sindicatelor, să premieze angajaţii, în limitele fondului de salarizare, fără limitarea sumei premiului plătit unui lucrător, precum şi să le acorde ajutor material.

    În scopul premierii lunare curente şi acordării de ajutor material, se planifică mijloacele fondului de salarizare, în mărimile prevăzute în condiţiile de salarizare stabilite de Guvern pentru ramurile sau grupurile respective de salariaţi, dar nu mai puţin de un fond lunar de salarizare pe an, calculat în raport cu salariile tarifare şi de funcţie, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia. În acest scop, se utilizează şi mijloacele economisite din fondul de retribuire a muncii, cu excepţia sumelor aferente funcţiilor vacante, pe o perioadă mai mare de 2 săptămîni.

    Indicii şi condiţiile de premiere, precum şi mărimile premiilor angajaţilor, se stabilesc de către conducătorii unităţilor bugetare, cu consultarea comitetelor sindicale, în baza unui regulament coordonat cu ministerul de resort.

    14. Indicii, mărimile şi termenele de premiere a conducătorilor unităţilor bugetare se stabilesc de către organul de conducere ierarhic superior. Mărimea maximă a premiilor curente pentru conducători nu poate depăşi 50 la sută din salariul de bază lunar, ţinîndu-se cont de majorările, sporurile şi suplimentele stabilite în conformitate cu legislaţia.

    Conducătorilor unităţilor bugetare şi locţiitorilor acestora li se poate acorda anual un ajutor material în mărime de pînă la un salariu de bază lunar, ţinîndu-se cont de sporurile şi suplimentele stabilite în condiţiile legii. Plăţile menţionate se efectuează în limitele fondului de premiere şi acordare de ajutor material stabilit pentru instituţie.
    [Pct.14 modificat prin HG135 din 09.03.17, MO78-84/17.03.17 art.203]

    [Pct.14 modificat prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]

    141. Ajutorul material acordat salariaților din unitățile bugetare, inclusiv conducătorilor, se recalculează proporțional perioadei de activitate în funcție în anul de gestiune în caz de suspendare sau de desfacere a contractului individual de muncă prin demisie sau eliberare din funcție înainte de expirarea anului de gestiune, cu excepția cazurilor în care salariatul și-a încetat sau şi-a suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit. a) și e), art.78 alin.(1) lit. d), art.82 lit. a) și i), art.86 alin.(1) lit. b)-e) şi u) ori a fost înmatriculat la o instituție de învățămînt conform art.85 alin. (2) din Codul muncii.

    [Pct.141 introdus prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

    142. Personalul unității bugetare, inclusiv conducătorul unității, poate beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor,  sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv.
    Cuantumul premiului unic, în fiecare caz, nu va depăși salariul de funcție (salariul tarifar) al salariatului premiat.
    Pentru conducătorul unității bugetare, premiul unic se va stabili cu acordul organului de conducere ierarhic superior.

    [Pct.142 introdus prin HG135 din 09.03.17, MO78-84/17.03.17 art.203]

    15. Retribuirea muncii altor categorii de personal care execută lucrări ce nu sînt caracteristice activităţii de bază din instituţia bugetară respectivă, pentru care categoriile de salarizare sau mărimile salariilor de funcţie (salariilor tarifare) nu sînt prevăzute de Condiţiile unice de salarizare, se efectuează în modul şi în condiţiile stabilite prin hotărîre de Guvern pentru personalul din domeniile respective ale sectorului bugetar.

    16. Pentru personalul unităţilor bugetare din toate domeniile de activitate din partea stîngă a Nistrului, din satul Varniţa, raionul Anenii Noi, şi din satele Copanca şi Hagimus, raionul Căuşeni, se stabileşte un spor lunar în mărime de pînă la 30 % din salariul de bază.

    [Pct.16 introdus prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

    17. În modul prevăzut în prezentele Condiţii unice se efectuează şi salarizarea salariaţilor unităţilor bugetare finanţate, integral sau parţial, din contul venituri colectate.
    Din contul mijloacelor speciale se va efectua retribuirea, conform actelor normative în vigoare, a muncii personalului implicat nemijlocit în prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, inclusiv plata sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material.
    Cuantumul plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale plătite lunar unui angajat nu va depăşi salariul lui de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă.
    Pentru stabilirea plăţilor cu caracter stimulator se vor utiliza mijloacele speciale rămase la dispoziţia instituţiilor după acoperirea celorlalte cheltuieli aferente prestării serviciilor, efectuării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi contra plată, conform ponderii acestora aprobate în devizele de venituri şi cheltuieli.

    În limitele mijloacelor speciale aprobate, unor angajaţi salarizaţi în baza Reţelei tarifare unice care au obţinut rezultate deosebite în activitatea desfăşurată li se pot stabili, în baza regulamentului aprobat de Guvern, plăţi cu caracter stimulator majorate cu pînă la 100% faţă de cuantumul stabilit în alineatul de mai sus.

    [Pct.17 modificat prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]

    [Pct.17 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]

    [Pct.17 modificat prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]

    [Pct.17 modificat prin HG139 din 24.02.10, MO32/02.03.10 art.191]

    [Pct.17 modificat prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]

    [Pct.17 modificat prin HG139 din 24.02.10, MO32/02.03.10 art.191]

    [Pct.17 introdus prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1028 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1111]
   
[Anexa nr.1 modificată prin HG869 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.974]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG609 din 21.07.14, MO209-216/25.07.14 art.661; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG23 din 20.01.14, MO17-23/24.01.14 art.33]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1000 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1109]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1028 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1111]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG869 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.974]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG195 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.245; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1060 din 17.09.08, MO175-176/19.09.08 art. 1062]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG462 din 24.03.08, MO66-68/01.04.08 art.437]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG530 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.582; în vigoare 01.06.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1090 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1214]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG135 din 09.03.17, MO78-84/17.03.17 art.203]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG656 din 27.05.16, MO151-155/03.06.16 art.724]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1018 din 14.12.13, MO297-303/20.12.13 art.1126; în vigoare 01.01.14]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG195 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.245; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG71 din 23.01.13, MO18-21/25.01.13 art.109]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG807 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.870; în vigoare 01.10.12]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491; în vigoare 01.01.12]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG384 din 12.05.10, MO78-80/21.05.10 art.455]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1064 din 18.09.08, MO17716.09.08 art.75]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG719 din 16.06.08, MO112-114/27.06.08 art.727]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG569 din 04.05.08, MO86-87/16.05.08 art.557]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]


   
anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG936 din 29.07.16, MO247-255/05.08.16 art.1015]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG984 din 17.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1066]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG695 din 02.06.16, MO156/07.06.16 art.755]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG559 din 06.05.16, MO128-133/13.05.16 art.614]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG184 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.234]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG981 din 22.12.12,MO270-272/25.12.12 art.1055]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG978 din 21.12.11, MO227-232/23.12.11 art.1063]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG1180 din 22.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1296]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG679 din 30.07.10, MO135-137/03.08.10 art.757]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]


   
anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG1028 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1111]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG869 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.974]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG936 din 13.11.14, MO344/15.11.14 art.1003; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG985 din 30.08.07, MO141-145/07.09.07 art.1026]
    [Anexa nr.5 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]


   
anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]

   
anexa nr.7
   
[Anexa nr.7 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]

    anexa nr.8

    [Anexa nr.8 modificat prin HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.331]
    [Anexa nr.8 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

   
anexa nr.9

   
[Anexa nr.9 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Anexa nr.9 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.9 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

   
anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin HG1028 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1111]
    [Anexa nr.10 modificată prin HG195 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.245; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.10 modificată prin HG932 din 18.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1005]
    [Anexa nr.10 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]


   
anexa nr.11
    [Anexa nr.11 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.11 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

   
anexa nr.12
    [Anexa nr.12 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG195 din 13.03.13, MO56-59/15.03.13 art.245; în vigoare 01.01.13]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG1001 din 20.10.10, MO211-212/29.10.10 art.1110]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG38 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.75]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.12 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

   
anexa nr.13
    [Anexa nr.13 modificată prin HG974 din 10.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1078]
    [Anexa nr.13 modificată prin HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735]

   
anexa nr.14
    [Anexa nr.14 modificată prin HG791 din 07.10.13, MO222-227/11.10.13 art.895]
    [Anexa nr.14 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

   
anexa nr.15
    [Anexa nr.15 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]

   
anexa nr.16
   
[Anexa nr.16 modificată prin HG878 din 05.09.18, MO347-357/14.09.18 art.930; în vigoare 24.09.18]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG1028 din 07.09.16, MO293-305/09.09.16 art.1111]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG719 din 16.06.08, MO112-114/27.06.08 art.727]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG719 din 16.06.08, MO112-114/27.06.08 art.727]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385]
    [Anexa nr.16 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]


    [Anexa nr.17 exclusă prin HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.17 în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.17 în redacţia HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.17 modificată prin HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385]
    [Anexa nr.17 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]


   
anexa nr.18
    [Anexa nr.18 modificată prin HG537 din 06.06.18, MO183-194/08.06.18 art.589]
    [Anexa nr.18 modificată prin HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Anexa nr.18 modificată prin HG766 din 28.09.17, MO356-359/06.10.17 art.872]
    [Anexa nr.18 în redacţia HG135 din 09.03.17, MO78-84/17.03.17 art.203]
    [Anexa nr.18 în redacţia HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.18 în redacţia HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.331]
    [Anexa nr.18 în redacţia HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Anexa nr.18 în redacţia HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.18 în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.18 în redacţia HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.18 modificată prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    [Anexa nr.18 modificată prin HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385]
    [Anexa nr.18 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]


    anexa nr.19
    [Anexa nr.19 modificată prin HG1011 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1119]
    [Anexa nr.19 în redacţia HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    [Anexa nr.19 în redacţia HG264 din 17.04.13, MO92-95/26.04.13 art.331]
    [Anexa nr.19 în redacţia HG469 din 26.06.12, MO131-134/29.06.12 art.514]
    [Anexa nr.19 în redacţia HG428 din 13.06.11, MO99-101/17.06.11 art.491]
    [Anexa nr.19 în redacţia HG807 din 07.12.09, MO184-186/15.12.09 art.895]
    [Anexa nr.19 în redacţia HG18 din 20.01.09, MO10-11/23.01.09 art.44]
    [Anexa nr.19 în redacţia HG1399 din 12.12.07, MO198-202/21.12.07 art.1453]
    [Anexa nr.19 modificată prin HG1025 din 14.09.07, MO149-152/21.09.07 art.1069]
    [Anexa nr.19 modificată prin HG361 din 03.04.07, MO51-53/13.04.07 art.385]
    [Anexa nr.19 modificată prin HG251 din 02.03.07, MO36-38/16.03.07 art.271]Anexa nr. 20

la Hotărîrea Guvernului nr. 381

din 13 aprilie 2006

L I S T A

hotărîrilor de Guvern care se abrogă

    1. Hotărîrea Guvernului nr. 286 din 24 mai 1993 “Cu privire la Condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”.

    2. Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 24 mai 1993 “Cu privire la retribuirea muncii personalului din sfera ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale în baza Reţelei tarifare unice”.

    3. Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 25 mai 1993 “Cu privire la salarizarea personalului încadrat în învăţămîntul public în baza Reţelei tarifare unice”.

    4. Hotărîrea Guvernului nr.327 din 1 iunie 1993 “Cu privire la retribuirea muncii personalului mijloacelor de informare în masă, finanţate din buget, în baza Reţelei tarifare unice de salarizare” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.6, art.186).

    5. Hotărîrea Guvernului nr.332 din 2 iunie 1993 “Cu privire la perfecţionarea retribuirii muncii lucrătorilor din instituţiile de cultură, artă în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.6, art.188).

    6. Hotărîrea Guvernului nr. 358 din 8 iunie 1993 “Cu privire la salarizarea lucrătorilor din domeniul culturii fizice şi sportului în baza Reţelei tarifare unice” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 6, art.194).

    7. Punctele 3, 4, 5 şi 7 din Modificările la hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 14 septembrie 1993 “Privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 9, art.271).

    8. Punctele 1, 2, 3 şi 6 din lista modificărilor introduse în hotărîrile Guvernului Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 800 din 27 decembrie 1993 “Cu privire la unele modificări ale hotărîrilor Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.12, art.408).

    9. Punctele 2 şi 3 din Modificările ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 119 din 22 martie 1994 “Cu privire la aprobarea Modificărilor ce se introduc în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 3, art.71).

    10. Hotărîrea Guvernului nr. 312 din 18 mai 1994 “Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 286 din 24 mai 1993” (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.7, art.34).

    11. Punctele 1, 2, 3, 4 şi 5 din Modificările introduse în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 152 din 3 martie 1995 “Cu privire la măsurile suplimentare de protecţie socială a păturilor puţin asigurate şi cu retribuţie mică ale populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 15-16, art.114).

    12. Punctele 4, 5, 6, 7, 8 şi 11 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.525 din 24 iulie 1995 “Cu privire la aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.51-52, art. 420).

    13. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr.585 din 28 octombrie 1996 “Cu privire la stabilirea normei didactice săptămînale pentru antrenorii-profesori de sport” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.77, art.625).

    14. Punctele 1, 2, 3 şi 6 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 628 din 19 noiembrie 1996 “Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind retribuirea muncii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 12, art.36).

    15. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 10 decembrie 1997 “Privind modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 6-7, art.38).

    16. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 155 din 11 februarie 1998 “Privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 291 din 25 mai 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 30-33, art.205).

    17. Punctul 5 din Hotărîrea Guvernului nr.448 din 9 aprilie 1998 “Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor din învăţămîntul primar şi gimnazial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.578).

    18. Punctul 1 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind remunerarea muncii, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 505 din 15 mai 1998 “Privind aprobarea Modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova privind remunerarea muncii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,nr. 62-65, art.609).

    19. Punctele 3, 4 şi 5 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 901 din 29 august 2000 “Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.115, art.1001).

    20. Punctul 3 din Modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1059 din 20 octombrie 2000 “Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.137-138, art.1168).

    21. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 224 din 22 martie 2001 “Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 291 din 25 mai 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 35-38, art.259).

    22. Punctul 1 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 307 din 13 martie 2002 “Privind salarizarea experţilor judiciari” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.381).

    23. Punctele 1 şi 2 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 430 din 8 aprilie 2002 “Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din unităţile sferei sociale, finanţate de la buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art.517).

    24. Punctele 1, 2 şi 3 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 537 din 30 mai 2002 “Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 66-68, art.678).

    25. Hotărîrea Guvernului nr.152 din 13 februarie 2003 “Cu privire la salarizarea părinţilor-educatori ai caselor de copii de tip familial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.23-24, art.163).

    26. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.435 din 14 septembrie 2003 “Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.468).

    27. Alineatul 1) al punctului 3, anexele nr.2, 3 şi 4 la Hotărîrea Guvernului nr.1133 din 17 septembrie 2003 “Cu privire la majorarea salariilor angajaţilor din sfera bugetară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.1171).

    28. Punctul 3 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1402 din 24 noiembrie 2003 “Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 235-238, art.1145).

    29. Hotărîrea Guvernului nr. 1595 din 30 decembrie 2003 “Despre aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 2 iunie 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.67).

    30. Punctele 2 şi 3 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1603 din 30 decembrie 2003 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art.121).

    31. Punctul II din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 170 din 23 februarie 2004 “Cu privire la aprobarea Modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39-41, art.302).

    32. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 3 iunie 2004 “Despre aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 91-95, art.756).

    33. Hotărîrea Guvernului nr.1087 din 4 octombrie 2004 “Cu privire la majorarea salariilor cadrelor didactice şi persoanelor cu funcţii de conducere din instituţiile preşcolare, învăţămîntul primar, secundar general, profesional, mediu de specialitate şi şcolile sportive” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.182-185, art.1271).

    34. Punctele 1 şi 2 din Modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1148 din 18 octombrie 2004 “Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189-190, art.1322).

    35. Punctele 4 şi 5, anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1475 din 30 decembrie 2004 “Privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară şi majorarea salariilor pentru unele categorii de angajaţi din sectorul bugetar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.1-4, art.20).

    36. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.153 din 10 februarie 2005 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.198).

    37. Hotărîrea Guvernului nr. 198 din 18 februarie 2005 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 291 din 25 mai 1993” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 36-38, art.258).

    38. Punctul 1 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1240 din 30 noiembrie 2005 “Privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art.1342).